dr hab. Paweł Mielcarz

Katedra Finansów
Profesor nadzwyczajny

Prof ALK dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W czasie pracy w ALK pracował również na innych stanowiskach zarządczych, m.in. jak członek Komitetu Finansowego, czy wicedyrektor Kolegium Finansów i Zarządzania odpowiadającego za rozwój studia z zakresu finansów i rachunkowości, w tym za studia Master in Finance and Accounting (20 miejsce w ranking finansowych studiów magisterskich według Financial Times, ranking 2020). W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów, referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”. Jako wykładowca prowadził zajęcia m.in. z wyceny oraz szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw w ramach studiów dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto i Black Sea University. Od dziesięciu lat na stałe współpracuje w ESSCA, – École de Management, gdzie prowadzi kursy z zakresu analizy finansowej oraz wyceny w ramach studiów magisterskich z dziedziny finansów. Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Kołodziejczyk B., OSIICHUK D., MIELCARZ P. (2021), "The More, the Emptier: The Consequences of Growing Concentration in Urban Office Space in Poland", EASTERN EUROPEAN ECONOMICS, vol. 59, issue 2, s. 171-197, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., OSIICHUK D., Kavalenka J. (2021), "Revisiting the impact of organized labor on corporate bottom lines", Journal of Financial Economic Policy, online, s. online, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2021), "The role of social ties in accelerating career progress of senior executives and directors in Poland", Corporate Governance-The International Journal of Business in Society, online, s. online, afiliacja: ALK.

OSIICHUK D., MIELCARZ P. (2021), "Predatory trade finance: the impact of bargaining power and financing constraints on the demand and supply of trade credit", JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS, vol.24, no 1, s. 441-459, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2020), "The nonmonotonicity of cash-cash flow relationship: the role of uncertainty and financing constraints", ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, vol. 32 issue 1, s. 301-320, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., OSIICHUK D., Cymerski J. (2020), "Algorithmic Sangfroid? The Decline of Sensitivity of Crude Oil Prices to News on Potentially Disruptive Terror Attacks and Political Unrest", SUSTAINABILITY, Vol. 13, Issue 1, s. online, afiliacja: ALK.

Kołodziejczyk B., OSIICHUK D., MIELCARZ P. (2020), "Quantification of financial consequences of buildings' ageing: analysis of panel building-level data from the Polish office space market", Property Management, vol. 39, issue 2, s. 171-197, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., Kołodziejczyk B., OSIICHUK D. (2019), "The concept of the real estate portfolio matrix and its application for structural analysis of the Polish commercial real estate market", ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, vol. 32 issue 1, s. 301-320, afiliacja: ALK.

OSIICHUK D., MIELCARZ P., Behr A. (2018), "The influence of capital expenditures on working capital management in the corporate sector of an emerging economy: the role of financing constraints", ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, vol. 31, 1, s. 946-966, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., OSIICHUK D., Owczarkowski R. (2018), "Financial Restructuring and Target Capital Structure: An Iterative Algorithm for Shareholder Value Maximization", REVIEW OF ACCOUNTING AND FINANCE, vol. 17 issue: 2, s. 280-294, afiliacja: ALK.

OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2018), "Working Capital Management Through the Business Cycle: Evidence From the Corporate Sector in Poland", CONTEMPORARY ECONOMICS, 12 (2), s. 223-236, afiliacja: ALK.

OSIICHUK D., MIELCARZ P., Behr A. (2018), "Terminal Value Calculation in DCF Valuation Models: An Empirical Verification", e-finanse, 1, 14, s. 27-38, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2017), "Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1/2017 (85), s. 119-128, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2017), "What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1/2017 (85), s. 375-387, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2017), "Fair value, equity cash flow and project finance valuation: ambiguities and a solution", Managerial Finance, 43, 8, s. 914-927, afiliacja: ALK.

OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2016), "Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1, 79, s. 289-298, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., MIELCARZ P. (2016), "Financial Constraints in Poland: The Role of Size and Political Connections", ARGUMENTA OECONOMICA, 1 (36), s. 225-240, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2016), "Determinants of the Liability Maturity of Polish Companies", NAUKI O FINANSACH, 29, 4, s. 49-63, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2015), "Inwestycje a wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie kryzysu", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 2(938), s. 31-43, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P. (2015), "Główne cechy rekomendacji a zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 73, s. 707-719, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., MLINARIČ F. (2014), "The superiority of FCFF over EVA and FCFE in capital budgeting", ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, 27, 1, s. 559-572, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P. (2014), "A new approach to private firm fair value valuation in line with IFRS 13 – the concept of the most advantageous market discount (MAMD)", Business and Economic Horizons, 10, 1, s.  79-85, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., Kalinowska A. (2014), "Methods of Payment in M&A Transactions and the Operational Performance of Acquirers", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 67, s. 739-746, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., MIELCARZ P., KOZŁOWSKI Ł. (2014), "Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland", EMERGING MARKETS REVIEW, 20, s. 109-135, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., JACKOWICZ K., Kozłowski Ł. (2013), "Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland", WORKING PAPER, -, s. 1-64, afiliacja: ALK.

JASIŃSKI T., MIELCARZ P. (2013), "Consumption as a Factor of Polish Economic Growth During the Global Recession of 2008/2009: A Comparison with Spain and Hungary", CONTEMPORARY ECONOMICS, 7, 2, s. 5-16, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., Roman E. (2012), "USING THE IDEA OF MARKET-EXPECTED RETURN RATES ON INVESTED CAPITAL IN THE VERIFICATION OF CONFORMITY OF MARKET EVALUATION OF STOCK LISTED COMPANIES WITH THEIR INTRINSIC VALUE", Business, Management and Education, 10(1), s. 11-24, afiliacja: ALK.

CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), "The application of Break-Even Revenue concept in the preliminary assessment of investments generating  time-limited free cash flows", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 68 (124), s. 7-19, afiliacja: ALK.

CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), "Wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów podnoszących wartość przedsiębiorstwa", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 2, s. 27-30, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2011), "Model rachunku  kosztów jednostek prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 64, (120), s. 39-65, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2011), "DCF Fair Value Valuation, Excessive Assetes and Hidden Inefficiencies", Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 5, 4, s. 44-57, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., Słoński T. (2010), "Problem ujmowania podatków w analizie finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 26, s. 83–92, afiliacja: ALK.

PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2010), "Selekcja niepowtarzalnych projektów inwestycyjnych o różnych okresach życia z uwzględnieniem stopy reinwestycji", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 142, s. 294-303, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., SŁOŃSKI T. (2010), "Analiza transferów pieniężnych w ramach przedsiębiorstwa w ocenie opłacalności inwestycji", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 142, s. 313-324, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., Paszczyk P. (2010), "Increasing Shareholders Value through NPV-Negative Projects", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, 15, 3, s. 119-130, afiliacja: ALK.

JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2009), "Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 2002-2008", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 549  , 39, s. 473-481, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P. (2009), "Przepływy ekskluzywne a metody wyceny akcji wchodzących w skład pakietów kontrolnych i niekontrolnych", BANK I KREDYT, 2, s. 97 – 118, afiliacja: ALK.

WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2009), "Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 534, 17, s. 275-287, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P. (2008), "Wycena sekwencyjnej opcji zaprzestania realizacji projektu etapowego na podstawie metodologii zaprzeczenia aktywa rynkowego - analiza przypadku", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 3/2008, s. 133-142, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P. (2007), "Czynniki determinujące siłę wpływu opcji realnych na wartość projektów badawczo – rozwojowych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(86), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2007), "Symulacje w planowaniu finansowym z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzenie", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., MARZEC, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P. (2007), "Wycena opcji realnych porzucenia i rozwoju na bazie metodologii drzew dwumianowych oraz koncepcji zaprzeczenia aktywa rynkowego. Analiza przypadku", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, ---, s. 123-148, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P. (2007), "Metodologiczne i aplikacyjne problemy wycena opcji realnych za pomocą algorytmów wyceny opcji finansowych", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, ---, s. 87-108, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P. (2007), "Stosowanie narzędzi badania ryzyka i wartości opcji realnych w projektach badawczo – rozwojowych w Polsce, wyniki badań ", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1183, s. x, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P. (2006), "Stosowanie narzędzi oceny racjonalności finansowej projektów w procesie analizy przedsięwzięć badawczo – rozwojowych w Polsce", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PRACE INSTYTUTU EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, 434/48, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P. (2005), "Wykorzystanie dwumianowych drzew decyzyjnych w wycenie elastyczności projektów badawczo – rozwojowych", BANK I KREDYT, 4, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P. (2005), "Wykorzystanie narzędzi uzupełniających analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto w ocenie projektów badawczo-rozwojowych", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1060, s. 299-319, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P. (2004), "Jak poprawić płynność finansową", GAZETA PRAWNA, 230, s. 8, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P. (2004), "Na co uważać w sprawozdaniu", GAZETA PRAWNA, 232, s. 6-7, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), "Wieloasortymentowy próg rentowności", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOWALEWSKI O., MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2004), "Biznesplan dla jednostek kultury", POLSKIE REGIONY W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ, 4, s. cały numer, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), "Podstawy tworzenia planu finansowego ", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

MIELCARZ P. (2016), "Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce", PWN, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., Paszczyk P. (2013), "Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa", PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

Cegłowski B., MIELCARZ P. (2002), "Skuteczny biznesplan", Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

HAŁAS-DEJ S., KIROV N., MIELCARZ P., Kubiak D. (red.), (2011), "Projekty doradcze jako sposób budowania wiedzy, kompetencji i umiejętności kadry menedżerskiej HR", Akademia Leona Kozminskiego, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2019), "Wpływ standardu wartości na kalkulację kosztu kapitału", w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, s. 143-154, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2019), "Presaging a Déjà Vu… The Impact of Leverage and Investment on Operating Performance Under Negative Demand-Driven Shocks", w: Jajuga K., Locarek-Junge H., Orłowski L., Staehr K. (red.), Contemporary Trends and Challenges in Finance. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, s. 101-111, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., OSIICHUK D., Owczarkowski R. (2017), "Tender Bids Evaluation in the Context of Value-Based Management", w: Dudycz T., Osbert-Pociecha G., Brycz B.  (red.), Efficiency in Business and Economics. Proceedings from the 7th International Conference on Efficiency as a Source of the Wealth of Nations (ESWN), Springer, Cham, s. 133-144, afiliacja: ALK.

OSIICHUK D., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2016), "An Inquiry into Determinants of Value Creation in the ICT Industry", w: G. Mazurek, J. Tkaczyk (red.), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, POLTEXT, Warsaw, s. 71-84, afiliacja: ALK.

KOCZUBA-SOBIERAJ M., MIELCARZ P. (2012), "Adapting cost accounting to the specifics of university", w: M. Kaczmarczyk (red.), Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie-Marketing-public relations, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec, s. 81-99, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2009), "Szacowanie zapotrzebowania na środki płynne z uwzględnieniem specyfiki wyceny sprawozdawczej - zaawansowane techniki planowania kapitału obrotowego", w: M. Sierpińska (red.), Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom1 Controlling i ocena sytuacji finansowej, Vizja Press & IT, Warszawa, s. 161-180, afiliacja: ALK.

PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2008), "Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzeciętych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006", w: Urbańczyk E. (red.), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. 533-543, afiliacja: ALK.

MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), "Positive Recommendations and Abnormal Returns on the Warsaw Stock Exchange in 2005–2006", w: Urbańczyk E. (red.), The Problems of Company Value Management, PUBLISHING HOUSE PRINT GROUP DANIEL KRZANOWSKI, Lewiston, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P., Pogórski B., Waremczuk P. (2007), "Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych", w: Urbańczyk E. (red.), Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa, WYDAWNICTWO KREOS, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), "Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych", w: Urbańczyk E. (red.), Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa, KREOS, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P. (2003), "Specyfika wyceny projektów badawczo – wdrożeniowych a metodologia ich wyceny", w: Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P. (2003), "Rola planowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny przedsiębiorstw", w: Urbańczyk E. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. 00, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2002), "Implikacje wyboru metody spłaty kredytu w kontekście maksymalizacji efektywności inwestycji", w: E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie Wartością Firmy, KREOS, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2001), "Podejmowanie projektów o dodatnim NPV a wzrost wartości firmy - przegląd metodologii szacowania NPV oraz stosowana praktyka", w: Cegłowski, B., Mielcarz, P. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji , WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s. , afiliacja: Inna.

MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2001), "Podejmowanie projektów o dodatnim NPV a wzrost wartości firmy - przegląd metodologii szacowania NPV oraz stosowana praktyka", w: E. Urbańczyk (red.), Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.  

Doradztwo

Kilkaset projektów doradczych i ekspertyz (wyceny przedsiębiorstw, opinie, studia wykonalności, biznesplany, przygotowanie strategii, opracowanie dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze środków UE, wdrożenie systemów kontrolnych) - głównie we współpracy z DCF Consulting Sp. z o.o., główny analityk finansowy / szef zespołów konsultingowych

Ekspert w Komisji Nadzoru Finansowego, ekspert w postępowaniach arbitrażowych (2009-2010)

Biegły sądowy polskich sądów i prokuratur (od 2012-2018)

Opiekun i konsultant ponad 200 końcowych projektów MBA (strategie przedsiębiorstw, start-upy, studia wykonalności)

Ponad 100 zamkniętych szkoleń dla największych polskich firm i instytucji finansowych

Inne funkcje i doświadczenie

od 07.2020 - Doradca Zarządu PGNiG S.A.

04.2020 - 06.2020 p.o. Prezesa Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji zarządczej w określonym czasie

02.2020 – 04.2020, Członek Zarządu Goodway Energy Sp. z o.o.

01.2004 - 01.2008 Ekspert ds. Funduszy UE w Narodowym Centrum Kultury

2006 - 03.2007, Instytut Rozwoju Biznesu, Centrum Prywatyzacji, Dyrektor Programowy Obszaru Finanse

07.1999 - 08.2000 Młodszy analityk w Departamencie Planowania Finansowego i Zarządzania Płynnością, Gaspol S.A.

Rady nadzorcze

03.2021 – obecnie, Członek Rady Nadzorczej Betacom S.A.

12.2020 – obecnie, Członek Rady Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

07.2020 - obecnie, Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, przewodniczący Rady Nadzorczej

03.2020 - obecnie, Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, członek Rady Nadzorczej

11.2018 – obecnie, członek Notoria S.A., członek Rady Nadzorczej

06.2017 - 03.2020, Synerga + S.A., członek Rady Nadzorcze

11.2018 - 1.2019, Autosan sp. z o.o., przewodniczący Rady Nadzorczej

12.2015 - 05.2017, Miejski Zakład Oczyszczalnia w Wołominie Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej

12.2011 - 09.2016, Grupa dla Domu S.A., członek Rady Nadzorczej

05.2011 - 03.2013, Rada Konsultacyjna Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej

09.2008 - 04.2011, Ekoinwestycja sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej

08.2006 - 11.2007, Media Ekspress sp. z o.o., przewodniczący Rady Nadzorczej