Doktorzy honoris causa

Ingvar_kamprad

Doktorzy honoris causa

 

Prof. Witold Kieżun

Data uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa: 23 maja 2006 r.

Pierwszy w Polsce doktorat honoris causa nadany przez uczelnię niepubliczną

Profesor Witold Kieżun to teoretyk prakseologicznej teorii organizacji i zarządzania. Pełnił funkcję Kierownika Zakładu Prakseologii PAN i Zakładu Teorii Organizacji Wydziału Zarządzania UW. Z Akademią Leona Koźmińskiego związany od początku jej istnienia, tzn. od roku 1993.

Prof. Kieżun był żołnierzem Armii Krajowej, w czasie Powstania Warszawskiego został udekorowany orderem wojennym Virtuti Militari. Po wojnie więziony w radzieckim obozie śmierci na pustyni Kara Kum.

W latach 1980–1998 wykładał na uniwersytetach amerykańskich i kanadyjskich, był kierownikiem projektów reform administracyjnych ONZ.

Jest autorem ponad 70 książek i skryptów oraz około 300 artykułów i referatów w językach: polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i czeskim. Należy do wielu organizacji naukowych, w tym International Academy of Management, jest członkiem Rady Fundacji Ius et Lex. Więcej o prof. Kieżunie na Jego stronie osobistej

hc_kiezun

Prof. Hermann Simon

Data uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa: 14 lipca 2012 r.

Profesor Hermann Simon to światowej sławy ekspert zarządzania, przedsiębiorca, założyciel firmy konsultingowej Simon-Kucher & Partners, autor ponad 30 książek i 1000 artykułów.

Prowadzi w Polsce projekty badawcze, ukazują się tu jego książki i artykuły. Wykłada także gościnnie w ALK i uczestniczy w pracach Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Biznesu ALK.

W krajach niemieckojęzycznych Profesor Simon jest uznawany za najbardziej wpływowego – po nieżyjącym już Peterze Druckerze – autora z obszaru zarządzania, według stale aktualizowanego rankingu Managementdenker.com.

W latach 1985-1988 był dyrektorem  Universitatsseminar der Wirtschaft (USW) w Kolonii, największej instytucji zajmującej się badaniami zarządzania w Niemczech. W latach 1989-1995 był profesorem na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Mainz. Prowadził badania i wykładał za granicą: w Massachusetts Institute of Technology, w INSEAD, był profesorem wizytującym w Keyo University w Tokio i w Stanford University. Przez rok pracował w Harvard Business School, a przez kilkanaście lat prowadził zajęcia w London Business School.

Jego zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie cenami, z uwzględnieniem ich dynamicznych modeli i związku z innymi zmiennymi rynkowymi. Prace Profesora Simona są podręcznikami do zarządzania cenami w krajach niemieckojęzycznych, zostały też przetłumaczone na 15 języków.

Innym obszarem badań Profesora Simona są tzw. „tajemniczy mistrzowie” („hidden champions”), firmy doskonale radzące sobie we własnych niszach i utrzymujące czołowe pozycje przez długie lata. Profesor Simon jest twórcą tego terminu, a jego prace i osobę spopularyzowały pisma biznesowe, jak “BusinessWeek” i inne znane periodyki. Profesor Simon jest pierwszym autorem z Niemiec, który tak często publikuje w cenionych amerykańskich pismach naukowych z dziedziny zarządzania.

Katalog wydany z okazji nadania tytułu doktora honoris causa (pdf)

Ingvar Kamprad

Data uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa: 4 października 2013 r.

Ingvar Kamprad jest twórcą firmy IKEA.

Po raz pierwszy w historii uczelni doktorat honoris causa wręczono osobie, która nie jest akademikiem. Jednak praktyczne rozwiązania, których autorem jest Ingvar Kamprad, stały się tematem wielu prac naukowych i wniosły ogromny wkład do nowoczesnego marketingu i strategii biznesu.

W przypadku IKEA lista innowacyjnych rozwiązań jest wyjątkowo długa. Należą do nich: dbałość o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój, rozbudowane sieci powiązań kooperacyjnych, równe szanse dla producentów mebli, w tym z Polski, i uniwersalny model sprzedaży, który sprawdza się w na każdym kontynencie.

Dziękując Akademii za nadanie tytułu doktora honoris causa, Ingvar Kamprad powiedział, że w każdym kraju, w którym IKEA rozpoczynała działalność, kierował się przesłaniem, że korzyści z tego ma wynosić zarówno firma, jak i ten kraj.

Katalog z okazji nadania tytułu doktora honoris causa (pdf)

hc_kamprad

Prof. Jerzy Dietl

Data uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa: 17 grudnia 2015 r.

Profesor Jerzy Dietl to wybitny naukowiec, wielki społecznik, bezkompromisowy orędownik wolnego rynku. Pracował naukowo w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Od wielu lat jest członkiem Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego, a władze uczelni wysoko cenią jego opinie, uwagi i wnioski na temat zarządzania i rozwijania działalności naukowo-badawczej.

W czasie wojny Jerzy Dietl walczył w AK. W latach 1980. był ekspertem „Solidarności”. W stanie wojennym miał zakaz pracy ze studentami, angażował się natomiast w działalność opozycyjną. Współorganizował Fundację Kościelną mającą na celu wspieranie rozwoju polskiej wsi. W latach 1989-1991 był senatorem.

W 1990 r. powołał do życia Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, która działa do dziś w Łodzi i zajmuje się pomocą stypendialną dla młodzieży akademickiej.

Katalog z okazji nadania tytułu doktora honoris causa (pdf)

Galeria zdjęć z uroczystości

JerzyDietl

Prof. Edward C. Prescott

Data uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa: 8 października 2018 r.

Profesor Edward C. Prescott to wielka postać współczesnej ekonomii, laureat Nagrody Banku Szwecji - Nobla w dziedzinie ekonomii w 2004 r. za wkład w badania realnych cyklów koniunkturalnych. Prof. Edward C. Prescott był przez lata związany z Carnegie Mellon University, a później z University of Minnesota, był profesorem wizytującym w Northwestern University i University of Chicago. Obecnie jest profesorem ekonomii w University od Arizona i doradcą w Federal Reserve Bank of Minneapolis. Tytuł doktora honorowego przyznały mu już wcześniej uczelnie z Włoch, Izraela, Chin i Grecji. Reprezentuje analityczno-matematyczną gałąź nauk ekonomicznych zakorzenioną w tradycyjnej makroekonomii, ale jego publikacje dotyczą też problemów demograficznych, wzrostu gospodarczego i wartości pieniądza. Od 2009 r. Edward C. Prescott jest członkiem Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Biznesu w ALK. Uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Prescottowi nastąpiło podczas jubileuszowej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w 25. rocznicę powstania ALK.

Katalog z okazji nadania tytułu doktora honoris causa (pdf)

Galeria zdjęć z uroczystości

EdwardCPrescott