Mapa strony

Poniżej znajduje się lista stron w serwisie kozminski.edu.pl

Nauka i badania
Jednostki
Oferta edukacyjna
Kursy i szkolenia
Agile i zwinne techniki zarządzania projektami Analiza finansowa I Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe Analiza finansowa przedsiębiorstw. Interpretacja sprawozdania finansowego, analiza wskaźników finansowych, KPI. / ONLINE Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji Analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego Analiza techniczna Aspekty finansowe w zarządzaniu projektami Asesor metody Assessment Development Center-warsztaty certyfikujące Budowanie i zarządzanie zespołem Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie - neurowspółpraca w oparciu o style myślenia i działania FRIS Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników Coachingowy Styl Zarządzania - nowe narzędzia i kompetencje dla menedżerów i przywódców Corporate Governance Manager - ONLINE Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza Controlling Strategiczny Elementy matematyki finansowej Delegowanie - feedback - Feedforward Emisje papierów wartościowych Finanse i rachunkowość od podstaw Finanse przedsiębiorstwa Inteligencja emocjonalna w praktyce Kompetencje kierownicze od kolegi do szefa Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji Komunikacja interpersonalna Kozminski Advanced Management Program KRYTYCZNE MYŚLENIE - kluczowa kompetencja lidera XXI wieku
Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności Design Thinking. Jak tworzyć innowacyjne rozwiązania. Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe Negocjacje - projektowe, zespołowe, wielostronne Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych Negocjacje – Przygotowanie, Argumentowanie, Przekonywanie Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe) Prezentacje biznesowe, które sprzedają Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych Pozyskiwanie kapitału Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa PROSCI Change Management Certification Program Podstawy zarządzania finansami / ONLINE Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych Szkoła trenerów biznesu Praktyka wyceny przedsiębiorstwa / ONLINE Work life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych Prezentacja, analiza i przekształcanie danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel - warsztaty komputerowe Wstęp do zarządzania projektami Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Zaangażowany zespół - jak utrzymać efektywność Rachunkowość od podstaw Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością Zarządzanie projektami budowlanymi z elementami BIM Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe Zarządzanie projektami HR Zarządzanie sobą w czasie
Wycena przedsiębiorstw II - poziom zaawansowany Zarządzanie strategiczne poprzez portfele projektów i programy Wprowadzenie do obróbki danych w Excelu, VBA i SQL - warsztaty komputerowe / ONLINE Zarządzanie wdrożeniem Building Information Modeling (BIM) w organizacji i projekcie budowlanym Zarządzanie kapitałem obrotowym i ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe) Szkoła letnia - intensywny kurs języka angielskiego Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym Szkoła letnia - język angielski w korespondencji biznesowej Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Szkoła letnia - metody ilościowe Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych Controlling od podstaw / ONLINE Emisje akcji i obligacji. Źródła finansowania działalności / ONLINE Finansowa ocena projektów inwestycyjnych / ONLINE Nowoczesna Komunikacja w Biznesie Szkoła letnia - Analiza dokumentów prawniczych i biznesowych Szkoła letnia - Podstawy metod badawczych w zarządzaniu Szkoła letnia - Podstawy psychologii z elementami psychologii biznesu Szkoła letnia - Podstawy rachunkowości i finansów Szkoła letnia - Podstawy socjologii i nauki o mediach Szkoła letnia - Podstawy zarządzania Jak budować i wzmacniać ducha zespołu – program wsparcia dla menedżerów Content marketing w pigułce - dbaj o wizerunek, realizuj cele Skuteczna argumentacja Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego Nowe trendy i sprawdzone rozwiązania w zarządzaniu zespołem. Od zarządzania 1.0 do 3.0 Techniki negocjacyjne w zespole projektowym Zarządzanie projektem eksploracyjnym i R&D
Studia podyplomowe
Kursy ONLINE