Mapa strony

Poniżej znajduje się lista stron w serwisie kozminski.edu.pl

Nauka i badania
Jednostki
Oferta edukacyjna
Kursy i szkolenia
Kozminski Advanced Management Program KRYTYCZNE MYŚLENIE - kluczowa kompetencja lidera XXI wieku Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności Moderator Design Thinking Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe Negocjacje - projektowe, zespołowe, wielostronne Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych Negocjacje – Przygotowanie, Argumentowanie, Przekonywanie Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe) Prezentacje biznesowe, które sprzedają Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych Pozyskiwanie kapitału Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa PROSCI Change Management Certification Program Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych Szkoła trenerów biznesu Work life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych Wstęp do zarządzania projektami Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Angażujący się zespół - jak utrzymać efektywność Rachunkowość od podstaw Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością Zarządzanie projektami budowlanymi z elementami BIM Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe
Studia podyplomowe
Kursy ONLINE