Jednostki

Katedry i Centra Badawcze

Organizacja działalności naukowo-badawczej odbywa się w ramach powołanych katedr i centrów badawczych. Każda taka jednostka ma swojego kierownika i zespół. Lista tych jednostek wraz z nazwiskami pracujących naukowców znajduje się tutaj.

GroupOfPeopleIllustration