DD IESEG I stopien PL

IESEG

Double Degree Bachelor in Finance & Accounting
with IESEG - School of Management

O programie

Akademia Leona Koźmińskiego podpisała umowę dotyczącą programu Financial Management z prestiżową IESEG - School of Management, dzięki której nasi studenci będą mogli pojechać do Lille na część studiów, a w rezultacie otrzymają nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale także naszej uczelni partnerskiej.

IÉSEG School of Management jest jedną z najlepszych szkół biznesu we Francji, zajmującą 6. miejsce we Francji i 32. w ogólnym rankingu Financial Times Masters in Management 2020. Jako francuskie Grande École i członek Conférence des Grandes Écoles, IÉSEG należy do najbardziej prestiżowych instytucji szkolnictwa wyższego w kraju. Posiada również międzynarodowe akredytacje EQUIS, AACSB i AMBA.

Założona w 1964 roku w Lille i posiada również drugi kampus w Paryżu - La Défense, największy ośrodek biznesowy w Europie. Ze swoimi dwoma kampusami szkoła liczy ponad 6100 studentów. Ponadto, IÉSEG oferuje programy licencjackie, podyplomowe i MBA w całości nauczane w języku angielskim. 77% pracowników wydziału IÉSEG jest międzynarodowe, a uczelnia posiada sieć ponad 306 uczelni partnerskich w 75 krajach.

IÉSEG ściśle współpracuje z największym instytutem podstawowych badań w Europie, francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS).

 

Studenci mogą ubiegać się o udział w programie po trzecim semestrze studiów.

IESEG1

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

  • profesjonalnego poruszania się w świecie finansów międzynarodowych
  • funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych i banków
  • wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na kondycję finansową międzynarodowych korporacji
  • mechanizmów rządzących międzynarodowymi rynkami finansowymi
  • analizy i interpretacji międzynarodowych rynków finansowych oraz struktury ich wzajemnych powiązań
  • analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomiczno-finansowych, a także wyjaśniania ich przyczyn i przewidywania skutków
  • prowadzenia własnej firmy

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim można podjąć pracę:

  • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
  • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
  • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Financial Management. Następnie w trakcie trzeciego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Financial Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów.

Kalinowski DD
Koordynator programów double degree
Michał Kalinowski