BACHELOR IN MANAGEMENT

Bachelor in Management

Poziom
Studia I stopnia
Czas trwania
3 lata
Język
EN
Uzyskany tytuł
Licencjat
Tryb
Tryb stacjonarny
Broszura
Kontakt
Adam Miziołek
Starszy specjalista ds. studentów zagranicznych
Adam Miziołek

O kierunku

Podstawowe informacje

Program Bachelor in Management przeznaczony jest dla osób, które planują swoją karierę w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości na międzynarodowym rynku. Studenci uzyskują solidne podstawy w zakresie zarządzania i innych dziedzin pokrewnych, takich jak finanse, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, które są niezbędne, by sprostać wyzwaniom współczesnego świata i wykorzystać oferowane przezeń możliwości.

Nasi studenci już po kilku miesiącach nauki, codziennych zajęć i ćwiczeń, nabywają biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim (w tym angielskim biznesowym).

Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z zarządzania prowadzonego w języku angielskim, który również zawiera informację o zakresie ukończonych studiów.

Dołącz do specjalnej grupy dla kandydatów na Facebooku TUTAJ.

Bachelor in Management - struktura - choose your own path - horizont _06.png

Atuty kierunku

1
5 dostępnych zakresów

Wybierz studia z zakresu Entrepreneurship, Marketing, International Management, HoReCa (hotel, restauracja, gastronomia) lub Digital Society & New Media. Każdy zakres studiów oferuje swoim uczestnikom możliwość zdobycia głębszej wiedzy i dopracowania umiejętności w określonych obszarach zarządzania, niezbędnych do skutecznego stawienia czoła licznym wyzwaniom przy realizacji międzynarodowej kariery zawodowej.

 

2
Program Double Degree

Weź udział w programie studiów typu double-degree w jednej z naszych 4 partnerskich uczelni i zdobądź dwa dyplomy podczas studiów!

3
Mobility Window 

Weź udział w wymianie międzynarodowej podczas Mobility Window w 5. semestrze i nie martw się o różnice programowe.

4
Naucz się najlepszego know-how, aby rozpocząć swoją karierę zawodową

Studenci naszej uczelni zdobywają wszechstronną wiedzę, umiejętności praktyczne i narzędzia analityczne potrzebne do stworzenia udanego przedsiębiorstwa lub skutecznego funkcjonowania w charakterze menedżera.

Programy Double Degree

W trakcie toku studiów student kierunku Bachelor in Management ma możliwość wyjazdu na drugim roku do naszej uczelni partnerskiej na tzw. program double degree, dzięki któremu otrzyma nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale również naszej partnerskiej uczelni!

Kliknij w logo uczelni partnerskiej, aby dowiedzieć się więcej na temat uczelni, która Cię interesuje.

Programy Double Degree w ramach kierunku Bachelor in Management:

Obejrzyj krótkie wideo dotyczące kierunku

Słowo od Dziekana i Prodziekana kierunku

Prof. Mariola Ciszewska-Mlinaric
prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Bachelor in Management to unikalny, interdyscyplinarny, anglojęzyczny program, łączący w sobie intensywny wgląd w dziedzinę zarządzania, z możliwością stworzenia własnej, spersonalizowanej ścieżki edukacyjnej, poprzez możliwość realizacji pięciu unikatowych zakresów w ramach programu studiów.

Zacznij tworzyć swoją globalną sieć kontaktów poprzez interakcję i integrację z rówieśnikami reprezentującymi 80 krajów z całego świata. Edukacja w międzynarodowej uczelni, jaką jest ALK, rozwinie Twoje umiejętności komunikacji międzykulturowej oraz odpowiednio przygotuje Cię do podejmowania wyzwań charakterystycznych dla pracy w środowisku biznesowym.

Mam nadzieję, że spotkamy się z Wami w październiku na programie Bachelor in Management!

Serdecznie zapraszam!

Prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič
Dziekan Kolegium Zarządzania

Krzysztof Chmielewski
dr Krzysztof Chmielewski

Warto zaznaczyć, że międzynarodowe doświadczenie jest w obecnych czasach kluczowym czynnikiem wyróżniającym kandydata w procesie rekrutacyjnym w międzynarodowych firmach. Dlatego też gorąco zachęcamy naszych studentów do odwiedzenia jednej z ponad 200 uczelni partnerskich ALK w ramach wymiany w trakcie piątego semestru podczas tzw. "Mobility Window".

Poza tym masz możliwość  zrealizowania części studiów zagranicą i uzyskania dwóch dyplomów renomowanych uczelni, wybierając jedną z opcji Double Degree, które ALK stworzyła ze swoimi instytucjami partnerskimi we Francji, Irlandii, Niemczech lub Brazylii.

Oprócz możliwości doskonalenia języka angielskiego w trakcie studiów oferujemy również szeroki wybór języków obcych takich jak: chiński, francuski, niemiecki, portugalski lub hiszpański.

Zgodnie z misją ALK, wspieramy naszych studentów, aby realizowali się nie tylko w biznesie lub społeczeństwie, ale także mieli realny, pozytywny wpływ na ich rozwój.

Mam nadzieję, że już niebawem się zobaczymy na zajęciach!

dr Krzysztof Chmielewski

Prodziekan Kolegium Zarządzania

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu, pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej
 • specyfiki funkcjonowania rodzinnych przedsiębiorstw, a także przygotowania do sukcesji w firmie rodzinnej
 • transakcji eksportowych, a także zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych
 • sposobów pozyskania klienta oraz kształtowania z nim relacji
 • tworzenia i realizowania strategii marketingowych, badań marketingowych czy prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem Internetu
 • zasad i specyfiki wykorzystania marketingu w działaniach organizacji na rynkach zagranicznych
 • wykorzystania zarówno w biznesie, jak i w innych przedsięwzięciach narzędzi, metod i technik marketingowych
 • zarządzania międzynarodowego i międzykulturowego
 • wpływu kultury na funkcjonowanie organizacji
 • stosowania teorii zarządzania w różnych kontekstach kulturowych

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie w języku angielskim można podjąć pracę:

 • w międzynarodowych firmach, w których jest wymagana biegła znajomość biznesowego języka angielskiego oraz umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
 • w firmach krajowych i zagranicznych, międzynarodowych korporacjach - w biurach marketingu, reklamy, public relations
 • w pionie zarządzania zasobami ludźmi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • w agencjach konsultingowych lub we własnej firmie doradzającej w zakresie strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, marketingu, w tym e-marketingu, oraz zarządzania ludźmi.
 • w oddziałach firm zagranicznych w Polsce
 • w każdym przedsiębiorstwie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju rynków zagranicznych
 • w instytucjach administracji oraz organizacjach pozarządowych jako specjalista ds. współpracy zagranicznej
 • we własnym przedsiębiorstwie współpracującym z partnerami zagranicznymi lub wchodzącym na międzynarodowe rynki

Struktura programu

Wybierz spośród 5 unikatowych akresów studiów

Wybrane przedmioty:

 • Principles of Management

 • Principles of Psychology

 • Microeconomics

 • Strategic Management

 • Introduction to International Management

 • Project Management

 • HR Management

 • Principles of Macroeconomics

 • Principles of Marketing

 • Negotiations

 • Sustainable Development

 • Principles of Entrepreneurship

 • Business Plan

 • Qualitative Research

 • Corporate and Business Law

 • Management Business Games

 • Interpersonal Communication

 • Report Writing & Presentation Skills

 • Computer Science

 • Ethics in Business

 • Principles of Law

 • Quantitative Methods

 • Critical Thinking

 • Organizational Studies

 • Managerial Statistics

 • Principles of Finance

 • Preparing Financial Statements

 • Managerial Accounting

 • Corporate Finance

 • European Union Functioning

 • Business English for LCCI

 • Foreign language II - German/Polish/Spanish/Chinese/French/Portuguese

 • Sports

 • Elective Courses

 • Bachelor Seminar

 • Internship

Twins_illustration

Organizacja zajęć

Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Społeczność

Opinia studentów i absolwentów

Zhanarbek Omurbekov
Zhanarbek Omurbekov

One of the most important parts of each university is an academic staff. The Kozminski University definitely has that advantage. Well-experienced and highly qualified lecturers always tend to conduct the theory with practical background, which is really crucial for students who are at the beginning of their career ladder. The excellent educational facilities of our university are very useful for constantly developing. Also, the location in Warsaw city gives lots of awesome benefits for a person who likes diversity.

Rekrutacja

Zasady naboru

Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:00 (poniedziałek - piątek). Istnieje możliwość umówienia się z nami indywidualnie rezerwując termin pod linkiem. Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech dowolnych przedmiotów, wybranych przez kandydata spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.  

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:    

 • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego;

 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne;  

 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty kwalifikacyjne;  

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne.      Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 350 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc.  

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • tłumaczenie świadectwa na język polski lub angielski, dokonane przez tłumacza przysięgłego
 • legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa uzyskanego za granicą (w ciągu pierwszego semestru) – nie dotyczy matur IB, EB,  oraz matur z krajów UE, EEFTA, OECD, Chin, Ukrainy i Białorusi Więcej informacji
 • 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
 • certyfikat potwierdzający znajomość j. angielskiego:
  • FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT wydane przez University of Cambridge
  • IELTS  (>= 6.0 punktów, poziom akademicki)
  • TOEFL iBT (>=87 punktów)
  • TOEIC (>= 700 punktów z testu)
  • LCCI (English for Business poziom 2, 3, lub 4)
  • FTBE (Foundation Certificate for Teachers of Business English)
  • TELC (B2 Certificate in English)
  • London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5

Kandydaci, którzy ukończyli edukację w języku angielskim w jednym z krajów UE, Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, zdali maturę EB lub IB albo uzyskali wynik co najmniej 95% na poziomie podstawowym lub 80% na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego na egzaminie maturalnym, mogą zostać zwolnieni z wymogu złożenia certyfikatu znajomości języka angielskiego.

Dodatkowe Informacje

Czesne powinno być przelane na indywidualne konto studenckie, które jest przypisane i wysłane do studenta wraz z decyzją o przyjęciu.

W przypadku wiz, zakwaterowania i innych codziennych spraw prosimy o kontakt z naszym Centrum Wsparcia i Obsługi Studenta: studentsupport@kozminski.edu.pl.

Świadectwa uzyskane za granicą (za wyjątkiem matur IB, EB, matur a krajów UE, EEFTA, OECD, Chin, Ukrainy i Białorusi) podlegają obowiązkowi uzyskania legalizacji dokonanej w ambasadzie lub innej odpowiedzialnej za to instytucji w kraju otrzymania świadectwa, a także uzyskania uznania w Kuratorium Oświaty w Polsce (w ciągu pierwszego semestru).

Etapy rekrutacji
1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.   

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu.

5
Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty

Bachelor in Management - Opłaty
I rok II rok III rok
Płatność za semestr 12 500 PLN 13 150 PLN 13 800 PLN
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 520 PLN 5 x 2 650 PLN 5 x 2 780 PLN
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 85 zł.   Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:   PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  SWIFT Code: PKOPPLPW  IBAN: PL 

Stypendia i ulgi

Atuty ponadprogramowe studiowania w ALK