Projekty dofinansowane

Biuro Projektów

Od wielu lat z powodzeniem pozyskujemy środki europejskie na realizację projektów, które przyczyniają się do rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego i wzmocnienia jej potencjału, a także budowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Co oferujemy

Biuro Projektów od wielu lat, z powodzeniem, aplikuje o środki zewnętrzne na realizację projektów, które przyczyniają się do rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, wzmocnienia jej potencjału, a także budowania pozycji w kraju i na świecie. W ostatnich latach pozyskaliśmy finansowanie na wdrożenie systemów informatycznych, dostosowanie infrastruktury uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wzrost kompetencji kadry uczelni, rozwój karier studentów, stworzenie nowych zakresów studiów oraz na wiele innych działań związanych z współtworzeniem przestrzeni, jaką jest Akademia Leona Koźmińskiego. Każdej nowej inicjatywie przyświeca kluczowa myśl: sens i wszechstronny rozwój, zgodny ze Strategią Rozwoju Akademii. 

Oprócz pozyskiwania finansowania, Biuro nadzoruje cały cykl życia projektu, czyli zajmuje się kompleksową realizacją projektów we współpracy z innymi jednostkami uczelni, w tym koordynacją, sprawozdawczością i monitoringiem. Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły nam wypracować wewnętrzne zasady współpracy, które przynoszą oczekiwane rezultaty i pozwalają osiągnąć efekt synergii pomiędzy działaniami różnych komórek organizacyjnych Akademii.

Od maja 2021 r. nasze działania dodatkowo koncentrują się na promowaniu wśród społeczności uczelni kultury zarządzania projektami (m.in. dzięki szkoleniom), zgodnie z wypracowaną przez nas metodyką, oraz na wdrażaniu tej idei w ramach realizacji wewnętrznych działań. 

Na każdym etapie naszej pracy kierujemy się wartościami stanowiącymi uniwersalny fundament tożsamości i działania Akademii Leona Koźmińskiego, zwanymi „Dekalogiem Koźmińskiego”.

Illustration

Naszą działalność skupiamy wokół 4 haseł, które przyświecają podejmowanym przez nas inicjatywom:

Praktyczna wiedza
INSPIRUJEMY
Perspektywy
ROZWIJAMY
Wiedza
ZMIENIAMY
koła
ŁĄCZYMY

INSPIRUJEMY

 • pokazując możliwości finansowania pomysłów zgodnych z celami strategicznymi Akademii 
 • zachęcając do zgłaszania pomysłów związanych z doskonaleniem kompetencji studentów i studentek, kadry naukowej i administracyjnej
 • stymulując do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju uczelni oraz jej społeczności

ROZWIJAMY

 • dążąc do doskonałości, stanowiącej jedną z kluczowych wartości ALK
 • wprowadzając nowoczesne rozwiązania, które poprawiają funkcjonowanie uczelni oraz służą jej rozwojowi
 • promując idee współpracy między różnymi jednostkami ALK

ZMIENIAMY

 • wyznaczając standardy zarządzania projektami, dzielenia się wiedzą oraz budowania przewagi konkurencyjnej 
 • pozyskując finansowanie na działania spójne ze Strategią Rozwoju Akademii 
 • realizując projekty edukacyjne i rozwojowe, które wpływają na bieżącą działalność uczelni

ŁĄCZYMY

 • potrzeby rozwoju z możliwościami pozyskania finansowania zewnętrznego
 • ludzi z pasją i pomysłami, oferując kompleksowe wsparcie w realizacji projektów 
 • pracowników i studentów, budując naszą siłę jako społeczności akademickiej

Projekty w trakcie realizacji

orientacja lokalna.jpg
EFEKT-EDU: Doskonalenie Jakości Kształcenia przez Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Kadry
vol2KozminskiFasada
WellCome to Warsaw, WellCome to Kozminski!
Centrum_Egzaminacyjne
INTERNATIONAL and INTERDISCIPLINARY DOCTORAL SCHOOL of KOZMINSKI UNIVERSITY

Projekty zrealizowane

DOCTORAL SCHOOL
Doskonałość dydaktyczna uczelni
DOSTĘPNA – OTWARTA – KREATYWNA. ALK UCZELNIĄ RÓWNYCH SZANS
warsaw
Discover us and be yourself in Poland!
summer school
Poland, Warsaw, Kozminski - a Place of Opportunity!
Centrum
Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy
Centrum_Egzaminacyjne
MORE - Ocena skutków regulacji opartej na dowodach
pracownia
Academy of entrepreneurship
students
Team bulding platform
Zakład_Finansów
Warszawa stolicą ambitnego biznesu
zaklad_prawa
Kreatywny humanista
Zakład_Prawa
Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Zakład_Ekonomicznych
ITeraz Mazowsze II
centrum
Program rozwoju i inwestycji menadżera
zaklad_prawa
Akademickie Mazowsze
Katedra_Finansów
Radomskie centrum innowacji
Wars i Sawa grają w szachy
Katedra_Prawa
Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+
Centrum_Egzaminacyjne
Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób starszych
poradnia_prawna
Jak uruchomić własny biznes
Zakład_Prawa
Prawo do kompetencji
coaching
Poznaj nas, poznaj siebie
Studia prawno-biznesowe
Masz na staż BIS
SIX SIGMA CHAMPION/SPONSOR TRAINING. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PROGRAMIE SIX SIGMA
Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Health Economics and Big Data Analytics
studenci
Finanse - dialog dyscyplin naukowych
Prawnicze
Między prawem a gospodarką
tiger
Zarządzanie w Nowych Technologiach
BIZNES.AI, studia sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja studia warszawa
The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy (HAI)

KONTAKT

mgr Edyta Siuda

Dyrektor Biura Projektów

W ramach Biura odpowiada za pozyskiwanie finansowania (kreuje nowe projekty, koordynuje prace zespołów merytorycznych), a także zarządza projektami. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Integracji Europejskiej w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, głównie koordynowaniu. Współpracowała także z organizacjami pozarządowymi, pełniąc funkcję prezesa Fundacji.

Wśród zainteresowań zawodowych oprócz zarządzania projektami i szkolenia z tego zakresu znajduje się także ewaluacja projektów unijnych.

Relaksuje się na siłowni, pokonując kilometry na bieżni. Lubi dobrą książkę, muzykę, film i odpoczynek na świeżym powietrzu.

mgr Katarzyna Kwapińska

Zastępczyni Dyrektora Biura Projektów

W ramach Biura odpowiada za pozyskiwanie finansowania, a także zarządza projektami. Absolwentka filologii polskiej oraz logopedii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jak również studiów podyplomowych z zakresu ewaluacji i pomiaru dydaktycznego na Uniwersytecie Gdańskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – ich opracowywania, realizacji, a także ewaluacji. Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Aktywna społecznie. W latach 2005-2007 – wiceprezes zarządu ds. rozwoju największej polskiej organizacji pozarządowej skupiającej dzieci, młodzież i dorosłych (zastępczyni Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego ds. Rozwoju), pomysłodawczyni i realizatorka licznych projektów dla organizacji pozarządowych oraz uczelni.

Miłośniczka dobrej literatury. Pasjonuje się wyszukiwaniem zależności, korelacji, odkrywaniem ścieżek i powiązań między różnymi – pozornie zupełnie odmiennymi – elementami.

 

mgr Monika Karakula

Kierownik projektów/Konsultant ds. kontroli finansów projektów

W ramach Biura zajmuje się realizowaniem projektów, ich rozliczaniem i sprawozdawczością. Absolwentka zarządzania i marketingu w SGGW w Warszawie oraz Master of Business Administration (MBA) w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sprawozdawczości i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Lubi jazz, wycieczki rowerowe, góry latem i zimą.

mgr Elżbieta Jasińska

Kierownik projektów/Konsultant ds. kontroli finansów projektów

W ramach Biura zajmuje się realizowaniem projektów współfinansowanych z UE, ich rozliczaniem i sprawozdawczością. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania, realizacji oraz sprawozdawczości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Absolwentka fizyki oraz matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lubi wycieczki rowerowe, długie spacery oraz dobrą książkę i film.

logo
mgr Alina Zymerman

Kierownik projektów

W ramach Biura koordynuje projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych i krajowych. Jest kierownikiem i członkiem zespołów realizujących projekty finansowane ze środków własnych uczelni. Popularyzuje wiedzę z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką przyjętą w ALK. 

Posiada certyfikat zarządzania projektami IPMA-D. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku ekonomia oraz studiów podyplomowych z zakresu rozwoju i szkolenia w Akademii Leona Koźmińskiego. 

W wolnym czasie lubi relaks z literaturą obyczajową oraz kontakt z naturą.

logo
mgr Marta Rudnicka

Konsultant ds. kontroli finansów projektów/ Kierownik projektów

W ramach Biura zajmuje się rozliczeniami, sprawozdawczością oraz wsparciem w realizacji (głównie poprzez przygotowanie zapytań ofertowych) projektów w większości współfinansowanych ze środków UE.  Absolwentka zarządzania w SGGW w Warszawie, ukończyła liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz finansów, w tym kurs podstaw rachunkowości w Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów unijnych.

Lubi analizować i wyszukiwać zależności przyczynowo-skutkowe, a pojawiające się trudności traktuje jako wyzwania, z którymi trzeba sobie poradzić.

logo
dr Maja Walczak-Kowalska

Kierownik projektów i specjalistka ds. pozyskiwania finansowania

W ramach Biura odpowiada za pozyskiwanie finansowania oraz za realizację projektów. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów społecznych oraz przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, głównie z zakresu zadań merytorycznych, informacyjno-promocyjnych oraz sprawozdawczości. Jest absolwentką Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskała również stopień doktora nauk o Ziemi w Polskiej Akademii Nauk.

Uwielbia podróżować i fotografować. Długie wędrówki po górach i mało uczęszczanych szlakach oraz odkrywanie nieznanych atrakcji danego regionu są jej pasją. Chętnie sięga po reportaże podróżnicze, stara się śledzić na bieżąco aktualności i ciekawostki ze świata nauki.

mgr Malwina Styczeń

Menedżer portfela projektów

W ramach Biura odpowiada za realizację projektów wewnętrznych, zarówno tych dużych, jak i małych. Jest tutorem, kierownikiem oraz członkiem zespołów projektowych. W społeczności uczelni szerzy wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami. Od kilkunastu lat związana z Akademią. Jest absolwentką studiów licencjackich z europeistyki oraz magisterskich z zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. 

logo
mgr Natalia Kosikowska

Konsultant ds. kontroli finansów projektów

W ramach Biura zajmuje się rozliczeniami, sprawozdawczością i wsparciem realizacji projektów. Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 8 lat związana z działalnością grantową i kompleksową obsługą każdego etapu życia projektu: od wniosku do rozliczenia. Ceni procedury, lubi się uczyć i stawiać czoła wyzwaniom.

Uwielbia frytki z majonezem, kocha morze i długie spacery oraz słuchanie podcastów.