Szkolenia dla firm – indywidualne podejście

Szkolenia dla firm – indywidualne podejście

Szkolenia dla firm – indywidualne podejście

Szkolenia dla firm

Dla naszych klientów realizujemy zamknięte szkolenia „in company”. Wspólnie z trenerami, z uwzględnieniem potrzeb firmy, przygotowujemy zakres i program szkolenia. Nasi wykładowcy i trenerzy poza pracą dydaktyczno-naukową posiadają duże doświadczenie praktyczne z wielu branż, dzięki pracy w korporacjach globalnych oraz firmach konsultingowych. 

Są zatem w stanie podczas szkolenia czerpać jednocześnie ze swojego praktycznego doświadczenia oraz pracy naukowej, aby wytłumaczyć uczestnikom zarówno techniki i podstawy ich działania, jak i pracować na postawach i zachowaniach, ilustrując je przykładami z życia. 

Zajęcia prowadzone są w formie intensywnych warsztatów opartych na nowoczesnej metodologii pracy z grupą, wykorzystującej wiele skutecznych technik rozwijających kompetencje i doskonalących umiejętności. 

Zarówno treści merytoryczne, jak i metodyka szkolenia są każdorazowo dostosowywane do omawianych zagadnień i problemów. Dzięki temu implementujemy rozwiązania biznesowe, które w sposób optymalny stapiają się z potrzebami organizacji. Doświadczenie trenerów gwarantuje uczestnikom wysoką dynamikę szkolenia, interaktywny sposób przekazu wiedzy teoretycznej i praktycznej, żywą reakcję na zgłaszane problemy czy sugestie, charakter warsztatowy i twórczy.  Szkolenia mogą odbywać się w Warszawie – na teranie uczelni lub w innym, ustalonym miejscu na terenie kraju.  

Szkolenia dla firm

Jeśli chcesz otrzymać indywidualną ofertę, skontaktuj się z nami

Klaudia Fatah
Dyrektor ds. Programów Rozwojowych
Klaudia Fatah
Specjalista ds. Programów Rozwojowych
Aleksandra Młotkowska