DD ISEG I stopien PL

ISEG Lisbon

Double Degree Bachelor in Finance & Accounting
with ISEG Lisbon

O programie

Nasza Akademia podpisała umowę dotyczącą programu Financial Management z prestiżową portugalską uczelnią Lisbon School of Economics & Management, dzięki której nasi studenci będą mogli na trzecim roku studiować w Lizbonie i w efekcie otrzymać nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale również naszej partnerskiej uczelni. Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów. Lisbon School of Economics & Management od początku swojego istnienia zawsze dążyła do zdobycia i utrzymania pozycji w czołówce portugalskich uczelni biznesowych,  m.in. poprzez tworzenie nowych kierunków, ciągłą aktualizację programów i doskonalenie metod nauczania. Dzięki swoim zespołom badawczym uczelnia odgrywa znaczącą rolę w poszerzeniu wiedzy w obszarach jej specjalizacji oraz w stosowaniu tej wiedzy w szerszym kontekście społecznym. ISEG dodatkowo wpływa na społeczność w swoim otoczeniu, doradzając i świadcząc inne usługi agencjom i organizacjom gospodarczym. Wymiana naukowa i kulturalna na poziomie krajowym i międzynarodowym także odgrywa ważną rolę w działaniach ISEG.

Studenci mogą aplikować na ten program po ukończeniu trzeciego semestru studiów Financial Management.

iseg1

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

  • profesjonalnego poruszania się w świecie finansów międzynarodowych
  • funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych i banków
  • wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na kondycję finansową międzynarodowych korporacji
  • mechanizmów rządzących międzynarodowymi rynkami finansowymi
  • analizy i interpretacji międzynarodowych rynków finansowych oraz struktury ich wzajemnych powiązań
  • analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomiczno-finansowych, a także wyjaśniania ich przyczyn i przewidywania skutków
  • prowadzenia własnej firmy

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim można podjąć pracę:

  • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
  • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
  • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Financial Management. Następnie w trakcie trzeciego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Financial Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów

Kalinowski DD
Koordynator programów double degree
Michał Kalinowski