Laboratorium Badań Eksperymentalnych

Lab

Laboratorium Badań Eksperymentalnych

Laboratorium Badań Eksperymentalnych jest jednostką wewnętrzną Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji. Przeznaczone jest do prowadzenia badań psychologicznych oraz badań z zakresu ekonomii behawioralnej.

Laboratorium Badań Eksperymentalnych, jest jednostką wewnętrzną Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji. Przeznaczone jest do prowadzenia badań psychologicznych oraz badań z zakresu ekonomii behawioralnej.

Pracownia działa pod kontrolą środowiska Impero Console umożliwiającego:

  • jednoczesne zdalne logowanie wszystkich stacji roboczych
  • nieinwazyjny podgląd ekranu osoby badanej
  • blokowanie treści internetowych na czas eksperymentu 
  • zdalne wysyłanie/pobieranie plików jednocześnie ze wszystkich stacji roboczych
  •  jednoczesne wylogowanie i wyłączenie wszystkich stacji roboczych

 

Kontakt: 

dr Łukasz Markiewicz Kierownik Laboratorium Katedra Psychologii Ekonomicznej

Email: lab@kozminski.edu.pl     Tel.: 22 519 21 78

 

Lab