Koźmiński MBA dla kadry IT 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 99 uczelni (mniej niż 1% szkół wyższych o profilu biznesowym), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

FILOZOFIA STUDIOWANIA MBA  

520 godzin zajęć = cztery semestry studiów to czas, który pozwoli Ci zrozumieć funkcjonowanie organizacji jako całości wraz z jej otoczeniem biznesowym. Poprowadzimy Cię od ekonomii i finansów poprzez strategię organizacji aż do tego, jak współpracować z ludźmi i budować relacje z partnerami biznesowymi.

Wszyscy rozpoczniecie naukę wspólnie na tzw. ogólnym programie menedżerskim (400 godzin lekcyjnych), niezależnie od wybranej specjalizacji.

Dopiero po semestrach, podczas których realizowany jest ogólny program menedżerski, kontynuujecie naukę na wybranym przez Ciecie semestrze specjalistycznym (HR, Cyfrowa Transformacja, FINANSE, IT, dla inżynierów, dla kadry medycznej, logistyka i łańcuch dostaw), na który składa się 120 godzin zajęć. W tym czasie będziecie doskonalić kompetencje zaprojektowane dla danej specjalności.

CZYTAJ WIĘCEJ

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

ADRESACI PROGRAMU 

Osoby pełniące funkcje menedżerskie, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru IT.

  • kadra kierownicza obszaru IT
  • osoby zajmuję się problematyką IT w mniejszych firmach
  • osoby zajmujący się bezpośrednio problematyką IT wszystkich szczebli w korporacjach
  • konsultanci i doradcy biznesu zainteresowani problematyką IT w firmie

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć.

ŚWIADECTWA I DYPLOMY 

Absolwenci studiów otrzymują:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration ze specjalizacją (np. MBA Finanse, MBA HR), które  zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016r. poz.2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

- dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego zawierający 3 najważniejsze akredytacje: AMBA, EQUIS, AACSB

 

 

REKOMENDACJA ABSOLWENTA PROGRAMU 

Studia Koźmiński MBA dla kadry IT są doskonałą opcją dla ludzi, którzy pracują w obszarze IT i pełnią, lub będą pełnili funkcje menedżerskie. Ten program to dobrze podany alfabet menedżerski i wiedza biznesowa pozwalająca zrozumieć świat biznesu zarówno wielkich korporacji, jak i małych przedsiębiorstw. 
Czemu Akademia Koźmińskiego? To miejsce gdzie można nie tylko pozyskać przydatną wiedzę, ale również zyskać świeże spojrzenie na wiele dziedzin swojej kariery. Co mnie osobiście urzekło, to bardzo ciekawie i profesjonalnie prowadzone wykłady, a także przyjazny klimat uczelni. To ważne, ponieważ studia są tak naprawdę inwestycją w siebie, łączącą się z prowadzoną karierą i życiem osobistym.
Dzięki wiedzy, narzędziom i kontaktom pozyskanym na studiach w Akademii Koźmińskiego nie tylko lepiej zrozumiałem prawa rządzące korporacjami i światem IT, ale również zacząłem działać przedsiębiorczo na własną rękę i uruchomiłem startup internetowy.

Tomasz Zienkiewicz

Dyrektor programu R&D, TP S.A.

CEO, Benefi.pl

ZOBACZ JAK WYGLĄDA OBRONA PROJEKTU DORADCZEGO I UROCZYSTA GRADUACJA 

UROCZYSTA GRADUACJA 

Kontakt: 
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Starszy doradca edukacyjny


Kontakt: 
Izabela Obszańska

Doradca edukacyjny