Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

 

Uprawnienia habilitacyjne

Akademia Leona Koźmińskiego posiada następujące uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego:

  • doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (zarządzanie – od 2003 r.)
  • doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (ekonomia – od 2011 r.)
  • doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (prawo – od 2016 r.)

Uprawnienia doktorskie

Akademia Leona Koźmińskiego posiada następujące uprawnienia do nadawania stopnia doktora:

  • doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (zarządzanie – od 1998 r.)
  • doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (ekonomia – od 2008 r., finanse – od 2013 r.)
  • doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (prawo – od 2009 r.)
Szkoła doktorska Akademii Leona Koźmińskiego
LINK

Kategorie dyscyplin nauki

W wyniku ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej nasza Akademia otrzymała następujące kategorie:

  • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości: A
  • w dyscyplinie ekonomia i finanse: B+
  • w dyscyplinie nauki prawne: B+

(najwyższa kategoria A+, najniższa C)

Posiadając kategorię minimum B+, uczelnia ma prawo m.in. • prowadzić studia w danej dyscyplinie nauki bez ubiegania się o zgodę Ministra, • nadawać stopnie naukowe, • prowadzić szkołę doktorską, • zgłaszać kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki.  

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych ze szkołą doktorską oraz postępowaniami o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

Rafał Dobosz
Kierownik Biura ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych
Rafał Dobosz