Przykłady GMAT

Test typu GMAT

Zobacz przykładowe pytania

O teście

Graduate Management Admission Test (GMAT) to test komputerowy, adaptacyjny, oceniający niektóre umiejętności analityczne i ilościowe. Test przeprowadzany w naszej Uczelni, jako kwalifikacja na studia MBA, nie jest pełnym testem GMAT. Składa się z dwóch części: "Data Sufficiency" i "Problem Solving", a każda z nich zawiera 20 pytań jednokrotnego wyboru. Podczas testu nie używamy kalkulatorów.

Zobacz krótki opis poszczególnych części:

Data Sufficiency | Użyteczność danych

Test składa się z pytań i przypisanych do nich dwóch stwierdzeń. Zadaniem osoby wypełniającej test jest podjęcie decyzji, czy zaprezentowane stwierdzenia są wystarczające, aby udzielić odpowiedzi na pytanie. Sprawdzamy, czy potrafisz szybko zidentyfikować poziom informacji potrzebny do rozwiązania problemu oraz rozsądnie i z rozmysłem wyeliminować nieistotne dane.

Problem Solving |Rozwiązywanie problemów

Standardowy test jednokrotnego wyboru. Do każdego pytania zaprezentowanych jest pięć możliwych odpowiedzi. W pytaniach wykorzystywane są zagadnienia matematyczne na poziomie szkolnym oraz bardziej skomplikowane koncepcje matematyczne, pozwalające sprawdzić umiejętność krytycznego myślenia.

W jakim języku odbywa się test?

  • Studia MBA – w j. polskim
  • Studia Executive MBA  - 80 % w j.polskim | 20 % w j.angielskim
  • Studia Executive MBA in English – w j. angielskim
Rankingi

Najbliższy termin testu

Najbliższy test typu GMAT odbędzie się 24.09. 2024 | na terenie Uczelni, ul. Jagiellońska 57 w Warszawie. Test rozpocznie się o godz. 11.00, potrwa dwie godziny. Po teście, o godz. 13.15 odbędzie się drugi etap kwalifikacji na studia - rozmowa kwalifikacyjna.

MBA IT

Problem Solving | Rozwiązywanie problemów

INSTRUKCJA Poniższe zadania dotyczą elementarnych zagadnień logicznych i matematycznych. Do każdego  zadania  dołączono  5  odpowiedzi,  lecz  tylko  JEDNA  jest  prawidłowa. 

PRZYKŁAD

W ciągu ośmiu miesięcy Jan zaoszczędził  35 200 zł. Ile średnio pieniędzy miesięcznie udawało się Janowi zaoszczędzić ?

 A) 4100 | B) 4350 | C) 4400 | D) 4600 E) 4900

Rozwiązanie:  Na osiem miesięcy oszczędzania przypada kwota 35 200 czyli na miesiąc: 35 200 : 8 = 4400 zł. Prawidłową odpowiedzią jest C.

Pytanie 1

1)  Stosunek długości krawędzi sześcianu A, do długości krawędzi sześcianu B wynosi 2:1. Jaki jest stosunek sumy pól powierzchni ścian bocznych sześcianu A do sumy pól powierzchni ścian bocznych sześcianu B ?

A) 1:2 | B) 2:1 | C) 3:1 | D) 4:1 | E)  8:1

Poprawna odpowiedź:  D

Pytanie 2

Jan ma wystarczającą ilość pieniędzy, aby zakupić 45 żetonów. Gdyby każdy żeton kosztował o 10 gr mniej Jan mógłby kupić o 5 żetonów więcej. Jaką sumę pieniędzy Jan przeznaczył na zakup żetonów ?

A)   100 zł | B)   50 zł  | C)   45 zł | D)  40 zł | E)  30 zł

Poprawna odpowiedź:  C

Pytanie 3

Który z poniższych ciężarów nie może być odważony na wadze szalkowej przy użyciu następujących odważników: 1g, 4g, 7g, 10g ( każdego odważnika można użyć tylko raz )?

A) 13 g | B) 15 g | C) 17 g | D) 19 g | E) 21 g

Poprawna odpowiedź:  D

Pytanie 4

6)  The first 100 copies of a poster cost x cents each; after the first 100 copies have been made, extra copies cost x/4 cents each. How many cents will it cost to make 300 copies of a poster?

A) 100x | B) 150x |C)  200x  | D) 300x | E) 400x

Poprawna odpowiedź:  B

Pytanie 5

John weighs twice as much as Mark. Mark’s weight is 60% of Bob’s weight. David weighs 50% of Luke weight. Luke weighs 190% of John’s weight. Which of these 5 persons weighs the least?

A)   Bob | B)   David | C)   John | D)  Luke |E)  Mark

Poprawna odpowiedź:  E

Pytanie 6

If in 2006, 2007 and 2008 a worker received 10% more in salary each year than he did the previous year, how more did he receive in 2008 than in 2006?

A) 10% | B)  11% | C)  20% | D) 21% | E) 30%

Poprawna odpowiedź:  D

Pytanie 7

What is the maximum number of points of intersection of two circles which have unequal radius?   A) none | B) 1 | C) 2 | D) 3 | E) infinite   Poprawna odpowiedź:  C

Data Sufficiency | Użyteczność danych

INSTRUKCJA.

Prosimy  nie  szukać  rozwiązania  matematycznego  tych  zadań. Rysunki nie są wymiarowe!   W tej części testu każde zadanie uzupełnione jest dwiema informacjami oznaczonymi liczbami I i II. Należy podjąć decyzję czy informacje te są wystarczające, aby odpowiedzieć na postawione pytanie. Do wyboru jest pięć odpowiedzi:   A) wykorzystanie informacji I wystarcza do odpowiedzi na pytanie   B) wykorzystanie informacji II wystarcza do odpowiedzi na pytanie   C) obie informacje I i II razem pozwolą odpowiedzieć na pytanie   D) zarówno informacja I  jak i informacja  II niezależnie od siebie pozwalają odpowiedzieć na pytanie   E) obie informacje I i II  nie są wystarczające aby odpowiedzieć na pytanie

PRZYKŁAD

W trójkącie PQR jaka jest wartość kąta x ?  

I) PQ = PR    II) y = 40                                                                                                    

Rozwiązanie : Z informacji I wynika, że PQ = PR to znaczy że trójkąt ten jest równoramienny, czyli y = z. Wiadomo, że suma kątów trójkąta wynosi 180 0 , więc x + 2y = 180. Informacja I nie podaje miary kąta y, a więc informacja ta nie wystarcza , aby udzielić odpowiedzi. Informacja II sama w sobie, y = 40, nie pozwala na wnioskowanie o wartości innych kątów, więc nie wystarcza do odpowiedzi na pytanie. Jeśli jednak znamy obie informacje: I i II, to możemy znaleźć miarę kąta x. Prawidłową odpowiedzią jest C czyli obie informacje I i II razem pozwolą odpowiedzieć na pytanie.

Pytanie 1

1) Jaka jest odległość pomiędzy Paryżem a Warszawą ?   I) Samolot lecący z prędkością 750 km/h potrzebuje 3  1 / 2  godziny na przebycie tego dystansu. II) Samolot ten zużywa 12 litrów paliwa na 1km lotu.   Poprawna odpowiedź:  A czyli wykorzystanie informacji I wystarcza do odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 2

Który z czterech mężczyzn jest najwyższy ?   I) Jakub jest niższy od Stefana. II) Marek i Stefan są niżsi od Karola.   Poprawna odpowiedź:  C czyli obie informacje I i II razem pozwolą odpowiedzieć na pytanie.

Pytanie 4

Przyjmując, że m i n są różne od zera, czy wynik działania m2n jest dodatni?

I)  m > 0 II) n > 0   Poprawna odpowiedź:  B czyli wykorzystanie informacji II wystarcza do odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 5

How much does Susan weigt?   I)   Susan and Virginia together weight 250 pounds. II)  Virginia weights twice as much as Susan.

Poprawna odpowiedź:  C czyli obie informacje I i II razem pozwolą odpowiedzieć na pytanie.

Pytanie 6

A rectangular field is 40 meters long. Find the area of the field.   I)  A fence around the entire boundary of the field is 140 meters long. II) The field is more than 20 meters wide.

Poprawna odpowiedź:  A czyli wykorzystanie informacji I wystarcza do odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 7

How far is from Ridenmad to Downhill?   I)   It is 230 miles from Ridenmad to Crossfake. II)  It is 380 miles from Crossfake to Downhill.    Poprawna odpowiedź:  E czyli obie informacje I i II  nie są wystarczające aby odpowiedzieć na pytanie.

Małgorzata Oświata
Masz pytania?
Małgorzata Oświata