Publikacje

publikacje.jpg

Publikacje

Wydajemy wysoko punktowane czasopisma naukowe i monografie - zasób jest dostępny na platformie czasopism i w repozytorium ALK

 

Czasopisma i monografie open access

Platforma Czasopism - E-Journals
Platforma Czasopism - E-Journals
Repozytorium ALK
Repozytorium ALK

Wydawnictwo

Wydajemy czasopisma naukowe z zakresu szeroko pojętego zarządzania, prawa i psychologii - wszystkie open access. Są one obecne w najbardziej prestiżowych bazach (Scopus, Web of Science, DOAJ i in.). Pełna oferta znajduje się na Platformie Czasopism.

Publikujemy podręczniki akademickie i monografie autorstwa pracowników naukowych ALK. Oferta wydawnicza obejmuje publikacje z zarządzania, przedsiębiorczości, prawa, socjologii i in. Korzystają z nich studenci, wykładowcy oraz praktycy.

Współpracujemy z renomowanymi wydawcami, takimi jak Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Naukowe PWN czy Wydawnictwo Poltext. Korzystając z ich doświadczeń, mamy gwarancję, że na polskim rynku wydawniczym znajdą się publikacje, łączące najbardziej aktualną wiedzę z wysokim poziomem edytorskim.

Podobnie jak w przypadku czasopism -  politykę open access stosujemy też w przypadku książek. Dlatego po upływie czasu dystrybucji w tradycyjnej papierowej formie publikacje trafiają w swojej elektronicznej postaci do repozytorium ALK.

 

 

 

zaklad_historii
Goryńska Anna redaktor
Redaktor naczelny
Anna Goryńska

Najnowsze publikacje

books