Menedżer w Przemyśle, przemysł 4.0, manager 4.0

Menedżer w Przemyśle 4.0

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny

O studiach

Cel studiów

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Głównym celem realizowanym w ramach podyplomowych studiów Manager Przemysłu 4.0 jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnego, kompleksowego oraz praktycznego know-how dotyczącego rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych w przemyśle oraz doskonalenie kompetencji menedżerskich kluczowych do wdrażania strategii cyfryzacji. Słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę (know) oraz umiejętności jej wykorzystania (how).   Połączenie kompetencji uznanych praktyków i wykładowców ALK, posiadających wieloletnie doświadczenie w cyfrowym biznesie, pozwoliło przygotować program, którego ukończenie gwarantuje biegłe poruszanie się w tematyce Przemysłu 4.0, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Na studiach Menedżer w Przemyśle 4.0 realizujemy wiele zajęć w formie warsztatów.

Co nas wyróżnia?

1
184 godziny

praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych.

2
Warsztaty

Blisko 50% zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów.

3
Wykładowcy

Prowadzący zajęcia to uznani naukowcy z udokumentowanym doświadczeniem w przemyśle i cyfrowym biznesie oraz znakomici praktycy i managerowie reprezentujący znane marki technologiczne i przemysłowe.

4
Online ready

W razie obostrzeń związanych z pandemią, realizacja zajęć w modelu on-line (bez uszczerbku na jakości kształcenia).

5
Warunki kształcenia

Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach i laboratoriach komputerowych. Do dyspozycji słuchaczy jest także biblioteka z dostępem do szeregu specjalistycznych baz danych: EBSCO, Emerald czy ProQuest.

6
Materiały edukacyjne

Dostęp do unikatowych materiałów (w tym zasobów "Financial Times") oraz platformy Linkedin Learning z tysiącami kursów on-line.

7
Pomoc ekspertów

Realizacja (pod opieką eksperta) projektu końcowego, który ma charakter praktycznego dokumentu doradczo-konsultingowego.

Astor logo
Siemens logo

Czy wiesz, że każdy student tych studiów otrzymuje darmowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej "Linkedin Learning" oraz do e-gazety i platformy wiedzy "Financial Times"?

linkedin learning logo
Financial times logo mp40

Adresaci studiów

Studia kierowane są do:

 • menedżerów średniego i niższego szczebla w organizacji, aspirujących do roli Digital Transformation Officer (DTO), Chief Digital Officer (CDO) czy Managera ds. wdrożeń Przemysłu 4.0,
 • inżynierów rozwijających karierę w nowych realiach czwartej rewolucji przemysłowej,
 • właścicieli firm i managerów zarządzających, którzy chcą wdrażać koncepcje cyfrowej transformacji w zarządzaniu, organizacji, produkcji, marketingu, sprzedaży, HR,
 • pracowników polskich przedsiębiorstw produkcyjnych stojących przed wyzwaniami transformacji cyfrowej w przemyśle.
Course Catalog

Opiekunowie merytoryczni studiów

prof. Grzegorz Mazurek

Szanowni Państwo, 

Transformacja cyfrowa znacząco wpływa na otoczenie biznesowe wymuszając zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Aby utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku firmy muszą sprawnie dostosowywać swoje działania starając się dynamicznie i sprawnie odpowiadać na potrzeby rynku. W szczególności w sektorze przemysłowym pojawiają się coraz bardziej złożone wyzwania zarówno w obszarze technologicznym, produkcyjnym jak i biznesowym. Odpowiedzią na te zmiany jest idea Przemysłu 4.0, określana również jako czwarta rewolucja przemysłowa.
Koncepcja Przemysłu 4.0 określa zmiany spowodowane przez rozwój technologii cyfrowych, które powodują głęboką cyfryzację łańcucha wartości, modeli biznesowych oraz produktów i usług. Jest to odpowiedź na coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów oraz reorientację produkcji masowej na spersonalizowaną, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów zbliżonych do produkcji masowej. Jest to możliwe przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań na liniach produkcyjnych oraz znaczące zmiany w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. 
Czwarta rewolucja przemysłowa dotyka przemian w całym obszarze działalności firmy, dlatego nie wystarczy wprowadzać wyłącznie technologicznych zmian, a konieczne jest wdrożenie dobrze przygotowanej strategii cyfryzacji. Kluczowym elementem procesu transformacji jest lider, który zarządza tą zmianą rozumiejąc zarówno możliwości i korzyści jakie daje Przemysł 4.0, ale również zna specyfikę i realia przedsiębiorstwa. 

Studia Manager Przemysłu 4.0 zostały przygotowane z myślą o liderach transformacji cyfrowej w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Opracowany program opiera się na doświadczeniach i wiedzy międzynarodowych ekspertów i praktyków nowoczesnego przemysłu. Nastawiony jest na przekazanie uczestnikom maksymalnej porcji wiedzy o najnowszych rozwiązaniach w przemyśle, ale przede wszystkim kompetencji związanych z zarządzaniem i wdrażaniem skutecznych strategii cyfryzacji w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów oraz z wykorzystaniem najnowszych polskich i międzynarodowych studiów przypadków. Prowadzący zajęcia to wieloletni praktycy, doświadczeni managerowie i inżynierowie czołowych firm przemysłowych oraz specjaliści w dziedzinie cyfryzacji. Dzięki tym studiom możliwe będzie nie tylko skuteczne wdrożenie idei Industry 4.0 ale zdobycie jednych z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy.
  
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z unikatową na skalę Polski ofertą studiów podyplomowych Manager Przemysłu 4.0. W szczególności zachęcamy do przeanalizowania tematyki zajęć, form ich prowadzenia, sylwetek prowadzących oraz firm, których przedstawiciele współpracują z nami jako wykładowcy.

Do zobaczenia na zajęciach!  Zapraszam też do zapoznania się z komentarzami słuchaczy poprzednich edycji naszych studiów.

Grzegorz Mazurek 
Katarzyna Nosalska

mgr Katarzyna Nosalska

Szanowni Państwo, 

Transformacja cyfrowa znacząco wpływa na otoczenie biznesowe wymuszając zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Aby utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku firmy muszą sprawnie dostosowywać swoje działania starając się dynamicznie i sprawnie odpowiadać na potrzeby rynku. W szczególności w sektorze przemysłowym pojawiają się coraz bardziej złożone wyzwania zarówno w obszarze technologicznym, produkcyjnym jak i biznesowym. Odpowiedzią na te zmiany jest idea Przemysłu 4.0, określana również jako czwarta rewolucja przemysłowa.
Koncepcja Przemysłu 4.0 określa zmiany spowodowane przez rozwój technologii cyfrowych, które powodują głęboką cyfryzację łańcucha wartości, modeli biznesowych oraz produktów i usług. Jest to odpowiedź na coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów oraz reorientację produkcji masowej na spersonalizowaną, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów zbliżonych do produkcji masowej. Jest to możliwe przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań na liniach produkcyjnych oraz znaczące zmiany w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. 
Czwarta rewolucja przemysłowa dotyka przemian w całym obszarze działalności firmy, dlatego nie wystarczy wprowadzać wyłącznie technologicznych zmian, a konieczne jest wdrożenie dobrze przygotowanej strategii cyfryzacji. Kluczowym elementem procesu transformacji jest lider, który zarządza tą zmianą rozumiejąc zarówno możliwości i korzyści jakie daje Przemysł 4.0, ale również zna specyfikę i realia przedsiębiorstwa. 

Studia Manager Przemysłu 4.0 zostały przygotowane z myślą o liderach transformacji cyfrowej w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Opracowany program opiera się na doświadczeniach i wiedzy międzynarodowych ekspertów i praktyków nowoczesnego przemysłu. Nastawiony jest na przekazanie uczestnikom maksymalnej porcji wiedzy o najnowszych rozwiązaniach w przemyśle, ale przede wszystkim kompetencji związanych z zarządzaniem i wdrażaniem skutecznych strategii cyfryzacji w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów oraz z wykorzystaniem najnowszych polskich i międzynarodowych studiów przypadków. Prowadzący zajęcia to wieloletni praktycy, doświadczeni managerowie i inżynierowie czołowych firm przemysłowych oraz specjaliści w dziedzinie cyfryzacji. Dzięki tym studiom możliwe będzie nie tylko skuteczne wdrożenie idei Industry 4.0 ale zdobycie jednych z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy.
  
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z unikatową na skalę Polski ofertą studiów podyplomowych Manager Przemysłu 4.0. W szczególności zachęcamy do przeanalizowania tematyki zajęć, form ich prowadzenia, sylwetek prowadzących oraz firm, których przedstawiciele współpracują z nami jako wykładowcy.

Do zobaczenia na zajęciach!  Zapraszam też do zapoznania się z komentarzami słuchaczy poprzednich edycji naszych studiów.

Grzegorz Mazurek 
Katarzyna Nosalska

Transformacja cyfrowa G.Mazurek książka

Każdy słuchacz studiów otrzymuje egzemplarz "Transformacji cyfrowej" (PWN, 2019). Książka ta opisuje od strony menedżerskiej kluczowe zagadnienia związane z wdrożeniem cyfrowej zmiany w organizacji. Autor posiłkuje się m.in. badaniami przeprowadzonymi na grupie blisko 200 menedżerów marketingu z firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Więcej o książce znajdziesz tutaj.

Program

Ramowy program studiów

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 184*

(razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)  *(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)

 • Zajęcia integracyjne

Cyfrowa transformacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

 • Przemysł 4.0 - istota i założenia koncepcji 
 • Wyzwania dla zarządzania i strategia wdrażania koncepcji 
 • Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0 
 • Zarządzanie zmianą cyfrową w organizacji 
 • Zarządzanie projektami w Przemyśle 4.0

Produkcja 4.0

 • Nowe technologie i rozwiązania 4.0 dla produkcji 
 • Zarządzanie cyklem życia produktu w Przemyśle 4.0 
 • Automatyzacja i robotyzacja produkcji 
 • Ocena gotowości i dojrzałości technologiczno-organizacyjnej firmy produkcyjnej 
 • Roadmapping technologiczny 4.0 - budowanie mapy drogowej inicjatyw dla Przemysłu 4.0 

Cyfrowa transformacja w marketingu i sprzedaży

 • Organizacja klientocentryczna i personalizacja oferty 
 • Trendy digital w strategii marketingowej (B2B i B2C)

HR dla Przemysłu 4.0 

 • Manager Przemysłu 4.0 
 • Kompetencje Inżyniera 4.0

Inteligentny łańcuch dostaw

 • Inteligentne rozwiązania w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Technologie wspierające transformację cyfrową

 • Technologie mobilne w biznesie i produkcji 
 • Internet rzeczy – uczenie maszynowe – cloud computing 
 • Wirtualna rzeczywistość w biznesie 
 • Potencjał druku 3D 
 • Sztuczna inteligencja w biznesie i produkcji

Rola danych w Przemyśle 4.0 

 • Ewolucja Business Intelligence 
 • Narzędzia analityczne i zarządzanie danymi firmy (ERP, BI) - integracja danych w łańcuchu wartości 
 • Big Data i Customer Insights
 • Prawne aspekty Przemysłu 4.0

Przygotowanie projektu końcowego

Illustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty: 8:45 - 15:45*
 • niedziele: 8:45 - 15:45* 

*w wyjątkowych przypadkach zajęcia mogą kończyć się o 17:30

Terminy

Planowane terminy zjazdów w I semestrze studiów :

•            16-17.10.2021

•            13-14.11.2021

•            18-19.12.2021

•            22-23.01.2022

•            05-06.02.2022

•            26-27.02.2022

Społeczność

Wybrani prowadzący

dr Damian Flisak

Doktor nauk prawnych (uniwersytet monachijski), radca prawny, stypendysta Instytutu Maxa Plancka w Monachium. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych kancelariach prawnych, jak i na stanowiskach dyrektora departamentu prawnego w EADS-PZL Warszawa-Okęcie oraz zastępcy dyrektora departamentu prawnego Poczty Polskiej S.A. Pełni funkcję arbitra w Sądzie ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), jest członkiem International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) oraz ekspertem prawnym Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej: prawa własności przemysłowej, prawa prasowego, nieuczciwej konkurencji, naruszeń dóbr osobistych, prawa mediów, domen internetowych czy ochrony danych osobowych. Jego głównym przedmiotem zainteresowania jest prawo autorskie oraz zagadnienia związane z najnowszymi technologiami, zwłaszcza ze sztuczną inteligencją oraz istotą i naturą prawną danych maszynowych (machine generated data). Autor licznych wystąpień oraz publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym monografii, oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jako redaktor oraz jeden z autorów). Posługuje się biegle językiem angielskim, hiszpański oraz niemieckim. Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego oraz współautorem jednego z największych na polskim rynku słowników polsko-niemieckich. 

Andrzej Soldaty

Założyciel i Partner Projektu „Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”. Lider Projektu Platformy Przemysłu Przyszłości realizowanego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Większość swojej kariery zawodowej związał z obszarem automatyzacji przemysłu. W latach 1986-1990 kierując Działem Robotyzacji w ROBRA ”Chemoautomatyka” uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu pilotowych aplikacji robotów przemysłowych w przemyśle chemicznym, a także współtworzył specjalizowany manipulator dla przemysłu tworzyw sztucznych. Kolejne 25 lat pracował dla koncernu Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów automatyki przemysłowej. Prowadził wiele międzynarodowych projektów automatyzacji w różnych sektorach przemysłu. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o. Ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

W 2016 roku utworzył „Inicjatywę na rzecz polskiego Przemysłu 4.0” – ruch społeczny, który skupia przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki. Obecnie pełni rolę lidera powstającej polskiej Platformy Przemysłu Przyszłości. Jako prelegent i wykładowca bierze udział w najważniejszych międzynarodowych wydarzeniach i dyskusjach w zakresie tematyki Przemysłu 4.0. Współtworzy i realizuje projekty edukacyjne polskich liderów Przemysłu 4.0. 

Jarosław Gracel

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie technicznych i biznesowych aspektów wdrażania systemów zarządzania produkcją klasy MES (Manufacturing Execution Systems), analizę ekonomiczną inwestycji w automatyzację i systemy zarządzania produkcją. Pomagał budować koncepcje systemów zarządzania i automatycznego sterowania produkcją m.in. dla ArcelorMittal Poland, Nestle Polska, Cereal Partners Poland Pacific-Toruń, Koksownia Przyjaźń, IKEA Industry, LOTOS Asfalt, LotteWedel. Posiada ekspertyzę w zakresie analizy efektywności ekonomicznej inwestycji w systemy automatyki, w systemy IT w obszarze zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, robotyzacji procesów przemysłowych. Posiada także międzynarodowe kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Certified Practitioner. Posiada prestiżowy dyplom „Professional Diploma in Marketing” brytyjskiego instytutu „The Chartered Institute of Marketing”.Aktualnie członek zarządu operacyjnego ASTOR, Dyrektor ds. Przemysłu 4.0. Pomysłodawca oraz pierwszy redaktor naczelny pisma dla firm produkcyjnych - „Biznes i Produkcja”. Autor pierwszych artykułów dotyczących automatyzacji procesów produkcyjnych i Industry 4.0 na blogu Harvard Business Review Polska. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach Zespołu Transformacji Przemysłu przy Ministerstwie Rozwoju.Absolwent Automatyki i Robotyki (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania Produkcją” na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Obecnie na AGH prowadzi badania w zakresie Przemysłu 4.0, wpływu automatyzacji procesów na budowanie strategicznej przewagi firm produkcyjnych oraz integracji przemysłowych systemów informatycznych i automatyki.

mgr Katarzyna Nosalska

Doświadczony manager marketingu b2b w branży przemysłowej, członek zespołu ds. powołania Polskiej Platformy Przemysłu Przyszłości, ekspert Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie Przemysłu 4.0.Od wielu lat współpracuje z największymi dostawcami technologii dla przemysłu. Jako redaktor współpracuje z magazynem APA oraz portalem Przemysl-4.0.pl. Wprowadzała na rynek jeden znajbardziej popularnych magazynów i portali dot. automatyzacji produkcji i branży elektroniki profesjonalnej (Automatyka Podzespoły Aplikacje, automatykab2b.pl, elektronikab2b.pl).Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (automatyka i robotyka). Studiowała również na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie doktorant Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w dziedzinie zarządzania, specjalizująca się w tematyce transformacji cyfrowej w sektorze przemysłowym.

Michał Matejczyk

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu budowaniu systemów produkcyjnych i Utrzymania Ruchu z wykorzystaniem takich metodologii jak m.in. Lean czy TPM, prowadzenia projektów WCM zorientowanych na reorganizację działów operacyjnych i poprawę efektywności organizacji, w tym obejmujących inwestycje w automatyzację procesów i systemy zarządzania produkcją. Prowadzi projekty zorientowane na rozwój zdolności organizacji do ciągłego doskonalenia poprzez angażowanie pracowników na wszystkich poziomach organizacji oraz rozwój kompetencji miękkich wśród kadry działów operacyjnych.Karierę rozpoczynał jako projektant systemów okrętowych w ośrodku badawczo-rozwojowym. Uczestniczył w ponad 50 ocenach efektywności zakładów i due diligence na całym świecie.Prowadził projekty dla klientów w Europie Środkowej i Zachodniej, Australii, Azji, Ukrainie i Rosji, wśród których są m.in. CanPack (UAE, Indie, UK), SAB Miller, COFCO CocaCola i Swire CocaCola (Chiny), AquaDanone (Indonezja), H. J. Heinz (Europa), Kellogg’s (Azja), Metinvest, InterPipe Steel, RusAgro, MMK, Grupa Azoty, Zelmer, Apator, Nykomed, Polpharma, BRW, Meble Wójcik.Doświadczenie m.in. w browarach, górnictwie odkrywkowym oraz hutachCertyfikowany WCM Master Trainer.Aktualnie partner w firmie doradczej Entra Group, Dyrektor ds. Rozwoju, oraz członek zarządu Huty Szkła Veni. Absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Gdańskiej.

alk
Agnieszka Politańska

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów z zakresu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi.

Ekspert we wdrażaniu polityk personalnych firm, systemu ewaluacji kompetencji i realizacji celów pracowników. Współautor programów szkoleniowych dla inżynierów w otoczeniu nowoczesnych technologii oraz raportu „Inżynierowie Przemysłu 4.0”.

Prowadzi warsztaty indywidualne i zespołowe, posiada międzynarodowy certyfikat uprawniający do bycia konsultantem w zakresie analizy profilu osobowego Thomas Personal Profile Analysis (PPA).

Od wielu lat związana z przemysłem, początkowo jako dyrektor finansowy, a aktualnie jako dyrektor personalny i członek zarządu w firmie Astor. Autorka systemu finansowania transakcji nagrodzonego Medalem Europejskim Business Centre Club.

mgr inż. Marek Wzorek

Współzałożyciel i CEO ecoCoach, ekspert od turkusowych organizacji, executive i biznes coach, mentor i trener, wykładowca. Pomaga organizacjom rosnąć, rozwijać przywództwo i transformować w kierunku turkusowych organizacji. Posiada duże doświadczenie w przemyśle w rozwijaniu zespołów sprzedażowych i firm w Polsce, Europie, Rosji oraz Azji.
Zwolennik i propagator turkusowych organizacji. Praktyk standardów wykorzystywanych w turkusowych organizacjach jak pionierski model organizacyjny „układ solarny”, i innych. Współpracuje z firmami jako coach, trener, konsultant i facylitator w zmianach struktur organizacyjnych, zwiększaniu kreatywności działania, rozwoju biznesu oraz przywództwa.
Wspiera firmy w budowaniu lepszych, szczęśliwszych i bardziej przyjaznych miejsc pracy oraz ludzi w realizacji ich pełni potencjału.Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, studiów MBA i podyplomowych studiów „Coaching w organizacji” na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca na uczelni ASBIRO.

Zasady naboru

 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • II edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.

Liczba miejsc ograniczona.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

Studia kończą się pracą pisemną przygotowywaną pod kierunkiem wybranego opiekuna merytorycznego oraz jej prezentacją. Dodatkowo wymagana jest aktywność uczestników podczas zajęć oraz zaliczenie testu końcowego on-line przygotowanego w oparciu o materiał ze studiów. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)*
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

* W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych lub MBA w Polsce: kliknij TU.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Anna Mięgoć
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Anna Mięgoć

Opłaty

Oferowane zniżki (dla absolwentów, za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie łączą się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4 250 zł każda) 8 500 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 825 zł każda) 7 650 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 8 200 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:

Akademia Leona Koźmińskiego  03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl.