Centra Badawcze poświęcone tematyce ESR

Centrum Badawcze Innowacyjnych Strategii Wzrostu

Centra Badawcze poświęcone tematyce ESR

Czołowi badacze i badaczki ALK już od ponad pół wieku biorą czynny udział w kształtowaniu globalnej debaty dotyczącej problematyki etyki w biznesie, a także etyki w życiu gospodarczym w ogóle. Aktualnie w ramach ALK działają 4 centra badawcze poświęcone szeroko pojętej ESR, a także włączenia społecznego, wyrównywania szans oraz otwartości.