Wesprzyj nas
Strona główna
SOCJOLOGIA BIZNESU I MEDIÓW, socjologia studia magisterskie

Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O KIERUNKU

CEL STUDIÓW

Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach stanowi realną odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy. Program studiów integruje wiedzę z zakresu zarządzania oraz współczesnej socjologii mediów i technologii cyfrowych z praktyką biznesową.

Interdyscyplinarne podłoże, silnie osadzone w społecznym i medialnym wymiarze działań biznesowych, stanowi unikatową ofertę na rynku usług edukacyjnych. 

Nasz absolwent to specjalista o szerokich horyzontach, potrafiący wykorzystać swoje kompetencje naukowe i praktyczne, szybko uczący się nowych umiejętności, doskonale wpisujący się w ideę kształcenia ustawicznego, czyli uczenia się przez całe życie. 

Uczestnicy studiów Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach w ALK: 

 • zdobywają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, co umożliwia im elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się wymogów rynku pracy oraz uczenie się i zdobywanie nowych kwalifikacji na dalszych etapach życia 

 • doskonalą kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak i tworzenia rozpowszechnianych za ich pośrednictwem treści 

 • przygotowują się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie nowych mediów 

 • rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne 

 • uczą się zdobywać i selekcjonować informacje oraz skutecznie formułować przekazy informacyjne – zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej

 • mają możliwość odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych w mediach (tradycyjnych i nowych), a także w firmach z branży cyfrowych technologii badawczych i komunikacyjnych. 

 

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania i socjologii w biznesie i mediach.

Studenci ALK mają możliwość kontynuowania studiów na socjologicznym seminarium doktorskim. 

1
RANKING "FINANCIAL TIMES"

Zarządzanie w ALK to kierunek studiów, który w rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2023 znalazł się w TOP3 w Europie Środkowo-Wschodniej oraz TOP100 na świecie.

2
Konwersatoria i warsztaty

Specyfiką programu jest duża liczba zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych, łączących teorię i praktykę zarządzania z przekazywaniem wiedzy o działaniach oraz roli tradycyjnych i nowych mediów.  

3
Spotkania z ekspertami ze świata biznesu i mediów

W trakcie studiów organizowane są spotkania ze znamienitymi socjologami, dziennikarzami, praktykami biznesu oraz menedżerami mediów. Ostatnio do ich grona dołączył Marcin Bąkiewicz, Dyrektor muzyczny Antyradia, który od września 2021 pełni również obowiązki redaktora naczelnego i dyrektora programowego stacji. 

Program studiów jest objęty działaniami Rady Marketingu i Transformacji Cyfrowej ALK, która czynnie wspiera działania dydaktyczne i naukowe poprzez eksperckie wystąpienia i spotkania online ze studentami.

4
Wykładowcy-praktycy

Wykładowcy na tym kierunku posiadają nie tylko rozległą wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Biorą czynny udział w komentowaniu bieżących wydarzeń w mediach tradycyjnych i cyfrowych. 

5
Wirtualna rzeczywistość

Część zajęć odbywa się z wykorzystaniem innowacyjnych, interaktywnych metod dydaktycznych, w tym technologii wirtualnej rzeczywistości. 

6
Praktyki w trakcie studiów

Studenci ALK mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w mediach (tradycyjnych i nowych), a także w firmach z branży cyfrowych technologii badawczych i komunikacyjnych.

7
Pracownie medialne

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w profesjonalnych pracowniach medialnych oraz w laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt i oprogramowanie powszechnie stosowane w erze gospodarki cyfrowej. 

8
Możliwość kontynuacji edukacji w szkole doktorskiej

Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zarządzaniu w dyscyplinie zarządzanie, a także stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

PARTNERAMI STUDIÓW SĄ:

Kuźniar Media Group – łączy pod jednym dachem kilka marek: butikową agencję kreatywną Kuźniar Media, dom podcastowy treści premium Voice House i biuro podróży goforworld. Realizuje podcasty premium, niestandardowe realizacje video, komunikację marek, influencer marketing & management, prowadzenie eventów i organizację wyjazdów firmowych i osobistych.

Agencja Kuźniar Media, założona przez Jarosława Kuźniara, przygotowuje szyte na miarę, kompleksowe strategie marketingowe dla firm i marek osobistych i zajmujemy się ich realizacją. Tworzy najlepszej jakości produkty i odpowiada za mądrą komunikację online i offline. Specjalizuje się w szkoleniach liderów w obszarze wystąpień publicznych, storytellingu, personal brandingu, podcastów. Reprezentuje przedsiębiorców i ambitnych twórców, pomagając im sprawnie opowiadać historie. Więcej informacji

Voice House – niezależna sieć podcastów premium, która należy do Kuźniar Media Group. Realizuje treści audio, video i live dla marek i twórców – od koncepcji audycji, przez produkcję, postprodukcję, warstwę graficzną, muzyczną aż po finał, czyli dystrybucję. 

Voice House jest też wydawcą własnych podcastów i videocastów premium, w których stawia na merytoryczne treści i udostępnia przestrzeń do działania autorytetom w swoich dziedzinach. Oryginalne serie „Technologicznie” i „Ekonomicznie” zdobywają wysokie miejsca w rankingach popularności, „Nie taka sztuczna inteligencja" już w 2020 r. zwróciła oczy na AI w podcastingu, a nowatorskie audycje  „AI in brief” i „Ukraine in brief”, jako pierwsze w Polsce powstają przy wsparciu sztucznej inteligencji z wygenerowanym cyfrowo głosem Jarosława Kuźniara. Więcej informacji Grupa CANAL+ Polska – wiodący producent kanałów telewizyjnych segmentu premium oraz kanałów tematycznych oferującym unikalne połączenie treści programowych segmentu premium, nowatorskiej technologii i szerokiej sieci dystrybucji. Grupa CANAL+ Polska obsługuje ponad 2,7 miliona klientów (dane na dzień 31 grudnia 2020 r.) i jest drugim największym dostawcą usług płatnej telewizji w Polsce, z udziałem w rynku tradycyjnej płatnej telewizji w wysokości 20,4%. Więcej informacji

Newspoint – firma świadcząca kompleksowe usługi związane z monitoringiem i badaniami mediów: monitoring Internetu (media społecznościowe, fora, blogi, portale i serwisy internetowe), monitoring prasy, radia i telewizji, pogłębione raporty i analizy medialne oraz usługi badawcze w oparciu o metody ilościowe i jakościowe, m.in. analizę treści, text mining, analitykę Social Media, mapping influencerów. Newspoint monitoruje 75 języków i 170 rynków. Więcej informacji

brief.pl – jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych w Biznesie oraz projektu Dream Employer. Więcej informacji

mElements S.A. – technologiczna spółka z Grupy mBanku, zajmująca się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań poprawiających doświadczenia zakupowe w e-commerce. Najbardziej znanym produktem spółki jest integrator płatności paynow. Więcej informacji

ADRESACI STUDIÓW

Studia są skierowane do osób chcących zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu nauk społecznych i zarządzania, która może być wykorzystana w praktyce zawodowej w procesach zarządzania, do analizy zachowań ekonomicznych, postaw i opinii publicznej.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

Bigmanwithipad

Zobacz film o kierunku

SŁOWO OD KIEROWNIKA STUDIÓW

dr Krzysztof Kuźmicz

Żyjemy w erze cyfrowej, zanurzeni w przestrzeni mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych, które towarzyszą nam od świtu do zmierzchu. Architektura cyfrowego świata to także nowe realia rynkowe i społeczne: social media, cloud computing, big data, mobile technology, real-time computing, digital communications, Internet of Things, to tylko przykładowe zjawiska, które znajdują się w polu zainteresowań socjologii biznesu i mediów.

W toku studiów dowiecie się m.in. jak projektować efektywną komunikację biznesową, jak wykorzystać do tego narzędzia digital public relations oraz w jaki sposób prowadzić badania nad fenomenami społecznymi i społecznościami internetowymi, funkcjonowaniem organizacji biznesowych i jednostek w przestrzeni gospodarczej, społecznej i politycznej, kulturotwórczą i edukacyjną rolą mediów oraz relacjami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a technologią. Dowiecie się, jak zastosować cyfrowe narzędzia big data, data science i business intelligence w analizie i wizualizacji zjawisk społecznych.  

Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach w Akademii Leona Koźmińskiego to studia, które wyznaczają nowe trendy edukacyjne w zarządzaniu i cyfrowej socjologii. Absolwenci naszego kierunku to kompetentni, kreatywni, otwarci na wyzwania profesjonaliści przygotowani do pracy w mediach, biznesie i instytucjach badawczych. 

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • socjologii Internetu i socjologii ekonomicznej
 • audytoriów medialnych, społeczności wirtualnych i organizacji otwartej współpracy
 • instytucji, systemów i rynków medialnych
 • warsztatu dziennikarstwa internetowego
 • profesjonalnego projektowania komunikacji w biznesie, budowania i kształtowania tożsamości firmy/organizacji, projektowania informacji i grafiki
 • reklamy i marketingu medialnego
 • marketingu internetowego (social media marketing, content marketing, influencer marketingu, real-time marketingu, social sellingu i marketingu B2B)
 • stosowanych badań społecznych
 • analizy sieci społecznych
 • media relations i digital public relations
 • przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod ich kształtowania
 • zarządzania przedsiębiorstwem, przeprowadzania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących w obszarze społeczeństwa informacyjnego takich jak: 

 • agencje reklamowe i PR 

 • przedsiębiorstwa zajmujące się marketingiem internetowym 

 • firmy konsultingowe 

 • media tradycyjne i cyfrowe 

 • ośrodki badawcze, szkoleniowe i konsultingowe 

 • redakcje portali i wortali internetowych 

 • sklepy internetowe 

 • instytucje zajmujące się e-handlem 

 • organizacje cyfrowej gospodarki 

 • administracja rządowa i samorządowa 

 • organizacje pozarządowe 

 • pozostałe stanowiska związane z mediami i komunikacją społeczną 

PROGRAM

Ramowy program studiów

Od studentów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego (B2) z uwagi na część zajęć konwersatoryjnych(12h) prowadzonych w języku angielskim oraz przygotowywane w języku angielskim materiały do zajęć.  

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Z ZARZĄDZANIA I SOCJOLOGII W BIZNESIE I MEDIACH

 • Zarządzanie strategiczne
 • Socjologia organizacji i pracy
 • Narzędzia analizy empirycznej zjawisk społecznych i medialnych
 • Wprowadzenie do socjologii Internetu
 • Mediaworking II
 • Media: instytucje - systemy – rynki
 • Stosowane badania społeczne
 • Zarządzanie międzykulturowe
 • Audytoria medialne i społeczności wirtualne
 • Analiza sieci społecznych
 • Socjologia ekonomiczna w późnej nowoczesności lub Struktury i procesy społeczno-ekonomiczne
 • Neuronauka kognitywna
 • Władza komunikacji – władza platform – władza algorytmów
 • Projektowanie komunikacji w biznesie
 • Reklama i marketing medialny
 • Vlogosfera i blogosfera - współpraca z influencerami
 • Narzędzia Social Media Managera
 • Social Selling i marketing B2B
 • Wizualizacja danych: narzędzia Business Intelligence
 • Content Marketing i Content Management
 • Lektorat tekstów naukowych w języku obcym: Sociology - Business – Media
 • Konwersatoria w języku angielskim
 • Przedmioty do wyboru 
 • Seminarium magisterskie  

PRZEDMIOTY OGÓLNE:

 • Cyfrowa transformacja w biznesie i społeczeństwie
 • Ekonomia menedżerska
 • Finansowe aspekty funkcjonowania organizacji
 • Zastosowania statystyki matematycznej
 • CSR i przedsiębiorczość społeczna
 • Prawne aspekty zarządzania
 • Metodyka studiowania
IllustrationShapes

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia niestacjonarne 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.   

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. 

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia.

SPOŁECZNOŚĆ

WIODĄCY WYKŁADOWCY

prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski

Profesor nauk społecznych. Ukończył w 1970 studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1982 roku uzyskał stopień naukowy doktora, w 2003 doktora habilitowanego. Wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest autorem licznych artykułów, raportów, monografii dotyczących radia i nowych mediów, w tym monografii Od radia Marconiego do mediów strumieniowych. Rewolucja technologiczna, ewolucja przekazu i odbioru (Warszawa 2020). Pracował w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1998-2012), w Centrum Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem na Uniwersytecie Minho w Bradze w Portugalii(2009-2011). Był członkiem Zarządu Polskiego Radia S.A. (1994-98), Dyrektorem Programu I PolskiegoRadia (2003-2005) członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2005 r. i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA (2011-2014). W latach 1995-2007 był członkiem i wiceprzewodniczącym Komisji Radiowej European Broadcasting Union w Genewie. Jest członkiem kilku rad redakcyjnych czasopism naukowych, w tym Radio Journal: International Studies in Broadcast&Audio Media i Central European Journal of Communication. 

dr hab. Gavin Rae

Kierownik Katedry Nauk Społecznych, socjolog mieszkający i pracujący w Polsce od ponad 20 lat, badacz i autor wielu publikacji z zakresu socjologii ekonomicznej. Pisał obszernie na temat polskiej polityki, społeczeństwa i gospodarki, a także na tematy związane z Europą Środkową i Wschodnią.

Opublikował dwie książki: Poland’s Return to Capitalism. From the Socialist Bloc to the European Union oraz Privatising Capital: The Commodification of Poland’s Welfare State. Obecnie prowadzi badanie między innymi na temat modeli państwa opiekuńczego w Unii Europejskiej i postaw Polaków wobec problemów społeczno-ekonomicznych.

Prowadził szereg kursów w języku angielskim i polskim w ALK, w tym Wstęp do socjologii, Socjologia ekonomiczna, Zarządzanie międzykulturowe, Europejskie społeczeństwo i kultura

dr Krzysztof Kuźmicz

Medioznawca, dziennikarz, pedagog medialny, badacz i nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor. Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik studiów pierwszego i drugiego stopnia: Zarządzanie - Socjologia biznesu i mediów. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Mediów i Technologii Edukacyjnych. Prezes Zarządu Instytutu Analiz Społecznych Quantum. Ekspert, badacz, trener w grantach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/krzysztofkuzmicz
www: kuzmicz.edu.pl

dr Piotr Pilch

Magister psychologii organizacji i pracy oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Warszawskiego. Starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Twórca i kierownik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju pracowników – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych i Menedżer ds. Szkoleń i Rozwoju.
Trener biznesu o 20-sto letnim stażu oraz szerokim i zróżnicowanym doświadczeniu. Autor kompleksowych programów szkoleniowych w obszarze kompetencji menedżerskich, jak i pojedynczych koncepcji szkoleń. Prowadzi szkolenia dla wiodących klientów z różnych typów branż.
Specjalizuje się w takich obszarach rozwoju pracowników jak kompetencje  menedżerskie, doskonalenie pracy zespołowej i zarządzanie zasobami ludzkimi. Prowadzi badania naukowe nad polityką organizacyjną i uwarunkowaniami sukcesu zawodowego w ramach których dokonuje adaptacji zagranicznych narzędzi badawczych do warunków polskich.

Agnieszka Zawadzka

Ekspertka zajmująca się psychologią pracy i organizacji, rozwojem kompetencji menedżerskich, współpracą zespołową, kapitałem psychologicznym i dobrostanem w organizacji.

Pełni obowiązki Dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego.

Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.  

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci

Ścieżki karier naszych absolwentów

Sylwia Wcisło

Absolwentka socjologii (studiów I stopnia) oraz socjologii biznesu i mediów (studia II stopnia)

Dlaczego socjologia biznesu i mediów? To dla mnie kontynuacja kierunku socjologia, który ukończyłam na studiach licencjackich. Socjologia sama w sobie jest bardzo interesującą dziedziną nauki. Uczy, jak patrzeć na to, co nas otacza, i jak to otoczenie badać. Połączenie tego z mediami, czyli z czwartą władzą, która kreuje społeczeństwo, a raczej to, w jaki sposób patrzy ono na rzeczywistość, oraz z biznesem, czyli z gospodarką i pieniędzmi, tworzy bardzo satysfakcjonujące wykształcenie. Osobiście jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru kierunku studiów. Ukończenie socjologii na poziomie licencjackim bardzo pomogło mi w odnalezieniu się w obecnej pracy”.

Rafał Jemielita

Absolwent socjologii, dziennikarz magazynów „Twój STYL oraz „Playboy", prowadzi program „Automaniak" w TVN Turbo

Socjologia to trzeci kierunek, na którym studiowałem, i zarazem pierwszy, który tak mile wspominam. Muszę przyznać, że w Koźmińskim, bez reklamowej przesady, znalazłem, czego szukałem: kontakt z wybitnymi osobowościami, które otworzyły mi oczy na wiele aspektów życia i które doskonale potrafiły przekazać swoją wiedzę. Polecam zwłaszcza genialne wykłady profesorów Chmielewskiego, Jędrzejewskiego i Zachera oraz szczególnie interesujące (bo niebanalne) zajęcia z doktorem Pilchem. Czy to otwiera nowe możliwości? Jak najbardziej! Może jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale rozważam dalsze kształcenie, i to wyłącznie w Koźmińskim”.

Zasady rekrutacji

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025:

 • 18 czerwca
 • 02 lipca
 • 30 lipca
 • 10 września
 • 17 września

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:  

 • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginały do wglądu

 • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

Cudzoziemcy dodatkowo składają:   

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

1
Rekrutacja online

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni od 6 maja 2023.

Zobacz poniżej, o jakie dane będziemy m.in. prosić.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

4
Rozmowa kwalifikacyjna

Z odbywania rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy kontynuują naukę na tym samym kierunku studiów bądź w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość obowiązujących różnic programowych. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025:

 • 18 czerwca
 • 02 lipca
 • 30 lipca
 • 10 września
 • 17 września
5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów.

6
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Zastępca Kierownika ds. rekrutacji na studia w języku polskim
Piotr Świderski

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 9 100 zł 10 500 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 840 zł 5 x 2 120 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: