Filozofia studiowania MBA

 Filozofia studiowania Kozminski MBA

Filozofia studiowania MBA

 

Ukończenie studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego to ważny wyróżnik w CV naszych absolwentów. 

Nasi absolwenci wyróżniają się nie tylko z tłumu menedżerów, ale i spośród innych absolwentów MBA w Polsce. Z jakiego powodu?

Jakość naszych programów MBA jest potwierdzana przez międzynarodowe certyfikaty i akredytacje: AACSB, EQUIS i AMBA. Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły biznesu. Na świecie jest tylko 99 uczelni (mniej niż 1 % wszystkich szkół wyższych), które posiadają te trzy akredytacje. Takie wyróżnienie zobowiązuje i nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia się. Dzięki temu pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie realizować powierzone zadania.

EQUIS
AMBA
AACSB

Naszym kolejnym wyróżnikiem są wysokie pozycje w rankingach szkół wyższych. Znajdujemy się na wysokie miejscu w rankingu European Business Schools dziennika Financial Times. Nasz program Executive MBA jest również rankingowany przez Financial Times, jako jedyny MBA z Polski. Nieprzerwanie od początku istnienia Uczelni  lat jesteśmy na pozycji nr 1 w krajowym rankingu „Perspektyw”.

TWÓJ PROGRAM MBA

520 godzin zajęć = cztery semestry studiów to czas, który pozwoli Ci zrozumieć funkcjonowanie organizacji jako całości wraz z jej otoczeniem biznesowym. Poprowadzimy Cię od ekonomii i finansów poprzez strategię organizacji aż do tego, jak współpracować z ludźmi i budować relacje z partnerami biznesowymi.

Wszyscy rozpoczniecie naukę wspólnie na tzw. ogólnym programie menedżerskim (400 godzin lekcyjnych), niezależnie od wybranej specjalizacji. Dlaczego? Ponieważ najpierw jesteście menedżerami, a dopiero w dalszej kolejności specjalistami w danym obszarze, np. finansistą, ekspertem IT, menedżerem HR, znawcą w obszarze logistyki czy digitalu lub rozwijasz się w branży medycznej. Taka idea przyświecała twórcom pierwszych programów MBA. W dzisiejszym świecie jest to w dalszym ciągu świadoma polityka na studiach MBA. Uczymy, jak funkcjonuje cała firma i dajemy wiedzę menedżerską. Dzięki połączeniu osób z różnych branż wymienisz się doświadczeniami biznesowymi z innymi menedżerami i przedsiębiorcami, których poznasz na studiach.  

TWÓJ PROGRAM MBA

Dbamy o zróżnicowanie osób w grupie zajęciowej, tak aby trafili do niej ludzie, którzy mają różne perspektywy i doświadczenia. Poznasz ludzi, którzy myślą inaczej. Znacznie poszerzysz sieć kontaktów biznesowych.  

Budowanie relacji pomiędzy uczestnikami odbywa się poprzez wspólne ćwiczenia, prace grupowe oraz pisanie projektu doradczego. 

Nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych sprzyjają także dodatkowe tematyczne, spotkania, organizowane bezpłatnie wspólnie dla studentów i absolwentów MBA. 

Po semestrach, podczas których realizowany jest ogólny program menedżerski, kontynuujecie naukę na wybranym semestrze specjalistycznym (HR, Cyfrowa Transformacja, dla kadry medycznej, Finanse, IT, dla inżynierów, logistyka i łańcuch dostaw), na który składa się 120 godzin zajęć. W tym czasie będziecie doskonalić kompetencje zaprojektowane dla danej specjalności.

Na przykład - wszystkie osoby, które zapisały się na MBA FINANSE (i realizowały ogólny program menedżerski w różnych podgrupach), trafiają do jednej wspólnej grupy i razem zrealizują przedmioty specjalistyczne oferowane w boksach dla kierunku MBA FINANSE.

Będziesz głosować na boksy, które chciałabyś/chciałbyś, aby były zrealizowane semestrze specjalistycznym. Spośród boksów do wyboru dla danego kierunku uczelnia uruchomi te, które dostaną największą liczbę głosów słuchaczy, którzy wybrali daną specjalizację MBA. Przykład: Wszyscy studenci MBA FINANSE, którzy są w równoległych grupach podczas trwania ogólnego programu menedżerskiego, głosują nad wyborem boksów, które zostaną uruchomione w semestrze specjalistycznym na kierunku MBA FINANSE i będą je razem realizować. Proces ten wygląda tak samo przy każdej specjalności.

Wsparcie podopiecznych organizacji.jpg

Te wszystkie działania pozwolą Ci nie tylko poznać osoby ze swojej specjalizacji, ale dadzą szansę na bardzo szeroki networking i głęboką perspektywę biznesową.   I to jest głównym celem studiowania MBA.