Publikacje

publikacje.jpg

Publikacje

Wydajemy wysoko punktowane czasopisma naukowe i monografie - zasób jest dostępny na platformie czasopism i w repozytorium ALK

 

Czasopisma i monografie open access

Platforma Czasopism - E-Journals
Platforma Czasopism - E-Journals
Repozytorium ALK
Repozytorium ALK

Przyszłość jest dziś. Trendy kształtujące biznes, społeczeństwo i przywództwo

Co przyniesie przyszłość? Sześćdziesięciu uznanych naukowców i naukowczyń Akademii Leona Koźmińskiego podjęło próbę zidentyfikowania trendów kształtujących przyszłość społeczeństwa, biznesu i przywództwa. Opublikowany trendbook to trzydzieści rozdziałów pełnych wiedzy, praktycznych doświadczeń, ale też inspiracji do poszukiwania własnych odpowiedzi. 

Zapraszamy do lektury - zarówno pełnego opracowania, jak i streszczenia

Goryńska Anna redaktor
Redaktor naczelny
Anna Goryńska

Wydawnictwo

Wydajemy czasopisma naukowe z zakresu szeroko pojętego zarządzania, prawa i psychologii - wszystkie open access. Są one obecne w najbardziej prestiżowych bazach (Scopus, Web of Science, DOAJ i in.). Pełna oferta znajduje się na Platformie Czasopism.

Publikujemy podręczniki akademickie i monografie autorstwa pracowników naukowych ALK. Oferta wydawnicza obejmuje publikacje z zarządzania, przedsiębiorczości, prawa, socjologii i in. Korzystają z nich studenci, wykładowcy oraz praktycy.

Współpracujemy z renomowanymi wydawcami, takimi jak Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Naukowe PWN czy Wydawnictwo Poltext. Korzystając z ich doświadczeń, mamy gwarancję, że na polskim rynku wydawniczym znajdą się publikacje, łączące najbardziej aktualną wiedzę z wysokim poziomem edytorskim.

Podobnie jak w przypadku czasopism -  politykę open access stosujemy też w przypadku książek. Dlatego po upływie czasu dystrybucji w tradycyjnej papierowej formie publikacje trafiają w swojej elektronicznej postaci do repozytorium ALK.

 

 

 

zaklad_historii

Najnowsze publikacje

Dmoch, W.,  Kołodziej, B., Mioduszewski, M. i Mudrecki, A. (2022). Harmonisation of VAT in the European Union: Present and Future. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego. Zobacz w wolnym dostępie

Gasparski, W. (2022). Decyzje i etyka. Co o etyce każdy decydent wiedzieć powinien? Warszawa: Poltext. Zamów

Podgórski, B. (2022). Wpływ czynników i nieoczekiwanych zdarzeń politycznych na rynki kapitałowe. Warszawa: PWE. Zamów

Wojtyra-Perlejewska, M. (2022). Współpraca doradców z firmami rodzinnymi w procesie sukcesji. Perspektywa doradców. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego. Zobacz w wolnym dostępie

Scaringella, L. (2022). Strategic Alliances, Absorptive Capacity, And Ambidexterity Toward Innovation And Knowledge Spillovers. Warsaw: Kozminski University. Zobacz w wolnym dostępie

 

 

 

 

books