Publikacje

publikacje.jpg

Publikacje

Wydajemy wysoko punktowane czasopisma naukowe i monografie - zasób jest dostępny na platformie czasopism i w repozytorium ALK

 

Czasopisma i monografie open access

Platforma Czasopism - E-Journals
Platforma Czasopism - E-Journals
Repozytorium ALK
Repozytorium ALK

Przyszłość jest dziś. Trendy kształtujące biznes, społeczeństwo i przywództwo

Co przyniesie przyszłość? Sześćdziesięciu uznanych naukowców i naukowczyń Akademii Leona Koźmińskiego podjęło próbę zidentyfikowania trendów kształtujących przyszłość społeczeństwa, biznesu i przywództwa. Opublikowany trendbook to trzydzieści rozdziałów pełnych wiedzy, praktycznych doświadczeń, ale też inspiracji do poszukiwania własnych odpowiedzi. 

Zapraszamy do lektury - zarówno pełnego opracowania, jak i streszczenia

Goryńska Anna redaktor
Redaktor naczelny
Anna Goryńska