Międzynarodowa wymiana studentów
Międzynarodowa wymiana studentów

STUDIUJ ZA GRANICĄ!

Nieodłącznym elementem studiów w Koźmińskim jest wyjazd na międzynarodową wymianę. Każdy student, który ukończył pierwszy rok studiów, posiada znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i osiągnął dobre wyniki w nauce, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny.

ALK realizuje program wymiany w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+, wspierającego inicjatywy mobilnościowe, w tym dofinansowanie do wyjazdu studentów na semestr lub rok nauki do uczelni europejskiej, oraz w ramach umów bilateralnych, podpisanych z uczelniami spoza państw Unii Europejskiej.

 

PRACUJ ZA GRANICĄ!

Jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego, jakie oferujemy, jest możliwość zrealizowania zagranicznej praktyki studenckiej.

Międzynarodowa wymiana studentów

Studenci Koźmińskiego mają do wyboru 221 uczelni partnerskich na 6 kontynentach, gdzie mogą studiować przez semestr lub dwa w ramach wymiany międzynarodowej.

Wiele osób wybiera odległe kierunki edukacji, takie jak Singapur, Rosja, Meksyk, USA, Australia. Każdy student udający się  na program wymiany do państw EU ma możliwość otrzymania stypendium Erasmus+. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji, prowadzenia programu i ofertą wyjazdów TUTAJ

wymiana
Praktyki i staże w Europie

Każdy student lub absolwent Akademii Leona Koźmińskiego udający się na praktykę zawodową otrzymuje stypendium programu Erasmus+.

Jest to niezwykła szansa na kilkumiesięczny zagraniczny wyjazd do firm bądź instytucji celem zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego. Naszymi partnerami są m.in.: Nintendo, Lenovo, DHL, Procter&Gamble.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji, prowadzenia programu i ofertą praktyk TUTAJ

praktyki i staze
Krótkie kursy dla studentów

Poza wyjazdami w ramach wymiany studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych, intensywnych kursach międzynarodowych w ramach partnerstwa pomiędzy uczelniami z całego świata.

Zachęcamy studentów do takiej aktywności, ponieważ jest to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych punktów ECTS oraz jednoczesnego poszerzenia horyzontów i nawiązania kontaktów.

Aktualną ofertę krótkich programów, kursów oraz szkół międzynarodowych organizowanych przez partnerów ALK znajdziecie TUTAJ

kursy