Wesprzyj nas
Strona główna
DOCTORAL SCHOOL

Szkoła Doktorska

Poziom
Szkoła doktorska
Czas trwania
4 lata
Język
EN
Tryb
Tryb stacjonarny

O Programie

Cel studiów

Absolwenci szkoły doktorskiej będą gotowi:

 • analizować i formułować odpowiednie pytania badawcze, stanowiące wartościowy wkład w danej dziedzinie nauki.     
 • planować i wdrażać projekty badawcze i metodologie badawcze przyczyniające się do rozwoju wiedzy w obszarze badań, którymi się zajmują 
 • komunikować się ustnie i pisemnie w sposób jasny i skuteczny, brać aktywny udział w konferencjach międzynarodowych, współpracować w ramach międzynarodowych zespołów badawczych i publikować w najlepszych czasopismach naukowych. 
 • pracować dla najlepszych instytucji edukacyjnych i badawczych ale także prowadzić projekty badawcze, rozwojowe i innowacyjne w różnych organizacjach nie związanych bezpośrednio z nauką. 

Kandydaci

Oprócz posiadania udokumentowanych świetnych wyników w nauce, kandydaci do szkoły doktorskiej powinni także interesować się badaniami naukowymi. Na studia przyjmowani są absolwenci różnych kierunków (takich jak np. zarządzanie, finanse, ekonomia, prawo, studia inżynierskie, psychologia, czy inne kierunki pokrewne), którzy mają zamiar przyczynić się do znaczącego rozwoju dziedziny nauk społecznych w zakresie zarówno teoretycznym jak i metodologicznym poprzez swoją działalność badawczo-naukową.

Adresaci studiów

Szkoła doktorska rekrutuje  kandydatów będących na początkowych etapach kariery, którzy interesują się badaniami naukowymi i mają ambicje stać się najlepszymi badaczami w obszarze badań społecznych i prawnych.

Absolwenci szkoły doktorskiej będą gotowi:

 • analizować i formułować odpowiednie pytania badawcze, stanowiące wartościowy wkład w danej dziedzinie badań.     
 • planować i wdrażać projekty badawcze i metodologie przyczyniające się do rozwoju wiedzy w obszarze badań, którym się zajmują 
 • komunikować się ustnie i pisemnie w sposób jasny i skuteczny, brać aktywny udział w konferencjach międzynarodowych, współpracować w ramach międzynarodowych zespołów badawczych i publikować w najlepszych czasopismach naukowych. 
 • pracować dla najlepszych instytucji edukacyjnych i badawczych lub prowadzić projekty badawcze, rozwojowe i innowacyjne w różnych organizacjach nieakademickich. 

Idealny kandydat do szkoły doktorskiej na Akademii Leona Koźmińskiego:

 • jest ambitny;   
 • planuje swój rozwój zawodowy w obszarze badań w obszarze nauk społecznych;  
 • potrafi analizować złożone problemy i zagadnienia;   
 • cechuje się biegłą znajomością j. angielskiego;  
 • ma udokumentowane wybitne wyniki w nauce osiągnięte w przeszłości;   
 • ma stopień magistra w dziedzinie nauk społecznych, prawnych lub pokrewnych; 
info

Dowiedz się więcej o szkole doktorskiej, naszych studentach i promotorach

Najważniejsze informacje

OFERUJEMY:

 • Zajęcia prowadzone przez kadrę o międzynarodowej renomie;
 • Inspirujące środowisko motywujące do działania i podejmowania wyzwań, stymulujące kreatywność i zapewniające wsparcie w zgłębianiu tematyki istotnej dla doktorantów;
 • Atmosferę współpracy i wzajemnego wsparcia;
 • Możliwość dogłębnego zaangażowania się w badania naukowe, szanse kreowania nowej i kwestionowania istniejącej wiedzy oraz szereg sposobności do refleksji na temat tej wiedzy.

Program

Najważniejsze informacje

Standardowy okres studiów doktoranckich wynosi cztery lata. W ciągu pierwszych dwóch lat należy zaliczyć wymagane przedmioty o tematyce naukowo-metodycznej. Trzeci i czwarty  roku szkoły doktorskiej to czas na pisanie pracy doktorskiej (rozprawy). Tok studiów kończy się „obroną” pracy doktorskiej. W trakcie studiów w szkole doktorskiej, doktoranci zdobywają doświadczenie pod okiem doświadczonych badaczy w zakresie prowadzenia badań naukowych i ich upowszechniania jaki i planowania, zdobywania finansowania i realizacji projektów badawczych.

Studenci, którym działalność badawcza i dydaktyczna kadry naukowej ALK jest szczególnie bliska, dostają cztery lata na realizację własnego projektu badawczego. Okres ten stanowi dla nich szansę na przygotowanie się do wkroczenia do międzynarodowego świata akademickiego poprzez działalność publikacyjną i udział w konferencjach naukowych.   

W szkole doktorskiej ALK stosuje się dwa procesy mające na celu monitorowanie postępów doktoranta: 

 • Seminaria badawcze: każdy z doktorantów przedstawia i omawia postępy dokonane w prowadzonych badaniach co najmniej raz w roku. Celem seminariów nie jest ocena pracy doktoranta, a ukierunkowanie go w prowadzonych badaniach. Warsztaty te odbywają się z udziałem doktorantów, promotora pracy doktorskiej, kierownika studiów i innych wykładowców z ALK lub spoza ALK, zależnie od tematu rozprawy. 
 • Ocena roczna: każdy z doktorantów przedstawia i omawia wyniki swojej działalności (postępy w realizacji samodzielnego projektu badawczego, aktywność w upowszechnianiu  wyników badań, aktywność w projektach badawczych itp.) oraz swoje plany na kolejny rok. Celem oceny jest weryfikacja efektów pracy wykonanej w danym roku i zaplanowanie kolejnych etapów działań na nadchodzący rok. W ocenie udział biorą: promotor pracy doktorskiej, kierownik studiów i ewentualnie inni wykładowcy z ALK lub spoza ALK. Ocena odbywa się w czerwcu. 

Harmonogram zajęć

Głównym celem studiów doktoranckich jest pomóc ich uczestnikom nabyć i rozwinąć umiejętności niezbędne w praktyce zarówno badacza, jak i wykładowcy akademickiego. Doktoranci pracują także nad swoimi rozprawami będącymi projektami badawczymi o szczególnej doniosłości i o najwyżej jakości merytorycznej. Oprócz elementu pracy nad rozprawą, studia doktoranckie obejmują także zarówno ogólne, jak i bardziej gruntowne szkolenia w obszarze badań, konkretną specjalizację oraz szkolenie dydaktyczne.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. Tomasz Olejniczak

Interesuje Cię kariera badacza na najlepszych uczelniach na świecie? Szukasz wymagających studiów doktoranckich prowadzonych przez jedną z najlepszych szkół biznesu w Europie Środkowej, będącej jednocześnie jednym z najlepszych ośrodków badawczych w tym regionie? Jeśli tak, to szkoła doktorska w obszarze nauk społecznych i prawnych  prowadzone na Akademii Leona Koźmińskiego to oferta dla Ciebie.  

Udział w szkole doktorskiej na Akademii Leona Koźmińskiego stanowi szansę dla wysokiej klasy badaczy eksplorujących obszar zarządzania, ekonomii, finansów, czy prawa, by nawiązać bliską współpracę z najwybitniejszymi wykładowcami zajmującymi się danymi dyscyplinami naukowymi, by stać się częścią społeczności badawczej oraz by móc skorzystać z potencjału zasobów i renomy uczelni. 

Szkoła doktorska na Akademii Leona Koźmińskiego stanowią ustrukturyzowane ramy obejmujące szkolenie i kursy zgłębiające wiele różnych tematów i metod badawczych. Program studiów zakłada również bliską bieżącą współpracę z opiekunem/promotorem pracy doktorskiej. Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią dość młodą. Niemniej, lista osiągnięć badawczych uczelni w różnych dyscyplinach naukowych jako ośrodka naukowego jest imponująca. 

Szkoła doktorska stanowi okazję dla doktorantów, by dobrze przygotować się do pracy w międzynarodowym środowisku badawczym poprzez udział w projektach naukowych i wydarzeniach branżowych, jak i poprzez działalność publikacyjną.

Zasady naboru

Przykładamy wielką wagę do trzech kryteriów: dotychczasowe doświadczenie akademickie; istotność i znaczenie zgłoszonego problemu badawczego; związek projektu badawczego z ogólną działalnością badawczą naszej kadry.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie na Akademię Leona Koźmińskiego powinni posiadać stopień magistra lub równorzędny oraz mieć udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego.

1. Deadlines 

 • Official call publishing – February 2024 
 • Application opening date – 25 June 2024 
 • Application closing date – 2 July 2024 
 • PhD admission results (ranking for interviews) – 8-16 July 2024
 • PhD admission results – 22 July 2024

2. Financial Conditions 

Doctoral school funded by the Ministry of Education and Science 

3. Requirements 

Applications can be submitted by candidates of any citizenship who: 

a) have completed or are completing their graduate (master) degree  (e.g. level 7 European Qualification Framework) recognized by the Admission Board, 

b) have at least a “proven” C1 (CEFR) level of competence in English - Date of the exam: not before  October 31, 2020, 

c) have a confirmation of support from a potential supervisor (among KU faculty), 

d) self-declare that the candidate if committed to a full time Ph.D. programme. 

e) have at least a “proven” B2 (CEFR) level of competence in English - Date of the exam: not before  October 31, 2020. The minimum score corresponding to the level B2: 

 • International Certificate: FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher – more then 173 points, 
 • International Certificate: IELTS – average 6.5; no part lower than 5, 
 • International Certificate: TOEFL iBT – 84 points. 

But if you don't have an internationally recognized certificate, you will have to self-declare: 

 • you are a native speaker of English, 
 • you have attended a university program in English. 

4. Selection Criteria 

We attach great significance to three criteria: your prior academic background; the relevance of your proposed research problem; the fitness of your proposal for the overall research activity of our faculty. 

The first step assessment is based on a candidate’s: 

 • personal curriculum;  
 • academic records;  
 • research proposal; 
 • statement of purpose;  
 • international graduate admission tests scores (GMAT or GRE); 
 • up to three reference letters; 
 • other relevant documents (maximum five). 

The qualifications assessment criteria are as follows: 

 • a maximum of 40 points for the applicant’s curriculum vitae and academic records; 
 • a maximum of 20 points for GMAT/GRE; 
 • a maximum of 30 points for statement of purpose, research proposal and reference letters; 
 • a maximum of 10 points for other relevant elements. 

The Admission Board may decide to conduct a brief long-distance interview in order to gather more information about the student’s qualifications including the aptitude of the candidate for the program; ascertain their proficiency in English, and ascertain their competence in a subject of their choice, but no points are awarded for this interview 

A minimum of 65 total points is required to be eligible for admission to all the above PhD programs. 

After completing the interviews, the Admission Board will rank the applicants 

5. Documents for Selection 

A wide range of information is needed in order to assess the applicants' strengths and potential for academic success. In particular, the following elements are considered: 

 • Application (appendix 1), 
 • Application form (appendix 2), 
 • A confirmation of support from a potential supervisor (among KU faculty) (appendix 3), 
 • Personal curriculum: full CV: education, work experience, language skills, study/work abroad, other relevant skills and experiences, 
 • Academic records: transcript of exams and certification of undergraduate and graduate degrees awarded and final grade (if any); if the graduate program has not been completed , an enrollment document with the full study plan, the exams taken and the grades achieved, 
 • Statement of purpose:  short description (max 1200 words) of your motivation for enrollment in Koźmiński University PhD program and of your professional goals, 
 • Reference letters: up to three reference letters send directly to KU by referees. Referees can be academic (first best) or non-academic (second best) (appendix 4), 
 • Research proposal: detailed description of research proposal (appendix 5), 
 • International Graduate Admission Tests scores:  the Graduate Record Examinations (GRE) or Graduate Management Admission Test (GMAT) with date and results. IMPORTANT: date of the test: not before 1 October 2017; GMAT/GRE score reports must be submitted by the candidates in the application procedure: score reports sent to Kozminski University by GMAC Customer Service (GMAT) and ETS (GRE) are not accepted; 
 • Other relevant documents (maximum five): e.g. publications, other programs attended, etc. 
 • Documentary evidence of English language competence, 
 • Self-declare that the candidate if committed to a full time Ph.D. programme, 
 • Copy of the national ID or a passport, 
 • Proof of payment of the admission fee (non-refundable). 

6. Application Procedure 

Candidates submit their recruitment documents between 25 June and 2 July 2024. 

The documents can be sent by email to: phd@kozminski.edu.pl, traditional post or leave in A7a room. 

This deadline is not negotiable.

7. Results: Communication Procedure 

Applicants are ranked according to merit. 

Final ranking: 

 • by 22 July 2024 you will be sent a personal e-mail to the address provided in which information about the final outcome of the application will be found. 

8. Financial Matters 

Admission fee: 200 pln/46,72EUR (Exchange rates according to NBP table of 2024-04-08)     

Doctoral school funded by the Ministry of Education and Science 

Scholarship per month – 3466,90 pln/809,93 EUR Exchange rates according to NBP table of 2024-04-08)

9. Full Official Call 

Please carefully read the Full Official Call in order to get detailed information about the set of rules and guidelines to apply for the PhD you are interested in.

More information

1. Deadlines 

 • Official call publishing – February 2024 
 • Application opening date – 25 June 2024 
 • Application closing date – 2 July 2024 
 • PhD admission results (ranking for interviews) – 8-16 July 2024
 • PhD admission results – 22 July 2024

2. Financial Conditions 

Doctoral school funded by the Ministry of Education and Science 

3. Requirements 

Applications can be submitted by candidates of any citizenship who: 

a) have completed or are completing their graduate (master) degree  (e.g. level 7 European Qualification Framework) recognized by the Admission Board, 

b) have at least a “proven” C1 (CEFR) level of competence in English - Date of the exam: not before  October 31, 2020, 

c) have a confirmation of support from a potential supervisor (among KU faculty), 

d) self-declare that the candidate if committed to a full time Ph.D. programme. 

e) have at least a “proven” B2 (CEFR) level of competence in English - Date of the exam: not before  October 31, 2020. The minimum score corresponding to the level B2: 

 • International Certificate: FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher – more then 173 points, 
 • International Certificate: IELTS – average 6.5; no part lower than 5, 
 • International Certificate: TOEFL iBT – 84 points. 

But if you don't have an internationally recognized certificate, you will have to self-declare: 

 • you are a native speaker of English, 
 • you have attended a university program in English. 

4. Selection Criteria 

We attach great significance to three criteria: your prior academic background; the relevance of your proposed research problem; the fitness of your proposal for the overall research activity of our faculty. 

The first step assessment is based on a candidate’s: 

 • personal curriculum;  
 • academic records;  
 • research proposal; 
 • statement of purpose;  
 • up to three reference letters; 
 • other relevant documents (maximum five). 

The qualifications assessment criteria are as follows: 

 • a maximum of 40 points for the applicant’s curriculum vita, academic records and thesis' abstract; 
 • a maximum of 30 points for statement of purpose, research proposal and reference letters; 
 • a maximum of 10 points for other relevant elements. 

The second step assessment is based on the interview, whose maximum score is 20 points. 

The Admission Board will interview applicants who have obtained at least 60 points in the qualifications assessment. An applicant will be eligible for admission to the PhD program if he or she has obtained at least 60 points in the qualifications assessment and at least 15 points out of 20 in the interview. 

Interviews may be held by communications technology which does not require the physical presence of the applicant. 

The purpose of the interview is to better assess applicants’ qualifications; discuss their research proposal (relevance, international approach, issues involved) and their publications, if any; test their aptitude for the program; ascertain their proficiency in English and other foreign languages (when only self-certified), and ascertain their competence in a subject of their choice, which is part of the PhD curriculum. 

5. Documents for Selection 

A wide range of information is needed in order to assess the applicants' strengths and potential for academic success. In particular, the following elements are considered: 

 • Application (appendix 1), 
 • Application form (appendix 2), 
 • A confirmation of support from a potential supervisor (among KU faculty) (appendix 3), 
 • Personal curriculum: full CV: education, work experience, language skills, study/work abroad, other relevant skills and experiences, 
 • Academic records: transcript of exams and certification of undergraduate and graduate degrees awarded and final grade (if any); if the graduate program has not been completed , an enrollment document with the full study plan, the exams taken and the grades achieved, 
 • Statement of purpose:  short description (max 1200 words) of your motivation for enrollment in Koźmiński University PhD program and of your professional goals, 
 • Reference letters: up to three reference letters send directly to KU by referees. Referees can be academic (first best) or non-academic (second best) (appendix 4), 
 • Research proposal: detailed description of research proposal (appendix 5), 
 • Abstract of the thesis only if included in your graduate program (maximum length: one page); 
 • Other relevant documents (maximum five): e.g. publications, other programs attended, etc. 
 • Documentary evidence of English language competence, 
 • Self-declare that the candidate if committed to a full time Ph.D. programme, 
 • Copy of the national ID or a passport, 
 • Proof of payment of the admission fee (non-refundable). 

6. Application Procedure 

Candidates submit their recruitment documents between 25 June and 2 July 2024. 

The documents can be sent by email to: phd@kozminski.edu.pl, traditional post or leave in A7a room. 

This deadline is not negotiable.

7. Results: Communication Procedure 

Applicants are ranked according to merit. 

Final ranking: 

 • by 22 July 2024 you will be sent a personal e-mail to the address provided in which information about the final outcome of the application will be found. 

8. Financial Matters 

Admission fee: 200 pln/46,72EUR (Exchange rates according to NBP table of 2024-04-08)     

Doctoral school funded by the Ministry of Education and Science 

Scholarship per month – 3466,90 pln/809,93 EUR Exchange rates according to NBP table of 2024-04-08)

9. Full Official Call 

Please carefully read the Full Official Call in order to get detailed information about the set of rules and guidelines to apply for the PhD you are interested in. 

More information

Rafał Dobosz
Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z naszą Szkołą Doktorską
Rafał Dobosz

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 200 pln

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:   Akademia Leona Koźmińskiego    03-301 Warszawa,  ul. Jagiellońska 57/59    BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 Tytułem – Szkoła doktorska + imię i nazwisko

Stacjonarna Szkoła Doktorska jest bezpłatna

Miesięczna kwota stypendium – ok 3466,90 pln brutto