DD HKBU I stopien PL

hong_kong_baptist_university_hero_image.jpg

Double Degree Bachelor in Finance & Accounting
with Hong Kong Baptist University

O programie

Akademia Leona Koźmińskiego podpisała umowę dotyczącą programu Financial Management z prestiżową Hong Kong Baptist University, dzięki której nasi studenci będą mogli pojechać do Hongkongu na część studiów, a w rezultacie otrzymają nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale także naszej uczelni partnerskiej.

W 1956 r. Hong Kong Baptist College zostało założone przez konwent baptystów w Hongkongu jako szkoła pomaturalna zobowiązana do zapewnienia całokształtu edukacji.  W 1983 r. Hong Kong Baptist College stało się w pełni finansowaną publiczną instytucją szkolnictwa wyższego. W 1994 r. uzyskała ona status uniwersytetu i została przemianowana na Hongkong Baptist University (HKBU).

Obecnie w skład HKBU wchodzi osiem wydziałów/szkół oferujących szereg programów studiów licencjackich, studiów uzupełniających i studiów wyższych, a także nauczanych programów podyplomowych i programów badawczych prowadzących do uzyskania stopnia magistra i doktora.  Szczyci się podwójnym podejściem do nauczania i badań oraz zachęca swoich pracowników i studentów do służenia społeczeństwu.  Na przestrzeni lat HKBU utrzymywało swoje zaangażowanie na rzecz doskonałości akademickiej i rozwoju całej osoby i zyskało reputację jednej z najlepszych azjatyckich instytucji szkolnictwa wyższego.

 

Studenci mogą ubiegać się o udział w programie po trzecim semestrze studiów.

HKBU 1

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

  • profesjonalnego poruszania się w świecie finansów międzynarodowych
  • funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych i banków
  • wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na kondycję finansową międzynarodowych korporacji
  • mechanizmów rządzących międzynarodowymi rynkami finansowymi
  • analizy i interpretacji międzynarodowych rynków finansowych oraz struktury ich wzajemnych powiązań
  • analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomiczno-finansowych, a także wyjaśniania ich przyczyn i przewidywania skutków
  • prowadzenia własnej firmy

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim można podjąć pracę:

  • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
  • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
  • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Financial Management. Następnie w trakcie trzeciego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Financial Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów.

Kalinowski DD
Koordynator programów double degree
Michał Kalinowski