Fundacja

Fundacja Koźmińskich

Razem budujemy przyszłość

 

Fundacja Koźmińskich powstała 12 sierpnia 2004 roku

Fundacja jest wyrazem zaangażowania pracowników Akademii Leona Koźmińskiego w rozwój społeczności lokalnych i biznesowych

Misja

Aktywne wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz inicjowanie międzykulturowej wymiany doświadczeń.

Razem Budujemy Przyszłość!

ALKSchool

Drodzy Przyjaciele Fundacji Koźmińskich, 

Pandemia koronawirusa to trudny okres dla organizacji pożytku publicznego, dlatego cieszę się, że nasza społeczność, pomimo sztormu, ma solidny okręt i nawet w takim czasie jest razem. Wspieramy najlepszych, pomagamy potrzebującym i wspólnie przechodzimy przez największe kryzysy. Wasze wsparcie, każda przekazana cegiełka to filary naszej Fundacji, bez których nasza działalność nie byłaby możliwa. Za to Wam dziękuję. Razem budujemy przyszłość.

A jak nasza działalność wygląda w liczbach?

Od 2004 roku wręczyliśmy 300 stypendiów o łącznej wartości 1 000 000 zł. Z naszego wsparcia rokrocznie korzysta zdolna i przedsiębiorcza młodzież Akademii Leona Koźmińskiego, która otrzymuje stypendia naukowe. W 2020 roku wspólnie zebraliśmy środki finansowe na zakup respiratora dla Szpitala Praskiego w Warszawie, dołączyliśmy do akcji #GotowiDoPomocy pomagając warszawskim seniorom – ufundowaliśmy ciepłe posiłki za kwotę 10 000 zł, i wsparliśmy Kasię i Igora – absolwentów ALK, którzy ucierpieli w pożarze ich mieszkania. Pamiętaliśmy również o samotnych mamach, dzieciach z domów dziecka i osobach potrzebujących.  Kolejny rok pracy przed nami – chcemy dalej z misją naszej Fundacji docierać do kolejnych osób. Z wami nam się uda. To Wasza zasługa. Dziękujemy!

Sylwia Hałas-Dej Prezes Fundacji Koźmińskich

Drzewo fundacji Koźmińskich

Nr rachunku Fundacji Koźmińskich: 14 2130 0004 2001 0673 5369 0001

Prezes Fundacji

Sylwia Hałas-Dej

Absolwentka prawa oraz studiów Executive MBA. Dyrektor Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów, zastępca Dyrektora Programu Executive MBA. Jest także Prezesem Fundacji Koźmińskich, która wspiera najlepszych studentów ALK. 

W ramach Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów odpowiada za studia podyplomowe i MBA, przygotowanie i realizację programów rozwojowych, szkolenia, współpracę z biznesem. Rozwija także Biuro Karier i  Współpracy z Absolwentami. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji programów edukacyjnych, w tym programów rozwojowych dla firm. 

Członek Rady Marketingowej programu Euro*MBA, członek Rady Nadzorczej Międzynarodowej Szkoły  Zarządzania. Członek Rady Programowo-Naukowej Liceum LifeSkills.

Sylwia Hałas-Dej

Fundator

prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

Współtwórca i pierwszy Rektor Akademii Leona Koźmińskiego (w latach 1993-2011).

Ekonomista i socjolog specjalizujący się w problematyce zarządzania i transformacji ustrojowej. Stypendysta Programu Fulbrighta, wykładowca w polskich i renomowanych uczelniach amerykańskich i europejskich, m.in. w University of California (UCLA), Washington University i Sorbonie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego (2015) oraz ESCP Europe Business School (2017). Członek korespondent PAN oraz członek wielu krajowych i zagranicznych organizacji (m.in. Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Global Foundation for Management Education, Fundacji Rektorów Polskich).

Był członkiem rad redakcyjnych w wielu czasopismach (np. Transformacje, Central European Management Journal, International Encyclopedia of Business and Management, International Management). W latach 2014 – 2018 był Przewodniczącym Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Były członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Narodowa Rada Rozwoju (2010-2015). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 na mocy decyzji premiera Francji został udekorowany Orderem Palm Akademickich. Przewodniczący i członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Prezydent Andrzej Koźmiński

Członkowie Zarządu

prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

 Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Były rektor ALK (2011 – 2020), obecnie Przewodniczący jej Rady Powierniczej. Były przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uniwersytetów Niepublicznych.
Autor 3 książek, ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, współautor dwóch komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich (MANAGER i ADMINIST) i pakietu multimedialnego dla treningu przedsiębiorców. Kierował dużymi międzynarodowymi i krajowymi projektami. Wykładał na uniwersytetach m. in. w USA i Wielkiej Brytanii. Jest współtwórcą i wykładowcą programu Executive MBA w Minsku (IPM BY).
Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek organizacji naukowych: International Simulation and Gaming Association (ISAGA),  Association for Business Simulation & Experimental Learning (ABSEL), Association for Business Simulation and Experiential Learning (ABSEL). Członek komisji akredytujących: AACSB, EQUIS i IQA oraz IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Był członkiem zarządów: The European Fundation for Management Development (EFMD) i Euro*MBA.
Obecnie zasiada w zarządzie International Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN), oraz Radzie Nadzorczej  Polskiej Unii Edukacyjnej. Zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: Bank BGZ, PZU, ZBM Investor, PTR Development, EnergoPlazma. Wieloletni aktywny uczestnik Szkoły Symulacji Systemów Gospodarczych. Członek wielu kapituł związanych z nagradzaniem osiągnieć w biznesie, zarządzaniu i edukacji.
Jego zainteresowania badawcze obejmują: informatykę, menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne, modelowanie symulacyjne, zarządzanie operacyjne, systemy wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku. Zaangażowany w działalność na rzecz sportu akademickiego. Akademicki wicemistrz kraju brydżu sportowym parami - wraz z Przemysławem Janiszewskim (2019).  

Bogusława Białowarczuk
Edyta Siuda

Dyrektor Biura Projektów Dofinansowanych

W ramach Biura odpowiada za pozyskiwanie finansowania ( kreuje nowe projekty, koordynuje prace zespołów merytorycznych) a także zarządza projektami. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Integracji Europejskiej w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, głównie koordynowaniu. Współpracowała także z organizacjami pozarządowymi, pełniąc funkcję prezesa Fundacji. Wśród zainteresowań zawodowych oprócz zarządzania projektami i szkolenia z tego zakresu znajduje się także ewaluacja projektów unijnych. Relaksuje się na siłowni, pokonując kilometry na bieżni. Lubi dobrą książkę, muzykę, film i odpoczynek na świeżym powietrzu.

Pokój A/16

 

 

Iga Bala

Rada Fundacji

prof. ALK dr hab. Robert Rządca

Zastępca Rektora Akademii Leona Koźmińskiego, prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry. Współzałożyciel Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, obecnie Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1993-2015 zastępca Przewodniczącego Rady Powierniczej ALK.

Kierownik Zakładu Negocjacji. Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research oraz Rady do Spraw Rozwoju Kadry Akademickiej. Od 2011 r. członek Rady Badań Naukowych. Wieloletni pracownik badawczo - dydaktyczny ALK oraz Uniwersytetu Warszawskiego.Odbywał staże m. in. w Harvard University i DePaul University.

Specjalizuje się w negocjacjach, zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu badaniami i rozwojem. Doświadczony mediator.

Był opiekunem naukowym ponad dwustu projektów dyplomowych na studiach Executive MBA. Przeprowadził ponad sto dwadzieścia projektów doradczych i szkoleniowych dla takich organizacji jak: Netia, NBP, Gaz System, M. st. Warszawa, Grupa Metro, PKN Orlen, Medicover, LOT, PZU, KGHM. Jest ekspertem w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach.Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych oraz dwóch monografii - Negocjacje, 1997 (razem z Pawłem Wujcem) oraz Negocjacje w interesach, 2004.

Współzałożyciel i wiceprezes Zarządu w Scott Tiger SA, spółce informatycznej oferującej szyte na miarę rozwiązania dla telekomunikacji, ubezpieczeń i bankowości. Członek Rady Nadzorczej K2 Internet SA. Oraz Omig S.A.

prof. dr hab. Wojciech Gasparski

Jeden z polskich prekursorów prakseologii, teorii systemów, naukoznawstwa, organizacji i zarządzania, etyki życia gospodarczego.

Professor Emeritus Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1999–2013 był dyrektorem Centrum Etyki Biznesu CEBI, jednostki wspólnej Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Od 2013 jest dyrektorem honorowym Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, które uczynił najważniejszym ośrodkiem badań i studiów na rzecz rozwoju dyscypliny w Polsce oraz miejscem spotkania liderów biznesu i świata akademickiego, którym zależy na promowaniu etyki życia gospodarczego jako warunku uprawiania tyleż skutecznego, co społecznie odpowiedzialnego biznesu. Fakt ten został doceniony przez International Society of Business, Economics and Ethics (ISBEE) organizujące co cztery lata światowe kongresy zwane olimpiadami etyki biznesu. Piąty Światowy Kongres ISBEE odbył się w Warszawie w Akademii Leona Koźmińskiego w 2012 roku.
Przez szesnaście lat pełnił funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Założyciel i członek honorowy Collegium Invisibile.

Sformułował program prakseologii działań przygotowawczych, wzbogacił prakseologię o ujęcie prakseometryczne, a także zrekonstruował podejście systemowe w nauce współczesnej jako styl rozwiązywania problemów. Założył Pracownię Metodologii Projektowania, którą kierował przez 20 lat. Kierował Zakładem Prakseologii PAN i Zakładem Prakseologii i Naukoznawstwa IFiS PAN.

W 1994 roku zainicjował ogólnopolskie Seminarium Etyki w Biznesie, Gospodarce i Zarządzaniu (EBIGOZA), na którym prezentowane są projekty badawcze, wyniki badań oraz doświadczenia edukacyjne w zakresie etyki biznesu. Zainicjował powstanie Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska i przewodniczył jego Radzie Programowej. Współorganizator I I II Ogólnopolskiej Konferencji Etyki Biznesu.

Wiele uwagi poświęcił zagadnieniom etyki w biznesie, gospodarce i zarządzaniu. Wprowadził tę problematykę jako subdyscyplinę filozoficzną na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym oraz zorganizował po raz pierwszy w historii Polskich Zjazdów Filozoficznych odrębną sekcję poświęconą filozofii i etyce biznesu.

Ukoronowaniem aktywności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie etyki biznesu było opublikowanie w 2013 r. pierwszego w Polsce, wieloautorskiego podręcznika w tej dziedzinie Biznes, etyka, odpowiedzialność, którego Wojciech Gasparski jest redaktorem naukowym. Podręcznik ten został uhonorowany nagrodą I stopnia za najlepszy podręcznik akademicki w 2015 r. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Magdalena Malicka

Absolwentka Wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła magisterium i podyplomowe studia (DEA) ze specjalizacją teatrologia na Sorbonne Nouvelle Paris III oraz studia MBA w dziedzinie zarządzania i marketingu przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkole Handlowej HEC w Paryżu (Haute Ecole de Commerce). 
 
W latach 1997-2000 pracowała w Fundacji Francja – Polska (FFP) przy Ambasadzie Francji w Warszawie. Była m.in. odpowiedzialna za PR i zarządzanie francusko-polską współpracą w zakresie szkolnictwa zawodowego i uniwersyteckiego oraz programami służącymi rozwojowi demokracji lokalnej w Polsce. 
 
W 2000 roku rozpoczęła pracę w mediach: w jednym z największych wydawnictw prasowych G+J Polska, będącego częścią międzynarodowego holdingu mediowego Bertelsmann (telewizyjno-radiowa Grupa RTL, wydawnictwo prasowe G+J, wydawnictwo książkowe Random House, Sony MBG, Direct Group, firma usługowa Arvato, drukarnie). 
Była brand managerem w dziale marketingu, dyrektorem wydawniczym i wydawcą. W 2006 roku, w wieku 35 lat, jako pierwsza kobieta w historii G+J objęła stanowisko Prezesa Zarządu wydawnictwa, które piastowała przez 8 lat. 
 
W latach 2013-14 była odpowiedzialna za fuzję wydawnictwa G+J Polska i Hubert Burda Media Polska. W maju 2014r. po zakończonym procesie fuzji dwóch firm, integracji zasobów ludzkich oraz procedur i procesów, postanowiła zakończyć karierę w korporacji, stawiając na rozwój drugiej pasji zawodowej jaką jest coaching i rozwój osobisty. 
 
Coachingowe doświadczenie nabywała najpierw pracą własną: Business & Live Coaching, Mistrzowska Akademia Executive Managera, Sztuka Prezentacji, System Body-Mind, Hipnoza w Life Coachingu, Quantum Brainpower Coaching (Norman Benett Group), Mastering the Leadership Challenge (Harvard Business School & Bertelsmann University), Sleight of Mouth (Robert Dilts), Neuro-Linguistic Programming (Richard Bandler), Zarządzanie Zmianą (Akademia G+J), Reiki 1. i 2. stopień (Usui Shiki Ryoho), Racjonalna Terapia Zachowań RTZ (Simontowski Instytut Zdrowia), a potem zdobywając kolejne tytuły: Coach Praktyk Biznesu (2008), Master Coach Biznesu (2008), Coach Supervisor (2011), Asystent Psychodramy (Krakowskie Forum Psychodramy) (2015). 
 
Zasiadała w Zarządzie Izby Wydawców Prasy. Była przewodniczącą Rady Programowej firmy doradczo-szkoleniowej Norman Benett, prelegentem w seminarium FACE „Trendy i najlepsze praktyki w komunikacji w Polsce i na świecie”, prowadziła warsztaty dotyczące zarządzaniem zmianą i komunikacją dla studentów MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, należała do grona menadżerów CEO Round Table by Nail International oraz stowarzyszenia kobiet biznesu Leadershe. Od 2009 roku jest członkiem stowarzyszenia EMCC (European Mentoring and Coaching Council), a od roku 2011 należy do elitarnej międzynarodowej organizacji YPO (Young President’s Organization). 
W 2009 roku znalazła się na 11 miejscu listy "50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce", przygotowanej przez magazyn ekonomiczny "Home&Market".

Ewa Barlik
Ewa Barlik

W Radzie przygląda się z uwagą działaniom Fundacji w obszarze realizacji jej celów związanych z budowaniem wizerunku i promowaniem działań. Dziennikarka, pisarka, od 2011 roku rzeczniczka prasowa Akademii Leona Koźmińskiego, z doświadczeniem w zarządzaniu i marketingu, absolwentka EMBA, warszawianka, która wolne chwile spędza w Sudetach wędrując i jeżdżąc na nartach.

Tomasz Olejniczak
dr Tomasz Olejniczak

W Radzie, reprezentując środowisko akademickie, dzieli się wiedzą i przygląda się działaniom Fundacji w obszarze kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego. Jest stypendystą japońskiego Ministerstwa Edukacji i Japan Foundation. Jego zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie japońskie, długowieczność organizacyjną i historię biznesu.

Patroni Fundacji

Rodzina Koźmińskich.

od zawsze była zaangażowana w wspieranie społeczności lokalnych i biznesu.

Koźmińscy to znana warszawska rodzina profesorska słynąca ze wspierania środowisk nauki, kultury i sztuki.

Już przez blisko wiek kształtuje poglądy młodzieży i dorosłych.

 

mail
prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

Profesor, specjalizujący się w zakresie zarządzania, założyciel i były Rektor ALK. Prezydent ALK. Autor wielu publikacji w Polsce i za granicą