Nauka i badania

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukową na wielu polach nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych. Pracownicy związani z uczelnią mają zapewnione indywidualne wsparcie oraz możliwość wszechstronnego rozwoju kariery naukowej poprzez możliwość zdobywania kolejnych stopni naukowych, udział w prestiżowych konferencjach czy realizację projektów badawczych.

figury

Projekty badawcze

Realizujemy projekty badawcze, korzystając z zasobów własnych uczelni, grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki, ze środków publicznych oraz od prywatnych sponsorów. Wśród kilkudziesięciu obecnie prowadzonych projektów badawczych nie brakuje interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych, a nawet międzynarodowych. Sprawna obsługa administracyjna i pomoc techniczna Biura Badań Naukowych i Rozwoju Kadry jest nieocenionym wsparciem dla badaczy. Poznaj projekty realizowane w Akademii Leona Koźmińskiego i ich rezultaty.

book

Publikacje

Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego działa od 1996 roku. Wydajemy podręczniki akademickie i monografie autorstwa naszych pracowników naukowych. Współpracujemy z wydawcami takimi jak: Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Poltext, Wydawnictwo Naukowe Scholar, które zapewniają rzetelną redakcję i wysoki poziom edytorski. Jesteśmy wydawcą kilku punktowanych czasopism naukowych, których zawartość jest dostępna w domenie publicznej.

Konferencje

Uczelnia jest organizatorem około stu konferencji naukowych i seminariów rocznie, z czego ponad połowa to przedsięwzięcia podejmowane we współpracy z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi (krajowymi i zagranicznymi). Stanowią one skuteczny kanał wymiany informacji, dając możliwość upowszechnienia wyników badań w formie monografii pokonferencyjnych oraz publikacji prezentujących wyniki projektów badawczych.
W organizowanych u nas konferencjach uczestniczą światowej sławy ekonomiści, autorytety zarządzania i nobliści: Robert Mundell, Vito Tanzi, Domenico Mario Nuti, Janos Kornai czy Hermann Simon.

Zobacz odnośnik treści

Uprawnienia

Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania:
- stopnia doktora w czterech dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne i nauki socjologiczne
- stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansach oraz naukach prawnych.

Zobacz odnośnik treści

Katedry i centra badawcze

W ramach uczelni działają 22 katedry, 23 zakłady i 20 samodzielnych centrów badawczych. Jednostki te koordynują działalność naukową w ramach wyodrębnionych szczegółowych obszarów badawczych składających się na szersze dyscypliny naukowe. Jednostki organizują seminaria i konferencje naukowe, uczestniczą w światowej sieci nauki.

Zobacz odnośnik treści
Bigmanwithipad
Illustration

Postępowania habilitacyjne

Aktualnie trwające postępowania habilitacyjne.

Zobacz odnośnik treści

Przewody doktorskie

Aktualnie trwające przewody doktorskie.

Zobacz odnośnik treści
WomenwithlaptopIllustration