Międzynarodowa wymiana studentów

Międzynarodowa wymiana studentów

Międzynarodowa wymiana studentów

STUDIUJ ZA GRANICĄ!

Nieodłącznym elementem studiów w Koźmińskim jest wyjazd na międzynarodową wymianę. Każdy student, który ukończył pierwszy rok studiów, posiada znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i osiągnął dobre wyniki w nauce, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny.

ALK realizuje program wymiany w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+, wspierającego inicjatywy mobilnościowe, w tym dofinansowanie do wyjazdu studentów na semestr lub rok nauki do uczelni europejskiej, oraz w ramach umów bilateralnych, podpisanych z uczelniami spoza państw Unii Europejskiej.

 

PRACUJ ZA GRANICĄ!

Jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego, jakie oferujemy, jest możliwość zrealizowania zagranicznej praktyki studenckiej.

Międzynarodowa wymiana studentów

Studentki i studenci Koźmińskiego mają do wyboru 221 uczelni partnerskich na 6 kontynentach, gdzie mogą studiować przez semestr lub dwa w ramach wymiany międzynarodowej.

Wiele osób wybiera odległe kierunki edukacji, takie jak Singapur, Meksyk, USA, Australia. Każdy student biorący udział w programie wymiany międzynarodowej do państwa Unii Europejskiej ma możliwość zaaplikowania o dofinansowanie w postaci stypendium Erasmus+.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji, prowadzenia programu i ofertą wyjazdów TUTAJ

wymiana

Praktyki i staże w Europie

Każdy student lub absolwent Akademii Leona Koźmińskiego udający się na praktykę zawodową otrzymuje stypendium programu Erasmus+.

Jest to niezwykła szansa na kilkumiesięczny zagraniczny wyjazd do firm bądź instytucji celem zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego. Naszymi partnerami są m.in.: Nintendo, Lenovo, DHL, Procter&Gamble.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji, prowadzenia programu i ofertą praktyk TUTAJ

praktyki i staze

Krótkie kursy dla studentów

Poza wyjazdami w ramach wymiany studentki i studenci naszej Akademii mogą uczestniczyć w dodatkowych, intensywnych kursach międzynarodowych w ramach partnerstwa pomiędzy uczelniami z całego świata.

Zachęcamy studentów do takiej aktywności, ponieważ jest to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych punktów ECTS oraz jednoczesnego poszerzenia horyzontów i nawiązania kontaktów.

Aktualna oferta krótkich programów, kursów oraz szkół międzynarodowych organizowanych przez partnerów ALK znajduje się na profilu Facebook BWZ oraz w folderze online.

kursy