Koźmiński - raporty pozytywnego wpływu

zajecia online.jpg

Raporty pozytywnego wpływu

 

Szkoła biznesu odpowiada nie tylko za badania naukowe i edukację młodego pokolenia, ale i za postęp, rozwój i kreowanie odpowiednich postaw społecznych. Każdego dnia o tym pamiętamy i każdego dnia realizujemy naszą misję.

prof. Grzegorz Mazurek, Rektor ALK

 

Raport Kozminski Impact

Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój leży u podstaw działalności naszej organizacji i obejmuje szereg działań i inicjatyw podejmowanych w obszarze prowadzonych badań, nauczania, współpracy z innymi instytucjami, projektów realizowanych na rzecz społeczności lokalnych czy wdrażanych przepisów wewnętrznych. W naszych projektach i badaniach staramy się dbać nie tylko o istniejące otoczenie, ale także działać na rzecz jego udoskonalenia.

W 2020 roku nasza Akademia – jako pierwsza uczelnia w Polsce – przyjęła Strategię Zrównoważonej Transformacji opracowaną na podstawie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jesteśmy aktywnym członkiem stowarzyszeń dążących do szerzenia pozytywnego wpływu. W programach naszych studiów uwzględnione są przedmioty związane z tematyką etyki, zrównoważonego rozwoju i CSR, a pracownicy Akademii prowadzą interdyscyplinarne badania naukowe w tych obszarach...

Raport Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Od 2017 roku Akademia Leona Koźmińskiego jest sygnatariuszem określającej rolę szkolnictwa wyższego w Polsce w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Poniższy raport jest narzędziem samooceny w zakresie wdrażania zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni opartym o formularz samooceny uczelni opracowany przez prof. Janinę Filek i dr. hab. Bolesława Roka na podstawie prac Grupy Roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działającej przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Raport Startupów Pozytywnego Wpływu

Startupy Pozytywnego Wpływu to innowacyjna forma przedsiębiorczości skierowana na rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych. Twórcom raportów chodzi o zwrócenie uwagi na ten coraz bardziej rozwijający się nurt, docenienie jego niepodważalnej wartości i wyróżnienie firm realizujących najbardziej interesujące działania. 

Raporty zawierają wypowiedzi ekspertów dotyczące polskiego ekosystemu pozytywnego wpływu, jak również opisy działalności najciekawszych w danym roku startupów. Pokazują również innowacyjne rozwiązania zaproponowane przez startupy pozytywnego wpływu w wybranych branżach – od budownictwa przez edukację i zrównoważoną modę aż po zdrowie i odpowiedzialną turystykę.

Raporty ukazują się corocznie od 2019 r. Ich wydawcą jest Kozminski Business Hub.

Startupy Pozytywnego Wpływu

Gender Equality Plan

Gender Equality Plan jest jedną z wielu inicjatyw podejmowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego na rzecz równości płci. W raporcie przedstawiamy inne przykłady inicjatyw uczelni w tym zakresie.

W 2020 roku nasza Akademia przyjęła Strategię Zrównoważonej Transformacji. Biorąc pod uwagę, że jeden z celów tej strategii koncentruje się wyraźnie na wspieraniu równości płci wewnątrz i poza uczelnią, powstanie i realizacja Planu Równość Płci były naturalnym kolejnym krokiem w stronę wypełnienia tego zobowiązania.

ALK przyjęła Plan Równości Płci w 2021 roku. W ramach Planu przedstawiliśmy diagnozę sytuacji, propozycję inicjatyw oraz mierniki. Plan bazuje na 5 celach:

  1. Wspieranie rozwoju karier kobiet w Akademii Leona Koźmińskiego
  2. Zwiększenie przejrzystości i wpływu pracownic na tworzenie procedur i funkcjonowanie uczelni
  3. Wspieranie pracy, nauki i życia rodzinnego
  4. Czynienie niewidzialnej pracy widoczną
  5. Wspieranie kultury organizacyjnej sprzyjającej włączeniu społecznemu

 

Społeczność ALK a COVID-19

Kryzys pandemii wyzwolił ogromną energię drzemiącą w zespole tworzącym naszą organizację. Jej efektem było wiele działań, często spontanicznych i inicjowanych oddolnie, które nasza społeczność przedsięwzięła na rzecz studentów, uczniów, nauczycieli, seniorów, szpitali i biznesu.

W okresie zamknięcia szkół i uczelni organizowaliśmy ogólnodostępne zajęcia online w języku polskim i angielskim, mające pomóc maturzystom i studentom w przygotowaniu do matury i innych egzaminów. Wspieraliśmy nauczycieli w prowadzeniu zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Zaoferowaliśmy pomoc w dostosowaniu ich lekcji do formuły online.

Z myślą o właścicielach i menedżerach, w tym absolwentach ALK, wspólnie z firmami partnerskimi, stworzyliśmy bezpłatną platformę merytorycznego wsparcia biznesowego pytajeksperta.pl.

Pracownicy naukowi naszej Akademii aktywnie uczestniczyli w debacie medialnej, dzieląc się wiedzą m.in. na temat możliwych skutków pandemii i na bieżąco komentując sytuację. 

Studenci i pracownicy ALK mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Włączyliśmy się w niesienie pomocy warszawskim seniorom, a także emerytowanym pracownikom ALK. Zebraliśmy też fundusze na respirator dla Szpitala Praskiego.

covid lew

Nowa normalność – rzeczywistość w czasie globalnej pandemii COVID-19

Globalna pandemia, która w Polsce pojawiła się w marcu 2020 roku, zmieniła obraz otaczającej nas rzeczywistości. Na naszych oczach zaszła rekonstrukcja wielu aspektów życia codziennego i gospodarczego. Pytanie o to, które fragmenty tej rzeczywistości zostaną z nami na stałe, a które przeminą, było wtedy bardzo aktualne.

Zamysłem tego opracowania było pokazanie, jak pracownicy naukowi Akademii Leona Koźmińskiego widzieli nową normalność – co oznaczała ona i co mogła oznaczać dla ekonomii, biznesu, społeczeństwa, środowiska. Publikacja powstała we wrześniu 2020 r.

Nowy rok akademicki 2020/2021