ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Zarządzanie sobą w czasie

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
W tygodniu
Kontakt
O kursie
Cel kursu

Dzień otwarty szkoleń z obszaru Rozwoju osobistego z Lidią Czarkowską. 10 marca - zapisz się Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły, zasad wyznaczania celów, planowania, ustalania priorytetów, delegowania zadań, a także radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

Szkolenie przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę praktycznego ćwiczenia zdobytej wiedzy.  

Adresaci
 • Osoby, które zauważyły, że coraz częściej codzienny natłok spraw wygrywa z zadaniami ważnymi i/lub odbiera przyjemność z życia/pracy; 

 • Osoby już stosujące techniki zarządzania sobą w czasie, które chciałyby je połączyć, aby uzyskać między nimi synergie; 

 • Osoby zainteresowane praktycznym działaniem systemów zarządzania sobą w czasie oraz chcące praktycznie przećwiczyć najpopularniejsze metody i techniki. 

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI POSZUKUJESZ:

 • metod i narzędzi pozwalających na praktyczne wykorzystanie wiedzy z obszaru zarządzania sobą w czasie; 

 • okazji do zadania sobie ważnych pytań o priorytety życiowe;

 • narzędzi do autocoachingu - aby poznać, zrozumieć i wzmocnić własną motywację;

 • zasad skutecznego ustalania celów strategicznych i taktycznych;

 • skutecznych rozwiązań, które można szybko zaimplementować w swoim codziennym życiu; 

 • wskazówek w zakresie radzenia sobie z typowymi „przekleństwami” pracy w XXI wieku jak: natłok maili, liczne spotkania, przeładowanie informacyjne; 

 • konkretnych przykładów działania systemów zarządzania sobą w czasie inspirowanych najpopularniejszymi metodami zarządzania sobą w czasie  (np. GTD); 

 • systemowego podejścia, dzięki któremu wiadome będzie, jak skutecznie połączyć różne narzędzia i techniki zarządzania sobą w czasie;

 • a także sposobów na odzyskiwanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, tak aby skutecznie realizować to, co naprawdę jest tego warte. 

GroupOfPeopleIllustration
Program szkolenia
Ramowy program kursu

DZIEŃ 1   

 BLOK ĆWICZEŃ WPROWADZAJĄCYCH 

 • Zarządzanie sobą w czasie – zyski 

 • Bilans zarządzania czasem 

 • Autodiagnoza własnego zarządzania czasem.   

ELIMINACJA ZŁODZIEI CZASU  

 • Zarządzanie czasem: koncepcje klasyczne i ich praktyczne zastosowania; 
 • Zasady planowania; 
 • Ustalanie priorytetów. 

 

ZARZĄDZANIE CZASEM A OSOBOWOŚĆ 

 • Linia czasu – style funkcjonowania w czasie   

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE POPRZEZ CELE 

 • Cechy celu; Zasady wytyczania celów i ich realizacji; 

 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez role i wartości.   

FIZJOLOGIA CZASU – RYTMY BIOLOGICZNE 

 • Techniki szybkiego odpoczynku; 

 • Techniki automotywacyjne; 

 • Przeciwdziałanie wypaleniu – jak zachować równowagę psychofizyczną przy dużym obciążeniu pracą.   

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE CZASEM W ZESPOLE 

 • Podział obowiązków i delegowanie   

DZIEŃ 2  

(zajęcia częściowo w sali informatycznej)  

Praktyczne zastosowanie najpopularniejszych technik planowania i zarządzania sobą w czasie                 CZĘŚĆ I – SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE 

 • Dlaczego narzędzia zarządzania sobą w czasie nie działają? Systemowe zarządzanie sobą w czasie, jako propozycja kompleksowego rozwiązania problemu. Podejście miejscowe, a systemowe. 

 • Od długoterminowego celu do zarządzania poszczególnymi zadaniami – jak połączyć cele długoterminowe z codzienną pracą? W jaki sposób znaleźć czas na realizację spraw ważnych? Efektywność osobista, a zarządzanie projektami – spójne czy sprzeczne podejścia? 

 • Metoda Getting Things Done®, jako narzędzie ułatwiające zarządzanie zadaniami. Informacje o metodzie i jej twórcy, fakty związane z usprawnianiem czasu pracy. 

 • Prezentacja praktycznej, gotowej i działającej implementacji narzędzi wspierających planowanie i zarządzanie sobą w czasie inspirowana między innymi ideą GTD®. 

 • Ćwiczenia – praktyczne podejście do zarządzania sobą w czasie z wykorzystaniem narzędzi dotychczas poznanych w trakcie szkolenia.   

CZĘŚĆ II – NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE (sala informatyczna) 

 • Narzędzia wspierające zarządzanie sobą w czasie – klasyczne i elektroniczne – przegląd. Prezentacja poszczególnych narzędzi – narzędzia do zadań, notatek, planowania projektów. 

 • Umiejętne wykorzystanie klienta pocztowego (z naciskiem na Microsoft Outlook) do efektywnego zarządzania swoim czasem pracy. 

 • Przekleństwo E-maili – jak radzić sobie z ciągłym napływem wiadomości elektronicznych i co zrobić, aby nie definiowały one naszego codziennego rytmu pracy. 

 • Warsztat w sali komputerowej – praktyczne wykorzystanie narzędzi elektronicznych do zarządzania swoim czasem.   

CZĘŚĆ III – IMPLEMENTACJA I MOBILNOŚĆ SYSTEMU 

 • Raport efektywności osobistej, jako bardzo dobre narzędzie diagnostyczne przed implementacją systemu. Wyciąganie wniosków z raportu. Projektowanie zakresu implementacji w oparciu o raport. 

 • Implementacja krok po kroku systemu zarządzania sobą w czasie w codziennym życiu zawodowym i osobistym – co zrobić, by faktycznie coś zmienić? 

 • Zabieramy system zarządzania sobą w czasie ze sobą – techniki i narzędzia gwarantujące niezawodność systemu niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Elektroniczne „Chmury” danych.   

Szkolenie zakończy podsumowanie modułu praktyczne zastosowanie najpopularniejszych technik planowania i zarządzania sobą w czasie. Wyjaśnienie wątpliwości uczestników, „złote zasady” zarządzania sobą w czasie. 

figury
Organizacja zajęć

Czas trwania: 2 dni (16 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.00 * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut   

Podczas zajęć zapewnimy Państwu przerwę kawową oraz dwudaniowy obiad z opcją wegetariańską do wyboru.   

 
Terminy

19-20.04.2021 r. 

Społeczność
Trenerzy
dr Lidia Czarkowska

Założycielka Centrum Coachingu i Mentoringu, Kierownik studiów podyplomowych Coaching profesjonalny. Współwłaścicielka LDC Consulting oraz Dyrektor Instytutu Jakości Życia. Posiada głęboką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii biznesu, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu; wykształciła ponad 400 profesjonalnych coachów. Autorka licznych naukowych publikacji w zakresie rozwoju ludzkiego potencjału; pod jej redakcją ukazało się 8 książek w serii: Coaching jako… Jest także trenerem i konsultantem oraz posiada uprawnienia diagnostyczne przy wykorzystaniu narzędzi: Success Insigths: D.I.S.C., Workplace Motivators Model (Values), MTQ48 – Mental Toughness (odporność psychiczna), EQ – Inteligencja emocjonalna, Motywacyjne DNA, MindSonar.  

Prowadzi warsztaty, procesy coachingowe i mentoringowe oraz superwizję a także indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej, liderów i profesjonalistów, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami i członkami zarządu. Prowadziła projekty coachingowe, szkolenia zamknięte, warsztaty oraz indywidualne treningi m.in. dla: Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Orange, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A., Sejmu RP, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Medicover, Ciech S.A., Agros-Nova, Lactalis-Polska, ManRolland, Nestle, Novonordisk, McDonald’s, Volkswagen, Santander i wielu innych.

Mgr Maciej Madziński
dr Maciej Madziński

Praktyk zarządzania współpracujący zarówno ze środowiskiem biznesowym jak i naukowym. Mentor przyszłych liderów. Trener, wykładowca akademicki, konsultant.
Prowadzi wykłady, warsztaty i strategiczne projekty doradcze na studiach MBA. Zajęcia na studiach dyplomowych i podyplomowych oraz szkolenia.
Wspiera również firmy zakresie budowy strategii i transformacjach organizacyjnych, szczególnie w kierunku organizacji zarządzanych projektowo.
Dyrektor Operacyjny Akademii Leona Koźmińskiego. Z uczelnią związany od 2007 roku. Pasjonat zarządzania strategicznego, realizacji zmian organizacyjnych, zarządzania projektami, szczególnie tzw. „zwinnego” oraz efektywności osobistej. W 2020 roku uzyskał tytuł doktora broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości zatytułowaną: Zarządzanie projektami w turkusowych organizacjach.
W ramach obowiązków Dyrektora Operacyjnego specjalizuje się we wdrażaniu programów strategicznych w obszarze szeroko pojętej administracji, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii informacyjno-informatycznych. Zarządza również Biurem Projektów w ALK i odpowiada za portfel projektów uczelni. Podległy mu zespół zarządza portfelami projektów i koordynuje kluczowe inicjatywy strategiczne Akademii Leona Koźmińskiego. Jest wykładowcą w Kozminski Executive Business School oraz członkiem rady nadzorczej w ESCOLA S.A.
W codziennej praktyce dydaktycznej i doradczej specjalizuje się w programach z obszarów:

• Strategii i jej skutecznej realizacji w organizacji;
• Zarządzania projektami - w tym strategicznego zarządzania projektami;
• Negocjacji, w tym strategiczne negocjacje związane z realizacją projektów;
• Zarządzania sobą w czasie / efektywności osobistej.

W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy, doradcy oraz trenera wspierał zarówno instytucje państwowe jak i wiele firm prywatnych – szkolił lub doradzał między innymi w: Najwyższej Izbie Kontroli, Poczcie Polskiej, Stock Polska, Jerónimo Martins, Janssen-Cilag Polska, Lasach Państwowych,
Kongsberg Automotive, MyGiftDna.pl, PESA Bydgoszcz, Teltech, PCG Academia, EkoEnergia Polska, KROSS, Adamed Pharma S.A, Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Reynaers Aluminium, Womak Holding, Novdom, ATUS GROUP, Otis i innych.

W wolnych chwilach stara się również angażować w rozwój młodych ludzi wierząc w to, że wszyscy powinni mieć równy dostęp do wiedzy i możliwości. Chętnie angażuje się w wykłady, prezentacje czy gości
w komisjach projektów realizowanych przez młodzież. Pasjonuje się nowoczesnymi technikami zarządzania organizacjami, ze szczególnym naciskiem na praktyczne możliwości ich wdrażania („walk the talk”), uwielbia również długie wędrówki górskie, długie wycieczki rowerowe i szybsze bieganie miejskie.

 

Zasady naboru
Zasady rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 2400 zł brutto (stawka zw. z VAT)*
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 2160 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl