alk
Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji

CPEiBD jest jednostką badawczą ALK skupiającą naukowców zainteresowanych badaniami dotyczącymi podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej. Podstawową działalnością Centrum jest realizacji projektów badawczych oraz działalność doradcza. Centrum prowadzi raz w miesiącu seminarium poświęcone problematyce psychologii ekonomicznej: referaty obejmują przede wszystkim przygotowywane aplikacje o granty oraz przygotowywane do druku artykuły. Centrum wydaje półroczne czasopismo „Decyzje”.

Kierownik Centrum
prof Tadeusz Tyszka
prof. dr hab. Tadeusz Tyszka
Sekretarz
dr Krzysztof Przybyszewski
prof. ALK dr Krzysztof Przybyszewski
Kadra
alk
dr Marcin Czupryna
alk
dr Artur Domurat
Katarzyna-Idzikowska
dr Katarzyna Idzikowska
dr Sabina Kolodziej ALK
dr Sabina Kołodziej
alk
dr Tomasz Kopczewski
alk
prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska
alk
dr Marcin Malawski
Łukasz Markiewicz dr ALK
dr Łukasz Markiewicz
alk
dr Marcin Palenik
alk
dr Rafał Radzki
alk
dr Joanna Rudzińska-Wojciechowska
P.Sawicki
dr Przemysław Sawicki
alk
dr Kornel Świątnicki
Grazyna Wasowicz prof ALK
prof. ALK dr hab. Grażyna Wąsowicz
alk
dr Tadeusz Zieliński