Społeczność

studenci

Władze uczelni

Statutowymi organami uczelni są Rektor, Rada Powiernicza, Senat i rady naukowe poszczególnych dyscyplin. Proces nauczania toczy się w trzech kolegiach: Kolegium Zarządzania, Kolegium Finansów i Ekonomii oraz Kolegium Prawa.

Zobacz odnośnik treści

Wykładowcy

Wykładowcami w ALK są wybitni naukowcy posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Są autorami podręczników akademickich, artykułów, książek o charakterze naukowym i popularnonaukowym, wydawanych w Polsce i za granicą. Wielu z nich posiada bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej lub sferze publicznej.

Zobacz odnośnik treści
Studenci przed uczelnią

Studenci

Społeczność Koźmińskiego liczy ponad 9000 studentów. Są to osoby na różnym etapie swojego życia i ścieżki zawodowej. Począwszy od świeżo upieczonych maturzystów, studentów I roku, poprzez osoby po pierwszych studiach, bardzo świadomie wybierające dalszą drogę rozwoju, aż po kadrę menedżerską, szukającą na studiach podyplomowych i MBA nowych wyzwań i inspiracji do pozytywnych przemian. Studiują tu także doktoranci, w szkole doktorskiej szlifujący swój warsztat badacza i piszący swe dysertacje. Spośród wszystkich studentów ALK 1500 osób to cudzoziemcy, którzy albo wybrali naszą uczelnię na odbycie całych studiów, albo przyjeżdżają do nas na wymianę z europejskich i pozaeuropejskich uczelni partnerskich.

Zobacz odnośnik treści

Absolwenci

Absolwenci Koźmińskiego są najcenniejszym zasobem uczelni. Śledzimy ich losy, kibicujemy im w rozwijaniu kariery zawodowej, zachęcamy do dalszego rozwoju w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych lub podczas specjalnych sesji i seminariów. Nasi studenci po otrzymaniu dyplomu mogą dołączyć do utworzonej specjalnie dla nich grupy absolwenckiej na LinkedIn, wstąpić do Klubu Absolwentów ALK i otrzymać kartę upoważniającą do korzystania z wielu usług firm partnerskich.

Zobacz odnośnik treści
studenci
Honoris causa

Doktorzy honoris causa ALK

Senat Akademii Leona Koźmińskiego już pięciokrotnie wyróżnił wybitne osobowości związane z nauką o zarządzaniu, przyznając im tytuł doktora honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego. Są to: prof. Witold Kieżun - wykładowca ALK, związany z nami od początku istnienia uczelni, prof. Hermann Simon - ekspert zarządzania i przedsiębiorca, Ingvar Kamprad - twórca IKEA, prof. Jerzy Dietl - ekspert zarządzania i marketingu, a także wielki społecznik oraz prof. Edward Prescott - laureat Nagrody Nobla z ekonomii.

Zobacz odnośnik treści