Samorząd 2020

Samorząd Studentów ALK

Samorząd Studentów jest głosem całej społeczności studenckiej. Członkowie uczestniczą w podejmowaniu ważnych decyzji, m.in. biorąc udział w posiedzeniach Senatu ALK, opiniując programy nauczania, delegując studentów do Komisji Stypendialnej, a także komisji dyscyplinarnych.

Członkowie Samorządu są pomysłodawcami i organizatorami wielu wydarzeń o charakterze naukowym, kulturalnym i sportowym. Wspierają interesujące inicjatywy studenckie oraz akcje charytatywne. Organizują lub współorganizują tradycyjne imprezy studenckie - otrzęsiny, połowinki, juwenalia, a także wyjazdy integracyjne.

W skład Samorządu wchodzą sekcje: marketingu, eventów, dydaktyki oraz tzw. grupa wsparcia. Może aplikować do nich każdy student, który chce mieć realny wpływ na funkcjonowanie uczelni.

Samorząd reprezentuje wszystkich studentów ALK  w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych organizacjach studenckich, m.in. w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (PSRP).

WIĘCEJ INFORMACJI

Kozminski International Society

KIS to organizacja studencka (od 2008 do 2020 r. działająca pod nazwą Kozminski Erasmus Student Network), której działalność polega na udzielaniu pomocy oraz reprezentowaniu interesów przyjeżdżających do nas studentów z zagranicy.

Ich motto to: "Students helping students". Członkowie KIS przejmują opiekę nad nowo przybyłymi już od chwili przyjazdu do Polski. Pomagają we wszystkich sprawach związanych z pobytem i studiami. Udzielają wszelkich potrzebnych informacji.

Doradzają w sprawie spędzania wolnego czasu. Zapoznają cudzoziemców z kulturą polską, ze zwyczajami i tradycją. Organizują spotkania integracyjne i wycieczki. Starają się, by przybysze poczuli się w Polsce jak u siebie.

Logo KIS