ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE POPRZEZ PORTFELE PROJEKTÓW I PROGRAMY

Zarządzanie strategiczne poprzez portfele projektów i programy

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Kontakt
Kastrau Wioletta
Opiekun kierunku
Wioletta Kastrau
O kursie
Cel kursu

Celem szkolenia jest zmiana percepcji roli projektów w nowoczesnej organizacji oraz zamiana intuicyjnego wdrażania inicjatyw strategicznych na dojrzałe i transparentne zarządzanie portfelem projektów.   

Szkolenie jest prowadzone w trybie warsztatowym, angażującym uczestników do realizacji zadań i ćwiczeń oraz do pracy zespołowej. Tryb ten sprzyja wymianie doświadczeń i nabywaniu praktycznych kompetencji. Polecane dla każdej organizacji, która realizuje projekty, zarządza lub chce zarządzać obszarem projektowym, w celu poprawy efektywności biznesowej.

Atuty
1
Praktyczne podejście

Praktyczne podejście do tematu portfolio management, gra menedżerska, możliwość wymiany doświadczeń z praktykami, autorski program. 

Adresaci
 • Menedżerowie, którzy rozwijają siebie, swój zespół, szukają inspiracji do wykonywania swojej pracy sprawniej i z większą satysfakcją.  
 • Osoby, które pracują na stanowisku menedżerskim, odpowiadają za realizację strategii i rozwój przedsiębiorstwa lub poprawę efektywności biznesowej w wybranym obszarze. 
 • Project, program i portfolio menedżerowie.  
GroupOfPeopleIllustration
Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Uczestnicy nauczą się identyfikować zależności zachodzące pomiędzy obszarem zarządzania strategicznego i obszarem projektowym w organizacji, rozumieć organizacyjne uwarunkowania sprawnego zarządzania portfelem projektów oraz sprawnego konstruowania programów.  

Poznają możliwości współczesnych narzędzi business intelligence wykorzystywanych do monitorowania portfela, programów i projektów.   

Uczestnicy otrzymają bogatą wiedzę popartą licznymi praktycznymi przykładami z przedsiębiorstw polskich i zagranicznych oraz wskazówki, jak usprawnić funkcjonowanie obszaru projektowego w organizacji. Trenerzy przewidzieli liczne ćwiczenia praktyczne oraz udział w grze menedżerskiej.  

Perspektywa zawodowa

Nabyta w wyniku szkolenia wiedza i kompetencje, pretendują uczestników do pełnienia funkcji portfolio menedżera, kierownika/dyrektora PMO (Project Management Office), menedżera odpowiadającego za realizację strategii i rozwój organizacji.  

Program szkolenia
Ramowy program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

CZĘŚĆ I: KONTEKST STRATEGICZNY

 • Wprowadzenie
 • Typowe dysfunkcje utrudniające sprawną realizację strategii
 • Model AFI i koncepcja strategic agility
 • Identyfikowanie wyróżników rynkowych i celów strategicznych
 • Zarządzanie portfelem projektów oraz programami jako elementy zarządzania strategicznego  

CZĘŚĆ II: ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW

 • Cykl zarządzania portfelem projektów i główne obszary decyzyjne
 • Identyfikowanie inicjatyw strategicznych (programów i projektów)
 • Ocena inicjatyw
 • Priorytetyzowanie inicjatyw
 • Równoważenie portfela
 • Monitorowanie realizacji portfela oraz jego adaptacja do zmian priorytetów strategicznych
 • Główne wyzwania stojące przed menedżerem portfela projektów

DZIEŃ DRUGI

CZĘŚĆ III: WYBRANE ELEMENTY ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI

 • Czynniki wpływające na efektywność zarządzania programami
 • Cykl życia programu
 • Projektowanie palety korzyści
 • Konstruowanie architektury programu
 • Główne wyzwania stojące przed menedżerem programu  

CZĘŚĆ IV: GRA MENEDŻERSKA – efektywne zarządzanie portfelem projektów - resume  

CZEŚĆ V: PMO JAKO GOSPODARZ OBSZARU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJI  

CZĘŚĆ VI: BUSINESS INTELLIGENCE DO MONITOROWANIA PORTFELA, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW

figury
Organizacja zajęć

Czas trwania: 2 dni (16 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.00 

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 16 osób. 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Terminy

3-4 lutego 2021 r.

Społeczność
Trenerzy
Dr Grzegorz Dzwonnik
dr Grzegorz Dzwonnik

Menedżer, konsultant i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w dziedzinie zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii). Partner międzynarodowego think tanku Synergy Solutions Group. Stypendysta The University of Auckland Business School (NZ); Wykładowca współpracujący z Modern College of Business and Science (Oman). Certyfikowany menedżer projektów (PMP, P2P, CSM, CSPO). 
 

Współpracujący z IPMA w ramach International Project Excellence Award, gdzie kieruje międzynarodowymi zespołami eksperckimi pomagając przedsiębiorstwom doskonalić kulturę zarządzania projektami. Jako niezależny konsultant prowadzi projekty doradcze  w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, tworzenia i rozwoju PMO, wspierania kadry zarządzającej we wdrażaniu strategii i pracy projektowej w organizacjach.   

Jakub Boczkowski
Jakub Boczkowski

Certyfikowany Menadżer Projektu (Prince 2, AgilePM, P3O, Prosci Change Management) z prawie 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami zarówno w Polsce jak i za granicą. Jako Kierownik Projektu zarządzał działaniami z zakresu: budownictwa, transportu i logistyki, odnawialnych źródeł energii, zakupów oraz HR. Od 5 lat zajmuje się Zarządzaniem Portfelami Projektów oraz tworzeniem i prowadzeniem Biur Zarządzania Projektami (PMO) w globalnych przedsiębiorstwach. Obecnie zarządza Portfelem Projektów Strategicznych oraz PMO w Demant, światowym liderze w produkcji aparatów słuchowych i sprzętu do diagnostyki słuchu, za którego działalność zdobył trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie IPMA PMO AWARD. 

Zasady naboru
Zasady rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online   

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 3000 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 2700 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl