alk

Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji

CPEiBD jest jednostką badawczą ALK skupiającą naukowców zainteresowanych badaniami dotyczącymi podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej. Podstawową działalnością Centrum jest realizacji projektów badawczych oraz działalność doradcza. Centrum prowadzi raz w miesiącu seminarium poświęcone problematyce psychologii ekonomicznej: referaty obejmują przede wszystkim przygotowywane aplikacje o granty oraz przygotowywane do druku artykuły. Centrum wydaje półroczne czasopismo „Decyzje”.