Współpraca strategiczna i fundusze stypendialne

WSPÓŁPRACA STRATEGICZNA

I FUNDUSZE STYPENDIALNE

 

Mamy odważne i ambitne plany, by wspólnie z Partnerami rozwijać edukację biznesową na najwyższym światowym poziomie i dzięki temu mieć coraz większy wpływ na przedsiębiorczość przyszłości. Myśląc o wsparciu firm w rozwoju, przygotowaliśmy nową ofertę współpracy, dzięki której Państwa organizacja zrealizuje strategiczne cele biznesowe, pokona barierę wzrostu i znajdzie odpowiedzi na aktualne pytania oraz przyszłe wyzwania.

WSPÓŁPRACA STRATEGICZNA

to nowa forma długoterminowej współpracy, oznaczająca możliwość pozycjonowania firmy nie tylko wokół naszej marki, lecz także wartości i osiągnięć Akademii Leona Koźmińskiego. To znacznie więcej niż współpraca merytoryczna, obecność w środowisku studentów i absolwentów uczelni, czy sponsoring wydarzenia albo wybranego programu. To obecność wizerunkowa sponsora we wszystkich naszych obszarach działalności.

Połowa środków pozyskanych z mecenatu i sponsoringu zostanie przekazana przez uczelnię do Fundacji Rozwoju ALK, a następnie włączona do puli środków Funduszu Wieczystego ALK. W ten sposób zabezpieczamy stabilne, długoterminowe finansowanie rozwoju uczelni na przyszłość. #ŻelaznyKoźmiński

alk

Formy współpracy

Mecenas Główny to najwyższy i najbardziej prestiżowy poziom w strukturze świadczeń sponsorskich ALK, gwarantujący wyłączność tytularną. Tytuł Mecenasa Głównego może otrzymać wyłącznie firma, której cele i misja są zbliżone do misji i wartości uczelni. Świadczenia i widoczność są tutaj najszersze – zarówno na uczelni, jak i online. To m.in. branding auli, ekspozycja logo wraz z tytułem mecenasa w holu przy każdym wejściu do uczelni oraz atrakcyjne zniżki i rabaty na studia MBA, studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Dodatkowo uczelnia honoruje swoich największych darczyńców i sponsorów, których wsparcie dla uczelni przekroczy 1 milion złotych, przez wieczyste umieszczenie nazwy firmy na Ścianie Mecenasów ALK.

Dzięki długofalowej współpracy z ALK sponsorzy maja dostęp do atrakcyjnych pakietów świadczeń. Są one bardzo zróżnicowane – od nadania tytułu, poprzez wydarzenia inaugurujące współpracę, branding wybranej sali dydaktycznej, aż po ekspozycję logo na telebimach przy wejściach do uczelni. W przypadku Tytułu Sponsora Strategicznego, gwarantowana jest także wyłączność branżowa.

Zaplecze edukacyjne Akademii to prawie 15 tys. m2 powierzchni sal dydaktycznych – wyposażonych w projektory multimedialne oraz sal hybrydowych. Branding pomieszczenia gwarantuje stałą ekspozycję logo partnera w środowisku studentów i absolwentów uczelni. W wybranej przestrzeni znajdzie się również informacja o profilu firmy, a sponsor dodatkowo zyska pakiet świadczeń wizerunkowych, obejmujących m.in. ekspozycję multimedialną.

  • Branding auli 
  • Branding dużej sali dydaktycznej
  • Branding małej sali dydaktycznej

Zobacz przykładowe realizacje

Fundusze imienne to wyodrębnione księgowo fundusze, które mają w swojej nazwie informacje o firmie – fundatorze. Oznacza to, że każde z działań uczelni, wsparte finansowo z danego fundu szu imiennego, będzie opisane: „Działanie sfinansowano z fundu szu firmy XYZ”. Możliwość tworzenia funduszy imiennych dotyczy umów sponsoringu oraz umów darowizn o wartości powyżej 300 000 PLN netto. Przykładowo, oferujemy możliwość utworzenia imiennego funduszu stypendialnego dla najlepszych i najbardziej przedsiębiorczych studentów uczelni. Kryteria stypendialne mogą być dopasowane do profilu Państwa firmy, dzięki czemu przyciągną odpowiednich kandydatów – przyszłych pracowników. Fundusze stypendialne mogą być wydatkowane w całości na wypłatę stypendiów lub – w porozumieniu z firmą – przekazane na fundusz żelazny. Wówczas coroczny zysk wypracowany przez fundusz posłuży wsparciu stypendystów. Dodatkową możliwością jest stworzenie imiennego funduszu wspierającego wskazany przez firmę kierunek studiów, wybrane obszary naukowo-badawcze czy też Centrum Sportu lub Bibliotekę.

ULGA SPONSORSKA

Od stycznia 2022 roku obowiązuje ulga sponsorska. Inwestując we współpracę ze szkołą wyższą, można odliczyć od podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, w tym: finansowanie stypendiów, opłaty za studia podyplomowe za zatrudnionego pracownika, wynagrodzenia dla studentów realizujących u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów, sfinansowanie studiów dualnych - studiów o profilu praktycznym prowadzonych z udziałem pracodawcy, wynagrodzenie pracownika - absolwenta zatrudnionego za pośrednictwem akademickiego biura karier przez 6 miesięcy.

W tych trudnych i niepewnych czasach chcemy budować stabilne oraz długoletnie partnerstwa, które będą wspierały rozwój nowoczesnej, odpowiedzialnej i innowacyjnej edukacji biznesowej. Wspólnie możemy dopasować model współpracy tak, by odpowiadał na potrzeby Państwa organizacji.

Kontakt

Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju
Iga Komar
Koordynator ds. projektów i klientów korporacyjnych
Joanna Sawicka-Golcz