Projekty badawcze

projekty

Projekty badawcze

 

Realizujemy projekty badawcze z zakresu zarządzania, socjologii, ekonomii i finansów oraz prawa. Projekty prowadzone przez naszych naukowców są innowacyjne, interdyscyplinarne, a ich wyniki znajdują praktyczne zastosowanie przez co wpływają na życie społeczno-ekonomiczne w Polsce i na świecie. Pozyskujemy finansowanie ze środków m.in. NCN, NCBR, NAWA oraz programu ramowego finansowania badań i innowacji Komisji Europejskiej Horyzont Europa.

 

Ekonomia

Wpływ nowych technologii
Wpływ nowych technologii na sektor bankowy w krajach UE
Czynniki kulturowe i zaufanie społeczne
Czynniki kulturowe i zaufanie społeczne: Wpływ na sytuację banków i akcję kredytową
Powiązania polityczne
Powiązania polityczne. Wartość dla przedsiębiorstw i znaczenie ogólnogospodarcze. Perspektywa międzynarodowa
Katedra_Finansów
Wpływ wsparcia finansowego dla MŚP na ich wyniki finansowe w czasie pandemii koronawirusa w wybranych krajach europejskich
Katedra Ekonomii
Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych i regulacji na działalność i stabilność finansową zakładów ubezpieczeń
Badanie pilotażowe
Kształtowanie koncepcji własności w Białorusi i Estonii. Konsekwencje dla współczesnych polityk ekonomicznych
centrum
Powrót kapitalizmu państwowego: wpływ Państwa na podmioty rynkowe, zadłużenie i środowisko
Entrepreneurial Finance: From Startup to Scaleup
Niezbadane zjawisko lokalnych powiązań politycznych. Jego zakres i znaczenie ekonomiczne
Mergers & Acquisitions for Executives
Bańki szyte na miarę — Nowe czynniki i metody wykrywania bańki mieszkaniowej w różnych krajach.

Prawo

Model zwalczania bezprawnych treści w Internecie
Model zwalczania bezprawnych treści w Internecie
Kryzys multilateralnego systemu handlowego
Kryzys multilateralnego systemu handlowego: postępująca dezintegracja czy naturalna ewolucja
System rozstrzygania sporów dotyczących
System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)
Konstytucjonalizm europejsk
Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym
Przekształcanie miejskich relacji własności przez praw
Przekształcanie miejskich relacji własności przez prawo: Jurydyzacja, aktywizm prawny i społeczne konflikty wokół kwestii mieszkaniowej
Gwarancje odpowiedzialności penalnej a odpowiedzialność administracyjno
Gwarancje odpowiedzialności penalnej a odpowiedzialność administracyjno-karna
Pomiędzy liberalizacją handlu międzynarodowego
Pomiędzy liberalizacją handlu międzynarodowego a swobodą regulacyjną państw: Ocena 25 lat doświadczeń z Porozumieniem SP
books
Kontrola inwestycji zagranicznych ze względu na bezpieczeństwo narodowe: analiza porównawcza reżimów prawnych w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych
cyberman
ELECTRUST: Dynamika (braku) zaufania w kreowaniu systemów głosowania internetowego
  Hakerzy w krawatach
Oddziaływanie prawniczych badań podstawowych na kształcenie prawników na przykładzie badań podstawowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce

Nauki społeczne

Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów
Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne
SONNET - SOCIAL INNOVATION IN ENERGY TRANSITIONS
SONNET - SOCIAL INNOVATION IN ENERGY TRANSITIONS
Oddolne innowacje społeczno-technologiczne w energetyce
Oddolne innowacje społeczno-technologiczne w energetyce: przypadek klastrów energii
Alienacja algorytmiczna:
Alienacja algorytmiczna: praca i zatrudnienie w erze sztucznej inteligencji
Zaprzeczenie zmianie klimatu
Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce
  Hakerzy w krawatach
Hakerzy w krawatach? Zastosowania nauk społecznych w bezpieczeństwie komputerowym
Komunikowanie ryzyka zdarzeń rzadkich
Komunikowanie ryzyka zdarzeń rzadkich i bardzo rzadkich: wpływ sposobu prezentacji informacji o prawdopodobieństwie na oceny i decyzje
Zaufanie do technologii
Zaufanie do technologii w e-administracji: Powtórna analiza nieudanego wdrożenia elektronicznych maszyn do głosowania w Holandii (2006-07)
Zakład_Informatyki
Sieciowe strategie tworzenia wiedzy eksperckiej w Internecie. Studium przypadku: problematyka genetycznie modyfikowanych organizmów oraz wirusa Zika
alk
Nonsens i propaganda online: społeczności i boty propagujące dezinformację w internecie
Mergers & Acquisitions for Executives
Konsolidacja inicjatyw w zakresie otwartej nauki i danych badawczych dotyczących mniejszości etnicznych i migracyjnych w Europie

Zarządzanie

TiGRE
TiGRE – Trust in Governance and Regulations in Europe
Pomiar i wizualizacja dokonań w inteligentnych miastach
Pomiar i wizualizacja dokonań w inteligentnych miastach. Analiza porównawcza między Polską i Szwecją
Efektywność wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych
Efektywność wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych w sektorze publicznym
Przedsiębiorczość kobiet
Przedsiębiorczość kobiet: Model zależności między procesami zachodzącymi w obszarze biznes-rodzina a osiągnięciami firmy.
Marka osobista prezesa zarządzającego
Marka osobista prezesa zarządzającego przedsiębiorstwem a marka przedsiębiorstwa
Innowacja modeli biznesowych
Innowacja modeli biznesowych: strategie odnowy organizacyjnej w erze czwartej rewolucji przemysłowej
Planowane strategie wyjścia przedsiębiorców w Polsce
Planowane strategie wyjścia przedsiębiorców w Polsce i czynniki je warunkujące
Zarządzanie efektywnością komunikacyjną zespołów
Zarządzanie efektywnością komunikacyjną zespołów w sytuacji rozwiązywania dynamicznych zadań o wysokim poziomie złożoności
Czynniki długowieczności polskich firm
Czynniki długowieczności polskich firm
Komunikacja w zarządach firm sektora usług
Komunikacja w zarządach firm sektora usług- w kontekście obecności ekspatów oraz zarządzania różnorodnością
Model otwartych licencji a reorganizacja przemysłu kreatywnego
Model otwartych licencji a reorganizacja przemysłu kreatywnego
Zmiana oraz ciągłość operacyjna
Zmiana oraz ciągłość operacyjna w organizacjach dualnych
Badanie pilotażowe
Badanie pilotażowe wpływu orientacji temporalnej osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce na działania innowacyjne podejmowane w tych organizacjach
Budowa Teorii Ograniczonego Przywództwa
Wymiar międzynarodowy Teorii Ograniczonego Przywództwa
alk
Rozprzestrzenianie się niesprawiedliwości - mechanizmy i warunki brzegowe
UK2
Migracje wielokrotne: Podejście ilościowe
Centrum Badawcze Innowacyjnych Strategii Wzrostu
Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi: perspektywa zaufania i kontroli
Wirtualni asystenci jako wsparcie pracy opartej na wiedzy - przykład marketerów
Centrum
Rola innowacji społecznych w budowaniu jakości życia w miejscu pracy
nauka
Transformacja innowacji pracowniczej w rutynę organizacyjną
System rozstrzygania sporów dotyczących
Etnografia organizacji festiwali artystów ulicznych
Budowa Teorii Ograniczonego Przywództwa
Przywództwo opinii w nowoczesnych platformach społecznościowych
Centrum_Logistyki
HuLog Ludzie w Logistyce Cyfrowej
centrum
Wrażliwość cenowa konsumentów w warunkach zmian technologicznych w handlu

Interdyscyplinarne

INNORAIL
INNORAIL: Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego
HYPERLOOP
HYPERLOOP: Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym
logo
Responsible Research and Innovation Learning (RRIL)
MEDFAKE: Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego
Green Heat: współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji
Zakład_Finansów
BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie
Pomiędzy liberalizacją handlu międzynarodowego
MIMY: Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację
centrum
Miasta w transformacji
alk
Sustainable Lifestyles 2.0: End User Integration, Innovation and Entrepreneurship (EU-Innovate)