psychologia magisterskie, psychologia II stopnia, studia psychologia, psychologia studia ii stopnia

Psychologia w zarządzaniu

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb niestacjonarny

O kierunku

Cel studiów

Studia na kierunku psychologia w zarządzaniu pomyślane są jako program zajęć psychologicznych pozwalających studentom na wypełnienie psychologiczną treścią posiadanej i zdobywanej równolegle wiedzy z zarządzania.  

Kierunek ten przygotowuje studentów do podjęcia pracy wymagającej głębokiego zrozumienia psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka w organizacjach, biznesie, pracy, świecie finansów i polityce. Studenci uczą się, jak efektywnie pracować w zespole, zarządzać ludźmi i motywować pracowników.

Ważnym elementem programu jest przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia badań psychologicznych i społecznych w tym badań organizacji. Studia uczą także mądrze inwestować pieniądze w oparciu o wiedzę o rynkach finansowych i ich psychologii. Ważnym dla praktyki menedżerskiej elementem naszych studiów są kursy dotyczące podejmowania decyzji i ryzyka. 

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (psychologia w zarządzaniu). 

Atuty kierunku

1
Ranking "Financial Times"

Psychologia w zarządzaniu to zakres studiów na kierunku zarządzanie, który według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2021 został sklasyfikowany na 59. miejscu na świecie. Program ten znalazł się w tegorocznym rankingu jako jedyny z Polski.

2
Połączenie wiedzy z zarządzania i psychologii

Główną zaletą prowadzonych zajęć jest unikalne połączenie solidnej wiedzy o zarządzaniu z pogłębioną wiedzą o psychologicznych mechanizmach funkcjonowania człowieka i pakietem niezwykle ważnych, praktycznych umiejętności miękkich. Dzięki temu nasi absolwenci są elastyczni na rynku pracy i kreatywni w rozwiązywaniu konkretnych case'ów biznesowych. 

3
Duża liczba zajęć warsztatowych

Specyfiką programu studiów jest duża liczba zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych pozwalających nabyć umiejętności samodzielnego  prowadzenia badań i wykorzystania wiedzy psychologicznej w zarządzaniu.

4
Znakomita kadra

Wykładowcami na psychologii w zarządzaniu są wybitni naukowcy i psycholodzy biznesu z doświadczeniem w praktyce gospodarczej. Więcej informacji

5
Ciekawe zajęcia dodatkowe

Studenci realizują swe pasje związane z psychologią biznesu w studenckich kołach naukowych jak Koło Naukowe Psychologii Społeczno-Ekonomicznej PSYCHONOMIA. Mogą też uczestniczyć w wybranych badaniach Centrum Psychologii Ekonomicznej i Nauk Decyzyjnych naszej Akademii.

6
Wydarzenia branżowe

Studenci organizują lub współorganizują różnego typu wydarzenia, spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym naukowcami, biznesmenami oraz światowej sławy ekspertami stosunków międzynarodowych. 

7
Profesjonalne Laboratorium Badań Eksperymentalnych

Studenci mają do dyspozycji profesjonalne Laboratorium Badań Eksperymentalnych z najnowszym oprogramowaniem (Inquisit, PsychoPy, E-prime, LimeSurvey). Mogą z nich korzystać do prowadzenia badań w ramach kół zainteresowań (Psychonomia) i własnych prac dyplomowych. Pracownia wyposażona jest także w psychogalwanometr oraz system BIOPAC, umożliwiające pomiar reakcji fizjologicznych.

8
TESTY I BADANIA PSYCHOLOGICZNE

W ramach zajęć lub działalności w kole naukowym studenci mają możliwość korzystania z testów diagnostycznych online na platformie e-PSILON – rozwiązania Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także dostęp do laboratorium wyposażonego w oprogramowanie do projektowania i prowadzenia badań psychologicznych oraz badań z zakresu ekonomii behawioralnej. Więcej informacji TUTAJ.

9
Gry interaktywne Moblab

Studenci mają możliwość korzystania z narzędzia do gier interaktywnych MobLab, które wspiera nabywanie i kształtowanie umiejętności biznesowych, m.in. strategicznego myślenia czy podejmowania decyzji. Więcej informacji

10
REKOMENDACJA KOMISJI DS. TESTÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Kurs „Podstawy psychometrii dla Managera”, odbywający się bezpłatnie w ramach zajęć, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds. testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończenie kursu umożliwi w przyszłości podejście do dodatkowego egzaminu certyfikacyjnego, którego pozytywne zaliczenie daje absolwentom uprawnienia do nabywania i posługiwania się testami psychologicznymi z kategorii B1. Więcej informacji

Z inicjatywy naszych wykładowców (prof. Tadeusza Tyszki) powstało Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE), organizacja naukowa gromadząca badaczy z takich dziedzin jak: psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna, ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne, psychologia organizacji. Pracownicy Naukowi ALK wchodzą w skład Zarządu ASPE od momentu jego powstania, konsultując program studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu. Członkami ASPE są również praktycy: menedżerowie, analitycy finansowi, badacze rynku czy specjaliści z zakresu reklamy.

 

Adresaci studiów

Kierunek jest skierowany do osób, które chcą zrozumieć psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w organizacjach, w biznesie, w pracy, w świecie finansów i w polityce. Wszyscy, którzy chcieliby zdobyć kompetencje miękkie, takie jak praca zespołowa, zarządzanie ludźmi i motywowanie pracowników, odnajdą tu coś dla siebie. 

Kolejnymi adresatami są osoby zainteresowane marketingiem, które otrzymają praktyczną dawkę wiedzy o zachowaniach konsumenckich, perswazji i reklamie.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 

Men_illustration.png

Zobacz film o kierunku

Słowo od kierownika studiów

prof. ALK dr Krzysztof Przybyszewski

Kiedy wiele lat temu pracowaliśmy nad autorskim, pierwszym w Polsce, programem studiów psychologia w zarządzaniu, uznaliśmy, że nasza wizja powinna być zbudowana na trzech podstawach: praktycznym zastosowaniu rzetelnej wiedzy psychologicznej, elastyczności absolwentów na rynku pracy i wsłuchiwaniu się w opinie psychologów-praktyków biznesu. Dziś, obserwując kariery naszych absolwentów, mamy pewność, że to słuszne podejście. Najnowszy program studiów jest kontynuacją tego sposobu myślenia, uzupełnionego o doświadczenia naszych absolwentów. 

Korzyści dla studenta

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów

 • uwarunkowań, sposobów i konsekwencji działania przedsiębiorstw i organizacji w konkurencyjnych warunkach rynkowych

 • psychologii podejmowania decyzji

 • psychologii kierowania ludźmi, motywowania i budowania zespołów

 • metodologii badań społecznych i psychologicznych

 • metod psychologicznych w badaniach marketingowych

 • przedsiębiorczości i podejmowania ryzyka

 • komunikacji społecznej i reklamy

 • psychologii rynków finansowych

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów z zakresu psychologii w zarządzaniu można podjąć pracę w: 

 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej

 • agencjach head-huntingowych

 • agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego

 • działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych

 • firmach zajmujących się analizą zachowań konsumentów i projektujących sposoby wpływania na te nie poprzez działania marketingowe

 • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

 • we wszelkiego typu nowoczesnych organizacjach, w których przechodzi się na nowatorskie sposoby zarządzania, uwzględniające ciągłe zmiany otoczenia firmy

Program

Ramowy program studiów

PRZEDMIOTY W RAMACH ZAKRESU PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU:

 • Psychologia reklamy 
 • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka 

 • Psychologia podejmowania decyzji 

 • Techniki psychologiczne w badaniach marketingowych 

 • Psychologia konsumenta

 • Psychologia kierowania ludźmi  

 • Psychologia małych grup i budowanie zespołów

 • Psychologia ekonomiczna 

 • Podstawy psychometrii dla menedżera

 • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka

 • Psychologia rynków finansowych i inwestora

 • Psychologia podejmowania ryzyka 

 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi 

 • Człowiek w pracy i cyberpracy

 • Warsztat badawczy: Praca empiryczna 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:  

 • Ekonomia menedżerska 

 • Prawne aspekty zarządzania 

 • CSR i przedsiębiorczość społeczna 

 • Zastosowania statystyki matematycznej

 • Cyfrowa transformacja w biznesie i społeczeństwie

 • Zarządzanie strategiczne 

 • Zarządzanie marketingowe 

 • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania 

 • Zarządzanie międzykulturowe

 • Metodologia badań 

 • Przywództwo lub Człowiek w organizacji 

 • Rachunkowość dla decyzji strategicznych

 • Konwersatorium w j. angielskim

Illustration

Organizacja zajęć

 • Studia niestacjonarne: 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela. 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. ALK dr Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). W 2002 r. uzyskał doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów.

W ALK prowadzi wykłady na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Wybrane przedmioty to psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna i finansowa, psychologia społeczna (i jej odmiany stosowane – psychologia reklamy i psychologia organizacji).

prof. ALK dr hab. Grażyna Wąsowicz

Psycholog ekonomiczny, doktor nauk humanistycznych (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydziałem Psychologii Ekonomicznej Uniwersytetu w Tilburgu, Holandia), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii. Profesor w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK. Wieloletni kierownik projektów dydaktycznych (specjalizacja, studia podyplomowe) i naukowych (finansowanych m.in. ze środków Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym oraz w programie Horyzont 2020).  

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania psychologii ekonomicznej, psychologii finansowej, psychologii konsumenta, metod badań marketingowych oraz negocjacji. 

Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. następujące tematy: decyzje alokacyjne dotyczące zasobów finansowych i behawioralnych, psychologiczne podejście do kompetencji finansowych, dobrostan psychologiczno-społeczno-ekonomiczny i jego powiązania z satysfakcją z życia, uzależnienie od Internetu i e-czynności (gry, hazard i zakupy), psychologiczne aspekty zachowań prozdrowotnych.  

Prywatnie miłośniczka owczarków niemieckich, muzyki, malowania, nart zjazdowych i pływania.  

prof. dr hab. Tadeusz Tyszka

Profesor i dyrektor Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Jego główne zainteresowania naukowe to psychologia podejmowania decyzji, a także szerzej: psychologia ekonomiczna. Autor książek i artykułów na te tematy. Do najczęściej cytowanych należą: Psychologiczne Pułapki Oceniania i Podejmowania Decyzji, Psychologia Zachowań Konsumenckich (wspólnie z Andrzejem Falkowskim), Decyzje. Perspektywa Psychologiczna i Ekonomiczna Psychologia Ekonomiczna.

Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych w dziedzinach podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej. W latach 1992-1994 był prezydentem International Association for Research i Economic Psychology, a w okresie 2006-2010 – prezydentem Division 9 (Economic Psychology) International Association of Applied Psychology. 

dr Sabina Kołodziej

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, ekonomistka. Prezes Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, członek międzynarodowych organizacji naukowych (m.in. IAREP, SJDM).

W pracy naukowej zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami codziennych zachowań ekonomicznych – płacenia podatków, oszczędzania, zadłużania się, a także nabywania wiedzy ekonomicznej. 

Na studiach psychologia w zarządzaniu prowadzi następujące przedmioty: Podstawy psychologii, Psychologia pracy, Psychologia ekonomiczna oraz Psychologiczne techniki badań marketingowych. Promotorka prac licencjackich i magisterskich. 

dr Łukasz Markiewicz

Psycholog ekonomiczny, doktor nauk humanistycznych. Przed doktoratem badacz wizytujący w Columbia Business School w Nowym Yorku, następnie badacz PostDoc w School of Economics – University of Sydney. Stypendysta Fundacji Fulbrighta. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w branży badań marketingowych (GfK Polonia, AC Nielsen, PBSDGA) jako badacz ilościowy.  

W ALK prowadził zajęcia z finansów behawioralnych i psychologii zachowań konsumenckich. Badawczo interesuje go proces podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględniłem procesu podejmowania ryzyka.  

Prywatnie ojciec dwóch chłopców, pasjonat żeglarstwa i pływania wpław. 

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Patrycja Geppert-Sechmann
Patrycja Geppert-Sechman

Decyzję o podjęciu studiów w ALK w zakresie psychologia w zarządzaniu zaliczam do tych najbardziej udanych w moim życiu. Dla mnie ALK to przede wszystkim ludzie. Wspaniali wykładowcy, którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przez to, że są praktykami, doskonale uczą, jak funkcjonować na współczesnych rynkach. Nowe znajomości zawarte w uczelnianych ławkach do dziś owocują nie tylko długoletnimi przyjaźniami, ale i często kontaktami biznesowymi. Po ukończeniu studiów od razu udało mi się znaleźć pracę w jednej z firm z tak zwanej ,,Wielkiej Czwórki”. Dzisiaj, mając wszechstronną wiedzę teoretyczną, ale i doświadczenie zawodowe, planuję otwarcie własnej działalności. 

Justyna Andrzejczak
Justyna Andrzejczak

Podczas studiów w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu psychologia w zarządzaniu zdobyłam wiedzę i umiejętności, między innymi z zakresu metodologii badań, zarządzania zasobami ludzkimi, przedsiębiorczości czy zachowań konsumenckich. Wszystkie zajęcia były wartościowe, ponieważ ucząc się od specjalistów i praktyków, uczyliśmy się również, jak wykorzystywać nabyte kwalifikacje na rynku pracy i w codziennym życiu. Jako studentka V roku miałam dodatkową możliwość pracy na uczelni na stanowisku asystentki w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Dzięki temu zdobyłam doświadczenie w pracy naukowej oraz rozwinęłam umiejętności myślenia analitycznego. Niewątpliwie wartością dodaną była przyjazna atmosfera panująca na uczelni między pracownikami a studentami, dająca poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Polecam. 

Zasady rekrutacji

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych. 

 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:  

 • wypełniony na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginały do wglądu

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) – nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:   

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype lub na platformie Teams)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

 

1
Rekrutacja online

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni TUTAJ.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście, po uprzednim umówieniu spotkania pod adresem mailowym: rekrutacja@kozminski.edu.pl.

4
Rozmowa kwalifikacyjna

Z odbywania rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy kontynuują naukę na tym samym kierunku studiów bądź w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość obowiązujących różnic programowych. 

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia w roku akademickim 2021/2022 zostały zakończone.

5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów.

6
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Starszy specjalista ds. rekrutacji i marketingu
Ewelina Przywrzej

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2021/2022 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 6050 zł 6450 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1230 zł 5 x 1310 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: