Konferencje - nauka

konferencje

Konferencje

 

 

Każdego roku odbywają się u nas prestiżowe konferencje o zasięgu międzynarodowym. Dla lepszego zobrazowania ich rangi i znaczenia, poniżej przedstawiamy niektóre z nich :

Niemal 200 uczestników z kilkudziesięciu krajów miało sposobność wysłuchania lub wygłoszenia referatów, wymiany doświadczeń i poznania najbardziej aktualnych trendów w projektowaniu gier edukacyjnych. W trakcie pięciu dni konferencji zostało zrealizowanych kilka równoległych ścieżek prezentujących zagadnienia związane z projektowaniem i badaniem efektywności gier symulacyjnych, grywalizacji i przyswajania wiedzy wspomaganego różnymi aplikacjami. Badacze zaprezentowali m.in. projekty społeczne, gry miejskie uczące dbałości o ekologię, preferowania transportu publicznego, symulacje biznesowe, gry wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych oraz liczne projekty edukacyjne z powodzeniem stosowane w trakcie zajęć uniwersyteckich.

Było to wydarzenie skupiające zarówno najwybitniejszych naukowców, jak i czołowych praktyków biznesu z dziedziny logistyki i zarządzania operacjami łańcucha dostaw. Konferencja stworzyła możliwość promowania badań prowadzonych w Polsce w międzynarodowych czasopismach z listy filadelfijskiej. Skala oddziaływania konferencji na poziom upowszechniania nauki jest również międzynarodowa - artykuły zaprezentowane podczas konferencji zostały opublikowane w czasopismach Journal of Business Logistics (JBL) oraz w International Journal of Logistics Management (IJLM), a także w czasopismach z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji: https://www.kozminski.edu.pl/ers2019/

EFMD (European Foundation for Management Development) jest międzynarodową organizacją  zrzeszającą ponad 800 organizacji i instytucji ze środowisk naukowych, biznesowych oraz administracji publicznej z ponad 80 krajów. Jest uznanym na całym świecie organem przyznającym akredytacje będące dowodem jakości edukacji z zakresu zarządzania i biznesu.

W 2001 roku po raz pierwszy współorganizowaliśmy konferencję  EFMD. Jej ideą jest dzielenie się nowymi pomysłami i wymiana doświadczeń i praktyk pomiędzy wszystkimi podmiotami związanymi z edukacją i ciągłe podwyższanie jakości zarządzania. W październiku 2018 roku wydarzenie to po raz drugi odbyło się w naszej uczelni. Tym razem było poświęcone sytuacji geopolitycznej i jej wpływowi na rozwój i zarządzanie w edukacji. Tematem głównym był rozwój szkolnictwa wyższego poprzez  wprowadzanie i zastosowanie nowoczesnych technologii.

Więcej informacji: https://events.efmdglobal.org/events/2018-efmd-gn-central-eastern-europe-annual-conference/)

Międzynarodowa konferencja EURAM (The European Academy of Management), zorganizowana po raz pierwszy w Polsce. Nasza uczelnia, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i środowiska naukowego, zaangażowała się w organizację przedsięwzięcia, którego celem była wymiana wzajemnych doświadczeń w obszarze szeroko rozumianego zarządzania.

Podczas konferencji dyskutowano o funkcjonowaniu organizacji w sytuacji niepewności , stawiając pytania m.in. o: kluczowe zasoby potrzebne organizacji , przywództwo, edukację pracowników, przezwyciężanie ograniczeń w organizacjach. Gościliśmy ponad 900 uczestników samego wydarzenia i jednocześnie kilkakrotnie więcej odbiorców publikacji i przekazów internetowych, które powstały w efekcie prowadzonych debat. Oprócz trwających cztery dni sesji naukowych, odbyło się również dwudniowe Doctoral Colloquium, które zgromadziło prawie 100 przyszłych doktorantów.

Więcej informacji: http://www.euram-online.org/euram-15.html

Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez naszą uczelnię wspólnie z ASTP (The Association of European Science and Technology Transfer Professionals) oraz Urząd Miasta st. Warszawy.

ASTP Proton jest europejskim odpowiednikiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii w Polsce i co roku organizuje konferencje dla profesjonalnych organizacji transferu wiedzy i technologii. Jej celem jest wymiana doświadczeń w zakresie polityki dotyczącej transferu technologii. Konferencja była po raz pierwszy zorganizowana w Polsce. Wzięło w niej udział ponad 120 uczestników z całej Europy.

Więcej informacji: https://www.astp4kt.eu/resource-center/conference-presentations/fall-meeting-presentations/

 

Zapraszamy do współpracy:

alk
Menadżer ds. konferencji i seminariów
mgr Wanda Widziszewska