CIMA

Kwalifikacja Profesjonalna CGMA

oferowana przez CIMA

 

 

O AICPA® & CIMA®

Association of International Certified Professional Accountants®, reprezentujące AICPA® & CIMA®, działa na rzecz globalnej profesji finansowej w imieniu 698 000 członków i studentów American Institute of CPAs® (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA) ze 188 krajów i terytoriów. Jest światowym liderem w dziedzinie rachunkowości publicznej i zarządczej. 

Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA®) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej.

Specjaliści z dyplomem CIMA pracują w samym sercu biznesu. AICPA & CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu z wykształceniem w dziedzinie finansów.

Wyróżnij się z międzynarodowym dyplomem CIMA

Pomoże ci w tym Program CGMA na Uczelni.

AICPA & CIMA współpracuje z najlepszymi uczelniami w Polsce, tworząc Program CGMA na Uczelni. Podczas swoich studiów studenci zdobywają kwalifikacje profesjonalne w zakresie rachunkowości zarządczej, co daje im przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Dlaczego warto zdobyć dyplom CIMA?

1. Zyskaj przewagę już podczas studiów. 2. Zdobądź potwierdzenie najwyższych kompetencji z biznesu i finansów. 3. Dołącz do społeczności 698 000 profesjonalistów z finansów i poszerzaj sieć wpływowych kontaktów. 4. Zarabiaj więcej – dyplom CIMA może oznaczać wzrost zarobków nawet o 86%.(*) 5. Wejdź na ścieżkę międzynarodowego sukcesu z tytułem CGMA. 

(*)Goldman Recruitment Salary Survey 2019

info

Struktura programu

Program CGMA na ALK realizowany jest w ramach wybranych kierunków w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studenci, którzy ukończą wszystkie wymagane przedmioty są zwolnieni z niektórych egzaminów CGMA przeprowadzanych przez CIMA, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu końcowego mogą zdobyć dyplom CIMA na dwóch poziomach (Certyfikatu i operacyjnym).

  • Poziom Certyfikatu – zapewnia wiedzę o prowadzeniu przedsiębiorstwa nie tylko w sferze rachunkowości finansowej, lecz także w kwestiach zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami rachunkowości a potrzebami współczesnej działalności gospodarczej. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje certyfikat CGMA Certificate in Business Accounting i może posługiwać się tytułem CGMA Cert BA.
  • Poziom operacyjny – obejmuje zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, przygotowywaniem informacji istotnych dla rachunkowości zarządczej, a także korzystaniem z odpowiednich narzędzi decyzyjnych z wykorzystaniem szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje dyplom CIMA Diploma in Management Accounting i może posługiwać się tytułem ‘CIMA Dip MA’.
Course Catalog

Warunki realizacji

Program CGMA na ALK pozwala na zdobycie kwalifikacji CGMA w trakcie studiów – niezależnie od tego czy studiujesz stacjonarnie, czy też zaocznie.

Studia licencjackie - dołącz do Programu od drugiego semestru studiów. Po zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów na ALK zostaniesz zwolniony z trzech egzaminów CGMA – konieczne będzie zdanie tylko jednego egzaminu zewnętrznego z poziomu BA4. Jest to dwugodzinny test komputerowy, który dostępny jest na żądanie przez cały rok. Wraz z dyplomem studiów I stopnia student otrzymuje certyfikat CIMA Certificate in Business Accounting, może posługiwać się tytułem CIMA Cert BA i wejść na ścieżkę Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA.

Studia magisterskie - dołącz do Programu na pierwszym lub drugim semestrze studiów. Po zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów na ALK zostaniesz zwolniony z trzech egzaminów CGMA. Aby zaliczyć poziom operacyjny, konieczne będzie zdanie jedynie egzaminu zewnętrznego. Jest to trzygodzinny egzamin oparty na studium przypadku, organizowany cztery razy w roku (luty, maj, sierpień, listopad). Wraz z dyplomem studiów II stopnia student otrzymuje dyplom CIMA Diploma in Management Accounting i może posługiwać się tytułem CIMA Dip MA. 

Wszystkie egzaminy w Programie odbywają się w języku angielskim. Wymagany jest poziom co najmniej B2 (wyższy średnio zaawansowany wg. CEFR). Udział w Programie wiąże się z opłatą rejestracyjną i koniecznością pokrycia kosztów egzaminu zewnętrznego.

Jak się zarejestrować do programu CGMA na ALK?

1. Załóż i aktywuj swoje konto na stronie cimauczelnie.pl. 2. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz wymagane dokumenty. 3. Skontaktuj się z Koordynatorem programu i przekaż podpisane dokumentu pozwalające na weryfikację twojego wniosku

  • Link do dokumentów
  • Dokumenty mogą być wgrane poprzez stronę cimauczelnie.pl, składne bezpośrednio do Koordynatora programu, można także przesłać je na adres mkucharczyk@kozminski.edu.pl
  • Dokumenty przesyłane drogą mailową musza być podpisane elektronicznym podpisem zaufanym

4. Poczekaj na pozytywną weryfikację wniosku przez Koordynatora na Uczelni i AIPA & CIMA. 5. Zapoznaj się z dalszymi instrukcjami dotyczącymi rejestracji w AICPA & CIMA i uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

calendarz

Opłaty

Udział w Programie CGMA na Uczelni wiąże się z opłatą rejestracyjną, kosztem rocznej subskrypcji oraz opłatami za egzaminy zewnętrzne.

Opłaty związane z udziałem w Programie

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

dr Małgorzata Kucharczyk

Koordynator do spraw profesjonalnych akredytacji z zakresu rachunkowości, Starszy Wykładowca

Katedra Rachunkowości, pokój C/13; mkucharczyk@kozminski.edu.pl

Informacja o dyżurach umieszczona na stronie WU

Małgorzata Kucharczyk jest starszym wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. Od roku 1999 pracuje w Katedrze Rachunkowości, gdzie prowadzi zajęcia z rachunkowości finansowej (różne poziomy), rewizji finansowej oraz rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Jest współautorem oraz redaktorem podręczników akademickich

  • Przetwarzanie informacji księgowych oraz Arkusz roboczy [w:] Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D. [red.], Warszawa, WSPiZ, 2004  
  • Kucharczyk M., Dobija D. [red.] (2014), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Warszawa, Wolters Kluwer Business

Małgorzata Kucharczyk jest doktorem ekonomii. Jej praca doktorska - „Model rachunkowości rodzinnych gospodarstw rolnych” - dotyczyła rachunkowości rodzinnych jednostek gospodarczych. Prowadzi badania z zakresu rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwa oraz procesów standaryzacji rachunkowości. Autor publikacji z zakresu rachunkowości (wykaz na stronie: https://www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/wyszukiwarka-pracownikow/wizytowka/?id=313)

W latach 2012 - 2019 była członkiem Rady do spraw programów na kierunku Finanse i Rachunkowość. W latach 2017 - 2018 była koordynatorem studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość. Od roku 2017 jest koordynatorem do spraw profesjonalnych akredytacji z zakresu rachunkowości.

CIMA Poland