Mapa strony

Poniżej znajduje się lista stron w serwisie kozminski.edu.pl

Nauka i badania
Jednostki
Oferta edukacyjna
Kursy i szkolenia
Agile i zwinne techniki zarządzania projektami Analiza finansowa I Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe Analiza finansowa przedsiębiorstw. Interpretacja sprawozdania finansowego, analiza wskaźników finansowych, KPI. / ONLINE Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji Analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego Analiza techniczna Aspekty finansowe w zarządzaniu projektami Asesor metody Assessment Development Center-warsztaty certyfikujące Budowanie i zarządzanie zespołem Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie - neurowspółpraca w oparciu o style myślenia i działania FRIS Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników Coachingowy Styl Zarządzania - nowe narzędzia i kompetencje dla menedżerów i przywódców Corporate Governance Manager - ONLINE Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza Controlling Strategiczny Elementy matematyki finansowej Delegowanie - feedback - Feedforward Emisje papierów wartościowych Finanse i rachunkowość od podstaw Finanse przedsiębiorstwa Inteligencja emocjonalna w praktyce Kompetencje kierownicze od kolegi do szefa Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji Komunikacja interpersonalna Kozminski Advanced Management Program KRYTYCZNE MYŚLENIE - kluczowa kompetencja lidera XXI wieku Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności Design Thinking. Jak tworzyć innowacyjne rozwiązania. Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe
Negocjacje - projektowe, zespołowe, wielostronne Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych Negocjacje – Przygotowanie, Argumentowanie, Przekonywanie Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe) Prezentacje biznesowe, które sprzedają Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych Pozyskiwanie kapitału Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa PROSCI Change Management Certification Program Finanse dla niefinansistów. Zrozumieć finanse firmy. Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych Szkoła trenerów biznesu Praktyka wyceny przedsiębiorstwa / ONLINE Work life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych Prezentacja, analiza i przekształcanie danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel - warsztaty komputerowe Wstęp do zarządzania projektami Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Budowanie zaangażowanego zespołu Rachunkowość od podstaw Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe Zarządzanie projektami HR Zarządzanie sobą w czasie Wycena przedsiębiorstw II - poziom zaawansowany Zarządzanie strategiczne poprzez portfele projektów i programy Wprowadzenie do obróbki danych w Excelu, VBA i SQL - warsztaty komputerowe / ONLINE Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe) Szkoła letnia - intensywny kurs języka angielskiego Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym Szkoła letnia - język angielski w korespondencji biznesowej
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Szkoła letnia - metody ilościowe Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych Controlling od podstaw / ONLINE Finansowa ocena projektów inwestycyjnych / ONLINE Nowoczesna Komunikacja w Biznesie Szkoła letnia - Analiza dokumentów prawniczych i biznesowych Szkoła letnia - Podstawy metod badawczych w zarządzaniu Szkoła letnia - Podstawy zarządzania Content marketing w pigułce - dbaj o wizerunek, realizuj cele Nowe trendy i sprawdzone rozwiązania w zarządzaniu zespołem. Od zarządzania 1.0 do 3.0 Techniki negocjacyjne w zespole projektowym Zarządzanie projektem eksploracyjnym i R&D Prawne i techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa Artificial Intelligence w marketingu Intensywny kurs języka polskiego z elementami wiedzy biznesowej Google Analytics 4 Szkoła IT dla prawników Skuteczne generowanie leadów przez webinary Digital Health – Start Me Up (DH-SMU)! Prywatne projekty deweloperskie - nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe Szkoła liderów wg Johna C. Maxwella Startupowe ferie w Koźmińskim - stwórz własny biznes Leading with a Global Mindset Google Analytics 4 dla początkujących Szkolenie „Jeśli nie Google Analytics 4 to co? Piwik PRO!” ESG a HR - Tworzenie zrównoważonego miejsca pracy Skuteczne prowadzenie i facylitacja spotkań i warsztatów biznesowych Budowanie efektywnej marki osobistej z wykorzystaniem kanałów digital Szkoła Profesjonalnych Ekspertów Biznesowych Akademia Interim Management Startupowe wakacje w Koźmińskim - stwórz własny biznes
Studia podyplomowe
Kursy ONLINE