TOP 15 i granty naukowe

TOP 15

Program TOP 15 i granty naukowe

 

Program TOP 15

TOP 15 to program dla naszych najlepszych studentów i studentek Akademii. We współpracy z wybranym przez siebie opiekunem naukowym prowadzą oni badania, a następnie prezentują ich wyniki w formie prac naukowych publikowanych w specjalnych zeszytach. Program TOP 15 istnieje od 2007 roku. Studenci uczestniczą również w cyklu seminariów i warsztatów mających na celu rozwój kompetencji badawczych. 

TOP 15 jest otwarty dla studentów II, III, IV i V roku, niezależnie od kierunku oraz trybu studiów. Co roku w ramach Programu przyjmowanych jest maksymalnie 15 osób. Od kandydatów oczekuje się przede wszystkim ciekawości badawczej, jak również samodzielności, systematyczności i samodyscypliny, gdyż tego właśnie wymaga praca o charakterze naukowym.

Studenci

Uczestnictwo w Programie TOP 15 łączy się z szeregiem korzyści:

  • Know-how – TOP 15 pozwala uzyskać unikatowy know-how związany z realizacją projektów badawczych. Jest to wiedza niezwykle przydatna zarówno w praktyce biznesowej, jak i w działalności naukowej.
  • Współpraca z mentorem – udział w Programie daje możliwość rozwoju naukowego pod kierunkiem wybranego opiekuna – mentora.
  • Własna publikacja naukowa – przygotowane w ramach Programu TOP 15 prace, pozytywnie zaopiniowane przez niezależnych recenzentów, będą publikowane w specjalnych, prestiżowych zeszytach naukowych.
  • Nawiązanie nowych kontaktów – udział w Programie pozwala uczestnikom na poznanie się, wymianę doświadczeń oraz współpracę w czasie specjalnie zaprojektowanych na potrzeby uczestników Programu warsztatów.
  • Punkty do stypendium – uczestnicy Programu będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych punktów do stypendium naukowego.
  • Prestiż oraz uznanie – uczestnictwo w unikatowym na skalę Polski przedsięwzięciu. 

Studenckie granty naukowe

Z programu mogą skorzystać członkowie wszystkich organizacji studenckich. Granty przyznawane są na projekty o charakterze badawczym. Studenci otrzymują środki pieniężne oraz wsparcie opiekuna organizacji. 

Uczestniczki i uczestnicy programu otrzymują:

  • know-how na temat przeprowadzania badań naukowych, mentoring opiekuna organizacji
  • okazję do pogłębienia wiedzy – wnikliwe spojrzenie na zagadnienie, przegląd literatury i znalezienie istniejącej luki badawczej
  • szansę na budowę sieci kontaktów zawodowych – prowadzenie badań z osobami o podobnych zainteresowaniach i budowę wspólnych doświadczeń
  • praktykę przed pracą dyplomową – powtórzenie i wdrożenie w praktyce metod badawczych wymaganych przy przygotowaniu pracy dyplomowej
Studenci