prof. Tadeusz Tyszka

Katedra Psychologii Ekonomicznej
Profesor

Profesor i dyrektor Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Jego główne zainteresowania naukowe to psychologia podejmowania decyzji, a także szerzej: psychologia ekonomiczna. Autor książek i artykułów na te tematy. Do najczęściej cytowanych należą: Psychologiczne Pułapki Oceniania i Podejmowania Decyzji, Psychologia Zachowań Konsumenckich (wspólnie z Andrzejem Falkowskim), Decyzje. Perspektywa Psychologiczna i Ekonomiczna Psychologia Ekonomiczna.

Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych w dziedzinach podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej. W latach 1992-1994 był prezydentem International Association for Research i Economic Psychology, a w okresie 2006-2010 – prezydentem Division 9 (Economic Psychology) International Association of Applied Psychology.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Czupryna M., Kubińska E., MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T. (2021), "On the modified measure of illusion of control", JOURNAL OF BEHAVIORAL AND EXPERIMENTAL ECONOMICS, 90(2021) , s. 101648, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T., Kubińska E., GAWRYLUK K., ZIELONKA P. (2016), "A belief in trend reversal requires access to cognitive resources", JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY, 1, s. 1-15, afiliacja: ALK.

Michailova J., TYSZKA T., GAWRYLUK K. (2016), "Are people interested in probabilities of natural disasters?", RISK ANALYSIS, 2016 Aug 23, s. 1-12, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., Muda R. (2016), "O wypełnianiu porad, czyli uzdrowienie Naamana", DECYZJE, 25, s. 95-104, afiliacja: ALK.

IDZIKOWSKA K., TYSZKA T., Palenik M., Zielonka P. (2016), "The effect of delay on risk tolerance and probability weights", DECYZJE, 26, s. 5-26, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., Konieczny R. (2016), "What determines willingness to take preventive actions in areas experiencing severe flooding?", DECYZJE, 25, s. 5-19, afiliacja: ALK.

MACKO A., TYSZKA T., Stańczak M. (2015), "Alcohol reduces aversion to ambiguity", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 5, s. 1-4, afiliacja: ALK.

Kubińska E., TYSZKA T., MARKIEWICZ Ł. (2015), "Confounding dynamic risk taking propensity with a momentum prognostic strategy: the case of the Columbia Card Task (CCT)", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 6, 1073, s. 1-7, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (2014), "Motywy angażowania się ludzi w gry hazardowe ", DECYZJE, 22, s. 171-176, afiliacja: ALK.

MACKO A., TYSZKA T., MALAWSKI M. (2014), "Belief in others’ trustworthiness and trusting behaviour", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 45, 1, s. 43-51, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., Svenson O. (2014), "Psychological processes in decision making: probabilities, risk and Chance", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 45, 1, s. 1-2, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (2013), "Powrót do pojęcia siły woli w teorii podejmowania decyzji", PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 56, 2, s. 201-212, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., MALAWSKI M. (2013), "Fiodor Dostojewski – Bracia Karamazow, Anegdota opowiedziana przez diabła Iwanowi Fiodorowiczowi. Komentarze ", DECYZJE, 19, s. 121-124, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., MACKO A., MALAWSKI M. (2012), "Skąd się biorą preferencje ludzi wobec zasad sprawiedliwego podziału?", STUDIA EKONOMICZNE, 4/2012, s. 507-525, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2012), "The strength of emotions in moral judgment and decision-making under risk", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 43, s. 132-144, afiliacja: ALK.

Kubińska E., MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T. (2012), "Disposition Effect Among Contrarian and Momentum Investors", THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 13, 3, s. 224-235, afiliacja: ALK.

SAWICKI P., TYSZKA T. (2011), "Affective and cognitive factors influencing sensitivity to probabilistic information", RISK ANALYSIS, 31, 11, s. 1832-1845, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., TYSZKA T., MACKO A., Domurat A. (2011), "Motivation, self-efficacy, and risk attitudes among enterpreneues during transition to a market economy", THE JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS, 40, s. 124-131, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (2011), "Logika negocjowania i gesty poddaństwa", DECYZJE, 16, s. 127-132, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (2010), "Maya Bar- Hillel ", DECYZJE, 14, s. 117-124, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (2010), "Pułapki oceniania", DECYZJE, 13, s. 5-25, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (2010), "TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI „SŁÓWKA. Komentarz II: Żal po decyzji i przed decyzją", DECYZJE, 14, s. 130-133, afiliacja: ALK.

MALAWSKI M., TYSZKA T. (2010), "Sylwetka: Maya Bar-Hillel", DECYZJE, 14, s. 117-124, afiliacja: ALK.

MACKO A., TYSZKA T. (2009), "Entrepreneurship and risk taking", APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE, 3(58), s. 469-487, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., SAWICKI P., ZIELONKA P., Dacey R. (2008), "Perception of randomness and predicting uncertain events", THINKING & REASONING, 1(14), s. 83-110, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2008), "Ward Edwards", DECYZJE, 9, s. 121-125, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (2008), "Komentarz do rozważań Telimeny", DECYZJE, 9, s. 131-134, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (2008), "Komentarz do „Rezydencji” Williama Faulknera ", DECYZJE, 10, s. 132-135, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (2007), "Anatol Rapaport", DECYZJE, 8, s. 109-114, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2007), "Komentarz do „Zbrodni i Kary” Fiodora Dostojewskiego", DECYZJE, 8, s. 126-129, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., PRZYBYSZEWSKI K. (2007), "Emotional Factors in Currency Perception", JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH, 30, s. 355-365, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2007), "Bariery prywatnej przedsiębiorczości przed i po 1990 roku", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s. 33-37, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., PRZYBYSZEWSKI K. (2006), "Cognitive and emotional factors affecting currency perception", JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY, 27, 4, s. 518-530, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., ZALESKIEWICZ T. (2006), "When does information about probability count in choices under risk?", RISK ANALYSIS, 26, 6, s. 1623-1636, afiliacja: WSPIZ.

MACKO A., TYSZKA T. (2006), "Jacy są i jak są spostrzegani przedsiębiorcy?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s. 12-17, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2005), "Psychologiczne osobliwości pieniądza", ŚWIAT NAUKI, 8, s. 74-79, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., PRZYBYSZEWSKI K., SPENCE W., ULATOWSKA H. (2005), "Proverbs as recommendations regarding risk taking", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 4, s. 224-233, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., MACKO A. (2005), "Przedsiębiorczość i ryzykowanie", DECYZJE, 4, s. 29-50, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2005), "Problem Panurga i Strategia Maksymalizacji Addytywnej Użyteczności (MAU) (komentarz do Francois Rabelais: Gargantua i Pantagruel)", DECYZJE, 2, s. 130-133, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., DEMIDOWICZ B., GUTOWSKI J., HAMER-GUTOWSKA K. (2005), "Communicating and understanding information about the probablility of a genetic disease", PROCEEDINGS OF IAREP, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., DOMURAT A. (2004), "Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka?", DECYZJE, 2, s. 85-104, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2004), "Historic and contemporary controversies on the concept of utility", STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC, -, s. 85-107, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., ZIELONKA P. (2002), "Expert judgements: Financial analysis vs. weather forecasters", The Journal of Psychology and Financial Markets, 3, s. 152-160, afiliacja: WSPIZ.

MACKO A., TYSZKA T. (2002), "Uwarunkowania przedsiębiorczości", TRANSFORMACJE, Listopad, s. 55-61, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., Sokołowska  J. (1999), "Changes in Poles' Socioeconomic Preferences in the Period of System Transformation", APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE- REVUE INTERNATIONALE, 48:3, s. 313-328, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1998), "Two Pairs of Conflicting Motives in Decision Making ", ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION MAKING, 74, s. 1-23, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., Sokołowska  J. (1996), "Preferencje społeczno- ekonomiczne Polaków i ich zmiana w okresie transformacji polityczno- ekonomicznej ", EKONOMISTA, 3, s. 380-395, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K., PISKORZ Z. (1996), "Pragmatyzm i przywiązanie do marki ", PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 39, s. 215-232, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1996), "Debaty parlamentarne: dochodzenie do decyzji czy konkurs uzasadnień? ", STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 34 (2) , s. 61-71, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., Sokołowska  J. (1995), "Perception and acceptance of technological and environmental risks: why are poor countries less concerned?", RISK ANALYSIS, 15, 6, s. 733-743, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1995), "Psychologia ekonomiczna: kupowanie, oszczędzanie, płacenie podatków", KOLOKWIA PSYCHOLOGICZNE, t.5, s. 155-179, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., ORŁOWSKI  K. (1995), "Percepcja działań ekonomicznych- problem niezmienniczości ", PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 38, s. 321-340, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., Sokołowska  J., ORŁOWSKI  K., VERGES P., WOLAK K. (1994), "Postawy i refleksje społeczno-ekonomiczne studentów polskich i francuskich", PRAKSEOLOGIA, 3-4, s. -, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., VERGES P. (1994), "Reprezentacja ekonomii przez studentów francuskich i polskich ", PRAKSEOLOGIA, 4, s. -, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1994), "How do people percive economic activities ", JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY, 15, s. 651-668, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., KOFTA M., SĘDEK G. (1993), "Effects of uncontrollability on subsequent decision making: Testing the cognitive exhaustion hypothesis ", JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, 65, s. 1270-1281, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1993), "Kognitiwnyje predstawlenia o socalnoekonomiczeskich fenomenach", PSICHOLOGI CZESKI JURNAL, 14, s. 67-78, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M. (1993), "What verbal reports say about risk perception ", ACTA PSYCHOLOGICA, 83, s. 53-64, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M., SLOVIC P. (1992), "Co jest stałe, a co zmienne w spostrzeganiu ryzyka: Porównawcze badania percepcji ryzyka w Polsce i w innych krajach ", PRAKSEOLOGIA, 116-117, s. 121-147, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., Sokołowska  J. (1992), "Perception and judgments of the economic system ", JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 13, s. 421-448, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., Lissowski  G., Okrasa W. (1992), "Zasady sprawiedliwości dystrybutywnej. Preferencje studentów polskich i amerykańskich ", PRAKSEOLOGIA, 3-4 (116-117), s. 167-190, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M., SLOVIC P. (1991), "Risk perception in Poland; a comparision with three other countries ", JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING, 4, s. 179-193, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., Lissowski  G., Okrasa W. (1991), "Principles of distributive justice: Experiments on preferences in Poland and America ", JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION, 35, s. 98-119, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., Sokołowska  J. (1991), "Struktura poznawcza i struktura preferencji Polaków w sferze społeczno- ekonomicznej ", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3-4, s. 29-50, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., WIELOCHOWSKI  M. (1991), "Must boxing verdicts be biased? ", JOURNAL OF BEHEVIORAL DECISION MAKING, 4, s. 283-295, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M. (1986), "Jak spostrzegamy ryzyko?", PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 1, s. 39-64, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1985), "Variability of predecisional information seeking behavior", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 16 (4), s. 275-282, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1985), "Czy ewolucja pojęcia racjonalności wyboru? ", STUDIA FILOZOFICZNE, 8-9, s. 87-94, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1985), "Czy doświadczenie poprawia jakość sądów klinicznych? ", PROBLEMY TECHNIKI W MEDYCYNIE, 16, s. 180-189, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1982), "Aszimmetrikus informaciogyujtes,aszimmetrikus dontesi problema ", PRAKSEOLOGIA, 3, s. 319-346, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1981), "Multi- attribute utility theory vs simle decision strategies approach to complex decision problems ", PRAXIOLOGY: THE INTERNATIONAL ANNUAL OF PRACTICAL PHILOSOPHY AND METHODOLOGY, 2, s. 159-172, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., FRIESKE  K., GASPARSKI W., STRZAŁECKI  A., TARGOWSKA  M. (1981), "Design research: a praxiological systematic approach ", POSTĘPY CYBERNETYKI, 4, s. 81-100, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1980), "Analiza decyzyjna i psychologia decyzji I ", PRAKSEOLOGIA, 73, s. 79-106, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., ENGLANDER T. (1980), "Information seeking in open decision situations ", ACTA PSYCHOLOGICA, 45, s. 169-176, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1980), "Analiza decyzyjna i psychologia decyzji II ", PRAKSEOLOGIA, 74, s. 23-40, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1978), "Organizacje i gry ", PRAKSEOLOGIA, 65, s. 119-141, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1977), "The principle of choice in conditions of total and partial ignorance ", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 8, s. 137-143, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1977), "Prakseologia podejmowania decyzji ", PRAKSEOLOGIA, 61-62, s. 209-216, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1976), "Strategiczne i psychologiczne aspekty koalicji i negocjacji w eksperymentalnych sytuacjach konfliktowych ", PRAKSEOLOGIA, 57, s. 103-121, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1976), "Criteria and mechanisms of choice in n- person games ", JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION, 20, s. 357-376, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., GRZELAK J. (1974), "Some preliminary experiments on cooperation in n- person games ", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 2, s. 81-91, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., GRZELAK J. (1974), "Kooperacja i rywalizacja w sytuacjach współzależności interesów ", STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 13, s. -, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1973), "Maksymalizacja oczekiwanej użyteczności jako kryterium wyboru w warunkach niepewności ", STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 11, s. 83-119, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1973), "Prediction of events and the SEU model ", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 4, s. 5-12, afiliacja: Inna.

TYSZKA T., EKEL J. (1972), "Monizm - i jaki- czy pluralizm w interpretacji prawdopodobieństwa? ", PRAKSEOLOGIA, 43, s. 95-115, afiliacja: Inna.

Monografie:

TYSZKA T. (2010), "Decyzje. Perspektywa Psychologiczna i Ekonomiczna", SCHOLAR, Warszawa, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., FALKOWSKI A. (2009), "Psychologia Zachowań Konsumenckich. wyd.2 poszerzone", GWP, Gdańsk, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., FALKOWSKI A. (2001), "Psychologia Zachowań Konsumenckich", GWP, Gdańsk, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2001), "Racjonalne Decyzje: Pewność i Ryzyko", PWE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2001), "Racjonalność Decyzji. Pewność i Ryzyko. ", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (1998), "Psychologiczne Pułapki Oceniania i Podejmowania Decyzji", GWP, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (1997), "Psychologia Zachowań Ekonomicznych", PWN, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (1986), "Analiza Decyzyjna i Psychologia Decyzji", PWN, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (1979), "Konflikty i Strategie", Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

TYSZKA T., Zielonka P. (red.), (2017), "Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding", IWA Publishing, Londyn, afiliacja: ALK.

Kirsanow K., Zwonnikow W., Bujanov B., Mihajlow L., BIELECKI W., TYSZKA T., Wakarciuk S. (red.), (2012), "Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik", MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY, Moskwa, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (red.), (2004), "Psychologia Ekonomiczna", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (red.), (1997), "Psychologia i Poznanie", PWN, Warszawa, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (red.), (1995), "Czy powrót do introspekcji?", PWN, Warszawa, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (red.), (1994), "Cognitive representation of economics: Special session of the IAREP/SABE conference: Integrating Views on Economic Behavior, Rotterdam, July 1994", Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (red.), (1992), "Psychologia i Bezpieczeństwo Pracy ", Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (red.), (1991), "Psychologia i Sport", AWF, Warszawa, afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (red.), (1983), "Human Decision Making", Lund, Doxa, Warszawa, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

TYSZKA T., Konieczny R. (2017), "What determines willingness to take  preventive actions in areas experiencing severe flooding?", w: Tadeusz Tyszka, Piotr Zielonka (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, s. 105-118, afiliacja: ALK.

Sobkow A., Traczyk J., Polec A., TYSZKA T. (2017), "Cognitive and emotional factors influencing the propensity to insure oneself against disaster", w: Tadeusz Tyszka, Piotr Zielonka (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, s. 119-140, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., Zielonka P. (2017), "Psychological reactions to environmental hazards", w: Tyszka T., Zielonka P. (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, s. 1-20, afiliacja: ALK.

Michailova J., TYSZKA T., GAWRYLUK K. (2017), "Are people interested in probabilities of natural disasters?", w: Tyszka T., Zielonka P. (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, s. 21-40, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., Zielonka P. (2017), "Psychological reactions to environmental hazards", w: T. Tyszka, P. Zielonka (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, Londyn, s. 1-20, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (2015), "Ambiguity aversion", w: Altman, Morris  (red.), Real-World Decision Making. An Encyclopedia of Behavioral Economics, Greenwood, s. 12-14, afiliacja: ALK.

BIELECKI W., TYSZKA T. (2012), "Ciolewieskij faktor (kapital) i uprawlenie organizaciej w pickologicieskich kategorjach", w: Kirsanow K.A., Zwonnikow W.I., Bujanov W.P., Mihailow L.M., Bielecki W., Tyszka T., Wakarciuk S.B (red.), Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY, Moskwa, s. 130-187, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (2012), "Wybory konsumenckie w sytuacjach niepewności i niewiedzy", w: Górnik-Durose M., Zawadzka A.M. (red.), W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia, Difin, Warszawa, s. -, afiliacja: ALK.

MACKO A., TYSZKA T. (2011), "Oceny i decyzje moralne", w: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność: Encyklopedyczny podręcznik akademicki., PWN, Warszawa, s. 319-339, afiliacja: ALK.

PIOTROWSKA K., TYSZKA T., MALAWSKI M., MACKO A. (2011), "Poziom zaufania i oceny moralne osób karanych i niekaranych. Zmiany na lepsze. ", w: Banerski G (red.), Raport z realizacji projektu: Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów , SMG/KRC Poland-Media S.A, Warszawa, s. 86-147, afiliacja: ALK.

TYSZKA T. (2009), "Emocje moralne w podejmowaniu decyzji ekonomicznych", w: Kozielecki J. (red.), Nowe Idee w Psychologii, GWP, Sopot, s. 100-, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., ZIELONKA P. (2009), "Zachowania nabywców w sytuacji skrajnej niewiedzy", w: Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: Niepewność i Zaufanie a Zachowania Nabywców, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 338-347, afiliacja: ALK.

TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2007), "Judgements and Choices Between Alternatives with Moral Consequences", w: Polic M., Bajec B.,  Komidar L. (red.), Values and Economy: Proceedings of The 32nd IAREP, LUBLJANA: FILOZOFSKA FAKULTETA, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

SAWICKI P., TYSZKA T. (2007), "Affective and cognitive factors influencing sensitivity to probabilistic information", w: Polic M., Bajec B.,  Komidar L. (red.), Values and Economy: Proceedings of The 32nd IAREP Conference, LUBLJANA: FILOZOFSKA FAKULTETA, s. 108-113, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2007), "Sacrum i profanum w gospodarce", w: Lewicka - Strzałecka A. (red.), Współczesne wyzwania nauk praktycznych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 53-63, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2007), "O decyzjach przed teorią decyzji", w: Brzeziński J.M. (red.), Psychologia. Między teorią metodą i praktyką, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2006), "Teoria decyzji w kontekście moralności i prawa", w: Aranowska E., Łukasik-Goszczyńska M. (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności, SCHOLAR PUBLISHING HOUSE, Warszawa, s. 274-283, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2005), "Trwanie przy wcześniejszych przekonaniach i przy wcześniejszych preferencjach", w: Trzęsicki K. (red.), Ratione et Studio, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., HAMER-GUTOWSKA K., GUTOWSKI J., DEMIDOWICZ B. (2005), "Communicating and understanding information about the probability of a genetic disease", w: K. Riegel  (red.), Absurdity in the economy: IAREP Conference Proceedings, Prague: Czech Association of Work and Organizational Psychologie, Praga, s. CD, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2004), "Zachowania konsumeckie", w: Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2004), "Racjonalność", w: Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., TOKARZ M. (2004), "Negocjacje", w: Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2004), "Psychologia pieniądza", w: Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 161-191, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2003), "Some Remarks on the Psychological Aspects of Flood Prevention and Management", w: Holz K.P., Erlich M. (red.), Flood Events – Are We Prepared?, OSIRIS WORKSHOP, Karpacz, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (2003), "Pieniądze i księgowanie mentalne", w: Piskorz Z., Zaleśkiewicz T. (red.), Psychologia umysłu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T., DOMURAT A. (2002), "When are people willing to buy insurance? ", w: - (red.), Stability and Dynamics of Power: IAREP/SABE Conference Proceedings, University of Turku, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T., Zielonka P. (2001), "Expert judgements: Financial analysis vs. weather forecasters", w: A. J. Scott  (red.), Environment and Wellbeing: IAREP Conference Proceedings , University of Bath , s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (2001), "Perception of economic phenomena: personal experience versus mass communication ", w: C. Rolland- Levy, E. Kirchler, E. Penz, C. Grey (red.), Everyday Representations of the Economy , WUV, s. , afiliacja: ALK.

TYSZKA T., HAMER-GUTOWSKA K. (2000), "Predecisional Distortion of Evaluation ", w: E. Holzl (red.), Fairness and Cooperation , WUV, s. , afiliacja: ALK.

TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (1999), "Elementary processed underlying managerial risk taking ", w: Gren Bo (red.), Risk Research Group- The Third International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management , Stockholm University, s. , afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T. (1999), "Transformation in Eastern Europe ", w: P.E. Earl S. Kemp  (red.), The Elgar Companion To Consumer Research And Economic Psychology, Edward Elgar Publishing, s. , afiliacja: WSPIZ.

TYSZKA T., Sokołowska  J. (1998), "Evaluation et prise de decision", w: Ch. Rolland- Levy, Ph. Addeir  (red.), Psychologie Economic: Teorie et Application, Economica, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T., ANTONIDES G., FARAGO K., RANYARD R. (1997), "Perceptions of economic activities A cross- country comparison ", w: Antonides G., Van Raij F., Maital S. (red.), Advances in Economic Psychology , WILEY PERIODICALS, INC., s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K. (1997), "Pragmatism and brand loyalty ", w: G. Guzman, A. Jose, S. Sanz (red.), The XXII International Colloquium of Economic Psychology, PROMOLIBRO , s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1997), "Percepcja i akceptacja ryzyka ", w: Koradecka D.  (red.), Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia , Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1997), "Podejmowanie decyzji ", w: Materska M., Tyszka T.  (red.), Psychologia i Poznanie , PWN, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1995), "Decision importance and consumer decision processes ", w: C.H. Roland- Levy (red.), Decision importance and consumer decision processes , Universite Rene Descartes Paris, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1995), "Konstrukcyjne podejście do formułowania ocen i podejmowania decyzji ", w: A. Biela, J. Brzeziński, T. Marek  (red.), Społeczne, eksperymentalne i metodologiczne konteksty procesów poznawczych człowieka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T., VERGES P. (1994), "Representation of economis by French and Polish students ", w: T. Tyszka  (red.), Cognitive Representation of Economics, Polska Akademia Nauk, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T., ANTONIDES G., FARAGO K., RANYARD R. (1994), "Perceptions of economic activities: A cross- country comparision", w: T. Tyszka (red.), Cognitive Representation of Economics, Polska Akademia Nauk, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T., ORŁOWSKI  K., Sokołowska  J., VERGES P., WOLAK K. (1994), "Preferences and attitudes of Polish and French students", w: T. Tyszka  (red.), Cognitive Representation of Economics, Polska Akademia Nauk, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T., Sokołowska  J. (1993), "Struktura poznawcza i struktura preferencji społeczno- ekonomicznych", w: Ratajczak Z.  (red.), Zmiany społeczne. Zagrożenia i Wyzwania dla Jednostki , PAN Instytut Psychologii, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1993), "Percepcja działań ekonomicznych przez pracowników najemnych i przez pracujących 'na swoim'", w: M. Hoffer, W. Kosidowski  (red.), Przedsiębiorstwo w Procesie Transformacji Rynkowej , UNIWERSYTET MIKOŁAJA  KOPERNIKA W TORUNIU, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1992), "Zachowanie bezpieczne i niebezpieczne oraz ich uwarunkowania ", w: Tyszka T.  (red.), Psychologia i Bezpieczeństwo Pracy , PAN Instytut Psychologii, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1992), "Zachowanie niebezpieczne z wyboru", w: Tyszka T.  (red.), Psychologia i Bezpieczeństwo Pracy , PAN Instytut Psychologii, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1992), "Wybory:oceny i strategie", w: Materska M., Tyszka T.  (red.), Psychologia i Poznanie , PWN, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1990), "Procesy informacyjne i ewaluacyjne w podejmowaniu decyzji ", w: N. Eisenberg, J. Reykowski, E. Staub  (red.), Wartości moralne i społeczne. Perspektywa indywidualna i społeczna , OSSOLINEUM, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T., Sokołowska  J. (1990), "System transmormation and the changes of opinion, preferences and economic behavior ", w: S.E.G. Lea, P. Webley, B.M. Young  (red.), Applied preferences and economic behavior , WASHINGTON SINGER PRESS, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1989), "Information and evaluation processes in decision making ", w: N. Eisenberg, J. Reykowski, E. Staub  (red.), Social and Moral Values. Individual and Societal Perspectives , HILLSDALE: ERLBAUM, s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1989), "Preselection, uncertainty of preferences and information processing in human decision making ", w: H. Montgomery, O.Svenson (red.), Process and Structure in Human Decision Making , WILEY PERIODICALS, INC., s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1988), "Justification of decision made in adverse circumstances", w: S. Maital (red.), Applied Behavioral Economics , WHEATSHEAF BOOKS Ltd. , s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1988), "Podejmowanie decyzji ", w: W. Gasparski  (red.), Metodologia projektowania , WYDAWNICTWO NAUKOWO- TECHNICZNE , s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1986), "Information and Evaluative processes in decision- making: the role of familiarity ", w: Brehmer B., Lourens P., Sevon G.  (red.), New Directions in Research on Decision Making , NORTH- LAND , s. , afiliacja: Inna.

TYSZKA T. (1983), "Contextual multi- attribute decision rules ", w: Sjoberg L., Tyszka T., Wise J.  (red.), Human Decision Making , DOXA, Lund, s. , afiliacja: Inna.