Program partnerski Kozminski@TopHighSchool

Koźmiński TOP HIGH SCHOOL

Program partnerski dla szkół średnich
Kozminski@TopHighSchool

 

 

Szkołom chcącym nawiązać ścisłą współpracę z Akademią, proponujemy przystąpienie do programu partnerskiego. Celem Kozminski@TopHighSchool jest przede wszystkim propagowanie wiedzy i rozwój kompetencji młodzieży z udziałem kadry akademickiej. Program skierowany jest także do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół. W ramach współpracy oferujemy:

Dla uczniów i uczennic

 • ZAJĘCIA STACJONARNE W AKADEMII

  dostosowane do profilu klasy lub kierunku oferowanego w uczelni - w języku polskim lub angielskim. Zajęcia mogą mieć postać wykładu lub przybrać formę interaktywną np. symulacji rozprawy sądowej czy debaty oksfordzkiej

 • WYKŁADY I WARSZTATY

  dla uczniów w szkole prowadzone przez kadrę dydaktyczną oraz studentów

 • WSPÓŁPRACA Z KOŁAMI NAUKOWYMI I ORGANIZACJAMI STUDENCKIMI DZIAŁAJĄCYMI W ALK

  Wspieranie szkolnych kół naukowych w szczególności z obszaru biznesu, ekonomii, zarządzania, prawa, edukacji obywatelskiej i odpowiedzialności społecznej oraz ekologii

 • WYDARZENIA

  Udział szkół w wydarzeniach, konferencjach, debatach oraz innych inicjatywach organizowanych na terenie ALK, a także udział kadry akademickiej w wydarzeniach organizowanych przez szkołę

 • INDYWIDUALNE WSPARCIE EKSPERTA ALK

  Wsparcie poprzez szkolenia dla uczniów (z wystąpień publicznych, z technik negocjacji etc.), przeprowadzenie warsztatów z radzenia sobie ze stresem

 • WSPÓŁPRACA Z BIUREM KARIER ALK

  Organizacja w szkole praktycznych warsztatów dla uczniów z doradcami zawodowymi. Przykładowe tematy warsztatów: Moje pierwsze CV, Jak gromadzić doświadczenie?, Moja pierwsza praca, Zawody przyszłości, Moje kompetencje (FRIS).

Dla dyrektorów i nauczycieli

 • SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW PRZYGOTOWANE WE WSPÓŁPRACY Z UCZELNIĄ

  Temat szkolenia ustalany indywidualnie ze szkołą (propozycje tematów: Jak uczyć gen Z?, wypalenie zawodowe, wykorzystanie AI w nauczaniu, konsultacje programu nowego przedmiotu - Biznes i Zarządzanie)

 • UDZIAŁ W KONFERENCJACH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE AKADEMII

 • UTWORZENIE KLASY PATRONACKIEJ

  zakładającej udział uczniów w wybranych zajęciach wraz ze studentami, prowadzenie zajęć z wybranego przedmiotu w szkole przez kadrę akademicką uczelni, współtworzenie szkolnych kół przedmiotowych

Kobieta Coach
dr Mateusz Woiński
Zapraszamy do kontaktu
dr Mateusz Woiński