Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

 

 

Projekt „Dostępna-otwarta-kreatywna”

Nasza Akademia realizowała projekt „Dostępna-otwarta-kreatywna. ALK uczelnią równych szans”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. Instytucją pośredniczącą w przedsięwzięciu był NCBiR. 

Projekt był realizowany od stycznia 2021 przez 34 miesiące w ramach konkursu Uczelnia Dostępna, a jego celem jest  zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do oferty kształcenia oraz możliwości udziału w życiu akademickim. 

Projekt umożliwił ustalenie niezbędnych potrzeb studentów, a następnie przygotowanie planu ich wspierania – zapewnienie opieki studentom podczas procesu dydaktycznego od początku ich studiów. Umożliwił również współpracę ze specjalistami w wielu dziedzinach, m.in. zapewnienie wsparcia psychologicznego dla społeczności akademickiej – nie tylko studentów, ale i pracowników.

alk

Akademia Leona Koźmińskiego od dawna kładzie ogromny nacisk na problematykę etyki w biznesie, a także zrównoważonego rozwoju. Uczelnia, jako jedyna w Polsce i jedna z 30 szkół biznesowych na świecie, została wyróżniona w pierwszej edycji Positive Impact Rating for Business School. Ranking został ogłoszony w styczniu 2020, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Od tego czasu jesteśmy corocznie obecni w zestawieniu PIR. W 2022 r. awansowaliśmy do grupy transforming schools, czyli uczelni konsekwentnie przekształcających całą swoją politykę i sposób kształcenia pod kątem ochrony planety i jej mieszkańców (IV poziom). 

Nasze wartości wyrażone w 6 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs):

1
Inkluzywna edukacja wysokiej jakości i wsparcie dla uczenia się przez całe życie dla każdego.
2
Równość szans dla kobiet i dziewcząt we wszystkich obszarach życia społecznego.
3
Wspieranie inkluzywnego, zrównoważonego i sprzyjającego innowacjom przemysłu.
4
Uczynienie środowiska życia człowieka, w tym miast, miejscami bezpiecznymi dla życia, zdrowia i pracy ludzkiej.
5
Dostarczanie pozytywnych wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
6
Zapewnienie środków do wdrażania i ożywienia globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy częścią:

W trosce o środowisko

Nie tylko podejmujemy proekologiczne działania, ale także edukujemy, przekonując, że ważne są nawet drobne zmiany i inicjatywy. Szukamy wspólnie z naszymi studentami i pracownikami nowych obszarów, by być bardziej EKOZMINSKI.

Do tej pory:

 • Dokonaliśmy termomodernizacji całego kampusu, dzięki czemu zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej, a w efekcie emisja dwutlenku węgla.
 • Posiadamy inteligentny system zarządzania oświetleniem oraz system wewnętrznej cyrkulacji powietrza.
 • Korzystamy z ekologicznych rozwiązań w zakresie energii – paneli fotowoltaicznych i źródeł wiatrowych.
 • Ograniczyliśmy zużycie papieru, wprowadzając egzaminy w formie elektronicznej, (oszczędność papieru na poziomie 31%) oraz automatyczny dwustronny druk dokumentów. Używamy także certyfikowanego ekologicznego papieru Ecolabel®.
 • Segregujemy śmieci – mamy w wielu miejscach ustawione pojemniki na papier, plastik i szkło, a także na zużyte baterie..
 • Całkowicie zrezygnowaliśmy z plastikowych butelek i kubków na terenie kampusu. Wprowadziliśmy za to papierowe kubki wielokrotnego użytku. W ramach akcji Zero Waste w barach i kafeteriach nie używamy plastikowych sztućców i pojemników.
 • W pomieszczeniach socjalnych oraz korytarzach znajdują się saturatory podłączone do wodociągu miejskiego, dostarczającego czystą i dobrej jakości wodę..
 • Na naszym dachu mieszczą się miejskie ule, które zostały zasiedlone w 2022 r.

 

EKOZMINSKI

Tereny zielone i transport

Akademia znajduje się na obszarze Natura 2000, co również zobowiązuje nas do przestrzegania określonych norm i zasad. Chcemy, aby nasz kampus nie tylko dobrze wyglądał, ale także był przyjazny dla środowiska i wszystkich stworzeń w nim żyjących. W porozumieniu z władzami dzielnicy Praga Południe stare, schorowane i zagrażające bezpieczeństwu drzewa zostały zastąpione młodymi. Zainstalowaliśmy też budki i karmniki dla ptaków.

Zachęcamy naszych studentów i pracowników do korzystania z transportu publicznego. By im to ułatwić, na uczelni zostały zamontowane tablice z rozkładem jazdy tramwajów i autobusów.

Przy uczelni mieści się stacja elektrycznych hulajnóg. Dla osób chcących dojeżdżać własnymi rowerami postawiliśmy na parkingu specjalną wiatę.

Mamy stację ładowania samochodów elektrycznych (4 stanowiska).

parking

Wspieramy biznes w zmianie

Od wielu lat przygotowujemy Ranking Odpowiedzialnych Firm, publikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Corocznie zmieniana ankieta motywuje menedżerów największych firm w Polsce do wprowadzania ambitnych, innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rankingowi towarzyszy od 2019 r. Raport i lista wyróżnionych startupów pozytywnego wpływu. 

 

Doświadczenia pokazały, że:

Rozwój przedsiębiorstw nie musi istotnie naruszać stanu środowiska, a nawet może przyczyniać się do pozytywnych zmian.

Tworzenie realnej alternatywy dla dotychczasowego stylu uprawiania biznesu zaczyna być wyraźnie dostrzegalne. 

W ramach odpowiedzialnej innowacyjności szybko rozwija się na rynku nowy sektor przedsiębiorczości – startupy pozytywnego wpływu.

Coraz więcej firm w Polsce ma już usystematyzowane podejście do zrównoważonego rozwoju, przyjazną dla klimatu ofertę produktową i odpowiednie polityki w różnych obszarach zarządzania, takich jak różnorodność czy odpowiedzialność w łańcuchu dostaw.

Dowiedz się więcej TUTAJ

 

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2023

Pomagamy

Od lat nasza społeczność angażuje się w liczne akcje charytatywne, pomagając tym, którzy są w wyjątkowych sytuacjach – na ogół trudnych i bolesnych.

 • Wspieramy materialnie i mentalnie osoby potrzebujące, niezamożne, chore, wychowujące samotnie dzieci.
 • Współpracujemy z Domem Dziecka w Zamościu i Domem Samotnej Matki na warszawskiej Białołęce, dokonujemy potrzebnych inwestycji i napraw, zakupów żywności i kosmetyków.
 • Od wielu lat bierzemy udział w akcji Wymarzony Prezent, spełniając prośby do Świętego Mikołaja dzieci z domów dziecka i rodzin z ubogich rejonów Polski, 
  • Organizujemy świąteczne zbiórki żywności dla Przytuliska dla Zwierząt w Zielonce.
  • Wspieramy Turniej Smile Donors.

   

Pakowanie prezentów w akcji Wymarzony Prezent