Green Finance (Major on the Financial Management bachelor program)

Green Finance

Zakres studiów na kierunku Financial Management

O zakresie

Zielone finanse, ESG i zrównoważone modele rozwoju stały się istotną częścią agendy biznesowej i polityki publicznej na całym świecie. Aby dokonać kolosalnej transformacji prowadzącej do neutralności węglowej, potrzebne są młode osoby pełne pasji, którzy posiadają interdyscyplinarną, a zarazem wyspecjalizowaną wiedzę: zarówno w obszarze finansów, procesów biznesowych, jak i na temat zrównoważonego rozwoju. Według ostatnich badań rynku pracy przeprowadzonych przez LinkedIn i najważniejsze firmy konsultingowe, zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie ESG w sektorze prywatnym i publicznym drastycznie wzrosło i będzie coraz wyższe w kolejnych latach. 

W ramach programu Green Finance studenci mają bezpośredni kontakt z ekspertami, którzy zdobywali swoje doświadczenie w projektach o skali europejskiej i globalnej. Ponadto studenci tego zakresu rozwijają kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju, ekologicznych produktów finansowych, zarządzania i raportowania ESG oraz zarządzania zrównoważoną transformacją we współpracy z naszym partnerem strategicznym UN Global Compact

Major Green Finance został stworzony w oparciu o najlepsze globalne i międzynarodowe praktyki, zgodnie z wytycznych najważniejszych organizacji zawodowych, takich jak CFA i ACCA. Dzięki przedmiotom wykładanym na tym kierunku zdobędziesz m.in. wiedzę pozwalającą na zdobycie profesjonalnego certyfikatu CFA Certificate in ESG Investing oraz Bloomberg Certificate in ESG.

Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

Partnerzy

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencji społeczne takie jak:

 • Ewaluacja wpływu zmian klimatycznych na ryzyko i możliwości firmy

 • Wdrażanie przepisów i dyrektyw zrównoważonego rozwoju w kreatywny sposób w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej

 • Ocena kosztów i korzyści z możliwych strategii transformacji w kierunku neutralności węglowej

 • Zrozumienie trendów na rynku związanych z zielonymi finansami

 • Wdrażanie metody 3P (People, Planet, and Profit) w zrównoważonych modelach biznesowych.

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady stanowisk pracy, do których będzie przygotowany absolwent zakresu Green finance:

 • Konsultant/ka lub menedżer/ka ds. zrównoważonego rozwoju
 • Konsultant/ka lub menedżer/ka ds. zrównoważonych finansów
 • Konsultant/ka ds. transformacji ESG
 • Analityk/analityczka ds. zielonych obligacji i ESG
 • Konsultant/ka ESG
 • Specjalistka/specjalista ds. portfela ESG
 • Specjalistka/specjalista ds. zielonych inwestycji.

Poznaj naszych zewnętrznych ekspertów

Krzysztof Kamiński,

Doświadczony menedżer wysokiej rangi w sektorze finansowym, głównie w obszarach rynków kapitałowych, funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami. Członek CFA Institute od 2009 roku, od 2012 roku CFA Charterholder. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr 819). Od 2022 roku posiada certyfikat CFA w zakresie ESG Investing.

W latach 2007 -2013 pracował w HSBC Global Asset Management rozwijając dystrybucję globalnych funduszy inwestycyjnych HSBC w Polsce Od 2013 r. pracuje jako Członek Zarządu Millennium TFI S.A. nadzorując obszary zarządzania aktywami, sprzedaży, marketingu, komunikacji oraz odpowiadając za projekty strategiczne TFI.

 

Bartosz Pawłowski

Odpowiada w mBanku za inwestycje jako Chief Investment Officer. W swojej pracy koncentruje się na alokacji aktywów zarówno w zarządzaniu aktywami, jak i doradztwie inwestycyjnym. Jest również Wiceprezesem CFA Society Poland ds. Zarządzania Aktywami i Doradztwa Inwestycyjnego.

Wcześniej pracował prawie 10 lat w Londynie m.in. jako Główny Strateg Rynków Wschodzących w BNP Paribas oraz jako zarządzający portfelem w funduszu hedgingowym typu global macro Finisterre Capital. Bartek zaczął swoją karierę jako ekonomista w ING Banku Śląskim. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz posiada prestiżowy tytuł CFA.

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Wykonawczy | UN Global Compact Network Poland

Pracownik ONZ od 2002 roku. W latach 2002-2009 odpowiedzialny w Programie Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP) m.in. za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz rozwój programów w Europie i Azji. W latach 2009-2014 szef biura w UNDP w Polsce. W latach 2004-2021 Przedstawiciel Krajowy i Prezes Zarządu w UN Global Compact Network Poland - UN GCNP (sieć ONZ koordynująca współpracę w imieniu United Nations Global Compact z przedsiębiorstwami, miastami, uczelniami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi; więcej na: ungc.org.pl). Od 2021 r. przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy w UN GCNP. Od 2011 roku dyrektor Know-How Hub.
Wykładowca m.in. w: Central European University, SGH w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego (ALK), Collegium Civitas, SWPS Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego (PID) przy MSZ oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspert w zakresie polityki ONZ i UE, szczególnie na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego w realizację celów, polityki i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną oraz know-how hub. Jako pracownik ONZ zajmuje się dyplomacją ekonomiczną, zmianami klimatycznymi, innowacjami społecznymi i ekonomicznymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem kamieni milowych rozwoju i megatrendów w biznesie, w szczególności w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i adaptacji do nich. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej Akademii Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP VDA).

W latach 2003-2006 członek Grupy Strategicznej przy Asystencie Sekretarza Generalnego ONZ i Dyrektorze Regionalnym UNDP na Europę i WNP. Od 2009 do 2012 roku członek Rady Doradców Strategicznych przy Premierze RP. Jako członek Rady Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów współtworzył Długookresową Strategię Rozwoju Kraju 2030 oraz koordynował Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020. Od 2014 r. zasiada w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ds. innowacji gospodarczych i społecznych. Od 2016 roku członek Zespołu ds. innowacji przy Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 r. doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego. Od 2019 r. ekspert Senatu RP ds. spraw międzynarodowych, pomocy rozwojowej i polityki klimatycznej. Od 2019 r. doradca Ministra Funduszy Rozwoju i Polityki Regionalnej.

dr Michał Kurtyka

15 listopada 2019 roku został mianowany pierwszym polskim ministrem nowo powołanego Ministerstwa Klimatu. 6 października 2020 roku jego zakres obowiązków został rozszerzony, tworząc Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W trakcie swojej kadencji rząd polski przyjął, po raz pierwszy od 2009 roku, nową Politykę Energetyczną do 2040 roku, otwierając nową erę polskiej transformacji energetycznej. Zaprojektował wdrożenie i finansowanie transformacji energetycznej, szczególnie w ramach programów takich jak „Moja Woda”, „Zielony Transport Publiczny”, „Zielone Samochody” i „Miasto Jutra”. W czasie jego kadencji Polska zanotowała rekordowy wzrost w zakresie rozwoju źródeł energii odnawialnej, osiągając 10 tysięcy megawatów zainstalowanej mocy w fotowoltaice oraz 1 milion prosumentów. Skutecznie wprowadził sojusze przemysłowe w zakresie wodoru, fotowoltaiki i biogazu oraz stworzył kompleksową ramę dla rozwoju energetyki wiatrowej na morzu. Jest autorem programu rządowego rozwoju elektromobilności w Polsce, który po raz pierwszy został opisany jako koncepcja w książce napisanej w latach 2013-2015, wspólnie z profesorem Leszkiem Jesiennem, „Nowa Elektroenergetyka i Nowe Samochody”. Był inicjatorem „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie nadzorował opracowanie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu będą mogły się dynamicznie rozwijać.

Michał Kurtyka jest absolwentem prestiżowej Paryskiej Szkoły Politechnicznej École Polytechnique oraz stypendystą w dziedzinie optyki kwantowej Narodowego Instytutu Norm i Technologii w pobliżu Waszyngtonu, gdzie pracował pod kierownictwem laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, Williama D. Phillipsa. Podczas studiów specjalizował się również w ekonomii, ze szczególnym naciskiem na organizację przemysłu i rynku, ucząc się u profesora Jeana Tirole, laureata Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii w 2014 roku. W dziedzinie ekonomii międzynarodowej studiował na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve, a tytuł magistra zdobył w SGH Warszawskiej Szkole Ekonomii. Obronił swoją pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładał zarządzanie zmianą, ekonomię, organizację rynku i strategię przemysłową na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas i Oxford Programme On Modern Poland. Jest współautorem koncepcji wprowadzania skutecznych zmian w przedsiębiorstwie opisanych w książce "Zarządzanie Zmianą. Od strategii do działania", a także autorem książki "Od Restrukturyzacji do Modernizacji. Opóźniona Transformacja Polskiego Sektoru Energii w Latach 1990-2009".

Od 1 stycznia 2016 roku Michał Kurtyka pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był odpowiedzialny za rozwój technologiczny i wdrażanie innowacji w sektorze energetycznym, wdrażanie polityki klimatyczno-energetycznej w sektorze paliw i gazu, prowadzenie stosunków międzynarodowych z krajami i organizacjami międzynarodowymi. Był również odpowiedzialny za nadzór nad udziałem państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w branży paliwowej i gazowej, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG.

27 kwietnia 2018 roku został mianowany Pełnomocnikiem Rządu ds. Przewodnictwa w COP24 - Szczycie Klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce. Od lipca 2018 roku pełnił również funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. Dnia 2 grudnia 2018 roku został Prezydentem COP24, co zakończyło się wielkim sukcesem umożliwiającym skuteczną implementację Porozumienia Paryskiego. Na 24. szczycie klimatycznym ONZ społeczność międzynarodowa uzgodniła Ramową Konwencję Katowicką, ale także trzy ważne deklaracje polityczne otrzymały znaczne poparcie - dotyczące Solidarności i Sprawiedliwej Transformacji, Elektromobilności i Ochrony Lasów.

Michał Kurtyka odnosił sukcesy w różnych rolach w najbardziej wpływowych organizacjach międzynarodowych. Jako Przewodniczący Ministrów Międzynarodowej Agencji Energii w 2019 roku w Paryżu Organizacja jednogłośnie przyjęła, po raz pierwszy od dziesięciu lat, Komunikat Ministrów IEA. Pełnił funkcję Przewodniczącego 42. sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, która odbyła się w Rzymie w 2021 roku, a także Współprzewodniczącego, wraz z Sekretarzem Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, Partnerstwa Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej i Klimatycznej w Warszawie w 2021 roku.

Michał Kurtyka rozpoczął swoją karierę zawodową w polskiej administracji publicznej, w Biurze Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole odpowiedzialnym za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską - gdzie prowadził zespół analityczny i był bezpośrednio odpowiedzialny za obszar energii i transportu. Później nadzorował modernizację wielu polskich przedsiębiorstw, wspierając je w dostosowaniu do wyzwań europejskich i globalnych rynków. Był promotorem europejskiej współpracy w zakresie zmian przemysłowych i dostosowania europejskiego przemysłu do wyzwań globalizacji, między innymi w Europejskim Uniwersytecie Pracy i Fundacji Dublińskiej. Dzięki swojej pasji do nauki i postępu technologicznego, pomógł również w utworzeniu kilku innowacyjnych start-upów, przechodząc od obecnego modelu do czystszego i bardziej efektywnego systemu energetycznego.

Piotr Dmuchowski

Piotr Dmuchowski jest absolwentem kierunku Międzynarodowe Finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentem Uniwersytetu Heriot-Watt w Edynburgu, gdzie uzyskał tytuł magistra z wyróżnieniem pierwszej klasy. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Cambridge z zakresu zrównoważonego zarządzania oraz kurs podyplomowy na Uniwersytecie Oxford w dziedzinie inwestycji na rynku prywatnym.

Piotr zdobył swoje zawodowe doświadczenie na rynku finansowym głównie w HSBC Polska, gdzie pracował na różnych stanowiskach w dziale Global Markets od 2008 do 2022 roku. W latach 2020-2022 pełnił funkcję Skarbnika HSBC Polska i koordynował ofertę produktów ESG w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz w krajach rozwijających się w strefie czasowej europejskiej. Przez całą swoją karierę w banku brał udział w realizacji wielu znaczących transakcji, w tym przede wszystkim pionierskich emisji obligacji Polski w Chinach (obligacje Panda) oraz obligacji zielonych (pierwsze wydane przez państwo obligacje zielone).

Od 2022 roku Piotr Dmuchowski pełni funkcję członka zarządu TFI PZU na stanowisku dyrektora inwestycyjnego (CIO), gdzie jest odpowiedzialny za działalność inwestycyjną. Obejmuje to zarówno portfolio Grupy PZU, jak i zewnętrzne fundusze, a także programy emerytalne i szeroki zakres klas aktywów, w tym nieruchomości, inwestycje alternatywne oraz akcje i obligacje. Piotr zajmuje się również rozwojem metodologii i procesów inwestycyjnych oraz tworzeniem nowych zrównoważonych funduszy inwestycyjnych.

Piotr Dmuchowski jest również współautorem publikacji naukowych w dziedzinie Finansów Zrównoważonych, publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych (czynnik wpływu >9), oraz autorem licznych wystąpień i publikacji w czasopismach branżowych i mediach na ten temat.

Prof. Robert Sroka

Partner i Dyrektor ds. ESG w firmie Abris Capital Partners. Członek Komitetu ESG Invest Europe. Wcześniej pracował w firmie EY w dziale Forensic & Integrity oraz był członkiem zespołu ds. Zmian Klimatu i Usług Zrównoważonego Rozwoju. Robert był członkiem Rady Doradczej ds. CSR dla Premiera Polski oraz przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Był również przewodniczącym Grupy Roboczej ds. etyki biznesu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Ministerstwie Rozwoju.

Jest autorem i współautorem licznych raportów poświęconych ESG (Environmental, Social, and Governance), które można pobrać ze strony www.robertsroka.pl, oraz książek "Nieznanie Liderzy Współczesnej Etyki Biznesu" i "Etyka i Prawa Człowieka w Biznesie".

Robert został uznany ESG Professional of the Year 2022 (Profesjonalista Roku) przez magazyn Drawdown w branży private equity.

Robert Adamczyk

Kierownik sektora i starszy specjalista ds. środowiska w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD). W banku jest odpowiedzialny za badania przedinwestycyjne oraz analizę ryzyka ESG (Environmental, Social, and Governance) projektów energetycznych, przemysłowych i infrastrukturalnych w krajach działalności banku. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy ds. Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance - platforma 1.0 i 2.0 - trwające prace), zajmującym się opracowywaniem europejskiej taksonomii, oraz ekspertem w grupie roboczej ds. raportowania o różnorodności biologicznej w sprawozdaniach finansowych w latach 2021-2022 (TNFD - Task Force for Nature-related Financial Disclosure). Robert pracował nad wytycznymi dotyczącymi raportowania ESG we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), a także z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie dla Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze, a w 2023 roku pracuje nad aktualizacją Wytycznych ESG GPW. Robert jest ekspertem EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ds. standardów raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD (kohorta 4, obejmująca zanieczyszczenia i emisje, a także różnorodność biologiczną).

Do 2004 roku Robert był Dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska w WS Atkins Poland (Atkins), departamentu, który założył w 1997 roku. Robert ukończył King's College London i Imperial College London oraz pracuje od 1993 roku. W swojej karierze zawodowej brał udział w kilkuset audytach i analizach środowiskowych, w tym ocenach oddziaływania na środowisko w imieniu inwestorów przemysłowych, instytucji finansowych, Skarbu Państwa i międzynarodowych instytucji finansowych. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem związanym z kwestiami środowiskowymi i społecznymi (E&S). Robert jest głównym audytorem IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment) oraz oceniającym środowiskowym i członkiem RICS Europe (Royal Institution of Chartered Surveyors). Specjalizuje się w wdrażaniu wymagań Unii Europejskiej, w tym wymagań dyrektywy IED oraz prowadzeniu ocen oddziaływania na środowisko inwestycji zgodnie z wymaganiami międzynarodowych instytucji finansowych i dyrektywami UE. Przez 8 lat pełnił funkcję przewodniczącego rady pracowniczej EBRD (odpowiednik rady zakładowej).

 

Realizowane przedmioty

 • Fundamentals of Sustainable Finance
 • ESG Management and Reporting
 • Sustainable Financial Management
 • Expert Lab for Green Finance.

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zakres studiów można wybrać w ramach kierunku Financial Management.
FINANCIAL MANAGEMENT BACHELOR