Akademia Leona Koźmińskiego jako pierwsza uczelnia w Polsce ogłasza Cele Zrównoważonego Rozwoju.

04.11.2020

Akademia Leona Koźmińskiego jako pierwsza uczelnia w Polsce określiła własny program dążenia do zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2030. Tym samym uczelnia wpisuje się w globalną troskę o lepsze jutro dla świata i deklaruje konkretne działania na rzecz poprawy losów ludzi, środowiska i całej planety.

ALK poważnie traktuje zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności. Jest pionierem w zakresie etyki w biznesie, wspiera tworzenie prospołecznych technologii o dobrosprawczym charakterze. Za strategię i wdrożenie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) odpowiada prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, powołana we wrześniu 2020 na Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i ESR (Ethics and Social Responsibility). Zespół pod kierownictwem prof. Przegalińskiej-Skierkowskiej, we współpracy z prof. Bolesławem Rokiem, kierownikiem Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu w ALK, opracował sześć priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju dla uczelni, dokonując ich wyboru spośród 17 wskazanych w Rezolucji ONZ z 2015 r., znanych jako Agenda 2030.

Dziś nie wystarczy robić swoje, czyli w przypadku uczelni kształcić i prowadzić badania naukowe, a w przypadku firm dążyć do osiągnięcia sukcesu finansowego. Współcześni liderzy chcą zmieniać świat na lepsze. W Polsce coraz więcej firm tak definiuje swój podstawowy cel działania i wdraża strategię zrównoważonego rozwoju. Jako ekspert doradzający korporacjom w tym procesie pozytywnej zmiany i pracownik naukowy ALK jestem szczególnie dumny z mojej uczelni, że przeciera pozytywne ścieżki ku lepszemu, zrównoważonemu światu, dając dobry przykład innym instytucjom edukacyjnym w naszym kraju – mówi prof. Bolesław Rok.

Sześć Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ALK:

  1. Inkluzywna edukacja wysokiej jakości i wsparcie dla uczenia się przez całe życie dla każdego.
  2. Równość szans dla kobiet i dziewcząt we wszystkich obszarach życia społecznego.
  3. Wspieranie inkluzywnego, zrównoważonego i sprzyjającego innowacjom przemysłu.
  4. Uczynienie środowiska życia człowieka, w tym miast, miejscami bezpiecznymi dla życia, zdrowia i pracy ludzkiej.
  5. Dostarczanie pozytywnych wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
  6. Zapewnienie środków do wdrażania i ożywienia globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cele te zostały opisane i opublikowane 4 listopada 2020, by każdy uczestnik społeczności akademickiej mógł zapoznać się z nimi i w codziennej praktyce przyczyniać się do ich osiągnięcia. Celom przypisano konkretne działania i zadania, wraz z systemem pomiaru ich wykonania w przyszłości, tak by zespół prof. Przegalińskiej na bieżąco mógł monitorować stan dochodzenia uczelni do pełnej spójności z założeniami Agendy 2030, co zaplanowano na rok 2030.

Uczelnia biznesowa to specyficzna instytucja, nienastawiona na zysk, ale ukierunkowana na dobre, odpowiedzialne kształcenie przyszłych liderów. Wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju w takim miejscu ma ogromne znaczenie, bo nie tylko uczymy etyki i odpowiedzialności, ale sami chcemy dawać dobry przykład. Cele Zrównoważonego Rozwoju, które właśnie ogłaszamy, są naszą ambicją dołożenia własnej cegiełki do świata lepszej przyszłości, ale też poważnym zobowiązaniem, z którego się wywiążemy – powiedziała prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska.

Etyczne zachowania w biznesie i odpowiedzialność za środowisko zawsze były bardzo ważne dla naszej uczelni. W kraju jesteśmy pionierem uczenia etyki biznesu i kształcenia ekspertów w zakresie sustainability. Współorganizujemy Ranking Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu. Już od jakiegoś czasu wdrażamy proekologiczne rozwiązania na kampusie, troszczymy się o osoby z niepełnosprawnością, mamy wewnętrzne regulacje zachęcające studentów do postawy etycznej, nie tolerujemy ściągania, braku szacunku dla różnorodnych członków naszej społeczności. To podejście na tyle wyróżnia nas wśród uczelni, że podczas ostatniego Forum Ekonomicznego w Davos, w styczniu 2020, otrzymaliśmy tytuł Uczelni Pozytywnego Wpływu i trafiliśmy do prestiżowego zestawienia Positive Impact Rating, gdzie znalazło się 30 uczelni biznesowych z całego świata, najbardziej zaawansowanych we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju – mówi prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.  

Pobierz cały dokument w j. polskim TUTAJ.

Pobierz cały dokument w j. angielskim TUTAJ.

Czytaj także