Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna

Master in Management

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
EN
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb stacjonarny,
Tryb niestacjonarny,
Tryb niestacjonarny online*
Start rekrutacji
01.03.2024
Dana Duda
Kierownik ds. rekrutacji na studia w jęz. angielskim
Dana Duda

O studiach

Podstawowe informacje

Zgodnie z rankingiem 2023 Financial Times - Masters in Management, Akademia Leona Koźmińskiego jest jedyną uczelnią z Polski oraz w top 3 Europy Środkowo– Wschodniej wśród 100 najlepszych szkół biznesu na świecie, oferujących studia magisterskie zarządzania. Więcej informacji.

 

 

Master in Management to autorski program Akademii Leona Koźmińskiego. Celem programu jest przygotowanie absolwentów do sprostania wymaganiom międzynarodowego rynku dzięki nabyciu szerokiej gamy kompetencji biznesowych, znajomości narzędzi analitycznych i umiejętności zastosowania ich w praktyce. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców ALK oraz renomowanych uczelni zagranicznych. Wykładowcami są również praktycy biznesu z całego świata. Podczas nauki wykorzystywane są profesjonalne studia przypadków, opracowane m.in. przez Harvard Business School.

Studenci i studentki Master in Management skorzystają na zajęciach z materiałów edukacyjnych Harvard Business Publishing Education (HBPE).  

W katalogu HBP Education znajdują się artykuły, studia przypadków oraz podcasty, materiały video i symulacje. Materiały do kształcenia HBP Education dotyczą wielu dyscyplin – od księgowości, przez biznes, ekonomię, przedsiębiorczość i marketing, po negocjacje, zarządzanie, strategię czy sprzedaż. To ponad 60 000 materiałów z przeszło 50 źródeł, co stanowi niezwykle wszechstronne źródło wiedzy dla studentów i studentek, ale także kadry akademickiej. Więcej informacji. Poprzez wybór jednego z siedmiu zakresów studiów, a także przedmiotów fakultatywnych (elective courses) studenci tworzą własną ścieżkę edukacyjną w oparciu o swoje zainteresowania i zdolności. Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania prowadzonego w języku angielskim, który również zawiera informację o zakresie ukończonych studiów. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, oraz niestacjonarnym online.

 

Atuty kierunku

1
Zostań częścią uznanego na całym świecie programu Master in Management.

Akademia Leona Koźmińskiego uplasowała się w rankingu Financial Times - Masters in Management z 2023 roku jako jedyna uczelnia z Polski oraz w top 3 Europy Środkowo– Wschodniej wśród 100 najlepszych szkół biznesu na świecie, oferujących studia magisterskie z zakresu zarządzania.

2
Zdobądź dwa dyplomy w ramach programu double-degree.

W trakcie trwania studiów studenci programu Master in Management mają możliwość wyjazdu na drugi rok studiów do jednej z naszych uczelni partnerskich na tzw. studia double-degree, dzięki czemu uzyskują dyplom nie tylko Akademii Leona Koźmińskiego, ale także zagranicznej uczelni partnerskiej!

3
Wybierz własną drogę rozwoju.

Studenci mają możliwość wyboru spośród 7 unikalnych zakresów studiów w zależności od swoich preferencji: marketing cyfrowy, zarządzanie strategią i innowacjami, sztuczna inteligencja w biznesie, zrównoważone transformacje, zarządzanie projektami, HR tech biznes partner, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw.

4
Ucz się od najlepszych!

Program jest aktywnie wspierany przez branżowych partnerów strategicznych, którzy zapewniają, że program nauczania jest zgodny z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.

5
Możliwość udziału w wizytach studyjnych

Studentkom i studentom kierunku oferujemy możliwość udziału w wizytach studyjnych w siedzibach firm, jak i prezentacjach z udziałem ich przedstawicieli na terenie kampusu ALK. W ostatnim czasie nasi studenci spotkali się z reprezentantami m.in. takich firm jak: T-Mobile Polska, J.P. Morgan oraz JTI (Japan Tobacco International).

6
Dostęp do zasobów Harvard Business School Publishing Education

Dzięki podpisanej umowie o współpracy, studenci i studentki Master in Management skorzystają na zajęciach z materiałów edukacyjnych Harvard Business Publishing Education (HBPE). Więcej informacji.

Partnerzy programu

Kierunek jest wspierany przez partnerów strategicznych, którzy zapewniają zgodność programu nauczania z aktualnymi wymogami rynku pracy. Każdy z naszych partnerów jest aktywnie zaangażowany w kształtowanie i kierowanie procesem nauki poprzez współpracę z liderami programu, wnosząc tym samym nieoceniony wkład w realizację programu poprzez udział w gościnnych wykładach prowadzonych przez doświadczoną kadrę wyższego szczebla oraz zapewnienie możliwości odbycia stażu i praktyk dla naszych studentów. Gwarancja partnerów, że studia odpowiadają nowoczesnym praktykom i zapotrzebowaniom w biznesie, zapewnia naszym studentom przewagę konkurencyjną i dynamiczny rozwój na rynku pracy. Partnerstwa dotyczą konkretnych zakresów. Poniżej znajduje się lista przykładowych partnerów.

Programy Double Degree

Na drugim roku studenci kierunku Master in Managment w trybie stacjonarnym mają możliwość wyjazdu do jednej z zagranicznych uczelni partnerskich na tzw. program double degree, dzięki któremu otrzymują dyplom nie tylko Akademii Leona Koźmińskiego, ale również renomowanej uczelni partnerskiej! Kliknij w logo uczelni partnerskiej, aby dowiedzieć się więcej na temat uniwersytetu, który Cię interesuje.

Programy double degree w ramach kierunku Master in Management:

Obejrzyj krótkie wideo o tym kierunku

Słowo od Dziekana i Prodziekana kierunku

Prof. Mariola Ciszewska-Mlinaric
prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Ph.D.

Program Master in Management (MiM) stanowi unikalne połączenie najwyższych standardów akademickich i biznesowych. Zapewniamy Państwu zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności menedżerskie, które umożliwią Państwu karierę w epoce Przemysłu 4.0.

Nasi wykładowcy to zarówno pasjonaci nauki, jak i doświadczeni menedżerowie. ​Od 10 lat Master in Management ma wysoką pozycj​ę w światowych rankingach "Financial Times". Jedną z kluczowych wartości programu jest fakt, że został on stworzony w ścisłej współpracy z partnerami korporacyjnymi takimi jak Accenture, Amazon i Oracle. Pomagamy rozwijać umiejętności, które będą miały fundamentalne znaczenie w przyszłej karierze zawodowej – krytyczne myślenie, identyfikacja wyzwań i problemów związanych z zarządzaniem oraz opanowanie różnych narzędzi i technik radzenia sobie z nimi.

Jesteśmy przekonani, że program ten spełni, a nawet przekroczy, Państwa oczekiwania. Mamy nadzieję, że zobaczymy się na zajęciach w październiku!

Serdecznie zapraszam!

Prof. ALK dr hab Mariola Ciszewska-Mlinarič

Dziekan Kolegium Zarządzania

prof. Piotr Wójcik, Ph.D.

W Akademii Leona Koźmińskiego uczymy prawdziwego biznesu, ale chcemy, aby nasi studenci poznawali go nie tylko z jednej perspektywy. Dlatego też dbamy o umiędzynarodowienie naszej edukacji. W ramach programu Double Degree studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech uczelni partnerskich ALK zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, Francji czy Portugalii.

Struktura programu MiM pozwala na swobodę w kształtowaniu własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Uznając potrzebę praktycznego podejścia do kształcenia, oferujemy naszym studentom pięć unikalnych zakresów studiów do wyboru. W ramach naszego programu studenci będą mieli szansę zmierzyć się z prawdziwymi zadaniami, jakie czekają ich w pracy zawodowej, podejmując wyzwania społeczne i biznesowe, w oparciu o podejście projektowe czy wykorzystywanie case studies. Wybór programu Master in Management jest inwestycją w lepszy start kariery i rozwój osobisty.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli uczestniczyć w budowie Waszej kariery!
Do zobaczenia w ALK!

dr Piotr Wójcik
Prodziekan Kolegium Zarządzania

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • formułowania, ewaluacji oraz wdrażania strategii firmy
 • antycypowania i reagowania na gwałtowne zmiany otoczenia
 • zarządzania złożonymi projektami biznesowymi, w ramach ograniczonego budżetu i czasu
 • wiodących koncepcji zarządzania strategicznego, wyników najnowszych badań oraz najlepszych praktyk biznesowych
 • komunikacji i negocjacji (wystąpienia publiczne, praca zespołowa, negocjacje wielostronne i międzykulturowe, myślenie lateralne)
 • przeprowadzania samodzielnych, krytycznych analiz organizacji, modeli biznesowych i strategii
 • oceniania procesów biznesowych w sposób całościowy w różnych, zmiennych środowiskach
 • rozwiązywania typowych problemów organizacyjnych i sposobów ich diagnozowania
 • komunikacji z klientem i rozumienia podstaw międzynarodowych kontraktów handlowych
 • zarządzania ludźmi w kontekście międzynarodowym i globalnym
 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku Master in Management możesz podjąć pracę:

 • w międzynarodowych firmach, w których jest wymagana biegła znajomość biznesowego języka angielskiego oraz umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku,
 • w firmach krajowych i zagranicznych, międzynarodowych korporacjach - w biurach marketingu, reklamy, public relations,
 • w pionie zarządzania zasobami ludźmi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej,
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego,
 • w agencjach konsultingowych lub we własnej firmie doradzającej w zakresie strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, marketingu, w tym e-marketingu, oraz zarządzania ludźmi,
 • w oddziałach firm zagranicznych w Polsce,
 • w każdym przedsiębiorstwie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju rynków zagranicznych,
 • w instytucjach administracji oraz organizacjach pozarządowych jako specjalista ds. współpracy zagranicznej,
 • we własnym przedsiębiorstwie współpracującym z partnerami zagranicznymi lub wchodzącym na międzynarodowe.

Struktura programu - dostępne zakresy

Wybierz spośród 5 unikatowych zakresów studiów*

Wybrane przedmioty:  

 • Management in Context & Contemporary Management Theory
 • Application of Mathematical Statistics
 • Macroeconomics and Business Economics
 • Digital Transformation in Business & Society
 • International Business Strategy
 • Research Methods: Qualitative and Quantitative
 • Accounting for Strategic Decisions
 • Financing Company Growth & Investment Project Apprisal
 • Human Resource Management / Open Collaboration Communities
 • Sustainability in Business / Social Enterpreneurship & New Venture Development
 • Supply Chain Management / Project management: tools and techniques
 • International Business Law
 1.  

  Dodatkowe przedmioty:

  • Elective Courses
  • Dissertation Seminar

 

Men_illustration.png

Organizacja zajęć

Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Studia niestacjonarne online

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: czwartek i piątek (od godz. 17:00), sobota (pełny dzień) oraz wybrane niedziele (pełny dzień). Zajęcia online odbywają się synchronicznie, poprzez platformę MS Teams. Dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) odbywają się na terenie Uczelni, na których obecność jest obowiązkowa.  Na pierwszym roku studiów pierwszy zjazd na terenie Uczelni organizowany jest na początku semestru, drugi zjazd na terenie uczelni - zazwyczaj w połowie semestru.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy odbywa się na terenie Uczelni.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 • Dni i godziny zajęć na terenie uczelni: piątek (od godz. 17:00); sobota (pełny dzień) oraz niedziela (pełny dzień).
 • Obecność na zajęciach realizowanych na terenie Uczelni jest dla studentów obowiązkowa.
 • Egzaminy w sesji egzaminacyjnej są przeprowadzane na terenie Uczelni w terminach określonych w organizacji roku akademickiego. 
 • Egzaminy dyplomowe odbywają się wyłącznie na terenie Uczelni.

Społeczność

Opinia studentów i absolwentów

Anastasiya Mazets
Anastasiya Mazets

"I am glad that I chose the Master in Management program at Kozminski University. After having worked at an IT company in Minsk and then later in Moscow for a while, I was considering receiving a proper business education abroad. Kozminski and the Master in Management program are highly ranked by Financial Times and some of my friends (now successful businessmen) studied here. So, there was no doubt of applying to Kozminski. The Master in Management program a good mixture of theoretical knowledge and provides practical skills in the fields of Business Strategy and Management, Accounting and Economics, Management Psychology and many more.

All the cases we discuss during the seminars are real up-to-date business cases of Polish companies and big international brands, which allows me to see what is going on under the hood in real companies. Apart from receiving a useful theoretical base, Kozminski teaches me soft skills such as adaptability, flexibility, stress management, and many other skills which will be applicable in my further career – whether it is the corporate world or my own startup. Though it might sound nerdy,I do enjoy my studies for the value of the knowledge the students receive here is immense."

 

Rekrutacja

Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 61 w godzinach pracy 9:00 – 16:30 (poniedziałek - piątek).

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu.  

Test Kwalifikacyjny

Test kwalifikacyjny przewidziany jest na 40 minut i ma na celu sprawdzenie wykształcenia kandydata, umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, jak również posiadanie podstawowej wiedzy w danej dziedzinie, odpowiadającej wiedzy, jaką powinni posiadać absolwenci studiów licencjackich związanych z biznesem. Test składa się z 25 pytań zamkniętych - 10 pytań ilościowych, 10 dotyczących wiedzy ogólnej i aktualnej sytuacji na świecie oraz 5 pytań dotyczących wiedzy specjalistycznej z zakresu biznesu.

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online i złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu; 
 • dowód osobisty do wglądu; 
 • CV w języku angielskim; 
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna); 
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego:
 • Certyfikat Linguaskill General lub Business – przynajmniej 160 punktów - MOŻESZ ZAREJESTROWAĆ SIĘ TUTAJ
 • IELTS  (>= 6.0 punktów, poziom akademicki)
 • TOEFL iBT (>=87 punktów)
 • TOEIC (>= 700 punktów z testu)

 

 

Lista pozostałych, honorowanych certyfikatów

 • FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT wydane przez University of Cambridge
 • LCCI (English for Business poziom 2, 3, lub 4)
 • FTBE (Foundation Certificate for Teachers of Business English)
 • TELC (B2 Certificate in English)
 • London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5
 • Certyfikat TOLES – przynajmniej 41 punktów (Higher) lub 41% (Advanced)

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski. 

Czesne powinno być przelane na indywidualne konto studenckie, które jest przypisane i wysłane do studenta wraz z decyzją o przyjęciu.

1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni i załącz skany wymaganych dokumentów.   

 

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3
Weryfikacja

Aplikacja i załączone dokumenty zostaną poddane weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną. Po zatwierdzeniu aplikacji, kandydat zostaje skierowany na test wstępny.

4
Egzamin wstępny

Po zatwierdzeniu aplikacji kandydat może przystąpić do testu wstępnego online. Centrum Egzaminacyjne prześle wymogi i zasady udziału oraz daty testu.

5
Złożenie dokumentów i decyzja

Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów rekrutacyjnych, wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty). Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna akceptuje aplikacje na studia i wpisuje na listę studentów, co potwierdzone będzie mailowo.

6
Podpisanie umowy

Ostatnim krokiem procesu rekrutacji jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty

.

Master in Management - Opłaty (Studia Stacjonarne)
I rok II rok
Płatność za semestr 17 100 zł 19 400 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 3 440 zł 5 x 3 900 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł
Master in Management - Opłaty (Studia Niestacjonarne/Online)
I rok II rok
Płatność za semestr 14 100 zł 15 900 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 840 zł 5 x 3 200 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:   PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  SWIFT Code: PKOPPLPW  IBAN: PL 

Atuty ponadprogramowe studiowania w ALK