Kozminski Review

News

Strategiczna współpraca biznesu i nauki – Akademia Leona Koźmińskiego łączy siły z Panattoni
Wiodący deweloper powierzchni przemysłowych na świecie i najlepsza uczelnia biznesowa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nawiązały strategiczne partnerstwo na mocy którego zrealizują ważne dla społeczeństwa projekty, mające pozytywny wpływ na przyszłość...

Ekonomia i finanse

Zarządzanie i marketing

Prawo i administracja

Psychologia i socjologia

Edukacja i rynek pracy