Koźmiński - raporty pozytywnego wpływu

zajecia online.jpg

Koźmiński - raporty pozytywnego wpływu

 

KOZMINSKI IMPACT

Akademia Leona Koźmińskiego od lat praktykuje i promuje etyczne postawy oraz stawia na zrównoważony rozwój. To podejście stanowi nieodłączny element naszej filozofii, naszego DNA jako uczelni.

Fundament pod tę ideę wylał prof. Gasparski, który od początku istnienia uczelni promował etyczne postawy i zachowania. Za swą działalność został wyróżniony możliwością zorganizowania międzynarodowej konferencji poświęconej etyce biznesu (Piąty Światowy Kongres ISBEE, odbywający się w lipcu 2012 r. pod hasłem „Tradycja i nowe horyzonty, ku cnocie odpowiedzialności”).

Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój leży u podstaw działalności naszej organizacji i obejmuje szereg działań i inicjatyw podejmowanych w obszarze prowadzonych badań, nauczania, współpracy z innymi instytucjami, projektów realizowanych na rzecz społeczności lokalnych czy wdrażanych przepisów wewnętrznych. W naszych projektach i badaniach staramy się dbać nie tylko o istniejące otoczenie, ale także działać na rzecz jego udoskonalenia, np. w przypadku otoczenia prawnego badamy i proponujemy nowe rozwiązania legislacyjne.

Raport Startupów Pozytywnego Wpływu

Do niedawna cały ruch startupowy koncentrował się na poszukiwaniu oryginalnych modeli biznesowych, które dzięki skalowalności produktów zapewniałyby inwestorom rosnące, możliwie stabilne i oczywiście duże zyski. Miarą sukcesu była wycena firmy, czyli proste sprawdzone w tradycyjnym biznesie narzędzie. 

Przedsiębiorstwa i marki – nie tylko z nowego biznesu – przeżywają nieoczekiwany kryzys, kiedy konsumenci masowo wypowiadają im lojalność z powodu złego traktowania pracowników, nadużyć poddostawców (jak brak troski o środowisko, praca dzieci albo więźniów), nieetycznych finansów lokowanych w kontrowersyjnych rajach podatkowych albo, jak to ma miejsce ostatnio, z braku jednoznacznej rezygnacji z prowadzenia biznesu w Rosji po agresji tego kraju na Ukrainę.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Akademia Leona Koźmińskiego od lat praktykuje i promuje etyczne postawy oraz stawia na zrównoważony rozwój. To podejście stanowi nieodłączny element naszej filozofii, naszego DNA jako uczelni. Od 2017 roku jesteśmy sygnatariuszem określającej rolę szkolnictwa wyższego w Polsce w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Niniejszy raport jest narzędziem samooceny w zakresie wdrażania zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni opartym o formularz samooceny uczelni opracowany przez prof. Janinę Filek i dr hab. Bolesława Roka na podstawie prac Grupy roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działającej przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

GENDER EQUALITY PLAN

Gender Equality Plan jest jedną z kilku inicjatyw podejmowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego na rzecz równości płci. W raporcie przedstawiamy inne przykłady inicjatyw Uczelni w tym zakresie. W 2020 roku nasz uczelnia wdrożyła Strategię Przejścia na Zrównoważony Rozwój Akademii Leona Koźmińskiego.

Celem strategii jest włączenie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) do misji Uczelni w zakresie edukacji, badań i wpływu społecznego. Strategia opiera się na następujących sześciu celach:

  • Zapewnienie integracyjnej i sprawiedliwej jakości edukacji oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich;
  • Osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt;
  • Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacji;
  • Tworzenie miast i osiedli ludzkich, które będą sprzyjać włączeniu społecznemu, będą bezpieczne, odporne i zrównoważone.
  • Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji;
  • Wzmocnienie środków realizacji i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Społeczność ALK a COVID-19

Kryzys pandemii wyzwolił ogromną energię drzemiącą w zespole tworzącym naszą organizację. Jej efektem było wiele działań, często spontanicznych i inicjowanych oddolnie, które nasza społeczność przedsięwzięła na rzecz studentów, uczniów, nauczycieli, seniorów, szpitali i biznesu.

W okresie zamknięcia szkół i uczelni organizowaliśmy ogólnodostępne zajęcia online w języku polskim i angielskim, mające pomóc maturzystom i studentom w przygotowaniu do matury i innych egzaminów. Wspieraliśmy nauczycieli w prowadzeniu zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Zaoferowaliśmy pomoc w dostosowaniu ich lekcji do formuły online.

Z myślą o właścicielach i menedżerach, w tym absolwentach ALK, wspólnie z firmami partnerskimi, stworzyliśmy bezpłatną platformę merytorycznego wsparcia biznesowego pytajeksperta.pl.

Pracownicy naukowi naszej Akademii aktywnie uczestniczyli w debacie medialnej, dzieląc się wiedzą m.in. na temat możliwych skutków pandemii i na bieżąco komentując sytuację. 

Studenci i pracownicy ALK mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Włączyliśmy się w niesienie pomocy warszawskim seniorom, a także emerytowanym pracownikom ALK. Zebraliśmy też fundusze na respirator dla Szpitala Praskiego.

covid lew

Nowa normalność - Rzeczywistość w czasie globalnej pandemii COVID-19

Globalna pandemia, która w Polsce na dobre pojawiła się w marcu 2020 roku, zmieniła obraz otaczającej nas rzeczywistości. Na naszych oczach zachodzi rekonstrukcja wielu aspektów życia codziennego i gospodarczego. Pytanie o to, które fragmenty obecnej rzeczywistości zostaną z nami na stałe, a które przeminą, pozostaje otwarte.

Zamysłem tego opracowania jest pokazanie, jak pracownicy naukowi Akademii Leona Koźmińskiego widzą nową normalność – co oznacza i co może oznaczać  dla  ekonomii,  biznesu,  społeczeństwa, środowiska.

Nowy rok akademicki 2020/2021