dr hab. Paweł Mielcarz

Katedra Finansów
Profesor nadzwyczajny

Prof ALK dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W czasie pracy w ALK pracował również na innych stanowiskach zarządczych, m.in. jak członek Komitetu Finansowego, czy wicedyrektor Kolegium Finansów i Zarządzania odpowiadającego za rozwój studia z zakresu finansów i rachunkowości, w tym za studia Master in Finance and Accounting (20 miejsce w ranking finansowych studiów magisterskich według Financial Times, ranking 2020). W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów, referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”. Jako wykładowca prowadził zajęcia m.in. z wyceny oraz szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw w ramach studiów dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto i Black Sea University. Od dziesięciu lat na stałe współpracuje w ESSCA, – École de Management, gdzie prowadzi kursy z zakresu analizy finansowej oraz wyceny w ramach studiów magisterskich z dziedziny finansów. Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

Doradztwo

Kilkaset projektów doradczych i ekspertyz (wyceny przedsiębiorstw, opinie, studia wykonalności, biznesplany, przygotowanie strategii, opracowanie dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze środków UE, wdrożenie systemów kontrolnych) - głównie we współpracy z DCF Consulting Sp. z o.o., główny analityk finansowy / szef zespołów konsultingowych

Ekspert w Komisji Nadzoru Finansowego, ekspert w postępowaniach arbitrażowych (2009-2010)

Biegły sądowy polskich sądów i prokuratur (od 2012-2018)

Opiekun i konsultant ponad 200 końcowych projektów MBA (strategie przedsiębiorstw, start-upy, studia wykonalności)

Ponad 100 zamkniętych szkoleń dla największych polskich firm i instytucji finansowych

Inne funkcje i doświadczenie

od 07.2020 - Doradca Zarządu PGNiG S.A.

04.2020 - 06.2020 p.o. Prezesa Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji zarządczej w określonym czasie

02.2020 – 04.2020, Członek Zarządu Goodway Energy Sp. z o.o.

01.2004 - 01.2008 Ekspert ds. Funduszy UE w Narodowym Centrum Kultury

2006 - 03.2007, Instytut Rozwoju Biznesu, Centrum Prywatyzacji, Dyrektor Programowy Obszaru Finanse

07.1999 - 08.2000 Młodszy analityk w Departamencie Planowania Finansowego i Zarządzania Płynnością, Gaspol S.A.

Rady nadzorcze

03.2021 – obecnie, Członek Rady Nadzorczej Betacom S.A.

12.2020 – obecnie, Członek Rady Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

07.2020 - obecnie, Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, przewodniczący Rady Nadzorczej

03.2020 - obecnie, Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, członek Rady Nadzorczej

11.2018 – obecnie, członek Notoria S.A., członek Rady Nadzorczej

06.2017 - 03.2020, Synerga + S.A., członek Rady Nadzorcze

11.2018 - 1.2019, Autosan sp. z o.o., przewodniczący Rady Nadzorczej

12.2015 - 05.2017, Miejski Zakład Oczyszczalnia w Wołominie Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej

12.2011 - 09.2016, Grupa dla Domu S.A., członek Rady Nadzorczej

05.2011 - 03.2013, Rada Konsultacyjna Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej

09.2008 - 04.2011, Ekoinwestycja sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej

08.2006 - 11.2007, Media Ekspress sp. z o.o., przewodniczący Rady Nadzorczej