Wesprzyj nas
Strona główna
Zarządzanie projektami z GFKM, studia podyplomowe zarządzanie projektami, project management studia podyplomowe

Zarządzanie projektami

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Głównym celem studiów jest przygotowanie naszych uczestników do skutecznego prowadzenia projektów z użyciem najlepszych znanych metod, praktyk i narzędzi.

Atuty kierunku

1
Grupy warsztatowe

Zajęcia w małych grupach – do 22 osób.

2
Warsztaty

Mieszana formuła zajęć – wykłady, ćwiczenia w grupach roboczych oraz indywidualne, omawianie case study, panele dyskusyjne, warsztaty.

3
Praktyczne techniki

Praktyczna forma studiów – różnorodne metody i techniki zarządzania oraz pracy w projektach.

4
Trenerzy – praktycy

Dostęp do praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym, szkoleniowym i doradczym.

5
Studenci

Ponad 1000 zadowolonych absolwentów studiów. 

6
Konsultacje

Możliwość przedyskutowania sytuacji z życia zawodowego uczestników studiów.

7
Program

Stałe doskonalenie programu studiów – wprowadzamy najnowsze i najskuteczniejsze praktyki zarządzania projektami. 

Adresaci studiów

 1. 1. Kierownicy projektów, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o metodach i narzędziach zarządzania projektami oraz wymienić się doświadczeniami z innymi praktykami
 2. 2. Początkujący kierownicy projektów lub osoby przygotowujące się do takiej roli.
 3. 3. Osoby niepełniące formalnej funkcji kierownika projektu, które organizują prace w projektach oraz zespołach i chcą podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.

 

 

figury

Kierownik studiów

Mariusz Kardać
Mariusz Kardaś

Trener i konsultant zarządzania projektami z 20-letnim doświadczeniem. Twórca autorskiego podejścia do zarządzania projektami AgileM® – połączenia filozofii i metod zwinnych (Agile) z Metodą Łańcucha Krytycznego oraz narzędziami tradycyjnymi. Usprawnia oraz wdraża Systemy Zarządzania Projektami w firmach. Prowadzi praktyczne warsztaty zarządzania projektami oraz buduje i zarządza programami wzrostu kompetencji kierowników projektów.

Współpracował z ponad 120 przedsiębiorstwami w Polsce. Ma także doświadczenie prowadzenia warsztatów szkoleniowych w Szwajcarii (Grupa Roche, Bazylea), Niemczech i Rumunii.

Od 2003 roku jest kierownikiem merytorycznym i wykładowcą na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami, realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego i GFKM. Ponadto jest wykładowcą na studiach Executive MBA GFKM: w Gdańsku, w Warszawie dla Business Centre Club, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Wcześniej pracował w branżach badań rynkowych i FMCG (Unilever) oraz zarządzał polskim oddziałem duńskiej spółki HJ Hansen Genvindingsindustri A/S, działającej w branży recyclingu.

Zakończył menedżerskie studia podyplomowe w Kopenhadze w ramach stypendium biznesowego Duńskiej Agencji Rozwoju Przemysłu i Handlu.

Posiada tytuł MBA (dyplom University of Strathclyde, Glasgow).

Członek Project Management Institute (PMI) i Stowarzyszenia Interim Managerów (SIM).

 Uczestnicy warsztatów Mariusza cenią jego profesjonalne przygotowanie i prowadzenie szkoleń. Mariusz skupia się na praktycznym aspekcie warsztatów oraz pracy zespołowej. Słuchacze doceniają jego wieloletnie doświadczenie jako trenera oraz praktyczne przykłady z życia. Mariusz wykorzystuje różnorodne metody i narzędzia w realizacji projektów, także w sposób niekonwencjonalny.

 Jako doradca jest zwolennikiem tzw. metody partycypacyjnej, czyli ścisłej współpracy z zespołem pracowników firmy. Jest zwolennikiem dostosowania standardów i procesów zarządzania projektami do specyfiki modelu biznesowego firmy.

Odpoczywa, grając w piłkę nożną. Interesuje się muzyką. Od kilkunastu lat tworzy tematyczne składanki muzyczne dla siebie i dla  znajomych. Interesuje się kulturą żydowską i jej wpływem na dzisiejsze relacje społeczne i gospodarcze w Polsce.

Co zyskujesz

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych nabędziesz praktyczne umiejętności z zakresu: 

 • Metodyka:

- jak dobierać klasyczne i zwinne metody realizacji do projektu,

- jak doskonalić zarządzanie projektami w sposób ciągły

 • Cykl życia:

- jak prawidłowo definiować założenia do projektu

- jak sprawnie realizować projekty

- jak monitorować postęp prac w projekcie

- jak zamykać projekt

 • Ludzie:

- jak motywować członków zespołu projektowego i wykonawców zadań nawet przy braku zależności służbowych lub pracy zdalnej

- jak skutecznie budować autorytet lidera i swoją pozycję w zespole projektowym

- jak aktywnie budować i rozwijać zespół (również rozproszony)

- jak umiejętnie radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi

 • Finanse:

- jak analizować opłacalność projektu

- jak planować i budżetować projekty

 • Narzędzia:

- jak wykorzystać oprogramowanie MS Project

- jakie zastosować techniki i narzędzia w zarządzanych projektach

 • Komunikacja:

- jak efektywnie prowadzić spotkania w projektach

- jak komunikować się z decydentami i zespołem projektowym

- jak zespołowo podejmować decyzje i rozwiązywać problemy

 •  

Perspektywa zawodowa

Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności pozwolą na kontynuację kariery zawodowej na stanowisku Kierownika Projektu. 

Kierownicy Projektów są poszukiwani na rynku pracy i jest to jeden z zawodów przyszłości. W publikacji Project Management Institute „Job Growth and Talent Gap 2017–2027” można przeczytać: „Na całym świecie istnieje coraz większa luka między potrzebami pracodawców w zakresie pozyskania pracowników posiadających umiejętności zarządzania projektami, a dostępnością specjalistów posiadających takie kompetencje.” 

Program

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI. DOSKONALENIE EFEKTYWNOŚCI WŁASNEJ

Czas trwania: 2 dni

 • Podejście do projektów i zarządzania projektami w organizacji
  • Trójkąt zarządzania projektem
  • Różne podejścia do różnych projektów (tradycyjne, adaptacyjne, ekstremalne)
  • Wdrożenie standardów projektowych do organizacji
  • Osoby zaangażowane w projekt (role, obowiązki, uprawnienia)
  • Poziom dojrzałości projektowej wg CMMI
 • Jak działa nasz mózg ? Neurobiologia, a efektywność pracy
 • Jak poradzić sobie z natłokiem prac ? Doskonalenie Efektywności Własnej (DEW)
  • Analiza własnych działań – macierz Eisenhowera, złodzieje czasu
  • Proces zarządzania zadaniami
  • Dobre i złe praktyki organizowania i wykonywania zadań
  • Jak sprawniej wykonywać zadania ? Techniki efektywnej pracy
  • Personal Kanban

 

METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Czas trwania: 3 dni

 • Cykl życia projektu (PLC) – adaptacyjne podejście do projektu
 • Przyrostowy sposób planowania i realizacji projektu oraz ciągłe doskonalenie
 • Definiowanie – ustalenie priorytetów wymagań i założeń biznesowych projektu
 • Skuteczne narzędzia zarządzania projektem: WBS, RACID, Planning Poker, CPM, CCM,
 • Prokrastynacja i wielozadaniowość – wrogowie efektywności prac projektowych
 • Proces planowania etapu projektu
 • Zarządzanie ryzykiem projektu i wprowadzanie zmian
 • Narzędzia monitorowania postępu prac
 • Efektywne zamknięcie projektu – wnioski z doświadczeń i celebrowanie sukcesu

 

TECHNIKI PRACY W ZESPOLE PROJEKTOWYM

Czas trwania: 2 dni

 • Rozwój umiejętności prezentacyjnych liderów projektów
 • Przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań zespołu projektowego pracującego w jednej lokalizacji, online, hybrydowo
 • Prezentowanie wyników prac projektowych, prezentacja i wizualizacja danych
 • Zespołowe procesy decyzyjne, błędy, ograniczenia, możliwości
 • Kolektywna inteligencja i warunki jej wykorzystania (od bezpieczeństwa psychologicznego do siły różnorodności)
 • Kreatywne generowanie rozwiązań w zarządzaniu projektami
 • Wykorzystanie wybranych technik kreatywnych w pracy zespołowej

 

CONTROLLING I ZARZĄDZANIE FINANSOWE PROJEKTÓW

Czas trwania: 2 dni

 • Prognozy – Plany - Budżety w zarządzaniu projektami
 • Budżet przepływów pieniężnych projektu
 • Procedury i formularze budżetowe
 • Separowanie, obliczanie odchyleń i ich analiza
 • Earned Value Management – monitorowanie budżetu i harmonogramu
 • Plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności w pełnym okresie trwałości
 • Parametry projektu - przepływy, czas, koszt kapitału, wartość rezydualna
 • Projektowanie i konstrukcja modelu finansowego przedsięwzięcia
 • Analiza przepływów pieniężnych
 • Narzędzia oceny efektywności finansowej

 

PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI.

BUDOWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI W PROJEKTACH

Czas trwania: 3 dni

 • Profil osobowościowo-kompetencyjny pomocny w kierowaniu zespołem projektowym
 • Skład zespołu a predyspozycje jego członków – elementy typologii psychologicznej
 • Budowanie zespołu projektowego, etapy jego dojrzałości oraz rola lidera na każdym z nich
 • Elastyczność w stylach przywództwa oraz determinanty ich świadomego wyboru
 • Zrozumienie faktycznych potrzeb członków zespołu i nasza odpowiedź
 • Zespół jako organizm – umiejętność wykorzystania efektu synergii
 • Motywowanie w praktyce kierowania zespołem projektowym (też w sytuacji braku zależności służbowej lub pracy zdalnej)
 • Sytuacje trudne w kierowaniu zespołem projektowym i narzędzia radzenia sobie z nimi (uczestnicy mają możliwość wskazania sytuacji z własnego doświadczenia)
 • Natura konfliktów oraz style zachowań w sytuacjach konfliktowych
 • Zachowania liderskie w obliczu konfliktów
 • Pułapki czyhające na lidera zespołu

 

BUDOWANIE RELACJI Z WYKORZYSTANIEM ASERTYWNOŚCI I TECHNIK WYWIERANIA WPŁYWU

Czas trwania: 2 dni

 • Siła różnorodności zachowań w zespole projektowym
  • Typy postaw i zachowań – plusy i minusy
  • Skuteczność komunikatów w typy postaw i zachowań
  • Twój typ zachowania a funkcja lidera projektu
 • Asertywność w praktyce
  • Dlaczego style asertywny się opłaca w życiu zawodowym?
  • Co można zyskać i co stracić komunikując się asertywnie, agresywnie czy biernie?
 • Zaangażowanie w prace projektu – kluczowe aspekty
  • 12 czynników zaangażowania według instytutu Gallupa
  • Techniki wywierania wpływu
 • Expose lidera projektu

 

ZWINNE METODY W PROWADZENIU PROJEKTÓW: SCRUM I KANBAN

Czas trwania: 3 dni

 • Wprowadzenie - co to jest Agile?
  • Czym jest skupienie na dostarczaniu wartości?
  • Agile to metoda, metodyka a może coś innego?
  • Jak to było na początku?... czyli nie o IT będzie.
  • Jakie są fundamenty zwinnego podejścia?
  • Realizować projekty zwinnie czy klasycznie?
 • Metoda Kanban w zarządzaniu projektami i zadaniami     
  • Kluczowe koncepcje w Metodzie Kanban.
  • Co o korzyściach z zastosowania Metody Kanban warto wiedzieć?
  • Czym są serwisy w Metodzie Kanban?
  • Jak zwizualizować przepływy pracy na różnych poziomach organizacji?
  • Jak ograniczać „złą wielozadaniowość” na każdym poziomie organizacji?
  • Jak aktywnie zarządzać przepływem pracy oraz usuwać blokady?
  • Z jakich metryk warto korzystać?
  • Pułapki Metody Kanban.
  • Wskazówki wdrożeniowe.
 • Metoda SCRUM w tworzeniu nowych produktów i usług   
  • Kluczowe koncepcje w Metodzie SCRUM.
  • Co o korzyściach z zastosowania Metody SCRUM warto wiedzieć?
  • Budowa zespołu SCRUM-owego – jakie role i odpowiedzialności?
  • Definiowanie wymagań – czym są persony i cechy produktu?
  • Jakie wydarzenia są wymagane w Metodzie SCRUM?
  • Retrospekcja – co zrobić by ta praktyka spełniała swoją rolę?
  • Pułapki metody SCRUM.
  • Wskazówki wdrożeniowe.
  • Kanban w SCRUM-ie, SCRUM w Kanban-ie? – czy i komu to potrzebne?
 • Sztuka prognozowania w projektach realizowanych iteracyjnie i przyrostowo
  • Terminy i koszty - prognozować czy nie prognozować?
  • Czym jest poinformowane zgadywanie?
  • Jak prognozować termin i koszt wykonania?
 • Zwinnie w większej skali – czy zwinne podejście w większych projektach jest rzeczywiście możliwe?

RACHUNKOWOŚĆ MENEDŻERSKA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Czas trwania: 2 dni

 • Podział kosztów w projektach
 • Sposoby opisu (dekretacji) dokumentów w projekcie
 • Konta księgowe, a wymiary zarządcze
 • Rachunek kosztów w zarządzaniu projektami
 • Rola marży w ocenie projektu
 • Zasady projekcji i prezentacji wyników finansowych generowanych przez projekt
 • Metody kalkulacji kosztów w projekcie
 • Analiza progu rentowności
 • Relacje koszt  - cena  - marża
 • Kalkulacje cenowe projektów
 • Activity Based Costing w zarządzaniu projektem

 

MS PROJECT aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami

Czas trwania: 2 dni

 • Zapoznanie się z programem i wpisywaniem informacji bazowych projektu
 • Stworzenie schematu sieciowego projektu
 • Zapisanie różnego rodzaju zasobów i przydzielanie zasobów do zadań
 • Wprowadzanie zmian do projektu i ich analiza
 • Wyznaczanie ścieżki krytycznej i zapisanie planu bazowego projektu
 • Techniki monitorowania postępu prac
 • Analiza widoków, tabel, raportów usprawniających kontrolę prac w projekcie
 • Symulacje realizacji projektów

 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 189 *  * jedna godzina dydaktyczna= 45 min.  

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Zajęcia trwają dwa semestry.   Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w sesjach dwu- i trzydniowych: 

 • w piątki w godz. 9.00 17.00 ( dotyczy trzech modułów) 

 • w soboty w godz. 9.00 17.00 

 • w niedziele w godz. 9.00 17.00 

Terminy zajęć

Już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Michał Kisza

Specjalizuje się w skutecznym przeprowadzaniu potrzebnych zmian w procesie realizacji - od pojedynczych projektów po całe programy, szczególnie w sytuacjach, gdzie jest niezwykle trudno ustalić szczegółowy plan działania, a sam proces realizacji projektu warto modyfikować w miarę postępów prac.  

Przez ostatnie 11 lat doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w obszarze projektów IT i firm technologicznych. Jako członek projektów doradczych dla firm spoza głównego obszaru swojej specjalizacji (firmy produkcyjne i usługowe) wykorzystuje głównie filozofię Agile. Doświadczenie szkoleniowe zdobywał natomiast, prowadząc przez ostatnie 5 lat ponad 100 komercyjnych szkoleń w ramach studiów podyplomowych z zarządzania projektami (m.in. w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Poznaniu, E&Y Academy of Business w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie czy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów) oraz dedykowanych programów szkoleniowych dla firm i instytucji, z którymi współpracował. 

Beata Bednarczyk

Specjalizuje się w szkoleniach z efektywnej komunikacji i zarządzania sobą w czasie. Duża część jej pracy zawodowej to również nowoczesne warsztaty z zakresu przywództwa zorientowanego na rezultaty, według koncepcji Stephena Drottera. 

Jako lider prowadziła długoterminowe i duże projekty. W ramach jednego z nich miała możliwość prowadzić szkolenie z zakresu komunikacji i zarządzania czasem oraz prowadzić indywidualne sesje coachingowe. Realizowała projekt dla PGNIG Obrót SA, którego celem był rozwój umiejętności trenerskich i coachingowych dla wyselekcjonowanej kadry menedżerskiej. Końcowy efekt był niezwykle satysfakcjonujący dla obu stron. 

Z wykształcenia jest magistrem marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Jest certyfikowanym facylitatorem i starszym konsultantem Leadership Performance Institute. Trener YAN System w Trans Cron Consulting Group Sp. z o.o. Jest akredytowanym coachem PCD szkoły Noble Manhattan oraz posiada akredytację MBTI i narzędzia coachingowego The Points of You oraz Run Biznesu. Ukończyła również studia podyplomowe Personnel and Training Management w Nottingham University, a na Politechnice Gdańskiej ukończyła podyplomowe studia dla menedżerów z socjologii zarządzania. 

Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami w Akademii Leona Koźmińskiego, na Profesjonalnym Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich oraz na Podyplomowych Studiach Menedżerskich GFKM. 

Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując m.in. dla: FM Logistic; GPEC; PKN ORLEN SA; WSK Rzeszów; PKP SA; ProCam Polska; Diverse; PGNiG Obrót: Energa Obrót SA; Energoprojekt; Lotos Petrobaltic; Orange. 

Co mówią o niej klienci? „Pani Beata, to charyzmatyczny lider, jednak podczas sesji coachingowych pokazywała, jak spojrzeć na sytuację z innej strony, pokazywała odpowiednie narzędzia i cierpliwie czekała, aż coachee dokona własnego wyboru. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to Pani Beata zarządzała programem o kluczowym znaczeniu dla naszej firmy”. 

Sławomir Lasota

Zajmuje się prowadzeniem działalności trenerskiej i konsultingowej – dzieląc się swoim doświadczeniem, projektuje i wdraża systemy budżetowania i kontroli kosztów w przedsiębiorstwach różnych branż. Specjalizuje się w zagadnieniach rachunkowości zarządczej oraz controllingu finansowego. 

Jest członkiem Zespołu Finanse Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Przez trzy lata, będąc zatrudnionym w Grupie LOTOS, przeprowadzał wdrożenie systemu controllingu. Jest także wykładowcą na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami prowadzonych przez GFKM wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz na Podyplomowych Studiach Master of Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Erasmus University Rotterdam School of Management. 

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Otto-Friedrich-Universität  w Bambergu, Niemcy. 

Michał Brzeziński

Specjalizuje się w obszarach, w których ma duże praktyczne doświadczenie, szeroko pojętych „miękkich” umiejętności menedżerskich: budowanie zespołu, motywowanie, komunikacja szefa, coaching, wystąpienia publiczne itp. Doświadczony specjalista z zagadnień umiejętności handlowych. Prowadzi treningi dla trenerów i coachów. Pracował jako menedżer procesu w polsko-francuskiej firmie branży poligraficznej oraz był dyrektorem generalnym na Polskę i prokurentem we włoskiej firmie branży tekstylnej. Od wielu lat również uczestniczy w projektach praktycznych jako doradca. Wykształcenie zdobył na studiach na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, organizowanych wspólnie z Université d’Auvergne w Clermont Ferrand. Prowadził zajęcia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej i w Warszawskiej Wyższej Szkole Turystyki Rekreacji. Prowadzi także zajęcia na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami organizowanych z Akademią Leona Koźmińskiego. Pracował przy projektach dla firm z różnych branż: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, Grupa ENERGA, Grupa LOTOS, Bank Millennium, mBank, Erbud, Pfleiderer, Animex, Doraco, MSW, Bank BPH, Nordea Bank Polska, Generali i wielu innych. Uczestnicy zajęć i szkoleń Michała cenią w nich przede wszystkim otwartą i spontaniczną atmosferę, przykłady z życia oraz wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania merytoryczne. Studenci doceniają „doskonały kontakt i swobodną, nienadętą atmosferę sprzyjającą pracy podczas zajęć” oraz profesjonalny i wysokospecjalistyczny poziom zajęć, o czym świadczą słowa: „Byłam na wielu szkoleniach z tego zakresu, mam doświadczenie praktyczne, wydawało mi się, że wiem wszystko. Teraz wiem, że się myliłam. Dziękuję.” Dużo czasu spędza z dziećmi (ma ich trójkę), wspierając ich rozwój sportowy (profesjonalna ścieżka w piłce nożnej i siatkówce), sam lubi sport, szczególnie grać w piłkę, biegać i jeździć rowerem. Lubi podróżować i spotykać ludzi.

Mariusz Kardać
Mariusz Kardaś

Specjalizuje się w obszarze zarządzania projektami.  Twórca autorskiego podejścia zarządzania projektami łączącego tradycyjne narzędzia z Metodą Łańcucha Krytycznego oraz metodą Agile. Usprawnia oraz wdraża Systemy Zarządzania Projektami w firmach. 
 

Pracował w branżach badań rynkowych i FMCG (menedżer w dziale marketingu Unilever) oraz zarządzał przez 5 lat polskim oddziałem duńskiej spółki HJ Hansen Genvindingsindustri A/S, działającej w branży recyclingu. Jest Kierownikiem Merytorycznym Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami, realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz GFKM. 
 

Współpracował z ponad 100 firmami w Polsce. Prowadził warsztaty szkoleniowe w Szwajcarii (Grupa Roche, Bazylea), Rosji (MBA) i Rumunii (Podyplomowe Studia Zarządzania Badaniami Klinicznymi). 
 

Jest absolwentem Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Niels Brock Copenhagen Business Centre w Kopenhadze w ramach stypendium biznesowego Duńskiej Agencji Rozwoju Przemysłu i Handlu. 

Posiada tytuł MBA (dyplom University of Strathclyde w Glasgow i GFKM). 
 

Prowadzi zajęcia z Zarządzania Projektami na Executive MBA w Gdańsku i Executive MBA dla Business Centre Club. 
 

Doświadczenie zdobywał, współpracując m.in. z: Dr Oetker, Energa Operator, Grupa ERBUD, Grupa Roche, Ikea Industry, Intel Technology Poland, Polkomtel, Kross SA, Lotos Oil, Lufthansa Systems Poland, Polfa Warszawa S.A., Polpharma, Remontowa Shipbuilding, SPX, SBB Energy, Zakłady Azotowe Puławy. 
 

Uczestnicy warsztatów cenią jego profesjonalne przygotowanie i prowadzenie szkoleń. Skupia się na praktycznym aspekcie warsztatów oraz pracy zespołowej. Słuchacze doceniają jego wieloletnie doświadczenie jako trenera oraz praktyczne przykłady z życia. Ma świetne pomysły na wykorzystanie na bieżąco nowo poznanych narzędzi w realnie istniejącym projekcie. Jako doradca jest zwolennikiem tzw. metody partycypacyjnej, czyli ścisłej współpracy z zespołem pracowników firmy. 

Tomasz Owczarek
Tomasz Owczarek

Psycholog, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładowca MBA we współpracy z GFKM, współpracował z Uniwersytetem SWPS w Sopocie, London Business School, Akademia Leona Koźmińskiego.
Moderator metody Design Thinking | Master inNudging” (Kopenhaga) | Propagator zwinnych metodyk zarządzania. Licencjonowany Coach ICC.

Absolwent kursu trenerskiego Polskiego Towarzystwo Psychologicznego oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej przy SWPS, Studium Terapii Schematów, Studium terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Terapii filozoficznej i innych. Prezes Stowarzyszenia „Szturchnij.pl - nauki o zachowaniu w zastosowaniu biznesowym i społecznym”.

Doktorant w obszarze przywództwa w zakresie psychologii zmiany, bezpieczeństwa psychologicznego, energii przywódczej (stworzenie i zaadoptowanie wybranych narzędzi badawczych).

Rodzaje prowadzonych działań rozwojowych: Szkolenia menedżerskie tj. Executive Coaching, Team Coaching.

Opinie studentów i absolwentów

alk
Jerzy Nowak

Studia zostały opracowane kompleksowo i w efekcie stanowią niezbędną podstawę teoretyczną dla kogokolwiek mającego cokolwiek wspólnego z jakimikolwiek projektami. Idealne dla przyszłych i świeżo awansowanych kierowników projektów, ale równie przydatne dla członków zespołów projektowych.  

Zajęcia prowadzone przez praktyków życia „projektowego” – przede wszystkim w formie warsztatów – dostarczają wyczerpującej wiedzy, sprawdzonych rozwiązań i – co ważne – zapadają w pamięć. Atmosfera na zajęciach bardzo dobra, bezproblemowa komunikacja z wykładowcami i przydatne materiały dydaktyczne. Wartością dodaną studiów jest udział w jednym miejscu tak wielu przedstawicieli różnych branż i sektorów gospodarki umożliwiając wymianę doświadczeń i spostrzeżeń.  

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba osób w grupie: 22.

Rekrutacja na edycje 81 i 82 trwa do 15 września 2024 r. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024r.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie każdego z przedmiotów oraz przygotowanie projektu indywidualnego w formie pisemnej (zastosowanie wiedzy i umiejętności w rzeczywistych projektach realizowanych w firmach i organizacjach studentów).

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego**  

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Malwina Siek

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 5300 zł każda ) 10600 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4770 zł każda) 9540 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 10100 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl