Strona główna
financial management2.png

Financial Management

Poziom
Studia I stopnia
Czas trwania
3 lata
Język
EN
Uzyskany tytuł
Licencjat
Tryb
Tryb stacjonarny
Adam Miziołek
Starszy specjalista ds. studentów zagranicznych
Adam Miziołek

O kierunku

Podstawowe informacje

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA 2023/2024!

Nasz kierunek Financial Management daje możliwość dołączenia kreatywnym i pełnych pasji młodym ludziom do zróżnicowanej międzynarodowej społeczności i doświadczonych ekspertów w celu opanowania wyzwań związanych z finansami 5.0 w nadchodzących dziesięcioleciach. W ten sposób przyszli liderzy biznesu w finansach otrzymują holistyczne zrozumienie czynników wpływających na zrównoważoną wartość i ryzyko, a także umiejętności zarządzania cyfrową i ekologiczną transformacją przedsiębiorstw (3 możliwe specjalizacje).

Unikalna propozycja wartości tego programu opiera się na wysokich standardach jakości kształcenia uznawanych na arenie międzynarodowej, ścisłej współpracy z najlepszymi partnerami strategicznymi, praktycznym doświadczeniu naszych studentów, uwzględnianiu przez społeczność lokalną indywidualnych ścieżek kariery oraz możliwości znalezienia pracy na arenie międzynarodowej.

ALK była jedną z pierwszych uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej, która uznała wszystkie 17 celów zrównoważonego rozwoju. W rezultacie zrównoważony rozwój jest w pełni zintegrowany z naszymi programami nauczania, aby spełnić oczekiwania rynku pracy, wymagania stowarzyszeń zawodowych, a przede wszystkim wartości cenione przez społeczność Koźmińskiego.

Niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem w dziedzinie matematyki, czy masz talent biznesowy, na kierunku Financial Management znajdziesz stymulujący i inspirujący ekosystem, który pozwoli Ci rozwinąć kluczowe kompetencje i zdobyć wymarzoną pracę, lub kontynuować naukę na naszym cenionym na całym świecie (w rankingu FT) kierunku Master in Finance & Accounting:

Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z finansów i rachunkowości prowadzonego w języku angielskim, który również zawiera informację o ukończonym zakresie studiów Financial Management i dodatkowym zakresie wybranym w trakcie studiów (sprawdź listę zakresów poniżej).

Atuty kierunku

1
Ucz się od ekspertów i zdobądź międzynarodowy certyfikat CFA

Poznaj naszych partnerów strategicznych, którzy zapewniają dostosowanie programu studiów do oczekiwań rynku pracy, dyskutuj z doświadczonymi ekspertami podczas zajęć i odkrywaj praktyki biznesowe podczas stażu u głównych graczy na rynku, takich jak Goldman Sachs, BNP Paribas Securities Services, Citi itp

W ten sposób będziesz w pełni przygotowany do zdobycia uznawanego na całym świecie certyfikatu CFA Investment Foundations, administrowanego przez CFA Institute.

2
Zapisz się na program typu double degree i zdobądź dwa dyplomy

Zdobądź dwa dyplomy cenionych uczelni w Europie i Azji. Przy takim samym nakładzie pracy i bez zmiany w wysokości czesnego rocznego możesz dołączyć do kosztownych studiów w ISEG Lisbon, Aston University, University of Limerick, Hong Kong Baptist University lub IESEG School of Management. Czesne jest płatne tylko w Akademii Leona Koźmińskiego (dyplom Akademii Leona Koźmińskiego i drugi dyplom z naszej uczelni partnerskiej).

3
Wybierz własną drogę rozwoju

Możesz wybrać spośród 3 unikalnych zakresów studiów w zależności od swoich preferencji: Corporate Finance & Financial Markets, Green Finance, FinTech and Digital transformation in Finance.

4
Weź udział w wymianie międzynarodowej bez żadnych obaw

Dzięki tzw. "Mobility Window" na 5. semestrze, studenci mają pełną swobodę wyboru przedmiotów zgodnie z własnymi potrzebami, bez żadnych różnic programowych.

5
Doświadczenie zawodowe dzięki Laboratorium Finansowemu Bloomberga oraz aplikacji ChatGPT

Studenci mają pełny dostęp do profesjonalnej bazy danych Bloomberga, specjalizującej się w dostarczaniu informacji finansowych, najlepszych analiz, a także certyfikatów BMC i ESG. W połączeniu z narzędziami ChatGPT, są wyposażeni w niezrównane umiejętności w zakresie rynków finansowych, zarządzania ryzykiem, handlu oraz kreowania wartości.

6
Dołącz do przyjaznej sieci i zdobądź przyjaciół na całe życie

Informacje na temat wymagań dotyczących przedmiotów, zajęć pozalekcyjnych, wydarzeń, życia towarzyskiego i najlepszych imprez będą przekazywane przez starszych kolegów jeszcze przed przybyciem na kampus ALK.

7
Możliwość udziału w wizytach studyjnych

Studentkom i studentom kierunku oferujemy możliwość udziału w wizytach studyjnych w siedzibach firm, jak i prezentacjach z udziałem ich przedstawicieli na terenie kampusu ALK. W ostatnim czasie nasi studenci spotkali się z reprezentantami m.in. takich firm jak: MDDP, RSM, Point72 czy JP Morgan.

Partnerzy programu

Kierunek jest aktywnie wspierany przez biznesowych partnerów strategicznych, którzy zapewniają, że program nauczania odpowiada najnowszym wymaganiom rynku pracy. Obecnie są nimi: Goldman Sachs, BNP Paribas Securities Services, Crisil GR&A oraz UN Global Compact.

Każdy z naszych partnerów jest aktywnie zaangażowany w kształtowanie i kierowanie procesem studiów poprzez udział w dostarczaniu nieocenionego wkładu w program studiów, organizowanie gościnnych warsztatów prowadzonych przez doświadczoną kadrę kierowniczą wyższego szczebla, dzielenie się swoją wiedzą z zakresu zrównoważonego finansowania przedsiębiorstw, rynków kapitałowych, sprawozdawczości finansowej, analizy inwestycyjnej, zarządzania ryzykiem itp.

 

Programy Double Degree

W trakcie toku studiów student kierunku Financial Management ma możliwość wyjazdu na trzecim roku do jednej z naszych partnerskich uczelni na tzw. program double degree, dzięki któremu otrzyma nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale również naszej partnerskiej uczelni! Czesne jest płacone tylko w Akademii Leona Koźmińskiego.

Kliknij w logo uczelni partnerskiej, aby dowiedzieć się więcej na temat uczelni, która Cię interesuje.

Dostępne programy double degree w ramach kierunku Financial Management:

Akredytacje, Certyfikaty oraz Uznanie

O jakości programu świadczą dodatkowo międzynarodowe akredytacje (ACCA, CIMA).

Absolwenci kierunku uzyskują zwolnienie z 7 (AB, MA, FA, LW, PM, FR, FM) spośród 9 egzaminów w ramach zdobywania prestiżowej międzynarodowej kwalifikacji zawodowej ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy ALK a Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) z siedzibą w Londynie studenci  mają możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej

Obejrzyj krótkie wideo dotyczące kierunku

A word from the leader of the program

prof. NU Franjo Mlinarič

Witam na stronie kierunku Financial Management i przygotuj się na inspirującą, różnorodną i ekscytującą podróż E2E z trzema zakresami do wyboru w ostatnim semestrze. Kierunek jest stale optymalizowany, aby dopasować aspiracje studentów i studentek do stale zmieniających się oczekiwań rynku pracy w obszarach (i) Corporate finance & Financial Markets, (ii) Green Finance oraz (iii) Fintech i Digital Transformation.

W tym celu utrzymujemy partnerstwo z najbardziej prestiżowymi organami zawodowymi w świecie finansów (ACCA, CIMA, CAIA i CFA), a także z najlepszymi graczami rynkowymi z branży finansowej (w tym BNP Paribas Securities Services, Goldman Sachs i Crisil), a także z najbardziej wpływową globalną inicjatywą dotyczącą kwestii zrównoważonego rozwoju - UN Global Compact.

Nasze prostudenckie podejście i nacisk na uczenie się przez działanie gwarantuje różne opcje rozwoju osobistego i dobrze wyposażonych obiektów (Bloomberg Lab, E-learning Hub, symulacje biznesowe itp). Obejmujemy podstawowe kursy w pierwszym roku, a w kolejnych dwóch latach każdy student bierze udział w obowiązkowym stażu, aby zdobyć doświadczenie poza kampusem, zastosować wiedzę teoretyczną i sprawdzić nabyte umiejętności. Akademia ułatwia studentom znalezienie odpowiedniego miejsca na staż u naszych partnerów biznesowych i promuje szkolenia w miejscu pracy.

Międzynarodowe "Mobility Window" jest organizowane w trzecim roku (5 semestr), a każdy student ma spędzić go na jednym z ponad 200 uniwersytetów partnerskich na całym świecie lub wyjechać na staż w międzynarodowym środowisku. Ponadto studenci mogą skorzystać z naszej oferty programów typu double degree i zdobyć dwa dyplomy prestiżowych uczelni.

Zapraszam do dołączenia do swoich rówieśników pochodzących ze wszystkich kontynentów, ustanowienia międzynarodowej sieci kontaktów i rozpoczęcia eksploracji możliwości zatrudnienia w Polsce, w Unii Europejskiej i poza nią. W ramach tej wyjątkowej i dynamicznej kultury Akademii Leona Koźmińskiego, wzmacniamy nowe pokolenia konkurencyjnych, innowacyjnych i etycznych profesjonalistów, zdolnych do radzenia sobie z każdym wyzwaniem finansowym i / lub biznesowym.

prof. NU Franjo Mlinarič, lider kierunku Financial Management

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Wiedza na temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na kondycję finansową międzynarodowych korporacji  
 • Znajomość wytycznych dotyczących zrównoważonych finansów i normy etyczne stosowane przy rozwiązywaniu problemów biznesowych i finansowych
 • Dobra znajomość fachowej terminologii w języku angielskim, pozwalająca na swobodną komunikację w świecie międzynarodowych finansów korporacyjnych  
 • Możliwość stania się częścią międzynarodowej społeczności w Akademii Leona Koźmińskiego i zrozumienia różnych kultur poprzez projekty grupowe i pracę zespołową.  
 • Wiedza praktyczna związana z działalnością przedsiębiorstwa  
 • Umiejętności, które umożliwiają efektywne zarządzanie firmą  
 • Wiedza i umiejętności w zakresie Twoich zainteresowań poprzez kursy do wyboru  
 • Przygotowanie do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku Financial Management w języku angielskim można podjąć pracę:  

 • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
 • Praca związana ze zrównoważonymi finansami z dużymi perspektywami w instytucjach finansowych i firmach konsultingowych, np. analityk SF lub konsultant.
 • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
 • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym

Struktura programu

Wybierz spośród 3 unikatowych zakresów studiów

W trakcie studiów student/ka dokonuje wyboru zakresu studiów (kliknij po więcej informacji):

Zajęcia są w przeważającej mierze oparte na realnych przypadkach biznesowych, zapewniając tym samym, że zdobyta wiedza spełnia aktualne oczekiwania branży.

Studenci szkolą swoje umiejętności w projektowaniu i estymowaniu modeli finansowych dostosowanych do rozwiązywania problemów biznesowych np. budżetowanie, wycena projektów inwestycyjnych, kalkulacja kosztów, wycena przedsiębiorstw.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 • Principles of Finance 
 • Ethics in Finance and Accounting 
 • Introduction to Organizational Behaviour 
 • Microeconomics 
 • Macroeconomics 
 • Business Simulation Games 
 • Corporate and Business Law 
 • Foreign Language I - Business English
 • Foreign language II - German /Polish/Spanish  
 • Bachelor Seminar 
 • Internship 
 • Sports 

  

PRZEDMIOTY: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Corporate Finance I 
 • Corporate Finance II 
 • Valuation & Value Based Management            
 • Financial Markets 
 • Investment and Funds Operations 
 • Banking 
 • Auditing and Management Control 
 • Preparing Financial Statements 
 • Financial Statement Analysis 
 • Financial Accounting 
 • Financial and Tax Reporting 
 • Managerial Accounting 
 • Preperations for Professional Qualifications  
 • ACCA/CFA/CIMA 

 

PRZEDMIOTY: METODY ILOŚCIOWE

 • VBA in Finance and Accounting 
 • Financial Data Analysis 
 • Econometrics and Research Methods              
 • Quantitative Methods I 
 • Quantitative Methods II 
 • Statistics 

  

PRZEDMIOTY: ZARZĄDZANIE

 • Principles of Management 
 • Performance Management                               
 • Business Strategy Planning 
 • Startups and Business Plan 

+PRZEDMIOTY DO WYBORU

 

alk

Organizacja zajęć

 • Program stacjonarny  

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Społeczność

Opinia studentów i absolwentów

Sofiia Mishchenko

I have not had a single thought that this was not the right program to choose. Joining the Financial Management program at Kozminski university two years ago has opened a whole new world for me. Highly-qualified professors, motivated students, excellent organization, and support have been proving the level of the school to be on the top level from the beginning. KU provides us with access to various financial tools and resources, creates inspirational meetings with international companies’ representatives, and lectures with foreign professors, which helps to investigate and learn the broad field of finance from a new perspective every day. Moreover, I could not have even thought of having such fun students life, which our university’s organizations and events bring into my days. It is definitely worth considering joining us in order to put your life on a new, fun, and extremely efficient path!

Financial Management Buddy Program

Nowe pokolenie studentów naszego programu otrzymuje pełne wsparcie od bardziej doświadczonych studentów w ramach Buddy Program. Jest to inicjatywa polegająca na wolontariacie między studentami, którzy pomagają w pokonywaniu pierwszych wyzwań w trakcie studiów, a także w budowaniu kariery zawodowej.

Więcej informacji TUTAJ.

Rekrutacja

Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:00 (poniedziałek - piątek).

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech dowolnych przedmiotów, wybranych przez kandydata spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.  

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:    

 • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego;

 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne;  

 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty kwalifikacyjne;  

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne.      Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 350 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc.  

Posiadacze certyfikatu Project Management Principles PMI ATP, czyli laureaci i finaliści konkursu "Zwolnieni z Teorii", w przypadku nieosiągnięcia progu punktowego mogą otrzymać za swój zrealizowany projekt społeczny 40 dodatkowych punktów.

Przy rejestracji kandydatów na studia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online oraz złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • tłumaczenie świadectwa na język polski lub angielski, dokonane przez tłumacza przysięgłego
 • legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa uzyskanego za granicą (w ciągu pierwszego semestru) – nie dotyczy matur IB, EB,  oraz matur z krajów UE, EEFTA, OECD, Chin, Ukrainy i Białorusi Więcej informacji
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • certyfikat potwierdzający znajomość j. angielskiego:
  • Certyfikat Linguaskill General lub Business – przynajmniej 160 punktów - MOŻESZ ZAREJESTROWAĆ SIĘ TUTAJ
  • FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT wydane przez University of Cambridge
  • IELTS  (>= 6.0 punktów, poziom akademicki)
  • TOEFL iBT (>=87 punktów)
  • TOEIC (>= 700 punktów z testu)
  • LCCI (English for Business poziom 2, 3, lub 4)
  • FTBE (Foundation Certificate for Teachers of Business English)
  • TELC (B2 Certificate in English)
  • London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5
  • Certyfikat TOLES – przynajmniej 41 punktów (Higher) lub 41% (Advanced)

Kandydaci, którzy ukończyli edukację w języku angielskim w jednym z krajów UE, Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, zdali maturę EB lub IB albo uzyskali wynik co najmniej 95% na poziomie podstawowym lub 80% na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego na egzaminie maturalnym, mogą zostać zwolnieni z wymogu złożenia certyfikatu znajomości języka angielskiego.

Czesne powinno być przelane na indywidualne konto studenckie, które jest przypisane i wysłane do studenta wraz z decyzją o przyjęciu.

W przypadku wiz, zakwaterowania i innych codziennych spraw prosimy o kontakt z naszym Centrum Wsparcia i Obsługi Studenta: studentsupport@kozminski.edu.pl.

Świadectwa uzyskane za granicą (za wyjątkiem matur IB, EB, matur a krajów UE, EEFTA, OECD, Chin, Ukrainy i Białorusi) podlegają obowiązkowi uzyskania legalizacji dokonanej w ambasadzie lub innej odpowiedzialnej za to instytucji w kraju otrzymania świadectwa, a także uzyskania uznania w Kuratorium Oświaty w Polsce (w ciągu pierwszego semestru).

1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni i załącz skany wymaganych dokumentów.   

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3
Weryfikacja i złożenie dokumentów

Aplikacja i załączone dokumenty zostaną poddane weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną. Po zatwierdzeniu aplikacji, wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna akceptuje aplikacje na studia i wpisuje na listę studentów, co potwierdzone będzie mailowo.

5
Podpisanie umowy

Ostatnim krokiem procesu rekrutacji jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty i stypendia

Financial Management - Opłaty
I rok II rok III rok
Płatność za semestr 14 900 zł 15 700 zł 16 500 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 3 000 zł 5 x 3 160 PLN 5 x 3 320 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 85 zł.   Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:   PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  SWIFT Code: PKOPPLPW  IBAN: PL 

Atuty ponadprogramowe studiowania w ALK