Orientacja na biznes

Orientacja na biznes

„Nasi absolwenci mają i wiedzieć, i umieć. Nauka ma być praktyczna na miarę swoich czasów” - tak definiował misję uczelni w chwili jej powstania jej pierwszy rektor i współzałożyciel prof. Andrzej Koźmiński. Te słowa cały czas obowiązują. Obserwujemy trendy biznesowe. Dzięki prowadzonym badaniom często je wyznaczamy. Współpracujemy z pracodawcami i organizacjami biznesowymi, tworząc i realizując wspólnie programy nauczania. Nasi studenci mogą odbywać obowiązkowe praktyki i staże w prawie 150 firmach, z którymi mamy podpisane umowy partnerskie. 

Programy studiów realizowane we współpracy z pracodawcami

Przygotowując programy studiów, konsultujemy je z pracodawcami, którzy często zostają ich współtwórcami i włączają się w prowadzenie wybranych zajęć. Partnerami naszych studiów są takie firmy jak np.: Accenture, Amazon, City, Discovery, Goldman Sachs, Microsoft, Oracle, Santander Bank.

Studenci mogą także korzystać z oferowanych przez naszych partnerów narzędzi i nabierać biegłości w ich używaniu, np. osoby studiujące na kierunkach związanych z marketingiem zapoznają się z platformą Brand24 do prowadzenia monitoringu Internetu oraz zestawem narzędzi NapoleonCat - do zarządzania treściami w mediach społecznościowych i ich analizą. 

Nasza oferta studiów co roku jest aktualizowana i dostosowywana do bieżących realiów panujących na rynku pracy, co jest niezwykle cenione przez pracodawców zatrudniających naszych absolwentów.

studenci

Wykładowcy posiadający doświadczenie w praktyce gospodarczej

Nasi wykładowcy to osoby z wartościowym dorobkiem naukowym i doświadczeni dydaktycy. Wielu z nich posiada bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej lub sferze publicznej.

Wśród naszej kadry znajduje się były wicepremier, 3 byłych ministrów finansów, aktualni doradcy ministra finansów, były wiceminister przekształceń własnościowych, prezesi, dyrektorzy i przewodniczący rad nadzorczych banków, firm konsultingowych i korporacji, były przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia, dyrektor Centrum Badania Opinii Publicznej, obecni sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych, czynni adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni oraz prawnicy korporacyjni.

Grupa studentów studiów podyplomowych

Praktyczne studia podyplomowe

Każdy program studiów to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych zajęć. Nasza kadra to doświadczeni wykładowcy, eksperci w swoich dziedzinach, praktycy biznesu z ogromnym doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy.

Wiele kierunków studiów realizujemy w partnerstwie z czołowymi nie tylko na polskim rynku firmami.

Oprócz wykładów zajęcia to w większości warsztaty, gry symulacyjne, case studies oraz zajęcia prowadzone w formie warsztatów komputerowych lub laboratoriów, podczas których nasi słuchacze wymieniają się doświadczeniami nie tylko z prowadzącymi, ale także z innymi uczestnikami studiów. 

Zdobyta wiedza może być bardzo szybko implementowana i stosowana w pracy zawodowej.

praktyczne zajecia

WYBRANI PARTNERZY I PATRONI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

CFA Society Poland, EY Academy of Business, Deloitte, PWC, Giełda Papierów Wartościowych, ACCA, Centrum Obsługi Zamówień Publicznych,  Urząd Ochrony Danych Osobowych, Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie, Akademia Biznesu MDDP, Sotrender, Brand24, Craftware, Gemius, NapoleonCat, Sales Manago, Kancelaria Maruta Wachta, LiderShe, Grupa Doradcza OCKHAM, Tooploox, Sages, Centrum Badawczo-Edukacyjne Psychologia Biznesu, Polskie Forum HR, Employer Branding Institute, Kirov Strategic Negotiators, Hitlon, Francusko-Polsko Izba Gospodarcza, OptiBuy, PSML, GFKM, AgilePMO, Bayer, HUAWEI, Commvault, Polskie Towarzystwo Informatyczne, THINKTANK, No Fluff Jobs, Codilime, NetGuru, It-Leaders, Transition Technologies, Atlassian, Devinit, Octigo, Managed, Gaming 5.0, Totalizator Sportowy, CIES, FIFA, PGE Narodowy, Ekstraklasa, Polska Izba Spedycji i Logistyki, CSCMP Poland Roundtable.

Praktyki i staże w firmach polskich i międzynarodowych oraz portal z ofertami pracy

Dbamy o rozwój kariery zarówno studentów, jak i absolwentów naszej Akademii. W Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami każdy student i absolwent otrzyma wsparcie wykwalifikowanych doradców kariery. Dysponujemy własnym portalem z ofertami pracy opartym na systemie Salesforce, dzięki temu poszukiwanie pracy, stażu i praktyk jest intuicyjne i proste. Ciągle powiększamy naszą bazę firm partnerskich, bazując przede wszystkim na umowach o współpracy.

Dzięki współpracy z naszymi doradcami kariery studenci mają możliwość perfekcyjnie dopasować swoje dokumenty aplikacyjne, takie jak CV czy list motywacyjny, do interesującej ich oferty oraz określić poziom swoich kompetencji. Pozwala to przede wszystkim na zwiększenie świadomości studenta, jak i zbudowanie trwałej podstawy, na której można budować doświadczenie zawodowe.

Dwa razy w roku organizujemy targi pracy i praktyk, podczas których nasi studenci mogą spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami firm z najróżniejszych branż, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Dla pracodawcy udział w targach pracy i praktyk to doskonały sposób na efektywną realizację działań employer brandingowych i przede wszystkim rekrutacyjnych.

Targi pracy i praktyk

W RAMACH BIURA KARIER WSPÓŁPRACUJEMY M.IN. Z TAKIMI FIRMAMI:

Accenture
Deloitte logo
Goldman Sachs
schneider electric
JTI
pandora
stanley black and decker
vistra
henkel

Spotkania i konferencje praktyków biznesu

Nasza uczelnia jest miejscem, gdzie spotykają się i przenikają nauka i biznes. Organizujemy seminaria i konferencje, których celem jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze zarządzania, finansów, ekonomii oraz prawa i konfrontacja ich z praktyką biznesową. Przedstawiciele różnych firm i instytucji są stałymi uczestnikami tych spotkań.  

Gośćmi uczelni są często nasi absolwenci, którzy chętnie dzielą się ze studentami swoimi doświadczeniami z życia zawodowego, doradzając i opowiadając o dobrych praktykach.

W ramach Biura Karier i Współpracy z Absolwentami prowadzone są dla studentów cykliczne szkolenia z różnych obszarów, współorganizowane przez nasze firmy partnerskie, oraz spotkania inspiracyjno-networkingowe, w których uczestniczą nasi absolwenci. 

Wspieramy też i użyczamy naszej siedziby na spotkania z praktykami biznesu organizatorom spoza naszej uczelni, np. przez wiele lat w murach Akademii odbywały się cykliczne spotkania branży internetowej Aula Polska.  

Networking

Wspieramy naszych studentów i absolwentów w umacnianiu postaw nastawionych na współpracę i budowanie sieci kontaktów, także po ukończeniu studiów.

Cel ten realizujemy poprzez organizację spotkań networkingowo-inspiracyjnych, zjazdów absolwentów, spotkań okolicznościowych oraz prowadzeniu zamkniętej grupy absolwenckiej na platformie LinkedIn, gdzie publikujemy unikalne, wartościowe treści oraz zachęcamy do wymiany doświadczeń.

networking

Rady konsultacyjne

By jak najmocniej dostosować programy nauczania do potrzeb praktyki, powołaliśmy rady konsultacyjne, które doradzają władzom Akademii w zakresie strategii rozwoju uczelni, potrzeb tworzenia nowych kierunków/ścieżek/form studiów, a także międzynarodowych kontraktów naukowych i dydaktycznych. Członkami rad są przedstawiciele biznesu i nauki z Polski i zagranicy.

  • Od roku 2003 działa Międzynarodowa Rada Konsultacyjna Biznesu ALK.
  • Od roku 2007 działa Międzynarodowa Rada Konsultacyjna Prawa ALK.

Od roku 2011 w ALK funkcjonuje Executive Education Advisory Board. Rada wspiera działania uczelni w doskonaleniu naszej oferty edukacyjnej, dostosowaniu jej do potrzeb rynku i pracodawców. Idea, która przyświeca powstaniu Rady, związana jest z dynamiką rynku edukacyjnego i zawodowego, która wskazuje na potrzebę konfrontacji podjętych przez nas inicjatyw i programów, które realizujemy zgodnie z rzeczywistymi oczekiwaniami rynku.

Rada składa się przede wszystkim z absolwentów Akademii, zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów HR w korporacjach, HR – Biznes Partnerów oraz doradców w zakresie HR kierujących działami HR w bankowości, ubezpieczeniach, przemyśle, mediach i administracji publicznej.

W 2020 r. powstała Rada Marketingu i Transformacji Cyfrowej, której celem jest stworzenie forum współpracy świata nauki i biznesu w obszarze marketingu i transformacji cyfrowej w zakresie rozwoju i promocji badań oraz edukacji.

Projekt badawczy: COVID-19 – wyzwanie dla menedżerów

Zespół Katedry Strategii Akademii Leona Koźmińskiego pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłója prowadzi długoterminowy program badawczy „Biznes w czasie pandemii”. Jego celem jest systematyczne sprawdzanie, jak polscy menedżerowie radzą sobie w obliczu koronawirusa. Grupę respondentów badania reprezentuje 1 000 absolwentów studiów MBA ALK – najstarszych tego typu studiów w Polsce. Wyniki badania pokazują obraz tego, jak zmieniają się zagrożenia, reakcje i nastroje w firmach nad Wisłą. Ankietowani otrzymali kwestionariusz, w którym odpowiadają m.in. na takie pytania:

  • Kiedy odczuli pierwsze skutki pandemii?
  • Jakie były pierwsze zakłócenia w codziennej pracy?
  • Jakie były pierwsze działania, które podjęli?
prof. Krzysztof Obłój

Respondenci zostali również poproszeni o ocenę jakościową, czyli opisanie, które zakłócenie okazało się najważniejsze, a jakie mniej dotkliwe dla ich biznesu w ostatnich dwóch tygodniach i dlaczego. Oceniają także skuteczność własnych reakcji kryzysowych i ogólny poziom radzenia sobie w sytuacji pandemii.

  • Pierwszy raport - kwiecień 2020 (pdf)
  • Drugi raport - maj 2020 (pdf)
  • Trzeci raport - czerwiec 2020 (pdf)
  • Czwarty raport - październik 2020 (pdf)

Badanie będzie cyklicznie powtarzane do końca pandemii.

Kozminski Venture Lab

Program akceleracyjny dla studentów i absolwentów ALK

Kozminski Venture Lab powstał z myślą o wspieraniu przedsiębiorczości studentów i absolwentów zwłaszcza w obszarze nowych technologii. Służymy im doradztwem biznesowym oraz pomagamy pozyskiwać inwestorów dla najbardziej obiecujących projektów. 

Celem Kozminski Venture Lab jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, dostępem do rynku i kapitału z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują na początku swojej działalności.

Kozminski Venture Lab oferuje co roku cykliczne programy akceleracyjne dla 5-10 zespołów. Są one wspierane przez doświadczonych mentorów ze społeczności ALK. W ramach tej społeczności odbywa się szybkie testowanie koncepcji. Celem uzupełnienia brakujących kompetencji realizowane są indywidualne programy edukacyjne.

kozminski venture lab

LEOTHON

Kozminski Venture Lab organizuje każdego roku Leothon. Jest to uczelniany hackathon biznesowy, podczas którego blisko 100 studentów, głównie z ALK, spotyka się, by przez 24 godziny pod okiem ekspertów intensywnie pracować nad praktycznym rozwiązaniem zleconego zadania biznesowego.

Do udziału w wydarzeniu zapraszani są prestiżowi partnerzy: w 2018 r. był to Millennium Bank, w 2019 - Rondo 1 (wieżowiec biurowy przy Rondzie ONZ w Warszawie). W 2020 r. partnerami przeprowadzonego online Leothon Recycle AI zostały dwie firmy: Microsoft i Polpharma. Zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne oraz możliwość wspólnej kolacji z CEO firm, które są współorganizatorami hackathonu.