Aston campus

Double Degree Bachelor in Finance & Accounting
with Aston University

O programie

Nasza Akademia podpisała umowę dotyczącą programu Financial Management z prestiżową brytyjską uczelnią Aston University, dzięki której nasi studenci będą mogli na trzecim roku studiować w Birmingham i w efekcie otrzymać nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale również naszej partnerskiej uczelni. Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów. Aston University znajduje się w samym sercu Birmingham, w Wielkiej Brytanii.

Birmingham jest jednym z najbardziej wielokulturowych miast w Wielkiej Brytanii oraz ma jedną z najmłodszych populacji w Europie. W mieście można znaleźć nieskończoną ilość sklepów, restauracji i ośrodków kultury. Główny dworzec kolejowy w Birmingham ma dogodne połączenia komunikacyjne z takimi miastami jak Londyn i Manchester oraz międzynarodowym lotniskiem w Birmingham.

Aston University znajduje się w rankingu World Top 50 pod względem poziomu umiędzynarodowienia (The Times Higher Education World University Rankings 2019), ze społecznością studentów z ponad 130 krajów. Aston oferuje szeroki zakres wsparcia dla studentów zagranicznych. W efekcie 90% studentów jest usatysfakcjonowanych z pobytu w tej uczelni (National Student Survey, 2019).

Uczelnia partnerska również posiada potrójną koronę akredytacyjną: EQUIS, AMBA i AACSB.

Studenci mogą aplikować na ten program po ukończeniu trzeciego semestru studiów Financial Management.

Aston1
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

  • profesjonalnego poruszania się w świecie finansów międzynarodowych
  • funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych i banków
  • wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na kondycję finansową międzynarodowych korporacji
  • mechanizmów rządzących międzynarodowymi rynkami finansowymi
  • analizy i interpretacji międzynarodowych rynków finansowych oraz struktury ich wzajemnych powiązań
  • analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomiczno-finansowych, a także wyjaśniania ich przyczyn i przewidywania skutków
  • prowadzenia własnej firmy
Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim można podjąć pracę:

  • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
  • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
  • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym
Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru
Olga Żochowska

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Financial Management. Następnie w trakcie trzeciego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Financial Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

Koordynator programów double degree:

Olga Żochowska