Wesprzyj nas
Strona główna
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE POPRZEZ PORTFELE PROJEKTÓW I PROGRAMY

Zarządzanie strategiczne poprzez portfele projektów i programy

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia

O kursie

Cel kursu

Celem szkolenia jest zmiana percepcji roli projektów w nowoczesnej organizacji oraz zamiana intuicyjnego wdrażania inicjatyw strategicznych na dojrzałe i transparentne zarządzanie portfelem projektów.   

Szkolenie jest prowadzone w trybie warsztatowym, angażującym uczestników do realizacji zadań i ćwiczeń oraz do pracy zespołowej. Tryb ten sprzyja wymianie doświadczeń i nabywaniu praktycznych kompetencji. Polecane dla każdej organizacji, która realizuje projekty, zarządza lub chce zarządzać obszarem projektowym, w celu poprawy efektywności biznesowej.

Atuty

1
Praktyczne podejście

Praktyczne podejście do tematu portfolio management, gra menedżerska, możliwość wymiany doświadczeń z praktykami, autorski program. 

Adresaci

  • Menedżerowie, którzy rozwijają siebie, swój zespół, szukają inspiracji do wykonywania swojej pracy sprawniej i z większą satysfakcją.  
  • Osoby, które pracują na stanowisku menedżerskim, odpowiadają za realizację strategii i rozwój przedsiębiorstwa lub poprawę efektywności biznesowej w wybranym obszarze. 
  • Project, program i portfolio menedżerowie.  
GroupOfPeopleIllustration

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Uczestnicy nauczą się identyfikować zależności zachodzące pomiędzy obszarem zarządzania strategicznego i obszarem projektowym w organizacji, rozumieć organizacyjne uwarunkowania sprawnego zarządzania portfelem projektów oraz sprawnego konstruowania programów.  

Poznają możliwości współczesnych narzędzi business intelligence wykorzystywanych do monitorowania portfela, programów i projektów.   

Uczestnicy otrzymają bogatą wiedzę popartą licznymi praktycznymi przykładami z przedsiębiorstw polskich i zagranicznych oraz wskazówki, jak usprawnić funkcjonowanie obszaru projektowego w organizacji. Trenerzy przewidzieli liczne ćwiczenia praktyczne oraz udział w grze menedżerskiej.  

Perspektywa zawodowa

Nabyta w wyniku szkolenia wiedza i kompetencje, pretendują uczestników do pełnienia funkcji portfolio menedżera, kierownika/dyrektora PMO (Project Management Office), menedżera odpowiadającego za realizację strategii i rozwój organizacji.  

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY CZĘŚĆ I: KONTEKST STRATEGICZNY 1.    Wprowadzenie 1.    Typowe dysfunkcje utrudniające sprawną realizację strategii 2.    Systemowe podejście do rozwoju organizacji (model INVEST) 3.    Istota zarządzania strategicznego (model AFI) 4.    Proces formułowania celów strategicznych 5.    Zarządzanie portfelem projektów oraz programami jako elementy zarządzania strategicznego CZĘŚĆ II: ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW 6.    Cykl zarządzania portfelem projektów i główne obszary decyzyjne 7.    Identyfikowanie inicjatyw strategicznych (programów i projektów) 8.    Ocena inicjatyw 9.    Priorytetyzowanie inicjatyw – optymalizowanie synergii 10.    Równoważenie portfela 11.    Monitorowanie realizacji portfela oraz jego adaptacja do zmian priorytetów strategicznych 12.    Główne wyzwania stojące przed menedżerem portfela projektów DZIEŃ DRUGI CZĘŚĆ III: ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI 13.    Program a zmiana 14.    Czynniki wpływające na efektywność zarządzania programami 15.    Cykl życia programu 16.    Projektowanie palety korzyści 17.    Konstruowanie architektury programu 18.    Definiowanie interfejsów 19.    Główne wyzwania stojące przed menedżerem programu

 

figury

Organizacja zajęć

Czas trwania: 2 dni (16 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.00 

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 16 osób. 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Terminy

Już wkrótce

Społeczność

Trenerzy

Dr Grzegorz Dzwonnik
dr Grzegorz Dzwonnik

Menedżer, konsultant i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w dziedzinie zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii). Partner międzynarodowego think tanku Synergy Solutions Group. Stypendysta The University of Auckland Business School (NZ); Wykładowca współpracujący z Modern College of Business and Science (Oman). Certyfikowany menedżer projektów (PMP, P2P, CSM, CSPO). 
 

Współpracujący z IPMA w ramach International Project Excellence Award, gdzie kieruje międzynarodowymi zespołami eksperckimi pomagając przedsiębiorstwom doskonalić kulturę zarządzania projektami. Jako niezależny konsultant prowadzi projekty doradcze  w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, tworzenia i rozwoju PMO, wspierania kadry zarządzającej we wdrażaniu strategii i pracy projektowej w organizacjach.   

Jakub Boczkowski
Jakub Boczkowski

Certyfikowany Menadżer Projektu (Prince 2, AgilePM, P3O, Prosci Change Management) z prawie 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami zarówno w Polsce jak i za granicą. Jako Kierownik Projektu zarządzał działaniami z zakresu: budownictwa, transportu i logistyki, odnawialnych źródeł energii, zakupów oraz HR. Od 5 lat zajmuje się Zarządzaniem Portfelami Projektów oraz tworzeniem i prowadzeniem Biur Zarządzania Projektami (PMO) w globalnych przedsiębiorstwach. Obecnie zarządza Portfelem Projektów Strategicznych oraz PMO w Demant, światowym liderze w produkcji aparatów słuchowych i sprzętu do diagnostyki słuchu, za którego działalność zdobył trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie IPMA PMO AWARD. 

Zasady naboru

1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online   

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 2700 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 2430 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl