Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

 

Uprawnienia habilitacyjne

Akademia Leona Koźmińskiego posiada następujące uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego:

  • doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (zarządzanie – od 2003 r.)
  • doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (ekonomia – od 2011 r.)
  • doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (prawo – od 2016 r.)

Uprawnienia doktorskie

Akademia Leona Koźmińskiego posiada następujące uprawnienia do nadawania stopnia doktora:

  • doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (zarządzanie – od 1998 r.)
  • doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (ekonomia – od 2008 r., finanse – od 2013 r.)
  • doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (prawo – od 2009 r.)
  • doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne (socjologia – od 2013 r.)

Jeśli chcesz podjąć studia doktoranckie, zapoznaj się z naszą ofertą.

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych ze Szkołą Doktorską oraz postępowaniami o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

Rafał Dobosz
Kierownik Biura ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych
Rafał Dobosz