Umiędzynarodowienie

studenci na kampusie alk

Umiędzynarodowienie

Skutecznie przyciągamy studentów zagranicznych. Środowisko, w którym studiują, tworzy w pełni tolerancyjna, otwarta, multikulturowa społeczność. ALK oferuje liczne studia prowadzone w języku angielskim - na wszystkich poziomach nauczania. Wykładowcami na tych programach są m.in. dydaktycy i naukowcy na stałe współpracujący z tak prestiżowymi uczelniami zagranicznymi jak MIT, Harvard University czy ESCP Business School. W ramach wykładów gościnnych oraz fellowships Akademia zaprasza również wybitnych naukowców biznesu, m.in z MIT oraz Northeastern University. Wśród osób prowadzących zajęcia nie brak przedstawicieli międzynarodowych firm i banków, jak np. CITI, Oracle, Goldman Sachs.  Nasi studenci mogą korzystać z programu wymiany zagranicznej, wyjeżdżając na pół lub cały rok do jednej z naszych partnerskich uczelni, m.in. w Japonii, Francji, Islandii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Norwegii, Peru, Portugalii, Wielkiej Brytanii i innych. Studenci i absolwenci mają też możliwość odbycia praktyk i stażu w międzynarodowych firmach, takich jak Google, Hilti czy Nike. 

 

Umiędzynarodowienie - co nas wyróżnia

Możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+ oraz programu Edukacja

Międzynarodowa wymiana studentów

Studenci Koźmińskiego mają do wyboru 221 uczelni partnerskich na 6 kontynentach, gdzie mogą studiować przez semestr lub dwa w ramach wymiany międzynarodowej. Wiele osób wybiera odległe kierunki edukacji, takie jak Singapur, Rosja, Meksyk, USA, Australia. Każdy student udający się  na program wymiany do państw EU ma możliwość otrzymania stypendium Erasmus+.  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji, prowadzenia programu i ofertą wyjazdów - tutaj

wymiana

Praktyki i staże w Europie

Każdy student lub absolwent Akademii Leona Koźmińskiego udający się na praktykę zawodową otrzymuje stypendium programu Erasmus+. Jest to niezwykła szansa na kilkumiesięczny zagraniczny wyjazd do firm bądź instytucji celem zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego. Naszymi partnerami są m.in.: Nintendo, Lenovo, DHL, Procter&Gamble. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji, prowadzenia programu i ofertą praktyk - tutaj

praktyki i staze

Krótkie kursy dla studentów

Poza wyjazdami w ramach wymiany studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych, intensywnych kursach międzynarodowych w ramach partnerstwa pomiędzy uczelniami z całego świata. Zachęcamy studentów do takiej aktywności, ponieważ jest to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych punktów ECTS oraz jednoczesnego poszerzenia horyzontów i nawiązania kontaktów.

Aktualną ofertę krótkich programów, kursów oraz szkół międzynarodowych organizowanych przez partnerów ALK znajdą Państwo na profilu Facebook IRO

kursy

Wyjazdy kadry do uczelni partnerskich

Każdemu pracownikowi uczelni oferujemy możliwość wyjazdu do instytucji zagranicznych: wykładowcom - w ramach prowadzenia zajęć, a kadrze administracyjnej - w ramach szkolenia kompetencji. Szczegóły dotyczące programu oraz aplikowania znajdą Państwo - tutaj

alk
prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR

Doktor habilitowana nauk społecznych, profesor ALK w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Valentyna Gumińska

Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą

Odpowiada za działania BWZ, za inicjowanie i współpracę z instytucjami międzynarodowymi, projekty międzynarodowe realizowane w IRO (Szkoły Międzynarodowe, International Staff Week, Akcje w ramach programu Erasmus+). Jest pierwszym kontaktem dla wykładowców przyjeżdżających w ramach programu Visiting Professor.

Ewa Buczyńska

Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus +

Odpowiada za pozyskiwanie i rozliczenia funduszy unijnych na realizację mobilności studentów w ramach programów Erasmus+ oraz PO WER. Przygotowuje i rozlicza umowy stypendialne studentów. Przyznaje i monitoruje wykonanie obowiązkowych dla studentów wyjeżdżających, licencji językowych (OLS) Linguistic Support, w unijnej Platformie Online. Jest także odpowiedzialna za konwersję ocen studentów uzyskanych w uczelniach zagranicznych na system polski na podstawie dokumentacji przysłanej z europejskich uczelni partnerskich.

 

Michał Godlewski

Koordynator Wymiany Studentów Wyjeżdzających Non-EU

Coach, trener, magister psychologii

W BWZ odpowiada za administrację procesu wyjazdów studentów ALK na wymianę międzynarodową do destynacji pozaeuropejskich, współpracę z koordynatorami z partnerskich uczelni i organizację programu szkoły międzynarodowej.

Zajmuje się przygotowaniem studentów ALK do wyjazdu na studia w krajach Non-EU, bezpośrednim kontaktem ze studentami i współpracą z uczelniami – odpowiada za proces formalności od rekrutacji do rozliczenia wymiany.

Razem z Marzeną Indra, jest ekspertem ds. wsparcia psychologicznego studentów ALK i oferuje swoją pomoc społeczności ALK w bieżących trudnościach, potrzebach i rozwoju.

Marzena Indra

Koordynator Praktyk Zagranicznych

Na co dzień odpowiada za organizację procesu praktyk zagranicznych, realizowanych w krajach UE, przez studentów i absolwentów uczelni,  w ramach programu Erasmus +. Dodatkowo prowadzi procesy coachingowe, w ramach tzw. life coaching. Wspiera studentów i absolwentów uczelni w obszarze rozwoju osobistego, a także oferuje pomoc w funkcjonowaniu psychologicznym dla osób potrzebujących wsparcia.

Aleksandra Ryniewicz

Menedżer ds. digitalizacji mobilności 

Wspiera studentów w sprawach akademickich i formalnych związanych z wymianą, włącznie z wyborem przedmiotów, koordynuje proces rejestracji na zajęcia, weryfikuje i podpisuje LA. 
Odpowiada za implementację nowych systemów i platform związanych z digitalizacją mobilności podążając za KE i ruchem Erasmus Without Paper.

Koordynator International Summer School

Przygotowuje ofertę kursów oraz plany zajęć, koordynuje cały program, a także za proces rekrutacji studentów, wszystkie aspekty akademickie i formalne, rejestruje studentów na kursy, rozlicza program, przygotowuje dokumenty końcowe. Odpowiada za promocję programu.

Paulina Ufa

Koordynator Wymiany Studentów Wyjeżdżających

Współpracuje z Koordynatorem Instytucjonalnym Programu Erasmus+. Wspomaga proces aplikowania na wymianę studencką, zapewnia wsparcie podczas składania wniosków. Przesyła nominacje do uczelni partnerskich, przygotowuje dokumenty niezbędne do otrzymania wizy i ubezpieczenia.

Kalina Błaszkiewicz

Koordynator ds. mobilności pracowników 

W BWZ zajmuje się kompleksowym wsparciem i organizacją procesu międzynarodowej mobilności pracowników. Wspomaga organizację przyjazdów gości ALK. Przygotowuje dokumentację i koordynuje wyjazdy oraz przyjazdy kadry akademickiej i administracyjnej w ramach programu Erasmus+ KA 103 i KA 107. Organizuje i koordynuje International Staff Week. Administruje stroną internetową BWZ.