O uczelni

Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią biznesową szerokiego profilu, o statusie akademii, uznawaną według międzynarodowego rankingu „Financial Times” za najlepszą uczelnię biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczycimy się też uzyskaniem trzech prestiżowych akredytacji międzynarodowych: AACSB, EQUIS i AMBA, które zdobyło zaledwie 125 szkół biznesu na świecie.

 

Nasza uczelnia powstała w 1993 roku. Jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształci się tutaj 12 tys. studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA oraz doktorantów. Mury Akademii opuściło do tej pory 70 tys. absolwentów.

Akredytacje i certyfikaty

Międzynarodowe i krajowe akredytacje, przyznane Akademii, są gwarancją najwyższych standardów kształcenia, badań naukowych i świadectwem naszych postaw społecznych. Do najcenniejszych trofeów należy „potrójna korona akredytacyjna” AACSB – EQUIS – AMBA. Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy wyróżnienia, mają pewność, że dołączający do zespołu firmy pracownicy posiadają nie tylko gruntowną wiedzę, ale także umiejętności, dzięki którym będą mogli odpowiedzialnie i efektywnie realizować powierzone zadania. 

Zobacz odnośnik treści

Rankingi

Od 2009 r. nasza Akademia jest obecna w światowych rankingach edukacyjnych dziennika „Financial Times” jako najwyżej notowana uczelnia biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej. W krajowych rankingach Fundacji Edukacyjnej Perspektywy od ponad 10 lat znajdujemy się w TOP 3 polskich uczelni ekonomicznych, a od lat 24 – jesteśmy liderem wśród uczelni niepublicznych.

Zobacz odnośnik treści
ESCP

Alians strategiczny z ESCP Business School

W 2015 roku Akademia Leona Koźmińskiego nawiązała strategiczną współpracę z najstarszą i jedną z najbardziej prestiżowych szkół biznesu na świecie – ESCP Business School, stając się – obok Paryża, Londynu, Madrytu, Turynu i Berlina – jej środkowoeuropejskim kampusem. Celem tego strategicznego sojuszu naszych uczelni jest wzmocnienie więzi organizacyjnych, co w konsekwencji prowadzi do wspólnych przedsięwzięć i projektów, z których mogą korzystać studenci, naukowcy i partnerzy korporacyjni.

Zobacz odnośnik treści
umiedzynarodowienie_1.png

Umiędzynarodowienie

1200 studentów zagranicznych z 75 krajów kształci się w Koźmińskim. Mamy podpisane umowy o współpracy z 220 uczelniami na całym świecie. Dotyczą one między innymi wymiany studentów i kadry dydaktycznej. W wymianie bierze udział ponad pół tysiąca osób rocznie. Zajęcia prowadzą przyjeżdżający do nas z zagranicy doświadczeni dydaktycy. Nasi pracownicy wykładają i prowadzą badania na wielu znanych i cenionych na świecie uniwersytetach, m.in. na Harvardzie, w MIT i ESCP Business School, najstarszej na świecie uczelni biznesowej, która jest naszym strategicznym partnerem.

Zobacz odnośnik treści

Orientacja na biznes

„Nasi absolwenci mają i wiedzieć, i umieć. Nauka ma być praktyczna na miarę swoich czasów” – tak definiował misję uczelni w chwili jej powstania jej pierwszy rektor i współzałożyciel prof. Andrzej Koźmiński. Te słowa cały czas obowiązują. Obserwujemy trendy biznesowe. Dzięki prowadzonym badaniom często je wyznaczamy. Współpracujemy z pracodawcami i organizacjami biznesowymi, tworząc i realizując wspólnie programy nauczania. Nasi studenci mogą odbywać obowiązkowe praktyki i staże w ponad 200 firmach, z którymi mamy podpisane umowy partnerskie. 

Zobacz odnośnik treści
Orientacja na biznes
ALKSchool

Kampus

Od początku swego istnienia inwestujemy we własną bazę lokalową. Obecnie nasza siedziba obejmuje kompleks pięciu nowocześnie wyposażonych budynków o łącznej powierzchni ok. 16 500 m2. Dzięki temu wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu – przy ulicy Jagiellońskiej 57/59. Co roku wprowadzamy innowacyjne rozwiązania architektoniczne i technologiczne, ułatwiające studiowanie i przebywanie na uczelni – w tym również osobom niepełnosprawnym.

Zobacz odnośnik treści
Illustration

Zrównoważony rozwój

Uczymy odpowiedzialnego zarządzania, etyki i podążania drogą zrównoważonego rozwoju. Sami stosujemy te zasady na co dzień. Z myślą o jutrze stawiamy na równi realizację celów biznesowych z osiągnięciem dobrostanu ludzi, dbaniem o zdrowe relacje społeczne i ochroną środowiska naturalnego.

Zobacz odnośnik treści
ULGI

Wsparcie kariery

W każdym roku akademickim w Biurze Karier ALK na naszych studentów i absolwentów czeka średnio dwa tysiące ofert pracy, staży i praktyk. Podpisaliśmy z pracodawcami ponad 200 umów o stałej współpracy, w tym z takimi firmami jak: Accenture, BNP Paribas, Citi, EY, Ferrero, JP Morgan, L’Oreal czy P&G. W Akademii funkcjonuje Serwis Kariery. Pracodawcy zamieszczają w nim ogłoszenia o pracę, staże i praktyki dla studentów i absolwentów ALK posiadających określone kompetencje, dzięki czemu mogą rekrutować pracowników spośród naszej społeczności na różne stanowiska w każdej branży.

Zobacz odnośnik treści

Społeczność

Do tej pory 70 tysięcy osób ukończyło Akademię Leona Koźmińskiego. Nasi absolwenci, studenci i pracownicy tworzą ogromną społeczność, która w większości pozostaje ze sobą w stałym kontakcie i wspiera się wzajemnie – czy to na polu biznesowym, czy to w obszarze edukacji, czy to na gruncie półprywatnym na spotkaniach networkingowych, a także imprezach i wyjazdach integracyjnych. 

Zobacz odnośnik treści

Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Posiadamy pełnię praw akademickich. Składają się na nią między innymi uprawnienia przyznane nam przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Nasza Akademia otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w następujących dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse oraz nauki prawne.

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi własną szkołę doktorską.

Zobacz odnośnik treści
uprawnienie doktorskie

Raporty pozytywnego wpływu

Akademia Leona Koźmińskiego od lat praktykuje i promuje etyczne postawy oraz stawia na zrównoważony rozwój. To podejście stanowi nieodłączny element naszej filozofii, naszego DNA jako uczelni.
Od 2017 r. jesteśmy sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W 2020 r. – jako pierwsza uczelnia w Polsce – przyjęliśmy Strategię Zrównoważonej Transformacji, opracowaną na podstawie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ramach inicjatyw na rzecz równości płci opracowaliśmy Gender Equality Plan. 

Zobacz odnośnik treści

Więcej niż wykłady

Nauka w Koźmińskim to coś więcej niż tylko wykłady. Wdrażamy innowacje technologiczne wspierające procesy dydaktyczne. Poprzez zastosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości czy grywalizacji dostarczamy wiedzę wzbogaconą o doświadczenie. Procesu nauki i ogólnego rozwoju dopełnia możliwość korzystania z dodatkowych narzędzi i licencji. Studenci Koźmińskiego mają nielimitowany dostęp do platformy LinkedIn Learning oferującej ponad 16 tys. kursów online z różnych obszarów wiedzy. Ponadto mogą korzystać jako użytkownicy premium z serwisu internetowego "Financial Times". Społeczność uczelni ma również dostęp do serwisów "Rzeczpospolitej", obejmujących zarówno treści rp.pl, jak i tygodniki prawne oraz specjalistyczne.

Zobacz odnośnik treści
sport

Sport

Do sportu przykładamy dużą wagę, ponieważ ludzie uprawiający sport muszą wykazać się podobnymi cechami co menedżerowie prowadzący swoje firmy: wytrwałością, odpowiedzialnością, kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie. Jesteśmy mistrzem sportu, wielokrotnym zdobywcą pierwszego miejsca wśród uczelni niepublicznych w Akademickich Mistrzostwach Polski. Tak więc tu możesz realizować swoje sportowe pasje – zarówno na poziomie półprofesjonalnym, jak i amatorskim. 

Zobacz odnośnik treści

Stypendia i ulgi

Studenci ALK mogą korzystać z wielu stypendiów i ulg. Już jako nasz kandydat lub kandydatka, zapisując się na studia stacjonarne, masz prawo ubiegać się o "Stypendium dla najlepszych". Laureaci olimpiad przedmiotowych studiują bezpłatnie, otrzymując specjalne stypendium Rektora, pokrywające całość czesnego. Finaliści olimpiad otrzymują stypendia pokrywające połowę kosztów studiów. Nasi wyróżniający się studenci mogą zostać stypendystami Fundacji Koźmińskich. Ponadto zgodnie z regulacjami MNiSW przyznawane są stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, za dobre wyniki w nauce i stypendia ministra.

Zobacz odnośnik treści
Men_illustration.png
GENEZA

Nasz Patron, historia

4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm i wróciliśmy na drogę demokracji i wolnego rynku. Nowe czasy potrzebowały nowych elit gospodarczych. Wówczas grupa uczonych z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła pierwsze w Polsce studia MBA, które w październiku 1989 r. rozpoczęło 42 słuchaczy. Udany projekt zachęcał do dalszych działań. W 1993 roku Minister Edukacji Narodowej wydał zgodę na prowadzenie wyższej uczelni, w której na kierunku zarządzanie i marketing rozpoczęło naukę 254 studentów. Dziś studiuje tu 12 tys. osób.

Zobacz odnośnik treści

Projekty dofinansowane

Od wielu lat z powodzeniem pozyskujemy środki z funduszów europejskich na realizację projektów, które przyczyniają się do rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego i wzmocnienia jej potencjału, a także budowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zobacz odnośnik treści
GroupOfPeopleIllustration
WomenwithlaptopIllustration

Erasmus+ Akcja 2 - Projekty partnerskie

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) wraz z Biurem Projektów bierze udział w projektach Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2, które przyczyniają się do rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, wzmocnienia jej potencjału, a także budowania pozycji na rynku międzynarodowym.

Zobacz odnośnik treści