Fundacja

Fundacja Koźmińskich
Razem budujemy przyszłość

O Fundacji

Fundacja Koźmińskich powstała 12 sierpnia 2004 roku i jest wyrazem zaangażowania całej społeczności Akademii Leona Koźmińskiego. Misją Fundacji jest aktywne wspieranie postaw przedsiębiorczych, troska o zachowanie spuścizny rodu Koźmińskich oraz realizacja szerokich celów społecznych.

W swoich działaniach Fundacja skupia się na kilku obszarach, pozwalających realizować jej misję.

 • Wspieramy stypendiami uzdolnionych studentów Akademii. Dzięki darczyńcom oraz partnerom korporacyjnym już ponad 400 młodych ludzi otrzymało stypendia, pozwalające im zrealizować marzenia o zdobywaniu wiedzy i rozwoju.
 • Realizujemy akcje pomocy humanitarnej – w tym doraźnej pomocy dla pracowników, absolwentów oraz studentów dotkniętych zdarzeniami losowymi.
 • Skupiamy się na zachowaniu dorobku intelektualnego i materialnego rodziny Koźmińskich.

  W każdej chwili mogą Państwo dołączyć do wyjątkowego grona osób, firm i instytucji, wspierających Fundację. W myśl przyświecającej nam idei – Razem budujemy przyszłość!

Już od 20 lat RAZEM BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ!

Fundacja Koźmińskich obchodzi w tym roku 20-lecie swojego istnienia!

Dwie dekady pełne wspólnych działań i realnej zmiany. To były lata intensywnej pracy na rzecz edukacji, rozwoju, wsparcia społecznego i dobroczynności, w trakcie których razem udowodniliśmy, że nasze wspólne wysiłki mogą sprawić, że nasze otoczenie stanie się lepszym miejscem.

W tym czasie, dzięki hojności i otwartości serc i umysłów całej społeczności Akademii Leona Koźmińskiego:

 • przyznaliśmy ponad 450 stypendiów o łącznej wartości ponad 1,5 miliona PLN,
 • wspieraliśmy dzieci z placówek wychowawczych i domów dziecka, potrzebujących pomocy finansowej i materialnej absolwentów, studentów, pracowników oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,
 • promowaliśmy młodą, zdolną i przedsiębiorczą młodzież,
 • wspieraliśmy projekty edukacyjne i kulturalne, które mają znaczenie dla całej społeczności ALK.

A to tylko część naszych działań, których bez Was nie moglibyśmy zrealizować.

Co RAZEM zrobiliśmy w 2023 roku?

 • wręczyliśmy 39 stypendiów o łącznej wartości 115 300 PLN,
 • dzięki darczyńcy – firmie EURO-NET SP. Z O.O., wręczyliśmy 12 stypendiów za wyniki w nauce i postawę przedsiębiorczą,
 • zebraliśmy środki finansowe na pomoc dla współpracującego od lat z Akademią Leona Koźmińskiego wykładowcy – Łukasza Sowińskiego,
 • udzieliliśmy wsparcia finansowego i materialnego obywatelom Ukrainy,
 • przy współudziale kół naukowych Akademii Leona Koźmińskiego, zorganizowaliśmy bezpłatne wydarzenie z zakresu zarządzania projektami KOZMINSKI PM FORUM oraz bezpłatną konferencję technologiczną KOZMINSKI SUMMIT – Women of IT.

Więcej o naszej aktywności znajdziecie Państwo w Sprawozdaniu z działalności Zarządu Fundacji Koźmińskich za rok 2023.

W tym wyjątkowym roku pragniemy nie tylko celebrować osiągnięcia Fundacji, ale też podziękować za wsparcie i zaufanie. Dzięki Wam każdy dzień przynosi nowe możliwości czynienia dobra!

Z podziękowaniem za wspólny 2023 - Zarząd Fundacji Koźmińskich

Podziel się swoim 1,5% podatku

Przed nami czas rozliczeń podatkowych. Zachęcamy i zapraszamy do wspólnego działania na rzecz Fundacji Koźmińskich. Wasz 1,5% podatku to szansa dla kolejnych ambitnych, utalentowanych młodych ludzi z aspiracjami. Nasze wsparcie może sprawić, że będą mogli się realizować, rozwijać i zmieniać świat na lepsze.

W 2023 roku obdarowaliśmy stypendiami 51 najlepszych studentek i studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Dołączyli oni do grona ponad 450 osób, które dotychczas wsparła finansowo Fundacja Koźmińskich. Państwa 1,5% podatku pozwoli powiększyć to grono! W rocznym rozliczeniu podatku wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000217541.

Zapraszamy do wspólnego działania, ponieważ razem możemy więcej! Szczególnie dziękujemy tym z Państwa, którzy w tym roku po raz kolejny przekażą swoją cegiełkę na rzecz Fundacji.

Dziękujemy, że z nami jesteście i razem budujemy przyszłość!

Stypendia Fundacji Koźmińskich na rok akademicki 2023/2024

Wspieramy stypendiami uzdolnionych studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Dzięki wsparciu darczyńców oraz partnerów korporacyjnych, już ponad 450 młodych ludzi otrzymało stypendia, pozwalające zrealizować marzenia o zdobywaniu wiedzy i rozwoju. Poznaj warunki programów stypendialnych i zostań jednym ze studentów korzystających z tego wyjątkowego wsparcia!

Student/studentka Akademii Leona Koźmińskiego może ubiegać się o przyznanie stypendium „PLATINIUM”, „GOLD”, „IMPACT”, „SOLIDARITY WITH UKRAINE”.

 

1. PLATINIUM Warunki przyznania Stypendium naukowego „Platinium”  

O przyznanie stypendium może ubiegać się student/studentka, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem II roku studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat jednolitych studiów magisterskich i w roku akademickim 2022/2023 osiągnął średnią arytmetyczną ocen ze studiów 5,00;
 • nie powtarzał  dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów.

2. GOLD Warunki przyznania Stypendium naukowego „GOLD”

O przyznanie stypendium może ubiegać się student/studentka, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem II roku studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat jednolitych studiów magisterskich i w roku akademickim 2022/2023 osiągnął średnią arytmetyczną ocen ze studiów nie niższą niż 4,80 i nie wyższą niż 4,99; 
 • nie powtarzał dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów;
 • posiada udokumentowane (referencje, certyfikaty, zaświadczenia, opinie etc. – warunkiem koniecznym jest załączenie skanów tych dokumentów do formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie www.fundacja.kozminski.edu.pl) wyróżniające:
  • osiągnięcia naukowe – np. udział w konferencjach, artykuły naukowe, nagrody w konkursach naukowych
  • LUB organizacyjne – np. zaangażowanie w projekty realizowane w ALK, czynny udział w kołach naukowych
  • LUB wolontariat na rzecz organizacji społecznych 

uzyskane w roku akademickim 2022/2023.

3. IMPACT Warunki przyznania Stypendium „IMPACT”

O przyznanie stypendium może ubiegać się student/studentka, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem II roku studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat jednolitych studiów magisterskich;
 • nie powtarzał dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów;
 • posiada udokumentowane (referencje, certyfikaty, zaświadczenia, opinie etc. – warunkiem koniecznym jest załączenie skanów tych dokumentów do formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie www.fundacja.kozminski.edu.pl) wyróżniające się osiągnięcia w działalności organizacyjnej lub społecznej lub innej istotnej dla społeczności ALK, np. sportowej uzyskane w roku akademickim 2022/2023. 

4. SOLIDARITY WITH UKRAINE Warunki przyznania Stypendium naukowego „SOLIDARITY WITH UKRAINE”

O przyznanie stypendium może ubiegać się student/studentka, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • jest obywatelem Ukrainy; 
 • jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem II roku studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat jednolitych studiów magisterskich i w roku akademickim 2022/2023 osiągnął najwyższą średnią arytmetyczną ocen ze studiów; 
 • nie powtarzał  dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów;
 • posiada udokumentowane (referencje, certyfikaty, zaświadczenia, opinie etc. – warunkiem koniecznym jest załączenie skanów tych dokumentów do formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie www.fundacja.kozminski.edu.pl) wyróżniające:
  • osiągnięcia naukowe – np. udział w konferencjach, artykuły naukowe, nagrody w konkursach naukowych
  • LUB organizacyjne – np. zaangażowanie w projekty realizowane w ALK, czynny udział w kołach naukowych
  • LUB wolontariat na rzecz organizacji społecznych

uzyskane w roku akademickim 2022/2023.

Aplikacje o stypendia przyjmowane są do 31 października 2023 r.  Aplikowanie o stypendium Fundacji Koźmińskich nie wyklucza możliwości aplikowania o stypendia przyznawane przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Koźmińskich na rok akademicki 2023/2024

 

Stypendia firmy EURO-NET

Fundacja Koźmińskich wraz z firmą EURO-NET Sp z o.o. zaprasza studentów i studentki Akademii Leona Koźmińskiego do aplikowania o stypendia na rok akademicki 2023/2024

Stypendium może zostać przyznane studentowi:

 • 2 lub 3 roku studiów I stopnia, 2 roku studiów II stopnia, a także od 2 do 5 roku studiów jednolitych magisterskich;
 • który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią arytmetyczną ocen w roku akademickim 2022/2023 nie niższą niż 4,50;
 • który posiada udokumentowane indywidualne osiągnięcia potwierdzające postawę przedsiębiorczą.

Aplikacje o stypendia przyjmowane są do 31 października 2023 r.  Aplikowanie o stypendium firmy EURO-NET nie wyklucza możliwości aplikowania o stypendia przyznawane przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz Fundację Koźmińskich.

Zasady przyznawania stypendiów firmy EURO-NET SP.Z O.O.

Nasi stypendyści o Fundacji

Wiktoria Gawrońska

Studentka kierunku Master in Finance and Accounting

Otrzymując Stypendium Platinum poczułam się wyróżniona za cały wysiłek, który włożyłam w moją edukację i działalność na rzecz Uczelni. Otrzymane środki zamierzam przeznaczyć na własny rozwój, w szczególności - zadbanie o work-life balance przez rozwój zainteresowań pozauczelnianych. Uważam, że istotne jest wspieranie instytucji takich jak Fundacja Koźmińskich, ponieważ wynagradzają one osoby, którym zawsze chce się robić o te kilka procent więcej, co jest niezwykle cenne. Trzymam kciuki za przyszłe studentki i studentów ubiegających się o stypendia i dziękuję Wam za to, że jesteście ambitne i ambitni w swoich działaniach.

Łukasz Kopeć

Student kierunku Prawo

Otrzymanie Stypendium Gold było dla mnie niezwykłym przeżyciem i uhonorowaniem roku naprawdę ciężkiej, wyczerpującej pracy zawodowej łączonej z nauką na studiach prawniczych. Liczne słowa uznania i dumy padające z ust członków Fundacji Koźmińskich dodały otuchy i poczucia, że włożony wysiłek nie idzie na marne, a Akademia Leona Koźmińskiego promuje wartościowe postawy wśród studentów. Otrzymanie stypendium umożliwi mi dalszy rozwój zawodowy i naukowy. Środki ze stypendium planuję przeznaczyć na zakup podręczników do nauki do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, egzaminu na doradcę podatkowego oraz dalszą naukę języka chińskiego. Nie zapomnę też oczywiście o drobnych przyjemnościach dla siebie. Serdecznie zachęcam wszystkich do wpierania Fundacji Koźmińskich, która organizując wspaniałe inicjatywy, umożliwia zdolnym osobom rozwój i jednocześnie zachęca je do podejmowania działalności na rzecz wspólnego dobra. Studentom, którzy będą się w przyszłości ubiegać o stypendia Fundacji życzę powodzenia! Pamiętajcie, żeby mierzyć wysoko, ciężko pracować, myśleć długofalowo i wykazywać inicjatywę, nie zapominając przy tym, że jesteście częścią społeczeństwa

Joanna Piwowarek

Studentka kierunku Zarządzanie

Otrzymując stypendium Platinium przepełniała mnie duma i poczucie ogromnej motywacji w dążeniu do zamierzonych celów. Oczywiście wiele z naszych celów poprzedzonych jest wyzwaniami, dzięki którym mamy możliwość stawać się jeszcze lepsi w drodze do zamierzonego sukcesu. Osobiście cieszę się, że w tym roku takich wyzwań na swojej drodze napotkałam tak wiele, bo właśnie dzięki nim mogę z dumą reprezentować grono stypendystów Fundacji Koźmińskich. Z całego serca zachęcam do wsparcia Fundacji Koźmińskich, czyli instytucji, która dostrzega potencjał i wysiłek włożony przez osoby zaangażowane w budowanie wartościowej społeczności akademickiej. Studentom, którzy również starają się o stypendium Fundacji Koźmińskich, życzę wytrwałości w dążeniu do celu i pamięci o tym, że każde wyzwanie, które napotkacie na swojej drodze, przybliża Was do tego sukcesu.

Anna Chudak-Morzuchowska

Absolwentka Ekonomii i Zarządzania

Z ogromną radością chciałabym wyrazić moją głęboką wdzięczność za trzykrotnie otrzymane stypendium Fundacji Koźmińskich. Było to dla mnie ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że zostałam wybrana do otrzymania tego stypendium spośród tak wielu kandydatów.

Stypendium było motywacją nie tylko do jeszcze intensywniejszego pogłębiania wiedzy, ale przede wszystkim, dało mi wiarę, że zamierzone przeze mnie cele mogą być osiągane - ważne jest jedynie to, ile pracy w nie włożę. Śmiało mogę powiedzieć, że to ta nagroda pozwoliła mi na osiągnięcie moich celi i marzeń, jakim było założenie po studiach szkoły programowania, która jest moim największym dotychczasowym sukcesem.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do ustanowienia stypendium Fundacji Koźmińskich. Ludzie którzy współtworzą Fundację pomagają nowym pokoleniom patrzeć z nadzieją w przyszłość.

Natomiast osobom, które się ubiegają o stypendium Fundacji Koźmińskich, chciałabym przekazać, aby wierzyły w siebie, gdzyż wiara ta wraz z podjętą pracą, zaprowadzi je ku lepszej przyszłości.

Zuzanna Staniszewska

Absolwentka kierunku Zarządzanie

Stypendium Fundacji Koźmińskich stało się dla mnie nie tylko wsparciem finansowym, ale przede wszystkim motywacją do dalszego rozwoju. Dzięki temu wyróżnieniu mogłam skupić się na realizacji swoich planów, takich jak uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych, zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez praktyki czy kontynuowanie nauki na wyższym poziomie. Dzisiaj spełniam zarówno swoje cele zawodowe jak i marzenia uczestnicząc w stażu naukowym na zagranicznej Uczelni: ESCP w Paryżu.

Fundacja pomaga studentom i absolwentom Akademii Leona Koźmińskiego w Polsce i za granicą. Zdecydowanie warto być zaangażowanym w działalność Fundacji Koźmińskich i Klub Absolwenta ALK. Są to organizacje, które oferują pomoc dla młodych, zdolnych osób. Poprzez wspieranie tych inicjatyw, wspieramy przyszłość naszej społeczności: kobiet i mężczyzn, pomagając im rozwijać się i realizować różnorodne pasje.

Chciałabym podzielić się ze wszystkimi studentkami i studentami ubiegającym się o stypendia, aby nigdy nie tracili wiary we własne możliwości i aby wyznaczali sobie ambitne cele. Warto dążyć do swoich marzeń, ciężko pracować i być gotowym na wyzwania, jakie stawia przed nami życie. Nie ma przecież nic piękniejszego niż rozwój siebie i innych! :)

Agata Ordon

Absolwentka kierunku Zarządzanie i Prawo

Fundacja Koźmińskich od blisko już dwóch dekad kształtuje liderów przyszłości, krzepi postawy przedsiębiorcze, umożliwia spełnianie marzeń i realizację celów studentom Akademii Leona Koźmińskiego. To jedyna w swoim rodzaju instytucja, która daje młodym ludziom wiarę w swoje możliwości, przybliża ich do osiągania sukcesów, ale przede wszystkim honoruje ich ciężką pracę, determinację i poświęcenie. Dzięki trwającemu od 2017 r. wsparciu Fundacji, mogłam pozwolić sobie na zdobywanie wiedzy i networking podczas zagranicznych szkół letnich, konferencji oraz wyjazd na wymianę międzynarodową. Miałam również szansę na naukę języków obcych, czy zaangażowanie się w dużym stopniu na rzecz życia akademickiego ALK. Studentek i studentów Akademii Leona Koźmińskiego z dużym apetytem na rozwój jest bardzo wielu, dlatego tak wielce istotną rolę na ich drogach pełni wsparcie Fundacji Koźmińskich. Wszystkim studentom i studentkom, którzy będą ubiegać się o stypendia, chciałabym powiedzieć, aby mimo porażek na drodze usłanej sukcesami, nigdy się nie poddawali i traktowali takie momenty jak lekcje, z których wyciągną wnioski. Równie ważną postawą, do której zachęcam, to nieporównywanie się do innych, bo nikt nie może i nie zagra lepiej Waszej roli niż Wy sami.

Społeczność Koźmińskiego to drużyna, która - oprócz potrójnej korony - ma również serce do pomagania!

Fundacja Koźmińskich działa nieprzerwanie od 2004 roku. Już prawie 20 lat RAZEM BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ!

W tym czasie, dzięki hojności i otwartości serc i umysłów całej społeczności Akademii Leona Koźmińskiego:

 • przyznaliśmy ponad 400 stypendiów o łącznej wartości 1,5 miliona PLN
 • wspieraliśmy dzieci z placówek wychowawczych i domów dziecka, potrzebujących pomocy finansowej i materialnej absolwentów, studentów, pracowników oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej
 • promowaliśmy młodą, zdolną i przedsiębiorczą młodzież
 • wspieraliśmy projekty edukacyjne i kulturalne, które mają znaczenie dla całej społeczności ALK.

A to tylko część naszych działań, których bez Was nie moglibyśmy zrealizować.

 

Co RAZEM zrobiliśmy w 2022 roku?

 • wręczyliśmy 45 stypendiów o łącznej wartości 138 500 PLN
 • zebraliśmy środki finansowe na pomoc dla współpracującego od lat z Akademią Leona Koźmińskiego wykładowcy – Łukasza Sowińskiego
 • udzieliliśmy wsparcia finansowego i materialnego obywatelom Ukrainy.

Więcej o naszej aktywności znajdziecie Państwo w Sprawozdaniu z działalności Zarządu Fundacji Koźmińskich za rok 2022.

 

Podziel się swoim 1,5% podatku

Przed nami czas rozliczeń podatkowych. Zachęcamy i zapraszamy do wspólnego działania na rzecz Fundacji Koźmińskich. Wasz 1,5% podatku to szansa dla kolejnych ambitnych, utalentowanych młodych ludzi z aspiracjami. Nasze wsparcie może sprawić, że będą mogli się realizować, rozwijać i zmieniać świat na lepsze.    W 2022 roku obdarowaliśmy stypendiami 45 najlepszych studentek i studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Dołączyli oni do grona ponad 400 osób, które dotychczas wsparła finansowo Fundacja Koźmińskich. Państwa 1,5% podatku pozwoli powiększyć to grono! W rocznym rozliczeniu podatku wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000217541.   Zapraszamy do wspólnego działania, ponieważ razem możemy więcej! Szczególnie dziękujemy tym z Państwa, którzy w tym roku po raz kolejny przekażą swoją cegiełkę na rzecz Fundacji.    Dziękujemy, że z nami jesteście i razem budujemy przyszłość!

Zbiórka środków na pomoc dla 9-letniej Weroniki

Drodzy Przyjaciele Fundacji Koźmińskich

Po raz kolejny zwracamy się do Was z prośbą o pomoc. Nigdy nie zawiedliście, dlatego z tym większą śmiałością prosimy o to i tym razem. Rodzina Koźmińskiego ma wielkie serca i potrafi zdziałać cuda. Naszego wsparcia potrzebuje 9 – letnia Weronika, która dzielnie walczy z autyzmem i która wraz ze swoimi Rodzicami skierowała do nas piękny list. 

Jestem Weronika, mam 9 lat, i chciałabym podzielić się z Wami moją niezwykłą podróżą. Autyzm stanowi dla mnie wyzwanie, ale nieustannie dążę do celu z uśmiechem na twarzy.

 

Jestem inteligentnym i uroczym dzieckiem, a mimo trudności w komunikacji, pokazuję, że jestem zdolna do wielkich rzeczy. Moja droga jest inna, ale dzięki mojej niezłomnej determinacji i miłości mojej rodziny, zdobywam nowe umiejętności każdego dnia.

Mój uśmiech i radosny charakter robią wrażenie na wszystkich, którzy mnie spotykają. Jestem inspiracją, często słyszę, że wytrwałość prowadzi do sukcesu, że jestem źródłem motywacji dla mojej rodziny i przyjaciół.

Choć nie komunikuję się tradycyjnie, każda interakcja społeczna jest dla mnie ogromnym wyzwaniem,  po 6 latach intensywnej rehabilitacji zaczęłam wyrażać swoje pierwsze potrzeby werbalnie. Chociaż są to pojedyncze słowa, które udaje mi się wyrazić w chwilach dużych emocji, to kroki w kierunku komunikacji. To jest ogromne osiągnięcie i otwiera przed mną drzwi do przyszłości, chociaż nie wiem czy kiedykolwiek będę mogła porozmawiać z innymi osobami tak jak Wy.

Miesięczne koszty mojej rehabilitacji to ogromne wyzwanie. Logopedia, psycholog, hipoterapia, basen, turnusy rehabilitacyjne – wszystko to kosztuje od 5 do 10 tysięcy złotych miesięcznie. To dużo, ale widzimy, jakie korzyści to niesie dla mnie. Każdy krok, jaki zrobiłam, jest powodem do ogromnej dumy dla moich rodziców, siostry, rodziny i przyjaciół.

Dlatego teraz zwracam się do Was, naszej szanownej społeczności Uczelni. Proszę o Wasze wsparcie, aby kontynuować moją rehabilitację i zbliżyć się do mego celu – pełnej komunikacji z innymi. Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne i będę bardzo wdzięczna za wsparcie mnie na tej drodze. Wierzymy, że jestem zdolna do jeszcze większych rzeczy, ale potrzebujemy Waszej pomocy.  Marzymy o tym, aby Weronika kiedyś mogła te myśli wyrazić osobiście, w dowolnej formie.  Jesteśmy dumni z każdego kroku, który udaje nam się razem osiągnąć, ale przed nami jeszcze długa droga i miliony małych kroków, które nas przybliżą do komunikacji i samodzielności Wery.

Rodzice Weroniki Wiercińskiej.

Wpłat można dokonywać: 1. wpłacając środki na konto Fundacji Koźmińskich: 14 2130 0004 2001 0673 5369 0001 z dopiskiem „Pomoc dla Weroniki” 2. wykorzystując link do wpłat elektronicznych https://form.jotform.com/210604941929963 i wybierając cel: „Pomoc dla Weroniki” 3.przyjść na kiermasz charytatywny w dniu 01.12.2023 do Akademii Leona Koźmińskiego i przekazać środki. To prosta procedura, a jednocześnie ogromna pomoc.

 

Konferencja Kozminski PM Forum: Innowacje i Projekty

O projekcie

Studenckie Koło Naukowe zarządzania projektami NextGen.PM pod Patronatem Fundacji Koźmińskich realizuje projekt konferencji Kozminski PM Forum: Innowacje i Projekty.

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej 7 grudnia 2023 r.

 

Wydarzenie koncentruje się na aktualnych trendach w zarządzaniu projektami, nowych technologiach i startupach. Jest to połączenie elementów konferencji z praktycznymi warsztatami, które razem tworzą przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami a ekspertami, studentami/studentkami i praktykami zajmującymi się zarządzeniem projektami. W programie przewidziane są: panele dyskusyjne w obszarach zarządzania projektami i nowych technologii, sesja integracyjno – networkingowa, warsztaty tematyczne - praktyczne zastosowanie wiedzy w obszarach nowych przedsięwzięć i zarządzania projektami oraz Kozminski Ask Me Anything – spotkanie, podczas którego zaproszony gość podzieli się swoją inspirującą historią i doświadczeniami zawodowymi. Grupą docelową są głównie licealiści/licealistki oraz studenci/studentki zainteresowani wskazanymi dziedzinami. Jest to idealna okazja, aby zgłębić wiedzę i zainteresowania w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest zarządzanie projektami oraz aby nawiązać pierwsze kontakty w świecie nowoczesnego biznesu i technologii.

Konferencja jest finansowana ze środków (kwota 20 000 zł) otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego, w ramach grantu przyznanego nam przez Operatora Our Future Foundation w ramach programu Fundusz Młodzieżowy.

Our Future Foundation pomaga ambitnej młodzieży z całej Polski w rozwoju edukacyjnym i zawodowym. W ramach programu Mini-granty przyznała grupie studentów grant z programu Fundusz Młodzieżowy. Głównym celem Programu Fundusz Młodzieżowy jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne. Jest to fundusz Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego, który wspiera organizacje pozarządowe, dostosowując ich działania do potrzeb i uwarunkowań sektora społecznego.

Partner Wydarzenia:

Our Future Foundation

Zbiórka środków na pomoc dla Magdy

Drodzy Przyjaciele Fundacji Koźmińskich

Po raz kolejny zwracamy się do Was z prośbą o pomoc. Tym razem potrzebuje jej Magdalena Tomaszewska-Wal – wspaniała kobieta, żona naszego absolwenta 51 nitki Executive MBA – Michała i matka trójki cudownych dzieci. Rodzina Koźmińskiego ma wielkie serca i potrafi zdziałać cuda. Nigdy nie zawiedliście, dlatego z tym większą śmiałością prosimy o to i tym razem.  

Niedawno, tuż przed Bożym Narodzeniem, dość brutalnie spadł na Magdę cios w postaci zdiagnozowanego guza piersi - raka potrójnie ujemnego i złośliwego. Pogłębiona diagnostyka nie potwierdziła póki co żadnych przerzutów i szanse na wyleczenie na tym etapie są znaczne, jednak ryzyko nawrotów również jest duże. Magda rozpoczęła właśnie chemioterapię. Skuteczność leczenia, jak wynika z literatury fachowej i co potwierdzają również specjaliści onkolodzy, w tym lekarz prowadzący Magdy, można istotnie podnieść przez jednoczesne zastosowanie immunoterapii, która niestety nie jest refundowana przez NFZ. Koszt jest bardzo wysoki i wykracza poza możliwości sfinansowania w całości wyłącznie z oszczędności oraz bieżących dochodów Magdy i Michała. 

Zwracamy się do Was - społeczności Akademii Leona Koźmińskiego o wielkim sercu - z prośbą o wsparcie finansowe dla Magdy. Każda, nawet najmniejsza kwota, w tej walce – o zdrowie – ma olbrzymie znaczenie. Pomóżmy Magdzie w „pogonieniu dziada” (tak Magda nazywa nowotwór na własny użytek, aby go trochę oswoić).

Wpłat można dokonywać: 1. Wchodząc na stronę Fundacji i klikając w „Wesprzyj Fundację – Płatność online”, a następnie wybierając z listy „Zbiórka środków na pomoc dla Magdy” 2. Bezpośrednio na konto Fundacji:  14 2130 0004 2001 0673 5369 0001 z dopiskiem „Pomoc dla Magdy”.

Zbiórka środków na pomoc dla Łukasza!

Październik 2022 to miesiąc, w którym życie współpracującego z Akademią Leona Koźmińskiego od 2013 roku wykładowcy na studiach podyplomowych z zakresu marketingu wywróciło się do góry nogami. Mamy nadzieję, że niezawodna w trudnych sytuacjach społeczność Akademia Leona Koźmińskiego  i tym razem stanie na wysokości zadania. Łukasz Sowiński, potrzebuje naszej pomocy. Wielokrotnie pokazywaliśmy, że razem możemy wszystko. Tym razem tak też będzie!

Łukasz od roku 2013 dzielnie zmagał się z chorobą genetyczną – zespołem Marfana. W trakcie nierównej walki przeszedł aż 3 operacje usunięcia tętniaków na poszczególnych częściach aorty. Niestety ostatnia, najtrudniejsza operacja, która odbyła się w październiku 2022 r. nie poszła do końca pomyślnie, ponieważ w jej wyniku Łukasz doznał rozległego udaru mózgu.

Lekarze nie dawali Łukaszowi wielkich szans na przeżycie, a jednak odzyskał przytomność oraz świadomość. Zaczął również samodzielnie oddychać.

 

Obecnie Łukasz wymaga kompleksowej 24h opieki oraz profesjonalnej rehabilitacji m.in neurologicznej, neurologopedycznej i fizjoterapeutycznej uwzględniającej jego chorobę, zespół Marfana.

Łukasz zostanie wkrótce wypisany z oddziału Intensywnej Terapii i będzie musiał zmierzyć się z rzeczywistością,  podejmując rehabilitację, która może potrwać latami. Niestety żadna klinika rehabilitacji finansowana przez NFZ, nie chce przyjąć pacjenta po tak rozległym udarze. Dosłownie wszędzie odsyłają Łukasza do domu opieki…  Wiąże się to z wielomiesięcznym oczekiwaniem na przyjęcie oraz brakiem perspektyw na chociaż częściowy powrót do zdrowia i jakąkolwiek samodzielność. Łukasz ma dopiero 38 lat, młody organizm, jest zmotywowany do pracy natomiast przy tej chorobie liczy się czas a szybko podjęta rehabilitacja i dostęp do innowacyjnych terapii, może skrócić okres rekonwalescencji i przynieść lepsze rezultaty. Miesięczny koszt opieki i rehabilitacji sięga ok. 24 tys. zł. Lekarze przewidują minimum rok intensywnej rehabilitacji, aby Łukasz mógł być samodzielny.

Zwracamy się do Państwa, społeczności Akademii Leona Koźmińskiego o wielkim sercu, z prośbą o wsparcie finansowe dla Łukasza. Każda, nawet najmniejsza kwota, w tej walce – o zdrowie – ma olbrzymie znaczenie.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto Fundacji z dopiskiem „Pomoc dla Łukasza”.

 • Nr rachunku Fundacji Koźmińskich: 14 2130 0004 2001 0673 5369 0001
 • Dopisek: „Pomoc dla Łukasza”

Wsparcie finansowe dla ofiar wojny w Ukrainie - złóż wniosek

Jesteśmy solidarni z obywatelami Ukrainy, toczącymi walkę  z wrogiem. Uruchomiliśmy specjalną zbiórkę środków finansowych, dzięki której możemy udzielić pomocy tym, którzy jej potrzebują. Wszystkich obywateli Ukrainy, należących do społeczności ALK, zachęcamy tym samym do składania wniosków o wsparcie.  

 

Wsparciem obejmujemy studentów, absolwentów oraz pracowników Akademii Leona Koźmińskiego, pochodzących z Ukrainy, którzy ucierpieli w czasie wojny.  Dokładamy wszelkich starań, aby otrzymali realną pomoc w tych trudnych chwilach. 

Szczegóły wsparcia: 1. Pomoc finansowa (darowizna) w kwocie do kwoty 3 000 zł może być przyznana studentowi, pracownikowi lub absolwentowi Akademii Leona Koźmińskiego, pochodzącemu z Ukrainy. 2. Darowizna będzie przeznaczona na koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie); koszty zakupu biletów; koszty lekarstw oraz koszty leczenia. 3. Wniosek o darowiznę należy złożyć wyłącznie elektronicznie.  4. Darowiznę przyznaje Komisja powołana przez Zarząd Fundacji Koźmińskich i określa jej wysokość indywidualnie.   5. Posiedzenia Komisji odbywają się raz w tygodniu, począwszy od 21 marca 2022 roku.  6. Decyzje o przyznaniu darowizny przekazywane są przez Fundację drogą mailową.  7. Darowizna wypłacana jest na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Fundacją Koźmińskich a Obdarowanym.  8. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwały, dostępnej w Biurze Fundacji Koźmińskich.  9. Wysokość i liczba przyznanych darowizn uzależniona jest od środków zgromadzonych przez Fundację Koźmińskich.  10. Od decyzji Komisji w sprawie przyznania darowizny nie przysługuje odwołanie.

 

Solidarni z Ukrainą

24 lutego 2022 r. to data, która zapisała się na kartach historii Europy i świata. Na niepodległą Ukrainę spadły pociski i ziścił się czarny scenariusz, o którym nikt nie chciał myśleć. Ta symboliczna data co roku będzie przypominać także o naszej solidarności i jedności. Jako społeczność ALK wzorowo zdajemy egzamin z bycia człowiekiem. I wciąż możesz pomóc!

Od pierwszego dnia wojny w Ukrainie zbieramy środki, aby wspierać ofiary – naszych studentów, absolwentów, pracowników oraz przyjaciół ALK. Dzięki zgromadzonym funduszom udzieliliśmy wsparcia o łącznej wartości ponad 400 tys. zł dla niemal 200 potrzebujących. 

 

Zebraliśmy żywność, środki higieny, koce, ubrania i produkty dla dzieci, a także karmę dla zwierząt. Przekazaliśmy przeszło 2500 sztuk apteczek medycznych wojskom obrony terytorialnej w Ukrainie. Przekazaliśmy 300 śpiworów i 500 poduszek do punktów dla uchodźców. Wraz z firmą Getinge pozyskaliśmy mobilny stół operacyjny wraz z lampami zasilanymi bateryjnie, który trafił do jednego z ukraińskich szpitali polowych, by ratować życie i zdrowie ofiar wojny.

Wciąż możecie Państwo wspierać naszą akcję, dokonując wpłat na konto Fundacji!

Nr rachunku Fundacji Koźmińskich w PLN: 14 2130 0004 2001 0673 5369 0001  SWIFT: VOWAPLP1  Nr rachunku Fundacji Koźmińskich w Euro: PL68 1090 2590 0000 0001 4986 4743 KOD SWIFT/BIC: WBKPPLPP KRS: 0000217541 Z dopiskiem: Solidarni z Ukrainą

 

Stypendia Fundacji Koźmińskich na rok akademicki 2022/2023

Wspieramy stypendiami uzdolnionych studentów Akademii. Dzięki wsparciu darczyńców oraz partnerów korporacyjnych, już ponad 400 młodych ludzi otrzymało stypendia, pozwalające zrealizować marzenia o zdobywaniu wiedzy i rozwoju. Poznaj warunki programów stypendialnych i zostań jednym ze studentów, korzystających z tego wyjątkowego wsparcia!

 

Student Akademii Leona Koźmińskiego może ubiegać się o przyznanie: Stypendium naukowego „PLATINIUM” lub Stypendium naukowego „GOLD”.

Warunki przyznania Stypendium naukowego „Platinium”  

O przyznanie stypendium może ubiegać się student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem II lub III roku studiów I  stopnia lub studentem II roku studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich i w roku akademickim 2022/2023 osiągnął średnią arytmetyczną 5,00;
 • nie powtarzał  dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów.

Warunki przyznania Stypendium naukowego „Gold” 

O przyznanie stypendium może ubiegać się student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem II lub III roku studiów I  stopnia lub studentem II roku studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich i w roku akademickim 2021/2022 osiągnął średnią arytmetyczną ocen ze studiów nie niższą niż 4,80 i nie wyższą niż 4,99; 
 • nie powtarzał  dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów;
 • posiada udokumentowane wyróżniające osiągnięcia naukowe lub organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2021/2022, i/ lub działalność w zakresie wolontariatu na rzecz organizacji społecznych - referencje, certyfikaty, opinie, zaświadczenia od wykładowców/ opiekunów kół naukowych/ opiekunów projektów – warunkiem koniecznym jest załączenie skanów dokumentów w formularzu.

Warunki przyznania Stypendium specjalnego 

Zarząd Fundacji Koźmińskich może przyznać stypendium specjalne studentowi wyróżniającemu się w działalności organizacyjnej, społecznej lub innej istotnej dla społeczności ALK.

 • Warunkiem koniecznym jest udokumentowanie wyróżniających osiągnięć - referencje, certyfikaty, opinie, zaświadczenia – i załączenie skanów w formularzu rejestracyjnym.

Aplikacje o stypendia przyjmowane były do 31 października 2022 r.  Aplikowanie o stypendium Fundacji Koźmińskich nie wyklucza możliwości aplikowania o stypendia przyznawane przez Akademię Leona Koźmińskiego. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

Projekt Koźmiński Summit: Women of IT.

O projekcie

SKN Kozminski AI Club pod Patronatem Fundacji Koźmińskich realizuje projekt Konferencji Koźmiński Summit:  Women of IT.

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w czwartek 1 czerwca 2023 r.

 

Wraz z dynamicznym postępem technologicznym transformacja cyfrowa zmienia nasze życie i jednocześnie otwiera przed nami nowe perspektywy. Branża IT rozwija się w zawrotnym tempie i oferuje wiele różnych możliwości rozwoju kariery zawodowej. Mimo to na związanie swojej przyszłości z tym sektorem decyduje się wciąż niewielka liczba kobiet. „Kozminski Summit: Women of IT” ma na celu promowanie branży nowoczesnych technologii i zachęcenie kobiet do podjęcia pracy i rozwoju zawodowego w IT.  Skierowana jest przede wszystkim do studentek i absolwentek studiów wyższych z regionu mazowieckiego, ale mile widziani będą również przedstawicielki i przedstawiciele innych grup społecznych, zainteresowani rozpoczęciem kariery w branży IT.

Konferencja jest finansowana ze środków (kwota 20 000 zł) otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego, w ramach grantu przyznanego nam przez Operatora Our Future Foundation w ramach programu Fundusz Młodzieżowy.

Our Future Foundation pomaga ambitnej młodzieży z całej Polski w rozwoju edukacyjnym i zawodowym. W ramach programu Mini-granty przyznała grupie studentów grant z programu Fundusz Młodzieżowy. Głównym celem Programu Fundusz Młodzieżowy jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne. Jest to fundusz Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego, który wspiera organizacje pozarządowe, dostosowując ich działania do potrzeb i uwarunkowań sektora społecznego.

Partner Wydarzenia:

Our Future Foundation

Fundator

prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

Współtwórca i pierwszy Rektor Akademii Leona Koźmińskiego (w latach 1993-2011).

Ekonomista i socjolog specjalizujący się w problematyce zarządzania i transformacji ustrojowej. Stypendysta Programu Fulbrighta, wykładowca w polskich i renomowanych uczelniach amerykańskich i europejskich, m.in. w University of California (UCLA), Washington University i Sorbonie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego (2015) oraz ESCP Europe Business School (2017). Członek korespondent PAN oraz członek wielu krajowych i zagranicznych organizacji (m.in. Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Global Foundation for Management Education, Fundacji Rektorów Polskich).

Były członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Narodowa Rada Rozwoju (2010-2015). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 na mocy decyzji premiera Francji został udekorowany Orderem Palm Akademickich. Przewodniczący i członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Prezydent Andrzej Koźmiński

Patroni Fundacji

Rodzina Koźmińskich

od zawsze była zaangażowana w wspieranie społeczności lokalnych i biznesu.

Koźmińscy to znana warszawska rodzina profesorska słynąca ze wspierania środowisk nauki, kultury i sztuki.

Już przez blisko wiek kształtuje poglądy młodzieży i dorosłych.

Członkowie Zarządu

Edyta Siuda

Prezes Zarządu Fundacji

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych psychologia biznesu dla menedżerów i akademia kompetencji menedżera Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów MBA Uniwersytetu SWPS.

Dyrektor Biura Projektów Akademii Leona Koźmińskiego, odpowiedzialna za pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, prowadzenie projektów oraz rozwijanie metodyki zarządzania projektami w ALK.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie pracy w projektach współfinansowanych ze środków europejskich, w tym koordynacji i ewaluacji. Oprócz doświadczenia menedżerskiego posiada także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zajęć dydaktycznych, głównie z obszaru zarządzania projektami oraz pozyskiwania finasowania unijnego.

Miłośniczka podróży dalekich i bliskich, muzyki jazzowej, teatru i książek. 

dr Sylwia Hałas-Dej

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Absolwentka prawa oraz studiów Executive MBA. Dziekan Kozminski Executive Business School, Dyrektor Programu Executive MBA. 

W ramach Kozminski Executive Business School odpowiada za studia podyplomowe i MBA, przygotowanie i realizację programów rozwojowych, szkolenia, współpracę z biznesem.

Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji programów edukacyjnych, w tym programów rozwojowych dla firm. 

Członek Rady Marketingowej programu Euro*MBA, członek Rady Nadzorczej Międzynarodowej Szkoły  Zarządzania. Członek Rady Programowo-Naukowej Liceum LifeSkills.

mgr Katarzyna Kwapińska

Zastępczyni Dyrektora Biura Projektów

W ramach Biura odpowiada za pozyskiwanie finansowania, a także zarządza projektami. Absolwentka filologii polskiej oraz logopedii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jak również studiów podyplomowych z zakresu ewaluacji i pomiaru dydaktycznego na Uniwersytecie Gdańskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – ich opracowywania, realizacji, a także ewaluacji. Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Aktywna społecznie. W latach 2005-2007 – wiceprezes zarządu ds. rozwoju największej polskiej organizacji pozarządowej skupiającej dzieci, młodzież i dorosłych (zastępczyni Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego ds. Rozwoju), pomysłodawczyni i realizatorka licznych projektów dla organizacji pozarządowych oraz uczelni.

Miłośniczka dobrej literatury. Pasjonuje się wyszukiwaniem zależności, korelacji, odkrywaniem ścieżek i powiązań między różnymi – pozornie zupełnie odmiennymi – elementami.

 

Tomasz Olejniczak
prof. dr hab. Tomasz Olejniczak

Profesor ALK w Katedrze Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania The University of Tokyo. Stypendysta Japan Foundation oraz japońskiego Ministerstwa Edukacji. Prowadzi badania z zakresu zarządzania japońskiego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania w lokalnych oddziałach przedsiębiorstw międzynarodowych. W 2012 roku brał udział w międzynarodowych badaniach porównawczych w ramach projektu Ministerstwa Uczące Się (MUS) nt. praktyk skutecznego  uczenia się w instytucji publicznych.

W 2018 roku wyjechał na 8 miesięczny urlop naukowy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Tokijskiego finansowany w ramach Japanese Studies Fellowship Programme. Celem wyjazdu były badania nad długowiecznością japońskich firm i rozwijanie teorii ciągłości we współpracy z prof. Toshio Goto z naszej uczelni partnerskiej Japan University of Economics. Jednocześnie razem z kolegami z Hosei University podsumował 3 letni projekt badawczy nt. hybrydyzacji japońskich przedsiębiorstw w Europie Środkowo Wschodniej.

W przeciągu 8 miesięcy odwiedził 30 firm i muzeów korporacyjnych, wziął udział w 15 seminariach naukowych, wygłosił 11 referatów, napisał 9 casów, i napisał artykuł „Measuring Change in Hybrid Factories: Longitudinal Study of Japanese Manufacturing Subsidiaries in Poland” będący efektem badań. Publikacja została nagrodzona przez Palgrave Macmillan i AJBS za najlepszy artykuł naukowy na łączonej konferencji Association of Japanese Business Studies (AJBS) i Academy of International Business (AIB) w Kopenhadze.

Autor monografii "Czy kultura ma znaczenie? ZZL w japońskich fabrykach w Polsce" i "Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Od socjalizmu do Przemysłu 4.0 " oraz wielu artykułów naukowych i rozdziałów w monografii. 

Ekspert w dziedzinie zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy naukowej bada wpływ aspektów kulturowych na sposób zarządzania firmami. Jest szczególnie zainteresowany tematem historii biznesu, zarządzania japońskiego, a także zarządzania w lokalnych oddziałach przedsiębiorstw międzynarodowych. Pasjonuje go kultura Azji, a przede wszystkim Japonii. Prowadzi projekty badawcze na temat japońskich inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz badania porównawcze ciągłości najstarszych przedsiębiorstw w Polsce i Japonii. Był kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz wykonawcą w projekcie LEADER finansowanego przez NCBiR.

Członek wielu organizacji naukowych i profesjonalnych, m.in. Association of Japanese Business Studies, European Association for Japanese Studies i Japan Academy of International Business Studies. Pełnomocnik Rektora ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości, Dyrektor Biura ds. Jakości w Akademii Leona Koźmińskiego.

Bogusława Białowarczuk

Z Fundacją związana jestem od 2010 roku. W ramach obowiązków zajmuję się księgowaniem i rozliczaniem środków pozyskanych przez Fundację oraz sprawozdawczością finansową.

Jestem absolwentką Finansów i Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dużo przyjemności czerpie czytając dobrą książkę lub oglądając film w towarzystwie swojej rodziny.

Rada Fundacji

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek jest rektorem Akademii Leona Koźmińskiego, profesorem tytularnym specjalizującym się w tematyce strategii transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz e-marketingu. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. Jest również Dyrektorem Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Od 2020 roku pełni funkcję Prezydenta International Advisory Board francuskiej uczelni ISC Paris. W latach 2016-18 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji. 

W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek opublikowanych m.in. w: Cambridge University Press, Emerald Publishing, Routledge, European Management Journal, Business Horizons, Jest autorem książki „Transformacja cyfrowa” (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego przez Polską Akademię Nauk.

W latach 2012-2020 pełnił w Akademii Leona Koźmińskiego funkcję Prorektora ds. Współpracy Zagranicznej odpowiadając za strategię umiędzynarodowienia oraz marketing uczelni. Jest także koordynatorem programu Koźmiński MBA Cyfrowa Transformacja oraz studiów podyplomowych związanych z gospodarką cyfrową: Marketing Internetowy, Handel elektroniczny, Cyfrowa Transformacja Biznesu oraz Menedżer Przemysłu 4.0.

Profesor wizytujący w takich ośrodkach jak m.in.: ESCP Europe, SKEMA Business School i École de Management de Normandie (Francja), ISCTE (Portugalia), Nottingham Trent University (Wlk. Brytania), Soongsil University (Korea Płd.), Universidad del Pacifico (Peru), Univeristy of Reykjavik (Islandia). 

W 2015 roku wyróżniony statuetką LUMEN wręczaną dla liderów zarządzania uczelnią. W 2017 roku wyróżniony statuetką Eduinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji, przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu. W 2020 roku wyróżniony nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii Badania naukowe przyznawaną przez fundację „Perspektywy”. 

Beata Lech

Związana jest z Akademią Leona Koźmińskiego od 2006 roku, gdzie odpowiada za finanse Uczelni. Od roku 2018 jest członkiem Rady Nadzorczej Kozminski Business Hub Sp. z o.o. Od 2020 roku do 2022 roku była pełnomocnikiem Fundacji Koźmińskich. 

Prywatnie uwielbia przemierzanie szlaków górskich na rowerze, oraz długie spacery z rodziną i psem Munirem, adoptowanym ze Schroniska w Milanówku. Uwielbia podróże, odwiedzanie niezwykłych miejsc, zabytków oraz muzeów. Lubi czytać kryminały i oglądać francuskie komedie. 

prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

 Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Były rektor ALK (2011–2020), obecnie Przewodniczący jej Rady Powierniczej. Były przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uniwersytetów Niepublicznych.
Autor 3 książek, ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, współautor dwóch komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich (MANAGER i ADMINIST) i pakietu multimedialnego dla treningu przedsiębiorców. Kierował dużymi międzynarodowymi i krajowymi projektami. Wykładał na uniwersytetach m. in. w USA i Wielkiej Brytanii. Jest współtwórcą i wykładowcą programu Executive MBA w Mińsku (IPM BY).
Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek organizacji naukowych: International Simulation and Gaming Association (ISAGA),  Association for Business Simulation & Experimental Learning (ABSEL), Association for Business Simulation and Experiential Learning (ABSEL). Członek komisji akredytujących: AACSB, EQUIS i IQA oraz IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Był członkiem zarządów: the European Foundation for Management Development (EFMD) i Euro*MBA.
Obecnie zasiada w zarządzie International Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN), oraz Radzie Nadzorczej  Polskiej Unii Edukacyjnej. Zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: Bank BGZ, PZU, ZBM Investor, PTR Development, EnergoPlazma. Wieloletni aktywny uczestnik Szkoły Symulacji Systemów Gospodarczych. Członek wielu kapituł związanych z nagradzaniem osiągnięć w biznesie, zarządzaniu i edukacji.
Jego zainteresowania badawcze obejmują: informatykę, menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne, modelowanie symulacyjne, zarządzanie operacyjne, systemy wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku. Zaangażowany w działalność na rzecz sportu akademickiego. Akademicki wicemistrz kraju w brydżu sportowym parami – wraz z Przemysławem Janiszewskim (2019).  

prof. ALK dr hab. Robert Rządca

Zastępca Rektora Akademii Leona Koźmińskiego, Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry. Współzałożyciel Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, obecnie Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1993-2015 zastępca Przewodniczącego Rady Powierniczej ALK.

Kierownik Zakładu Negocjacji. Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research oraz Rady do Spraw Rozwoju Kadry Akademickiej. Od 2011 r. członek Rady Badań Naukowych. Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny ALK oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywał staże m. in. w Harvard University i DePaul University.

Specjalizuje się w negocjacjach, zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu badaniami i rozwojem. Doświadczony mediator.

Był opiekunem naukowym ponad dwustu projektów dyplomowych na studiach Executive MBA. Przeprowadził ponad sto dwadzieścia projektów doradczych i szkoleniowych dla takich organizacji jak: Netia, NBP, Gaz System, m.st. Warszawa, Grupa Metro, PKN Orlen, Medicover, LOT, PZU, KGHM. Jest ekspertem w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych oraz dwóch monografii – Negocjacje, 1997 (razem z Pawłem Wujcem) oraz Negocjacje w interesach, 2004.

Współzałożyciel i wiceprezes Zarządu w Scott Tiger SA, spółce informatycznej oferującej szyte na miarę rozwiązania dla telekomunikacji, ubezpieczeń i bankowości. Członek Rady Nadzorczej K2 Internet SA oraz Omig S.A.

mgr Magdalena Malicka

Absolwentka Wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła magisterium i podyplomowe studia (DEA) ze specjalizacją teatrologia na Sorbonne Nouvelle Paris III oraz studia MBA w dziedzinie zarządzania i marketingu przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkole Handlowej HEC w Paryżu (Haute Ecole de Commerce). 
 
W latach 1997-2000 pracowała w Fundacji Francja – Polska (FFP) przy Ambasadzie Francji w Warszawie. Była m.in. odpowiedzialna za PR i zarządzanie francusko-polską współpracą w zakresie szkolnictwa zawodowego i uniwersyteckiego oraz programami służącymi rozwojowi demokracji lokalnej w Polsce. 
 
W 2000 roku rozpoczęła pracę w mediach: w jednym z największych wydawnictw prasowych G+J Polska, będącego częścią międzynarodowego holdingu mediowego Bertelsmann (telewizyjno-radiowa Grupa RTL, wydawnictwo prasowe G+J, wydawnictwo książkowe Random House, Sony MBG, Direct Group, firma usługowa Arvato, drukarnie). 
Była brand managerem w dziale marketingu, dyrektorem wydawniczym i wydawcą. W 2006 roku, w wieku 35 lat, jako pierwsza kobieta w historii G+J objęła stanowisko Prezesa Zarządu wydawnictwa, które piastowała przez 8 lat. 
 
W latach 2013-14 była odpowiedzialna za fuzję wydawnictwa G+J Polska i Hubert Burda Media Polska. W maju 2014r. po zakończonym procesie fuzji dwóch firm, integracji zasobów ludzkich oraz procedur i procesów, postanowiła zakończyć karierę w korporacji, stawiając na rozwój drugiej pasji zawodowej jaką jest coaching i rozwój osobisty. 
 
Coachingowe doświadczenie nabywała najpierw pracą własną: Business & Live Coaching, Mistrzowska Akademia Executive Managera, Sztuka Prezentacji, System Body-Mind, Hipnoza w Life Coachingu, Quantum Brainpower Coaching (Norman Benett Group), Mastering the Leadership Challenge (Harvard Business School & Bertelsmann University), Sleight of Mouth (Robert Dilts), Neuro-Linguistic Programming (Richard Bandler), Zarządzanie Zmianą (Akademia G+J), Reiki 1. i 2. stopień (Usui Shiki Ryoho), Racjonalna Terapia Zachowań RTZ (Simontowski Instytut Zdrowia), a potem zdobywając kolejne tytuły: Coach Praktyk Biznesu (2008), Master Coach Biznesu (2008), Coach Supervisor (2011), Asystent Psychodramy (Krakowskie Forum Psychodramy) (2015). 
 
Zasiadała w Zarządzie Izby Wydawców Prasy. Była przewodniczącą Rady Programowej firmy doradczo-szkoleniowej Norman Benett, prelegentem w seminarium FACE „Trendy i najlepsze praktyki w komunikacji w Polsce i na świecie”, prowadziła warsztaty dotyczące zarządzaniem zmianą i komunikacją dla studentów MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, należała do grona menadżerów CEO Round Table by Nail International oraz stowarzyszenia kobiet biznesu Leadershe. Od 2009 roku jest członkiem stowarzyszenia EMCC (European Mentoring and Coaching Council), a od roku 2011 należy do elitarnej międzynarodowej organizacji YPO (Young President’s Organization). 
W 2009 roku znalazła się na 11 miejscu listy "50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce", przygotowanej przez magazyn ekonomiczny "Home&Market".

Kontakt

Fundacja Koźmińskich  ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, pokój A16. KRS: 0000217541

email: fundacja@kozminski.edu.pl

Numery kont Fundacji: Nr rachunku Fundacji Koźmińskich w złotówkach: 14 2130 0004 2001 0673 5369 0001 SWIFT: VOWAPLP1

Nr rachunku Fundacji Koźmińskich w euro: PL68 1090 2590 0000 0001 4986 4743 KOD SWIFT/BIC: WBKPPLPP

ALKSchool
Kontakt
Edyta Siuda