Programy rozwojowe

alk

Dlaczego z nami?

Specjalizujemy się w programach rozwojowych w zakresie zarządzania, ekonomii i finansów. W odróżnieniu od większości firm szkoleniowych nasi trenerzy mają bardzo głęboką wiedzę naukową i sami prowadzą badania w zakresie szeroko pojętej dziedziny zarządzania. Takie podejście pozwala podczas warsztatów wytłumaczyć DLACZEGO powinniśmy postępować w określony sposób. Dopiero gdy uczestnik szkolenia rozumie DLACZEGO coś działa, zmienia swoją postawę i przekonuje się, że warto postępować inaczej w swojej pracy i w kontaktach z innymi ludźmi. Nasi wykładowcy i trenerzy poza pracą dydaktyczno-naukową posiadają ogromne doświadczenie praktyczne z wielu branż, dzięki pracy w korporacjach globalnych oraz firmach konsultingowych. Są zatem w stanie podczas szkolenia czerpać jednocześnie ze swojego praktycznego doświadczenia oraz pracy naukowej aby wytłumaczyć uczestnikom zarówno techniki i podstawy ich działania, jak i pracować na postawach i zachowaniach ilustrując przykładami z życia.

W Akademii Leona Koźmińskiego kształcimy menedżerów wyższego i średniego szczebla da instytucji i korporacji krajowych i międzynarodowych. Prowadzone przez nas projekty rozwojowe poszerzają i rozwijają umiejętności pracowników. Każdy program rozwojowy uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i preferencję organizacji zamawiającej.

Indywidualne podejście

Programy rozwojowe, szkolenia dla firm oraz dedykowane studia podyplomowe.

Programy przygotowujemy specjalnie dla potrzeb konkretnej firmy. Są dopasowane do jej obecnych dylematów i nastawione na rozwiązanie jej aktualnych problemów.

Zapraszamy do współpracy z Nami.  Wspólnie ustalimy potrzeby szkoleniowego, poznamy Państwa oczekiwania, zaplanujemy zmiany jakie mają się dokonać po realizacji kursów. Razem stworzymy indywidualne, wartościowe treści, które rozwiną kluczowe kompetencje i będą wsparciem dla Państwa biznesu.

Najczęściej wybieralne obszary szkoleniowe to:

  • Negocjacje
  • Zarzadzanie projektami
  • Cyfrowa transformacja, marketing i digital
  • Zarządzanie zmianą
  • Kompetencje coachingowe
  • Rozwój talentów w oparciu o metodologię Gallupa  
  • Krytyczne myślenie
  • Budowanie zespołów
  • Kompetencje kierownicze
  • Finanse
GroupOfPeopleIllustration

Szkolenia dla firm

Dla naszych klientów realizujemy zamknięte szkolenia „in company”. Wspólnie z trenerami, z uwzględnieniem potrzeb firmy, przygotowujemy zakres i program szkolenia. Nasi wykładowcy i trenerzy poza pracą dydaktyczno-naukową posiadają duże doświadczenie praktyczne z wielu branż, dzięki pracy w korporacjach globalnych oraz firmach konsultingowych. 

Są zatem w stanie podczas szkolenia czerpać jednocześnie ze swojego praktycznego doświadczenia oraz pracy naukowej, aby wytłumaczyć uczestnikom zarówno techniki i podstawy ich działania, jak i pracować na postawach i zachowaniach, ilustrując je przykładami z życia. 

Zajęcia prowadzone są w formie intensywnych warsztatów opartych na nowoczesnej metodologii pracy z grupą, wykorzystującej wiele skutecznych technik rozwijających kompetencje i doskonalących umiejętności. 

Zarówno treści merytoryczne, jak i metodyka szkolenia są każdorazowo dostosowywane do omawianych zagadnień i problemów. Dzięki temu implementujemy rozwiązania biznesowe, które w sposób optymalny stapiają się z potrzebami organizacji. Doświadczenie trenerów gwarantuje uczestnikom wysoką dynamikę szkolenia, interaktywny sposób przekazu wiedzy teoretycznej i praktycznej, żywą reakcję na zgłaszane problemy czy sugestie, charakter warsztatowy i twórczy.  Szkolenia mogą odbywać się w Warszawie – na teranie uczelni lub w innym, ustalonym miejscu na terenie kraju.

Szkolenia dla firm

Programy rozwojowe dla firm

Programy rozwojowe to indywidualnie opracowane programy szkoleniowo-konsultingowe dla firm, realizowane w ścisłej współpracy trenerów i wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego i klienta. Rozpoczynamy je od analizy potrzeb organizacji by na tej podstawie zaproponować działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów rozwojowych zarówno osób indywidualnych – menedżerów jak i całej organizacji. Następnie projektujemy wzajemnie powiązane w spójną całość moduły.

Programy rozwojowe dla firm.png

Przykładowe propozycje programów rozwojowych:

Transformacja organizacji

Program jest unikalnym połączeniem edukacji i konsultingu. Polecany firmom i instytucjom, które stoją przed wyzwaniem szybkiego wdrożenia wielu projektów jednocześnie lub wdrożenia znaczącej zmiany w organizacji.

Transformacja organizacji.png

Akademia Przywództwa dla menedżerów High Potential

Programy dedykowane dla wybranej grupy osób z danej organizacji, zajmujących stanowiska kierownicze i specjalistyczne.

Uczestnicy biorący udział w programie zdobywają nowe kompetencje biznesowe, osobiste i przywódcze, aby w przyszłości pełnić najwyższe stanowiska menedżerskie i eksperckie w swoich firmach. W programie znajdują się m.in. warsztaty z przywództwa, zarządzania zespołem, autoprezentacji i wystąpień publicznych, zarządzania czasem i zadaniami.

Akademia Przywództwa dla menedżerów High Potential

Akademia Przywództwa i Innowacji

Celem programu jest przygotowanie menedżerów średniego i wyższego szczebla to roli liderów w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Do poprowadzenia poszczególnych modułów programu zostali zaproszeni praktycy, którzy w swoich organizacjach (korporacje / new ventures / fundusze inwestycyjne) prowadzą lub prowadzili projekty, zmiany i wdrożenia związane z obszarami przywództwa w czasie transformacji i zmiany, nowych trendów i modeli biznesowych, rozwoju organizacji w czasach rewolucji technologicznej, budowaniu wartości firmy w zmiennym otoczeniu oraz wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w biznesie.

Akademia Przywództwa i Innowacji

Założenia programu:

1
Realne projekty

Praca na realnych projektach klienta i szablonach dokumentacji klienta

2
Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przygotowany w uzgodnieniu z klientem

3
Konsultacje

Konsultacje projektów prowadzonych przez uczestników programu

4
Wsparcie

Możliwość wsparcia procesu transformacji organizacji z poziomu zewnętrznego Biura Zarządzania Projektami.

5
Zaliczenie zajęć

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie przygotowanej przez uczestników analizy i planu realnego projektu, który będzie docelowo realizowany

Akademia zarządzania projektami

Świadomość roli i ważności podejścia projektowego w przedsiębiorstwach jest coraz większa. Jednak, żeby wdrożenie standardów pracy projektowej faktycznie wpłynęło na zwiększenie efektywności działania firmy, myśleniem projektowym warto objąć całą organizację. Akademia Leona Koźmińskiego kompleksowo podchodzi do potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych w firmach w obszarze zarządzania projektami. Kładziemy nacisk zarówno na zdobywanie wiedzy w możliwie szerokim zakresie, jak również na doskonalenie kompetencji w zarządzaniu projektami. Albowiem, nie sama wiedza, ale kompetencje kierowników projektów, rozumiane jako zastosowanie wiedzy, umiejętności i zdolności w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów, stanowią w świecie VUCA - volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność) niebagatelną wartość.

Akademia zarządzania projektami.png

Założenia programu:

1
Warsztaty

Warsztaty ugruntowujące i uwspólniające wiedzę z zarządzania projektami, prowadzone na realnych projektach z danej organizacji

2
Zakres merytoryczny i czasowy

Zakres merytoryczny i czasowy przygotowany w uzgodnieniu z klientem i dostosowany do realnych potrzeb organizacji.

3
Pilotaż projektów

Pilotaż projektów realizowanych w organizacji ze wsparciem konsultanta

Kontakt:

Klaudia Fatah
Dyrektor ds. Programów Rozwojowych
Klaudia Fatah
Sylwia Hałas-Dej
Dziekan Kozminski Executive Business School
dr Sylwia Hałas-Dej