Mapa strony

Poniżej znajduje się lista stron w serwisie kozminski.edu.pl

Nauka i badania
Jednostki
Oferta edukacyjna
Kursy i szkolenia
Agile i zwinne techniki zarządzania projektami Analiza finansowa I Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe Analiza finansowa przedsiębiorstw. Interpretacja sprawozdania finansowego, analiza wskaźników finansowych, KPI. / ONLINE Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji Analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego Analiza techniczna Aspekty finansowe w zarządzaniu projektami Asesor metody Assessment Development Center-warsztaty certyfikujące Budowanie i zarządzanie zespołem Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie w oparciu o style myślenia FRIS – neurowspółpraca Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników Coachingowy Styl Zarządzania - nowe narzędzia i kompetencje dla menedżerów i przywódców Corporate Governance Manager Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza Controlling Strategiczny Elementy matematyki finansowej Delegowanie - feedback - Feedforward Emisje papierów wartościowych Finanse i rachunkowość od podstaw Finanse przedsiębiorstwa Inteligencja emocjonalna w praktyce Kompetencje kierownicze od kolegi do szefa Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji Komunikacja interpersonalna Kozminski Advanced Management Program KRYTYCZNE MYŚLENIE - kluczowa kompetencja lidera XXI wieku Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności Design Thinking. Jak tworzyć innowacyjne rozwiązania. Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe Negocjacje - projektowe, zespołowe, wielostronne Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych
Negocjacje – Przygotowanie, Argumentowanie, Przekonywanie Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe) Prezentacje biznesowe, które sprzedają Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych Pozyskiwanie kapitału Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa PROSCI Change Management Certification Program Finanse dla niefinansistów. Zrozumieć finanse firmy. Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych Szkoła trenerów biznesu Praktyka wyceny przedsiębiorstwa / ONLINE Well-being – budowanie dobrostanu fizycznego i psychicznego w czasach nieustannych zmian Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych Prezentacja, analiza i przekształcanie danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel - warsztaty komputerowe (ONLINE) Wstęp do zarządzania projektami Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Budowanie zaangażowanego zespołu Rachunkowość od podstaw Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe Zarządzanie projektami HR Zarządzanie sobą w czasie Wycena przedsiębiorstw II - poziom zaawansowany Zarządzanie strategiczne poprzez portfele projektów i programy Wprowadzenie do obróbki danych w Excelu, VBA i SQL - warsztaty komputerowe / ONLINE Zarządzanie kapitałem obrotowym i ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe) Szkoła letnia - intensywny kurs języka angielskiego (Intensive General English Course) Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym Szkoła letnia - język angielski w korespondencji biznesowej ( English in Business Correspondence) Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Szkoła letnia - metody ilościowe Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych
Controlling od podstaw / ONLINE Finansowa ocena projektów inwestycyjnych / ONLINE Nowoczesna Komunikacja w Biznesie Szkoła letnia - Analiza dokumentów prawniczych i biznesowych ( Reading Legal and Business Documents ) Szkoła letnia - Podstawy metod badawczych w zarządzaniu Szkoła letnia - Podstawy zarządzania Content marketing w pigułce - dbaj o wizerunek, realizuj cele Nowe trendy i sprawdzone rozwiązania w zarządzaniu zespołem. Od zarządzania 1.0 do 3.5 Techniki negocjacyjne w zespole projektowym Zarządzanie projektem eksploracyjnym i R&D Prawne i techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa Sztuczna inteligencja w marketingu Szkoła IT dla prawników Szkoła liderów wg Johna C. Maxwella Startupowe ferie w Koźmińskim - stwórz własny biznes Leading with a Global Mindset Szkolenie „Jeśli nie Google Analytics 4 to co? Piwik PRO!” ESG a HR - Tworzenie zrównoważonego miejsca pracy Skuteczne prowadzenie i facylitacja spotkań i warsztatów biznesowych Budowanie efektywnej marki osobistej z wykorzystaniem kanałów digital Szkoła Profesjonalnych Ekspertów Biznesowych Startupowe wakacje w Koźmińskim - stwórz własny biznes Jak prowadzić empatyczne i skuteczne rozmowy z pracownikami, by osiągali cele Action Learning – kreatywne rozwiązywanie problemów indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych Świadome zarządzanie zmianą w ochronie zdrowia Metodologia i projektowanie badań naukowych w praktyce – kurs intensywny Rola Danych w Digital Marketingu Marketing Automation Analityka w Internecie e-Commerce dla początkujących Kampanie Google Ads Wystąpienia publiczne po angielsku NEURORÓŻNORODNOŚĆ, CZYLI SIŁA MYŚLENIA POZA SCHEMATAMI JAKO KLUCZ DO INNOWACJI W BIZNESIE Zrównoważone przywództwo dla Zarządów Cyfrowa Transformacja i Rola Danych Wykorzystanie technologii CRM w Sprzedaży B2B
Studia podyplomowe
Kontroler finansowy - ONLINE Zarządzanie transportem i spedycją w okresie transformacji cyfrowej Zasady Zrównoważonego Rozwoju dla Biznesu. Transformacja klimatyczna Zwinne przywództwo Frontend Development z React - ONLINE Biznesowe i prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości Skuteczny Employer Branding - Online Analityk Compliance i AML - ONLINE Handel Elektroniczny - ONLINE Zrównoważone finanse i ESG Akademia medycyny estetycznej i biznesu Zarządzanie doświadczeniem klienta - Customer Experience Management Fintech a nowe trendy w sektorze finansowym Artyści ASP w Krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki Profesjonalny inwestor Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe ONLINE Cyfrowe zarządzanie energią Finance for Non-Financial Leaders Inspektor Ochrony Danych w sektorze zdrowia Python Development – analiza danych, uczenie maszynowe, projektowanie rozwiązań IT Wirtschaft auf Deutsch Wieloaspektowe Zarządzanie Wierzytelnościami Logistyka e-commerce Prawo Własności Intelektualnej Zarządzanie nowymi mediami i rozrywką Profesjonalna rada nadzorcza Chief Data Officer – zarządzanie danymi w organizacji Mediacje w zarządzaniu konfliktem Nieruchomości komercyjne Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych Zarządzanie zespołami Menedżer Zdrowia Przyszłości Analityk bezpieczeństwa IT Analityk Business Intelligence Analityk danych biologiczno-medycznych DevOps – Administrator infrastruktury IT Python Data Science Engineer Rynek wyrobów i technologii medycznych