Strona główna
Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Poziom
Studia I stopnia
Czas trwania
3 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Licencjat
Tryb
Tryb stacjonarny,
Tryb niestacjonarny

O STUDIACH

CEL STUDIÓW

Celem kierunku finanse i rachunkowość jest kształcenie kompetentnych profesjonalistów, przygotowanych do pracy w obszarze finansów i rachunkowości w dowolnym podmiocie gospodarczym.

Zrównoważony wzrost firmy w świecie ograniczonych zasobów, odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, etyczne zasady prowadzenia efektywnej działalności stanowią kontekst, w którym prowadzimy edukację na nieustannie zmieniającym się globalnym rynku. 

Absolwenci otrzymują dyplom licencjata z finansów i rachunkowości zawierający informację o zakresie ukończonych studiów. 

Finanse i rachunkowość można studiować także w języku angielskim.

ATUTY KIERUNKU

1
Kierunek wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną

W 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ALK ocenę wyróżniającą za prowadzenie studiów na kierunku finanse i rachunkowość. W praktyce oznacza to realizację naszego programu z zastosowaniem ponadprzeciętnych standardów. 

2
Zakresy studiów do wyboru

Już na studiach I stopnia oferujemy oczekiwane przez rynek pracy trzy zakresy studiów*:

- rachunkowość, finanse i skarbowość

- finanse i bankowość 

- doradztwo finansowe (dostępny tylko dla studentów realizujących dwa kierunki: prawo oraz finanse i rachunkowość)

*Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

3
Zwolnienie z egzaminów ACCA

Absolwenci studiów licencjackich w zakresie finansów i rachunkowości uzyskują zwolnienie z 4 egzaminów w ramach prestiżowej, międzynarodowej kwalifikacji zawodowej ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Stanowią je egzaminy AB, MA, FA i LW.

Absolwenci, którzy ukończą zakres rachunkowość, finanse i skarbowość, uzyskują zwolnienia z 2 dodatkowych egzaminów w ramach ACCA (egzaminy TX i FM).

To ważny atut, zważywszy, że ACCA jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją o ponad 100-letniej historii, zrzeszającą ponad 200 tysięcy członków oraz prawie 500 tysięcy studentów – specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania na całym świecie, a jej misję stanowi kształtowanie przyszłych liderów świata finansów, dzielenie się specjalistyczną wiedzą, promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego. 

4
CIMA: międzynarodowy dyplom z rachunkowości zarządczej

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy ALK a Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) z siedzibą w Londynie studenci mają możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej.

5
Stypendium obniżające koszt uzyskania certyfikatu CAIA

ALK jest partnerem akademickim Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Association, organizacji zrzeszającej profesjonalistów z zakresu inwestycji alternatywnych. Dzięki tej współpracy studenci trzeciego roku studiów licencjackich mają możliwość otrzymania stypendium znacząco obniżającego koszt uzyskania certyfikatu CAIA oraz dostępu do bogatych baz danych stowarzyszenia. 

6
Doświadczona kadra

Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego i dydaktycznego posiadają bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Wykładają u nas prezesi i dyrektorzy banków, spółek publicznych, członkowie rad nadzorczych, byli członkowie rządu, osoby, które swe doświadczenie zawdzięczają wieloletniej pracy w znanych europejskich i amerykańskich uczelniach oraz spółkach publicznych i międzynarodowych instytucjach. 

7
Laboratorium Finansowe Bloomberga

Studenci ALK korzystają z laboratorium finansowego opartego o bazy danych i technologie agencji Bloomberg, wyposażonego w jej oryginalne terminale. Mają dostęp w czasie rzeczywistym do pełnego serwisu największej agencji informacyjnej na świecie specjalizującej się w dostarczaniu analiz i danych finansowych. Wykładowcy i studenci wykorzystują funkcje edukacyjne serwisu Bloomberga, prowadzą analizy ekonomiczne i finansowe w oparciu o aktualne dane z rynków finansowych całego świata. Studenci mają możliwość poznania metod i sposobów obrotu aktywami i instrumentami finansowymi, wyceny firm i transakcji, budowy portfeli oraz zarządzania aktywami i ryzykiem w oparciu o dane pochodzące z rynków kapitałowych całego świata w czasie rzeczywistym. Więcej informacji.

8
Wykłady wybitnych ekonomistów

Każdego roku goszczą u nas wybitni ekonomiści, w tym laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Organizowane są międzynarodowe seminaria, w których uczestniczą nasi wykładowcy i studenci. 

9
Bogata oferta praktyk zawodowych

Oprócz wykładów w programie studiów oferujemy wiele konwersatoriów, laboratoriów i ćwiczeń oraz obowiązkowe praktyki zawodowe. Studenci finansów i rachunkowości odbywają praktyki w znanych przedsiębiorstwach, instytucjach, bankach, funduszach, domach maklerskich, kancelariach prawnych i firmach doradczych, m.in.: Adecco, Citi Handlowy, Dell, DM BOŚ, E&Y, Lotte Wedel, Lucet, Sii, Tesco, TFI, Westin etc. Oferowane praktyki zawodowe otwierają możliwości podjęcia pracy już w trakcie studiów. 

10
Koła naukowe

Studenci finansów i rachunkowości mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, m.in. w Studenckim Kole Naukowym Inwestycji KAPITALNI oraz Kole Naukowym Rachunkowości Finansowej AUDYTOR.

11
Wymiana międzynarodowa

Duży, rosnący z roku na rok, odsetek studentów uczestniczy w wymianie międzynarodowej. Studenci finansów i rachunkowości wyjeżdżają do renomowanych uczelni w wielu krajach, np. University of Glasgow, University of Porto, Charles III University of Madrid, Sapienza – Universita' di Roma, Universidade Catolica Portuguesa, IESG, Anglia Ruskin University, Shanghai University, The Hong Kong Polytechnic University, California State University i wielu innych.  

12
Udział w wizytacjach studyjnych w siedzibach firm

Studentkom i studentom kierunku oferujemy możliwość udziału w wizytacjach studyjnych w siedzibach firm, jak i prezentacjach z udziałem przedstawicieli firm na terenie kampusu ALK. Dotychczas studenci odwiedzili m.in. siedziby firm MDDP, RSM, Point72 czy wysłuchali prelekcji firmy JP Morgan.

13
MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W WIZYTACH STUDYJNYCH

Studentkom i studentom kierunku oferujemy możliwość udziału w wizytach studyjnych w siedzibach firm, jak i prezentacjach z udziałem ich przedstawicieli na terenie kampusu ALK. W ostatnim czasie nasi studenci spotkali się z reprezentantami m.in. takich firm jak: MDDP, RSM, Point72 czy JP Morgan.

PARTNERZY

ADRESACI STUDIÓW

Studia są skierowane do osób zainteresowanych finansami lub rachunkowością w dowolnym obszarze aktywności zawodowej:

 • przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych
 • instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, domach maklerskich)
 • organizacjach typu non-profit
 • spółkach kapitałowych, osobowych 
 • działalności gospodarczej podejmowanej indywidualnie

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

GroupOfPeopleIllustration

ZOBACZ FILM O KIERUNKU

SŁOWO OD DZIEKANA I KIEROWNIKA STUDIÓW

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

Studiując na kierunku finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego słuchacze uzyskują nie tylko ciekawą i aktualną wiedzę z zakresu finansów, ale także poznają praktyczne problemy, z którymi mierzą się finansiści w swojej karierze zawodowej. W czasie studiów dużą wagę przywiązujemy do wiedzy i umiejętności praktycznych, dlatego obok znajomości teorii ekonomii i finansów nasi studenci poznają aktualne prawo finansowe oraz systemy informatyczne stosowane w przedsiębiorstwach.

Znaczna część zajęć odbywa się w pracowniach komputerowych, w tym w Laboratorium Bloomberga (ALK jest jedyną uczelnią w Polsce dysponującą takim sprzętem), gdzie studenci uczą się praktycznej analizy danych finansowych i poznają skutki podejmowanych decyzji menedżerskich. Siłą ALK są także nasi partnerzy – uznane instytucje i przedsiębiorstwa, dzięki którym studenci mogą ubiegać się o uznawane na rynku certyfikaty potwierdzające ich wiedzę i umiejętności praktyczne. Studia w ALK to nie tylko rozwój intelektualny, ale przede wszystkim możliwość zdobycia kwalifikacji poszukiwanych na rynku.

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz, Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii

dr Mieczysław Grudziński

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem – niezależnie od tego, czy jest to duża spółka publiczna, czy indywidualnie prowadzona działalność gospodarcza – wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu finansów. Każdy biznes wymaga finansowania, podejmowania efektywnych decyzji inwestycyjnych, by możliwe było czerpanie z niego korzyści w przyszłości. Aby temu sprostać, należy również potrafić rejestrować zdarzenia gospodarcze i interpretować sprawozdania finansowe, do czego niezbędna jest wiedza z zakresu rachunkowości. Wszystko to oferuje nasz program.  

Zapraszam! 

prof. ALK dr Mieczysław Grudziński, kierownik studiów

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW

W trakcie studiów na kierunku finanse i rachunkowość uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • podstawowych mechanizmów gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym 
 • zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej 
 • obecnej i przyszłej oceny kondycji finansowej i pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych 
 • wymagań regulacyjnych, przepisów prawa i ich odniesienia do praktyki gospodarczej 
 • norm etycznych i zawodowych, stosowanych w rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów i rachunkowości 
 • krajowych, zagranicznych i międzynarodowych zasad i standardów rachunkowości  
 • księgowania operacji gospodarczych, sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych i formułowania użytecznych wniosków 
 • projektowania efektywnych systemów rachunkowości w dowolnej jednostce gospodarczej oraz oceny efektywności systemów rachunkowości stosowanych w różnych podmiotach 
 • poprawy kondycji finansowej dowolnej jednostki gospodarczej, jej restrukturyzacji i sanacji 
 • wyboru najkorzystniejszych źródeł finansowania działalności gospodarczej 
 • identyfikacji ryzyka w działalności gospodarczej, jego pomiaru i zarządzania ryzykiem 
 • wyboru strategii podatkowej odpowiedniej dla danych warunków  
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość można podjąć pracę w: 

 • dowolnym przedsiębiorstwie, w komórce organizacyjnej instytucji, mającej do czynienia z szeroko rozumianą rachunkowością finansową i menedżerską lub finansami, w tym m. in. w departamentach planowania, kontrolingu, budżetowania, finansów i rachunkowości 

 • biurze (także własnym) świadczącym usługi w zakresie rachunkowości, doradztwa podatkowego i prawnego, obsługującym duże korporacje i małe firmy, instytucje finansowe, jednostki budżetowe, a także jednostki typu non profit 

 • bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach i domach maklerskich, a także w podmiotach współpracujących z tymi instytucjami 

 • administracji publicznej, firmach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych – w działach finansów, nadzoru, kontroli i audytu 

PROGRAM

Ramowy program studiów

Wybierz spośród 3 zakresów*:

 • rachunkowość, finanse i skarbowość
 • finanse i bankowość 
 • doradztwo finansowe (dostępny tylko dla studentów realizujących dwa kierunki: prawo oraz finanse i rachunkowość)

*Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH MODUŁÓW:

 • Języki obce 

 • Informatyka 

 • Etyka w finansach i rachunkowości 

 • Podstawy prawa  

 • Podstawy zarządzania  

 • Matematyka 

 • Podstawy rachunkowości  

 • Mikroekonomia  

 • Profesjonalna komunikacja  

 • Statystyka 

 • Rachunkowość 

 • Finanse 

 • Makroekonomia  

 • Prawo handlowe 

 • Rachunkowość finansowa 

 • Finanse przedsiębiorstwa 

 • Rynki finansowe 

 • Ekonometria 

 • Marketing 

 • Biznesplan 

 • Podstawy rachunkowości zarządczej 

 • Interpretacja sprawozdań finansowych 

 • Analiza finansowa 

 • Bankowość 

 • Finanse publiczne 

 • Symulacyjne gry decyzyjne 

 • Podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej 

 • Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 

 • Przedmiot do wyboru w języku polskim 

 • Konwersatorium w języku angielskim 

 • Warsztat dyplomowy 

 • Praktyka zawodowa   

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, FINANSÓW I SKARBOWOŚCI:

 • Podstawy rachunku kosztów 

 • Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej 

 • Rachunkowość podatkowa 

 • Planowanie i budżetowanie 

 • Rachunkowość małych firm 

 • Laboratorium rachunkowości 

 • Rachunkowość budżetowa 

 • Rachunkowość jednostek non profit   

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE FINANSÓW I BANKOWOŚCI:

 • Analiza techniczna

 • Finanse międzynarodowe

 • Ocena wiarygodności kredytowej

 • Planowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

 • Produkty i usługi bankowe

 • Sprawozdawczość instytucji finansowych

 • Ubezpieczenia

 • Wycena instrumentów finansowych

 • Zarządzanie finansowe w banku

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE DORADZTWA FINANSOWEGO:

 • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Rachunkowość podatkowa  
 • Rachunkowość małych firm 
 • Strategie finansowe 
 • Ocena wiarygodności kredytowej  
 • Wycena instrumentów finansowych 
 • Organizacja i funkcjonowanie instytucji finansowych  
 • Optymalizacja podatkowa  
 • Ceny transferowe 
 • Ubezpieczenia 
 • Zarządzanie ryzykiem 
 • Podstawy analizy fundamentalnej  
 • Analiza techniczna 
Twins_illustration

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia stacjonarne: 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.   

 • Studia niestacjonarne: 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela. 

SPOŁECZNOŚĆ

Wiodący wykładowcy

dr Mieczysław Grudziński

Specjalista w dziedzinie finansów korporacyjnych i rynków kapitałowych. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie – kierownik studiów finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Wykłada finanse w programach AMP i EMBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Łódzkim. 

Wykładowca paru amerykańskich uniwersytetów – w latach 2011-2014 zatrudniony jako Adjunct Professor w College of Business University of Illinois w Urbana-Champaign (USA), gdzie wcześniej przez 20 lat wykładał finanse i projekty doradcze w programie Warsaw-Illinois Executive MBA prowadzonym przez University of Illinois i Uniwersytet Warszawski. W latach 1997-2015 wykładał finanse w programie EMBA Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland (USA), aktualnie wykłada finanse na studiach MBA prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki i Minot State University (USA) w PAM Center w Łodzi. 

Łączy naukę i dydaktykę z praktyką – autor pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; doradca Ministra Przekształceń Własnościowych w wielu projektach prywatyzacyjnych; negocjator kilkunastu akwizycji kapitałowych z udziałem polskich spółek i międzynarodowych korporacji; partner firmy doradczej Ocean Capital Management, konsultant, członek wielu rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych i niezależny ekspert w dziedzinie finansów. 

Opublikował kilka podręczników i kilkaset artykułów – ostatnie publikacje można znaleźć na portalu Business Insider Polska. 

dr hab. Paweł Mielcarz

W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję koordynatora merytorycznego studiów MBA dla finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK. Konsultant DCF Consulting Sp. z o.o., który brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej pełnił również funkcję członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. 

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw.  

Prowadzi zajęcia m.in. z wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w ALK, HAAGA-HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto. Ukończył program Global Colloquium on Participant – Centered Learning organizowany przez Harvard Business School. 

dr hab. Tadeusz Winkler-Drews

Autor trzech monografii oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów. Promotor i recenzent rozpraw doktorskich. Uczestnik i organizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Odbywał różne staże naukowe za granicą, m.in. w Université Paris II, Université Le Hawre, University of Applied Science BFI Vienna. Współpracował z instytucjami finansowymi w Polsce i we Francji.

prof. ALK dr Sławomir Wymysłowski

Doktor nauk o zarządzaniu; stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Zarządzania UW w 1987 r. na podstawie pracy: Społeczna kontrola cen artykułów konsumpcyjnych w Polsce

Kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa w Katedrze Finansów. Prodziekan w Kolegium Finansów i Ekonomii. Współautor pięciu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Praktyk gospodarczy. Brał udział w wycenie i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, sporządzaniu analiz finansowych i biznesplanów, na zlecenie Sejmowej Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kilkanaście ekspertyz z zakresu ochrony konsumentów. Ocenił także kilkaset wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. Przez 20 lat pełnił funkcję wiceprezesa Federacji Konsumentów – pozarządowej organizacji non profit. Doświadczenia praktyczne wykorzystuje w pracy naukowej i dydaktycznej.  

 

dr Renata Dyląg

Pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni funkcję Prodziekana Kolegium Zarządzania odpowiedzialnego za studia I stopnia z zarządzania oraz kierownika studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Jej zainteresowania naukowe to sprawozdawczość finansowa, w tym międzynarodowe standardy sprawozdawczości. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru rachunkowości, jak również współautorem książek i podręczników, m.in: Rachunkowość od podstaw (Wydawnictwo WSPiZ, 2004) oraz Rachunkowość zarządcza (wyd. WPiA, 2009). Dr Dyląg jest wykładowcą zagadnień z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej  na studiach  podyplomowych i MBA. Ponadto przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej oraz  MSR/MSSF (współpracując m.in. z takimi firmami jak: Polska Akademia Rachunkowości, Instytut Rachunkowości i Podatków, BDO Numerica). Współpracuje z serwisami  ekonomiczno-prawniczymi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz MSR/MSSF; jest autorką komentarzy publikowanych w Vademecum Głównego Księgowego  (wyd. przez  Wolters Kluwer Polska).

dr Magdalena Koczuba-Sobieraj

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu; magister zarządzania; prof. ALK w Katedrze Rachunkowości. Prodziekan Kolegium Zarządzania odpowiedzialna za studia II stopnia na kierunku zarządzanie.

Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, specjalista do spraw rachunkowości podatkowej (certyfikat SKwP). Była członkiem rad nadzorczych w  takich podmiotach jak: Towarzystwo Inwestycji i Doradztwa Sp. z o. o. oraz Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. W swoim dorobku posiada kilka projektów doradczych z zakresu rachunku kosztów realizowanych dla firm produkcyjnych.

prof. ALK dr hab. Łukasz Kozłowski

Profesor związany z Akademią Leona Koźmińskiego od 2015 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył też bogate doświadczenie w sektorze bankowym. Prof. Kozłowski w pracy naukowej zajmuje się aspektami związanymi z finansami małych i średnich przedsiębiorstw oraz szeroko rozumianym rynkiem bankowym, w tym w szczególności powiązaniami między bankami a przedsiębiorstwami, czynnikami determinującymi te powiązania oraz ich ekonomicznymi skutkami. Badania te zaowocowały licznymi publikacjami w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, np. Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Stability, Regional Studies, Journal of International Money and Finance i Emerging Markets Review.

W swojej działalności dydaktycznej stara się przekazać studentom wiedzę z zakresu wykorzystania baz danych i narzędzi ekonometryczno-statystycznych do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych i naukowych.

prof. ALK dr hab. Hanna Kuzińska

Specjalizuje się w finansach publicznych, w tym podatkach oraz polityce społecznej. Autorka około 80 artykułów, dwóch edycji podręczników o finansach publicznych, książki o podatkach pośrednich i finansowaniu oświaty. Jest redaktorem naukowym książki Celowość i oszczędność wydatków publicznych oraz Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa.

Jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego, w której uczy od 1997 r. Pracę naukową łączyła z pracą ekspercką lub doradczą w Kancelarii Sejmu, później Senatu i pełniła funkcję doradcy ministra obrony narodowej. Przez pięć lat jako podsekretarz stanu odpowiadała za finanse Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Jest promotorem dwóch doktoratów i opiekuje się dwoma rozpoczętymi przewodami doktorskimi.

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i partner w firmie konsultingowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz związanych z budowaniem systemów controllingu i zarządzania wartością. Od blisko dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych.

Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych. Współautor kilku książek, m.in. wydanego przez PWN podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. W dorobku posiada też wiele artykułów z zakresu finansów i controllingu, opublikowanych m.in. w periodykach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.

dr Iwona Cieślak

Mistrzyni w zakresie rachunkowości zarządczej, absolwentka studiów MBA, wieloletnia doradczyni w zakresie zarządzania ryzykiem oraz przeprowadzania audytów i usprawnień w organizacji. 

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Weronika Szewczuk ALK
Weronika Szewczuk

Jestem studentką drugiego roku finansów i rachunkowości. Studia rozpoczęłam z niewielką wiedzą na temat ekonomii, giełdy czy księgowania. Wszystkiego nauczyłam się od podstaw na zajęciach. Wiedzę teoretyczną z wykładów wykorzystujemy w rozwiązywaniu zadań podczas konwersatoriów. ALK stwarza nam niesamowite możliwości rozwoju, między innymi możemy wypróbować Laboratorium Bloomberga, uzyskać pomoc od Biura Karier w sprawie znalezienia praktyk, a także przeglądać najnowsze wiadomości z dziennika "Financial Times". 

Rafał Zieliński
Rafał Zieliński

Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia na wysokim poziomie, która zawdzięcza to doskonałej kadrze wykładowców. Wykładowcy przekazują swoją wiedzę w jasny i klarowny sposób. Zawsze skłonni są do dodatkowych rozmów ze studentami, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w danej dziedzinie. Wysoki standard i wyposażenie uczelni na najwyższym poziomie sprawiają, że studiowanie staje się łatwiejsze. Dlatego też uważam, że ALK to dobra decyzja i osobiście polecam wszystkim tę uczelnię. 

Jan Popiołek absolwent FiR ALK
Jan Popiołek

Uważam studiowanie finansów i rachunkowości w ALK za dobry i perspektywiczny wybór. Na początku studiów przeważają przedmioty teoretyczne (jak na przykład makroekonomia), jednakże z semestru na semestr dochodzi coraz więcej zajęć praktycznych (jak wycena wartości przedsiębiorstwa czy analiza finansowa). Dzięki temu, że wykładowcy często są równolegle praktykami, prowadzone przez nich zajęcia są urozmaicone i dostosowane do dzisiejszych realiów rynku pracy. Wiedza, którą zdobyłem na pierwszym stopniu, przydaje mi się w dalszej nauce na studiach magisterskich oraz na pewno zaprocentuje w trakcie rozwijania mojej kariery w finansach.

Michał Popiołek absolwent FiR ALK
Michał Popiołek

Wybrałem kierunek finanse i rachunkowość ze względu na wiązaną z tym kierunkiem przyszłą karierę. Moim celem po ukończeniu studiów jest rozpoczęcie pracy w jednym z banków w Polsce. Poziom kształcenia i kwalifikacje wykładowców w Akademii Leona Koźmińskiego uważam za bardzo wysokie. Wykłady oraz ćwiczenia prowadzone są w ciekawy sposób. Dostęp do licznych źródeł oraz pomocy naukowych ułatwia przygotowanie do egzaminów. Ponadto Biuro Karier umożliwia znalezienie bardzo przydatnych i wartościowych praktyk. 

ZASADY REKRUTACJI

Studia stacjonarne:

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji: 

 

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony przez komisję rekrutacyjną.  

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc. 

Dla posiadaczy certyfikatu Project Management Principles PMI ATP, czyli laureatów i finalistów konkursu "Zwolnieni z Teorii" mamy ofertę specjalną. W przypadku nieosiągnięcia progu punktowego mogą otrzymać za swój zrealizowany projekt społeczny 30 dodatkowych punktów rekrutacyjnych.

Studia niestacjonarne:  

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.   

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia. 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

 • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem wraz z dołączonymi skanami dokumentów

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)

Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni od 4 maja 2023.

Zobacz poniżej, o jakie dane będziemy m.in. prosić.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

4
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

5
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Starszy specjalista ds. rekrutacji i marketingu
Ewelina Przywrzej

OPŁATY

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2023/2024 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia stacjonarne
I rok II rok III rok
Płatność za semestr 8700 zł 9 600 zł 10 500 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 760 zł 5 x 1 940 zł 5 x 2 120 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok III rok
Płatność za semestr 7 600 zł 8 400 zł 9 200 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 540 zł 5 x 1 700 zł 5 x 1 860 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: